სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ფაღავა. რადიაციული ეკოლოგიის ეროვნული კონცეფცია - პრობლრმები და პერსპექტივები. სამეცნიერ-პოპულარულ გამოცემათა სერიის ბროშურა N4, 2000 წ., თბილისი. 2000წ. .

ნ. იმნაძე, მ. მიქაძე, მ. ლიპარტელიანი. რადიაციული ფონი და ნიადაგის რადიოაქტიურობა. ჟურნალი "რადიოეკოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები". 2009წ. ტ.N6; გვ.66-69.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ.ჩხუბიანიშვილი. რადიკალური ტელომერიზაციის რეაქციის შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2015წ. ტ. 15. N1, გვ.32-34.

ლ. ასათიანი. რადიკალური ღერძი და რადიკალური ცენტრი და მათი გამოყენება ამოცანებში გეომეტრიულ აგებებზე. изд,Интелект Тбилиси. 2009წ. 1(33) 1512-0333.

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე. რადიკალური ცვლილებები საქართველოს ბინათმშენებლობაში სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგიის თვალსაზრისით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2010წ. 3(18), 59-63.

კ. გორგაძე, გ. ნაბახტიანი, ვ. თვალიაშვილი, ი. გიორგაძე, შ. ხიზანიშვილი. რადიოაქტიურ ნარჩენებთან მოპყრობა მათი კლასიფიკაციის გათვალისწინებით (საქართველოს შემთხვევა). Georgian Engineering News. . 2017წ. 2017 № 2 SSN1512-0287.

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. რადიოდაფარვის გაზრდა სიგნალების დამუშავების ახალი ალგორითმების გამოყენებით ახალი თაობის მობილური კავშირის ქსელებში. «Georgian engieerenring news» . 2012წ. № 2, გვ. 26-28.

ლ. ფერაძე, ვ. ზურაბიშვილი, დ. ბერიაშვილი, სვანიძე თამაზ, ლაფერაშვილი დავით. რადიოდაფარვის ზონაში შექმნილი ელექტრომაგნიტური სიტუაციის შეფასების ზოგიერთი საკითხი. Georgian Engeneering News. 2017წ. N 2, გვ.94-96. INDEX 74100.

. რადიოდაფარვის ზონაში შექმნილი ელექტრომაგნიტური სიტუაციის შეფასების ზოგიერთი საკითხი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 0წ. N 2,(vol.82), 2017. გვ.94-96.

მ. ბალიაშვილი. რადიოელექტრონული კომპონენტების სტანდარტების შესახებ. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2015წ. №1 (51).

ლ.ინწკირველი, გ.გადელია, გ.ქარჩავა. რადიოიზოტოპების დაგროვება მტკნარი წყალსატევების მცენარეების მიერ. რადიაციული გამოკვლევები. 2002წ. ტ.ხ, #1-2, თბილისი, გვ.224-230.

ნ.ბუაჩიძე, გ.გადელია, და სხვა. რადიოიზოტოპების დაგროვება მტკნარი წყალსატევების მცენარეების მიერ. რადიაციული გამოკვლევები. 2002წ. ტ.X, #1-2, თბილისი, გვ.224-230.

ო. შველიძე, ო. შველიძე, ნ. ცინცაძე. რადიოლოკაციური მონაცემების გამოყენება ჰიდროლოგიურ გაანგარიშებებში. ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. ტ.114.

ნ. ცინცაძე, ო. შველიძე. რადიოლოკაციური მონაცემების გამოყენება ჰიდროლოგიურ გაანგარიშებებში.. ჰმი-ს შრომათა კრებული. 2010წ. ტ.#114, გვ.69-75.

ქ. გიორგობიანი. რადიომაუწყებლობა-კომუნიკაციის ახალი ერა. სტუ. "განათლება". 2013წ. N1 (7). გვ. 102-106.

გ. კუჭავა, ლ. ბაჩიაშვილი. რადიონუკლიდების შემცველობის დინანიკა საქართველოს ატმოსფერულ ჰაერში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2006წ. 174, N1, გვ. 163-165 .

ო. შამანაძე, გ.შამანაძე, ლ.ლაშქარავა. რადიორესურსების მართვის განზოგადებული ალგორითმი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2013წ. № 22. თბილისი 2013, გვ.205-210..

თ. ქორთუა. რადიოსიხსირული უზრუნველყოფის პრობლემები მე-5 თაობის (5G) მობილური კავშირის ქსელებისათვის . მე-4საერთაშორისო კონფერენცია: ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები 9მოხსებებების კრებული). 0წ. ISBN 978-9941-453-03-8.

ვ. ლობჟანიძე. რაიონული გაზეთების ბეჭდვა ოფსეტურ მანქანებზე, თანამედროვე ტექნიკის და ტექნოლოგიის დანერგვა. საქართველოს პოლიგრაფია . 1974წ. .

ნ. მჭედლიშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ. ობგაძე, ი.დავითაშვილი, ი.მოსაშვილი.. რაკეტის მთვარეზე რბილად დაჯდომის ოპტიმალური მართვის ამოცანა.. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი,. 2009წ. თბილისი,.