სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაისურაძე. რაციონალური,ეკზისტენციალური და ინტუიციური თავისუფლად ვარირებად, ინტეგრალურ და ფილომენურ სამართალში. საქართველოს მეცნიერებატა აკადემიის "მაცნე" სამართლის სერია,თბ.,2008, #1. 2008წ. სამართლის სერია,თბ.,2008, #.

მ. კუმელაშვილი, ლ. ბაშელეიშვილი, ს. ყულოშვილი. რაჭის მიწისძვრის სეისმო საქართველოს ნავთობგაზიანი ტექტონიკური სტრუქტურების გენეზისი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2015წ. №30, გვ.45-53.

ნ. ბაგრატიონი, ვ. გვახარია,, ა. ჭირაქაძე,, ლ. გვერდწითელი. რაჭისა და ქვემო სვანეთის დაბინძურებული ტერიტორიის ნიადაგის ეკოქიმიური კვლევის შედეგების ზოგადი ანალიზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ტ.15, №2,190-198(9).

ლ. გვერდწითელი, ნ. ბაგრატიონი, ვ.გვახარია, ა.ჭირაქაძე. რაჭისა და ქვემო სვანეთის დაბინძურებული ტერიტორიის ნიადაგის ეკოქიმიური კვლევის შედეგების ზოგადი ანალიზი ს. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ISBN1512-0686 #2 ტომი # 15, გვ. 190-198, თბილისი.

ი. კუპატაძე, მოისწრაფიშვილი ლალი, ალანია ზურაბი. რბილობიანი წვენები ყურძნის წვენით. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

თ. კვაჭაძე, ბ. გვასალია. რგოლისებური განივი კვეთის მქონე ცილინდრული ძელის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა. სტუ-ს გამომცემლობა, შრომების კრებული. 2017წ. #2(504).

ბ. გვასალია, თ. კვაჭაძე. რგოლისებური განივი კვეთის მქონე ცილინდრული ძელის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა. სტუ, "შრომები". 2017წ. 2(504).

ნ. ქოჩლაძე. რეაგირებადი არქიტექტურის მაგალითები XXI საუკუნის ამერიკაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “განათლება”. 2015წ. N2(13)გვ.214-219.

თ. სუხიაშვილი. რეალიზების მექანიზმების მოდელირება ობიექტ-ორიენტირებული პროექტირებისას. სტუ-ს შრომები, . 2007წ. №1(2), გვ. 115-118. .

ნ. რაზმაძე. რეალური გეომეტრიული სასაზღვრო პირობების დადგენა თვითგაწონასწორებული ღეროების ღუნვის დროს. სტუ შრომები. 1993წ. №5(398).

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. რეალური დროის ექსპერტული სისტემის პროდუქციათა ორგანიზაციის ალგორითმის შესახებ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" სტუ-ს შრომები #3 (461) . 2006წ. #3 (461), გვ. 34-42.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. რეალური დროის ექსპერტული სისტემის პროდუქციით, ორგანიზაციის ალგორითმის შესახებ. სტუ- შრომები.. 2006წ. #3(461), გვ. 34-42.

თ. სუხიაშვილი. რეალური დროის მოდელირება ბიზნეს პროცესების მართვისას. . სტუ-ს შრომები, 2015, # 1(19), გვ. 56-60.. 0წ. .

ნ. ვარძიაშვილი, ნ. ნარიმანიძე, შ. ნონიაშვილი. რეალური დროის ოპერაციულ სისტემებზე ამოცანების იერარქიული დაგეგმარების ანალიზი. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. №21, გვ. 159-163.

მ. გეგეჭკორი, 3. მ. გეგეჭკორი, ნ. ნარიმანიძე, დ. კაპანაძე, თ. ხვედელიძე, თ. კაიშაური.. რეალური დროის ოპერაციული სისტემების უსაფრთხოების ანალიზი . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2016წ. #20 157-167.

ლ. ლურსმანაშვილი, დ.ქორჩილავა. რეალური ფიგურის გრაფიკული მოდელის აგება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2012წ. N2(24). 140-144გვ..

ნ. გოზალიშვილი. რეაქტიული სიმძლავრის, როგორც თანმდევი პროდუქტის ეფექტური გამოყენება. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. #1, 165-168.

ლ. ბოჭორიშვილი, ნინო გოზალიშვილი. რეაქტიული სიმძლავრის, როგორც თანმდევი პროდუქტის ეფექტური გამოყენება. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. #1, გვ.165-169.

გ. მეტრეველი. რეაქტორის კონსტრუქციის სიმტკიცეზე გაანგარიშება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2000წ. 1512-0333.

შ. შათირიშვილი, ი.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, შ. გიგილაშვილი.. რეაქციული აირადი ქრომატოგრაფიის გამოყენება ავტომობილების გამონაბოლქვი აირების კომპონენტების განსაზღვრაში. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. ტ.III №1 (40) გვ.141-143 .