სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, შ. გიგილაშვილი. რეაქციული აირადი ქრომატოგრაფიის გამოყენება ავტომობილების გამონაბოლქვი აირების კომპონენტების განსაზღვრაში. . 2010წ. ტ.III №1 (40) გვ. 141-143.

ს. გრიგალაშვილი. რეგიონალიზმის ფაქტორები(თეორიული ასპექტები). ჟურნალი -,,სოციალური ეკონომიკა''. 2012წ. 2012 - 6 .

მ. ახობაძე, ზ. მუშკუდიანი. რეგიონალურ სისტემათა, როგორც გეომეტრიული სტრუქტურების ფუნქციონირების ანალიზი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 1994წ. ტ. 150. N1.

ზ. ხვედელიძე, დ. ჯანეზაშვილი. რეგიონალური ატმოსფერული პროცესების "მადონური" ბუნების შესახებ ლოკალური რელიაფის გავლენის გათვალისწინებით.. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი "ფიზიკა". 0წ. N 5 გვ. 102-112, 2011წ..

რ. მანაგაძე, გ.მანაგაძე, გ. ქუთელია. რეგიონალური გრავიტაციის ანომალიის ოდენობითი ინტერპრეტაციის შესახებ. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2009წ. №24 გვ. 30-37.

გ. იაშვილი, ი. მანველიძე. რეგიონალური ელექტრონული მთავრობის დანერგვა საქართველოში. სტუ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2013წ. #4(28) გვ.45–50.

ნ. სონღულაშვილი. რეგიონალური იდენტობა: ცენტრი და პერიფერია 1900-1917 წლების საქართველოში. ჟურნალი „სპეკალი“. 2012წ. #6.

გ. ყურაშვილი, ე. ბარათაშვილი, ჟ. წიკლაური-შენგელია. რეგიონალური მენეჯმენტის და მარკეტინგის არსის შესახებ. ეკონომიკა. 2006წ. #1.

მ. ხართიშვილი. რეგიონალური პროცესების სისტემური მოდელირება. სტუ-ს შრომები. 2011წ. .

ნ. ბუთხუზი, გელაშვილი ოთარი, გ.მაიურაძე. რეგიონალური სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების თავისებურებები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2013წ. #3(28).

მ. ახობაძე, ი. ბრეგვაძე. რეგიონალური სისტემის, როგორც ერთიანი ეკოსისტემის მოდელირებისა და მართვისათვის. "სტუ-ს შრომები". 2004წ. N3 (453). გვ. 63-66.

თ. აბრალავა, ნ. ნადარეიშვილი, ნ.ძიძიკაშვილი, ჯ.ზარანდია, კ.ციმინტია. რეგიონალური სტრატეგიები-ქვეყნის განვითარების საწინდარი. საქართველოს ეკონომიკა . 2008წ. 3 (124) თბილისი გვ. 63-67.

გ. ყურაშვილი. რეგიონების ინოვაციური განვითარებისა და ტექნოლოგიური პარკების სტრუქტურების მოდელები. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი" N4. 2012წ. .

ე. ბარათაშვილი, გ.კეკელია. რეგიონების სამეურნეო სპეციალიზაცია, როგორც მათი საწარმოო-ეკონომიკური პოტენციალის ამაღლების საფუძველი. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა".. 2004წ. #9, 0.5 ნ.თ..

ბ. ბარკალაია. რეგიონებში გეოინფორმაციული სისტემების გამოყენების ეკონომიკური ასპექტები. სტუ–შრომები. 2012წ. №2. 0,35 ნ.თ..

ბ. ბარკალაია. რეგიონებში გეოინფორმაციული სისტემების გამოყენების ეკონომიკური ასპექტები. სტუ–შრომები . 2012წ. №2, 42-48.

თ. იაშვილი. რეგიონებში საჯარო მოსამსახურეთა საქმიანობის შეფასების და კარიერის სისტემის ეფექტურობის საკითხები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. რეგიონული ინიციატივების მხარდაჭერის ფონდი . 2010წ. გამომცემლობა ,,ინოვაცია" გვ. 345-350.

ა. აბრალავა. რეგიონთაშორისი ეკონომიკური კავშირები და ინტეგრაციული პროცესები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა"#4. 2003წ. .

ა. აბრალავა, ე. ბარათაშვილი, null. რეგიონი და რეგიონული მაკროპროცესები გლობალიზაციის პირობებში. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2009წ. #2, გვ.109-116.

ე. ბარათაშვილი, ა.აბრალავა. რეგიონი და რეგიონული მაკროპროცესები გლობალიზაციის პირობებში. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2009წ. #5-6. 0.5 ნ.თ..