სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გასიტაშვილი, მ. მაჭარაძე, მ. კიკნაძე. რეგიონის მდგრადი განვითარების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელის დამუშავება.. საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები მართვის ავტომატიზე¬ბული სისტემები №1(12), თბილისი,. 2012წ. .

ნ. მჭედლიშვილი, მაჭარაძე მ.გ., კიკნაძე მ.გ., გასიტაშვილი ზ.ა.. რეგიონის მდგრადი განვითარების მახასიათებელ ფაქტორთა ურთიერთდამოკიდებულების ანალიზი და მათი მნიშვნელოვნების შესწავლა. . GEORGIAN ENGINEERING NEWS, GEN LTD. 2012წ. No.1 (vol.61), pp. 30-36.

ზ. გასიტაშვილი, მ. კიკნაძე, მ. მაჭარაძე, ნ, მჭედლიშვილი. რეგიონის მდგრადი განვითარების მახასიათებელ ფაქტორთა ურთიერთდამოკიდებულების ანალიზი და მათი მნიშვნელოვნების შესწავლა.. GEORGIAN ENGINEERING NEWS”, N 2, . 2012წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი. მ.კიკნაძე. რეგიონის მდგრადი განვითარების ორგანიზაციული სისტემის ეფექტურად მართვის მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული #18, თბილისი. გამომცემლობა “დამანა”. 2014წ. .

ნ. ჩიკვილაძე, ი.ონიანი. რეგიონის მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის შეფასების მეთოდოლოგიის სრულყოფისათვის. ჟურნალი“ეკონომისტი“2013წ.. 0წ. ,3-4,14.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ. რაზმაძე. რეგიონის სათბობ–ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების ოპტიმიზაცია და მოდელირება. თბილისი. ჟ.“ენერგია“. 0წ. ჟ.“ენერგია“ N1(49), 2009. ISS 1512–0120.

მ. რაზმაძე. რეგიონის სათბობ–ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების ოპტიმიზაცია და მოდელირება. ჟურნალი"ენერგია". 2009წ. # 1 (49)გვ. 49–53.

თ. როსტიაშვილი, გრძელიშვილი ნ.. რეგიონის საინვესტიციო გარემო და საინოვაციო პოლიტიკა. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. .

ე. ბარათაშვილი, თ.ბარათაშვილი. რეგიონის სამრეწველო განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრისათვის. თბილისი. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა" . 2000წ. #7-9. 0.5 ნ.თ..

ე. ბარათაშვილი, გ.როინიშვილი. რეგიონული განვითარება: კონკურენტუნარიანობა და მარკეტინგი (ორგანიზაციული ასპექტი). თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2004წ. #3. 0.5 ნ.თ..

ე. ბარათაშვილი. რეგიონული განვითარების სახელმწიფო რეგულირება. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2004წ. #3. 0.5 ნ.თ..

მ. ბაღათურია. რეგიონული ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალები.ქუთაისი.. 2010წ. გვ 23-27.

ე. ბარათაშვილი. რეგიონული ეკონომიკის დისციპლინის სწავლების კონცეფცია.. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 1.25 ნ.თ.. 2009წ. #8.

ე. ბარათაშვილი, ნ.გახოკიძე. რეგიონული ეკონომიკური განვითარების შედარებითი ანალიზი საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მაგალითზე. თბილისი, ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 0.5 ნ.თ.. 2007წ. # 1.

ვ. დათაშვილი, ია გელაშვილი, კობა სანდროშვილი. რეგიონული ზრდის თეორიების ზოგიერთი ასპექტები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 4.

ე. ბარათაშვილი, ჯ.ზარანდია. რეგიონული ინვესტიციური პოლიტიკა. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2000წ. #9-12 0.5 ნ.თ..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, კ. სანდროშვილი. რეგიონული კონკურენტუნარიანობის ამღლების კლასტერული პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2008წ. №9.

სანდროშვილი კ.. რეგიონული კონკურენტუნარიანობის ამღლების კლასტერული პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2008წ. 9-10.

ე. ბარათაშვილი, თ.როსტიაშვილი. რეგიონული კონკურენტუნარიანობის პრინციპები და შეფასების მეთოდები. თბილისი, ჟურნალი "ეკონომიკა". 2010წ. N 10-12.

თ. როსტიაშვილი, რამიშვილი ვ.. რეგიონული კონკურენტუნარიანობის პრინციპები და შეფასების მეთოდები. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ეკონომიკა. 2010წ. .