სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბარათაშვილი. რეგიონული განვითარების სახელმწიფო რეგულირება. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2004წ. #3. 0.5 ნ.თ..

მ. ბაღათურია. რეგიონული ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალები.ქუთაისი.. 2010წ. გვ 23-27.

ე. ბარათაშვილი. რეგიონული ეკონომიკის დისციპლინის სწავლების კონცეფცია.. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 1.25 ნ.თ.. 2009წ. #8.

ე. ბარათაშვილი, ნ.გახოკიძე. რეგიონული ეკონომიკური განვითარების შედარებითი ანალიზი საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მაგალითზე. თბილისი, ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 0.5 ნ.თ.. 2007წ. # 1.

ვ. დათაშვილი, ია გელაშვილი, კობა სანდროშვილი. რეგიონული ზრდის თეორიების ზოგიერთი ასპექტები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 4.

ე. ბარათაშვილი, ჯ.ზარანდია. რეგიონული ინვესტიციური პოლიტიკა. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2000წ. #9-12 0.5 ნ.თ..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, კ. სანდროშვილი. რეგიონული კონკურენტუნარიანობის ამღლების კლასტერული პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2008წ. №9.

სანდროშვილი კ.. რეგიონული კონკურენტუნარიანობის ამღლების კლასტერული პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2008წ. 9-10.

ე. ბარათაშვილი, თ.როსტიაშვილი. რეგიონული კონკურენტუნარიანობის პრინციპები და შეფასების მეთოდები. თბილისი, ჟურნალი "ეკონომიკა". 2010წ. N 10-12.

თ. როსტიაშვილი, რამიშვილი ვ.. რეგიონული კონკურენტუნარიანობის პრინციპები და შეფასების მეთოდები. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ეკონომიკა. 2010წ. .

ე. ბარათაშვილი, ლ.სოლოღაშვილი. რეგიონული ლობიზმი და ინტერესთა სისტემა. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2004წ. #6 0.5 ნ.თ..

ე. ბარათაშვილი, ჯ.ზარანდია. რეგიონული მენეჯმენტის და მარკეტინგის არსის შესახებ. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. #1. 0.5 ნ.თ..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ე. ბარათაშვილი. რეგიონული მენეჯმენტისა და მარკეტინგის არსის შესახებ. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2006წ. №1.

ა. სულაძე. რეგიონული ნავთობგაზიანობა. . წიგნში: თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები.. 2012წ. თბილისი., გვ.155-163, 165-170..

ბ. გოდერძიშვილი, დანელია მაია. რეგიონული პოლიტიკა ფედერალიზმის პირობებში. სტუ. ხელისუფლება და საზოგადოება. . 2008წ. # 1.

ე. ბარათაშვილი, ნ.გრძელიშვილი. რეგიონული პოლიტიკის ევროპული გამოცდილება. თბილისი, ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 2010წ. N 10.

თ. როსტიაშვილი. რეგიონული პოლიტიკის ევროპული გამოცდილება. ყოველთვიური საერთაშორისო–სამეცნიერო ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა. 2010წ. .

ვ. დათაშვილი, ია გელაშვილი. რეგიონული პოლიტიკის ორიენტაცია ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის. ჟურნალუ "საქართველოს ეკონომიკა". 2008წ. 7-8.

ნ. ჩიკვილაძე, კ.კიკაბიძე, თ.აფხაზავა. რეგიონული საინოვაციო სისტემის(რსს)აქტივების რუქის შექმნა და მისი მნიშვნელობა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ჟურნალი“ეკონომიკა“ 2012წ . 0წ. N11-12,10.

გ. მაისურაძე, ნ. ბუთხუზი. რეგიონული სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების თავისებურებები.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2013წ. №3 . 3-8 გვ. ISSN 1512-353.