სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბარათაშვილი, ჯ.ზარანდია. რეგიონული სოციალური და ეკონომიკური სტრატიფიკაცია. თბილისი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2005წ. #2. 0.5 ნ.თ. .

რ. ქინქლაძე, ნინო აბესაძე. რეგიონული სტატისტიკის ორგანიზაციის საერთაშორისო გამოცდილების საკითხისათვის. . ჟ. ეკონომიკა. 2013წ. 1-2.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, ჯ. ზარანდია, კ. ციმინტია. რეგიონული სტრატეგიები – ქვეყნის განვითარების საწინდარი.. საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. №3 გვ. 63-66..

ე. ბარათაშვილი, ნ.ნადარეიშვილი. რეგიონული სტრატეგიები_ქვეყნის განვითარების საწინდარი. თბილისი. ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა" 0.6 ნ.თ.. 2008წ. # 12.

ს. გრიგალაშვილი. რეგიონული ძალაუფლება თანამედროვე სახელმწიფოში. ჟურნალი -,,ბიზნეს-ინჟინერინგი''. 2013წ. 2013 - 4.

ე. ბარათაშვილი, ლ.სოლოღაშვილი. რეგიონში ინოვაციებისა და ინვესტიციების როლი პრივატიზებულ საწარმოთა ფინანსურ უზრუნველყოფაში. თბილისი. ჟურნალი . 2004წ. # 7-8 0.5 ნ.თ..

ო. გელაშვილი, ს.გელაშვილი, შ.ბენია, ზ.თაკვარელი. რეგრესიული მოდელირების გამოყენება მოვლენათა სტრუქტურის სტატისტიკურ პროგნოზირებაში. . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი.. . 2001წ. სამეცნიერო შრომების კრებული #14, თბილისი, გვ.6..

ლ. მარგველანი. რეგულარულ ზმნათა უთემისნიშნო ფორმების სუფიქსური ნაწილის ანალიზი. . 2002წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. გვ. 178-185.

ა. დუნდუა, ლ. ჯინორიძე. რეგულარული გამოსახულების F-ფორმა და მისი მიღების კოორდინატული მეთოდი. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2008წ. № 4; გვ. 197 - 204.

ა. დუნდუა, ლ. ჯინორიძე. რეგულარული გამოსახულების დამუშავების საკითხისათვის. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2008წ. № 4; გვ. 145 - 152.

ზ. ღვინიაშვილი. რეგულირების რთული სისტემების მოცემული გარდამავალი პროცესების მიხედვით სინთეზის საკითხების შესახებ. . 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. .

ქ. გიორგობიანი. რედაქტირება-რთული შემოქმედებითი პროცესი. სტუ. "განათლება". 2015წ. N2 (13). გვ.115-119.

ქ. გიორგობიანი. რედაქტირების განსხვავებული კრიტერიუმები. სტუ. "განათლება". 2016წ. # 3 (16) გვ.49-53.

ქ. გიორგობიანი. რედაქტორისა და ავტორის ერთობლივი მუშაობის მიზანი და შედეგი. სტუ. "განათლება". 2016წ. N1 (15). გვ. 104-111.

შ. ნემსაძე, გიუაშვილი მარინე. რევერსიულად ჩართვადი დინისტორის დიაგნოსტიკის შესახებ. ენერგია. 2013წ. N1 (65).

ე. გვენეტაძე. რევოლუცია სამხედრო სფეროში და საერთაშორისო უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი. . საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. #34. 79-84.

ს. ხიზანიშვილი. რევოლუციის ფენომენის კამიუსეული შეფასება. "უნივერსალი", აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილ რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები. 2009წ. გვ. 436-440.

თ. პაპუაშვილი, ვ. ჯღამაია, მ.სულამანიძე. რეზინობიტუმებისა და პოლიმერბიტუმების რეოლოგიური თვისებები. ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. ISSN 1512-3936 , #3(42). –გვ.95-101..

ნ. ოთხოზორია, ზ. აზმაიფარაშვილი, ნარჩემაშვილი მედეა. რეზონანსული სიხშირის განსაზღვრის მათემატიკური მოდელირება. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები. #1 (10), თბილისი, . 2012წ. #1 (10).