სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბარათაშვილი, თ.როსტიაშვილი. რეგიონული კონკურენტუნარიანობის პრინციპები და შეფასების მეთოდები. თბილისი, ჟურნალი "ეკონომიკა". 2010წ. N 10-12.

თ. როსტიაშვილი, რამიშვილი ვ.. რეგიონული კონკურენტუნარიანობის პრინციპები და შეფასების მეთოდები. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ეკონომიკა. 2010წ. .

ე. ბარათაშვილი, ლ.სოლოღაშვილი. რეგიონული ლობიზმი და ინტერესთა სისტემა. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2004წ. #6 0.5 ნ.თ..

ე. ბარათაშვილი, ჯ.ზარანდია. რეგიონული მენეჯმენტის და მარკეტინგის არსის შესახებ. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. #1. 0.5 ნ.თ..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ე. ბარათაშვილი. რეგიონული მენეჯმენტისა და მარკეტინგის არსის შესახებ. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2006წ. №1.

ა. სულაძე. რეგიონული ნავთობგაზიანობა. . წიგნში: თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები.. 2012წ. თბილისი., გვ.155-163, 165-170..

ბ. გოდერძიშვილი, დანელია მაია. რეგიონული პოლიტიკა ფედერალიზმის პირობებში. სტუ. ხელისუფლება და საზოგადოება. . 2008წ. # 1.

ე. ბარათაშვილი, ნ.გრძელიშვილი. რეგიონული პოლიტიკის ევროპული გამოცდილება. თბილისი, ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 2010წ. N 10.

თ. როსტიაშვილი. რეგიონული პოლიტიკის ევროპული გამოცდილება. ყოველთვიური საერთაშორისო–სამეცნიერო ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა. 2010წ. .

ვ. დათაშვილი, ია გელაშვილი. რეგიონული პოლიტიკის ორიენტაცია ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის. ჟურნალუ "საქართველოს ეკონომიკა". 2008წ. 7-8.

ნ. ჩიკვილაძე, კ.კიკაბიძე, თ.აფხაზავა. რეგიონული საინოვაციო სისტემის(რსს)აქტივების რუქის შექმნა და მისი მნიშვნელობა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ჟურნალი“ეკონომიკა“ 2012წ . 0წ. N11-12,10.

გ. მაისურაძე, ნ. ბუთხუზი. რეგიონული სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების თავისებურებები.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2013წ. №3 . 3-8 გვ. ISSN 1512-353.

ე. ბარათაშვილი, ჯ.ზარანდია. რეგიონული სოციალური და ეკონომიკური სტრატიფიკაცია. თბილისი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2005წ. #2. 0.5 ნ.თ. .

რ. ქინქლაძე, ნინო აბესაძე. რეგიონული სტატისტიკის ორგანიზაციის საერთაშორისო გამოცდილების საკითხისათვის. . ჟ. ეკონომიკა. 2013წ. 1-2.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, ჯ. ზარანდია, კ. ციმინტია. რეგიონული სტრატეგიები – ქვეყნის განვითარების საწინდარი.. საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. №3 გვ. 63-66..

ე. ბარათაშვილი, ნ.ნადარეიშვილი. რეგიონული სტრატეგიები_ქვეყნის განვითარების საწინდარი. თბილისი. ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა" 0.6 ნ.თ.. 2008წ. # 12.

ს. გრიგალაშვილი. რეგიონული ძალაუფლება თანამედროვე სახელმწიფოში. ჟურნალი -,,ბიზნეს-ინჟინერინგი''. 2013წ. 2013 - 4.

ე. ბარათაშვილი, ლ.სოლოღაშვილი. რეგიონში ინოვაციებისა და ინვესტიციების როლი პრივატიზებულ საწარმოთა ფინანსურ უზრუნველყოფაში. თბილისი. ჟურნალი . 2004წ. # 7-8 0.5 ნ.თ..

ო. გელაშვილი, ს.გელაშვილი, შ.ბენია, ზ.თაკვარელი. რეგრესიული მოდელირების გამოყენება მოვლენათა სტრუქტურის სტატისტიკურ პროგნოზირებაში. . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი.. . 2001წ. სამეცნიერო შრომების კრებული #14, თბილისი, გვ.6..

ლ. მარგველანი. რეგულარულ ზმნათა უთემისნიშნო ფორმების სუფიქსური ნაწილის ანალიზი. . 2002წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. გვ. 178-185.