სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ბოლქვაძე. რეინჟინერინგი და პროცესული მართვის სრულყოფის საკითხისადმი. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2017წ. N1-2 , გვ 92-95.

მ. ზუბიაშვილი, ა.მარუაშვილი. რეინჟინირინგი და მისი მნიშვნელობა ბიზნესის განვითარებაში. . 2008წ. # 5-6.

ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე. რეიტინგული შეფასება ზოგად ქიმიაში . სახელმძღვანელო, სტუ-ს გამომც. 70გვ.. 2006წ. .

კ. ღურწკაია, კ. ღურწკაია, თ. ღურწკაია. რეკლამა და ფაბლიკ რილეიშენზი-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. N4, გვ.186-203.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო, ღურწკაია კარლი. რეკლამა და ფაბლიკ რილეიშენზი-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. N4, გვ. 146-166.

კ. ღურწკაია. რეკლამა და ფაბლიკ რილეიშენზი-ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2015წ. N4, გვ. 146-166.

ჯ. კანკაძე, ა.კანკაძე, ლ.კაკაურიძე, მ.ზუბიაშვილი. რეკლამა როგორც ინფორმაციის წყარო. საქართველოს საავტომობილო ინსტიტუტი; შრომები # 2.. 2005წ. გვ. 282-288.

გ. აბულაძე. რეკლამის ისტორია და დღევანდელობა. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2010წ. 13 (გვ. 37 - 41).

შ. მინჯორაია, გ.მინჯორაია. რეკომენდაციები კერძო ბიზნესის წამომწყებთათვის. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. ნომერი 4. გვერდი 12.

თ. აფაქიძე, ჯ.იოსებიძე,, ვ.ბოგველიშვილი,, ე.დარჩიაშვილი. რეკომენდაციების დამუშავება საქართველოში საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების შემცირებისათვის.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა"... 2012წ. თბილისი, N1(23), გვ.49-55.

ბ. ბარკალაია. რეკრეაციის გამოყენების ეკონომიკური ზეგავლენის გაზომვა. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ) . 2014წ. №3. 0,25 ნ.თ..

ბ. ბარკალაია. რეკრეაციის გამოყენების ეკონომიკური ზეგავლენის გაზომვა. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ). 23წ. №3..

ბ. ბარკალაია. რეკრეაციის გამოყენების ეკონომიკური ზეგავლენის გაზომვა. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ) . 2014წ. #3. 187-189.

მ. ჯავახიშვილი, ი. ღარიბაშვილი. რეკრეაციულ ერთიანობაში ქალაქმშენებლობის როლი და ურბოეკოლოგიის ძირითადი ასპექტები ბუნების დაცვისა და მისი რაციონალური გამოყენების გათვალისწინებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. №4(48) ნაწ.2.

ნ. ბებიაშვილი. რელევანტური დანახარჯები. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2010წ. #9, გვ. 35-39.

გ. გაბაიძე, ა. მანჯავიძე. რელევანტური ხარჯების დადგენა მმართველობითი გადაწყვეტილებების მისაღებად. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სსაუ, შრომათა კრებული, . 2000წ. ტ. 11. თბილისი-ბაქო, 2000 წ. გვ. 274.

. რელიგია (ისლამი) და ტერორიზმი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, გამომცელობა „უნივერსალი". 2013წ. .

მ. გურამიშვილი. რელიგია და კონფლიქტი. ჟ.ბიზნეს ინჟინერინგი. 2013წ. N3.გვ.214-218.