სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. მინჯორაია, გ.მინჯორაია. რეკომენდაციები კერძო ბიზნესის წამომწყებთათვის. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. ნომერი 4. გვერდი 12.

თ. აფაქიძე, ჯ.იოსებიძე,, ვ.ბოგველიშვილი,, ე.დარჩიაშვილი. რეკომენდაციების დამუშავება საქართველოში საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების შემცირებისათვის.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა"... 2012წ. თბილისი, N1(23), გვ.49-55.

ბ. ბარკალაია. რეკრეაციის გამოყენების ეკონომიკური ზეგავლენის გაზომვა. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ) . 2014წ. №3. 0,25 ნ.თ..

ბ. ბარკალაია. რეკრეაციის გამოყენების ეკონომიკური ზეგავლენის გაზომვა. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ). 23წ. №3..

ბ. ბარკალაია. რეკრეაციის გამოყენების ეკონომიკური ზეგავლენის გაზომვა. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ) . 2014წ. #3. 187-189.

მ. ჯავახიშვილი, ი. ღარიბაშვილი. რეკრეაციულ ერთიანობაში ქალაქმშენებლობის როლი და ურბოეკოლოგიის ძირითადი ასპექტები ბუნების დაცვისა და მისი რაციონალური გამოყენების გათვალისწინებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. №4(48) ნაწ.2.

ნ. ბებიაშვილი. რელევანტური დანახარჯები. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2010წ. #9, გვ. 35-39.

გ. გაბაიძე, ა. მანჯავიძე. რელევანტური ხარჯების დადგენა მმართველობითი გადაწყვეტილებების მისაღებად. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სსაუ, შრომათა კრებული, . 2000წ. ტ. 11. თბილისი-ბაქო, 2000 წ. გვ. 274.

. რელიგია (ისლამი) და ტერორიზმი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, გამომცელობა „უნივერსალი". 2013წ. .

მ. გურამიშვილი. რელიგია და კონფლიქტი. ჟ.ბიზნეს ინჟინერინგი. 2013წ. N3.გვ.214-218.

მ. გურამიშვილი. რელიგია და პოლიტიკა. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო. 2016წ. გვ.82-88.

მ. გურამიშვილი. რელიგია და პოლიტიკა, საერთაშორისო კონფერენციის შრომები,სტუ, 2011;. . 2011წ. სტუ,შრომები,გვ.211-213.

მ. ამირგულაშვილი, თ. გრიგოლია. რელიგია თუ იდეოლოგია. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახემწიფო უნივერსიტეტი. 2009წ. სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები #4, გვ.242-248.

ჯ. ჯანჯღავა. რელიგია, უნივერსიტეტი, მეცნიერება. ქრისტიანობა და ეკონომიკა.. თსუ სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. თსუ-ს გამომცემლობა. 2009წ. .

. რელიგიების როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "დიპლომატია და სამართალი". 2017წ. №2.

მ. დარჩაშვილი. რელიგიის როლი თანამედროვე ქართულ პოლიტიკაში. საქართველოს განვითარების კვლევის ცენტრიის კრებული, . 2015წ. .

მ. ამირგულაშვილი. რელიგიის ფაქტორი კავკასიურ კონფლიქტებში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2016წ. №2 (38).

ნ. გომართელი. რელიგიისა და ეკლესიის მოწყობის საკითხები ედმუნდ დადლის ტრაქტატში. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2013წ. N27, გვ. 134-136.