სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. გურამიშვილი. რელიგია და პოლიტიკა. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო. 2016წ. გვ.82-88.

მ. გურამიშვილი. რელიგია და პოლიტიკა, საერთაშორისო კონფერენციის შრომები,სტუ, 2011;. . 2011წ. სტუ,შრომები,გვ.211-213.

მ. ამირგულაშვილი, თ. გრიგოლია. რელიგია თუ იდეოლოგია. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახემწიფო უნივერსიტეტი. 2009წ. სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები #4, გვ.242-248.

ჯ. ჯანჯღავა. რელიგია, უნივერსიტეტი, მეცნიერება. ქრისტიანობა და ეკონომიკა.. თსუ სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. თსუ-ს გამომცემლობა. 2009წ. .

. რელიგიების როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "დიპლომატია და სამართალი". 2017წ. №2.

მ. დარჩაშვილი. რელიგიის როლი თანამედროვე ქართულ პოლიტიკაში. საქართველოს განვითარების კვლევის ცენტრიის კრებული, . 2015წ. .

მ. ამირგულაშვილი. რელიგიის ფაქტორი კავკასიურ კონფლიქტებში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2016წ. №2 (38).

ნ. გომართელი. რელიგიისა და ეკლესიის მოწყობის საკითხები ედმუნდ დადლის ტრაქტატში. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2013წ. N27, გვ. 134-136.

ა. სონღულაშვილი. რელიგიური სექტების ისტორიიდან საქართველოში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2007წ. #1, გვ. 229-239.

მ. გურამიშვილი. რელიგიური ფაქტორი საერთაშორისო და რეგიონალურ კონფლიქტებში. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. N.27,გვ.142-148.

. რელიგიური ფუნდამენტალიზმი ისლამში. საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. №26 .

ი. ბურდული. რელიგიურ–მითოლოგიური ტენდეციები და თანამედროვე ქალი. ქალი და 21 საუკუნე. 2011წ. საერთ.სამეც. შრომები , სტუ; 3გვ. 207-208.

გ. სოსელია. რელიეფის გამოყენების მეთოდოლოგია წყლის ტრანსპორტირების ეფექტის გაზრდის მიზნით. თბილისი,სტუ Hidroengineering. 2014წ. N1-2(17-18).

ლ. კეკელიშვილი, ჩიტიშვილი გურამი . რელიეფის ზედაპირის სქემატიზირებისა და წვიმისმიერი ჩამონადენის მოდელირების ზოგიერთი საკითხი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. გამომცემლობა "უნივერსალი" თბილისი. 2009წ. #64 გვ.232-235 .

ნ. რურუა. რელსების გვერდით ცვეთაზე გარე რელსის შემაღლების გავლენის ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები. “ინტელექტი”. 2004წ. ISSN 1512 - 0333 #3(20).–გვ.29-30.

მ. ჯავახიშვილი, კ. ბაბილოძე. რემონტისა და რეკონსტრუქციის აუცილებლობა შენობა–ნაგებობების ფიზიკური და მორალური ცვეთისას. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. №4(27).

მ. ოხანაშვილი, მ. ხართიშვილი. რენტაბელობა, როგორც წარმოების ეფექტურობის მაჩვენებელი. სტუ,ბიზნეს ინჟინერინგი. 2011წ. #1,გვ. 122-127.

მ. ხართიშვილი, მ. ოხანაშვილი. რენტაბელობა, როგორც წარმოების ეფექტურობის მაჩვენებელი. ბიზნეს-ინჯინერინგი. 2011წ. №1, გვ 122-127.

კ. ყიზილაშვილი, შ.ყიზილაშვილი. რენტაბელური საოჯახო მეურნეობები - საქართველოს სოფლის მეურნეობის აღორძინებისა და განვითარების უტყუარი გზა. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. N3, გვ.253-256.

დ. რაძიევსკი, ვ. შენგელია, ფ. კოგანი, ნ.კილაძე. რენტგენოგრაფიული ინფორმაციის კომპიუტერული ანალიზის მეთოდები. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1997წ. №1, თბილისი, გვ. 150 – 152..