სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ჯაგოდნიშვილი. რეცენზია. საქ, განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, „შრომები“. 2007წ. ტ. 10.

ე. მგალობლიშვილი. რეცენზია ,,მარკეტინგული ტერმინოლოგიის ინგლისურიდან ქართულად თარგმნის ძირითადი პრობლემები. Scripta manent, თბილისი. 2015წ. №3(27), გვ.79-82.

მ. ბაძაღუა. რეცენზია - დასკვნა ქალბატონ ია დადუნაშვილის სადოქტორო დისერტაციაზე - ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის და დაზარალებულის ხელმისაწვდომობა მართლმსაჯულებაზე და სამართლიანი სასამართლოს უფლება. ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2013წ. #1(7-8) გვერდი 4,თბილისი.

ვ. დათაშვილი, რაისა ხაჩატურიანი დასხვები. რეცენზია გ. მალაშხიას წიგნზე. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2014წლისN 4, გვ.162-164.

ე. ბარათაშვილი, დ. კვარაცხელია. რეცენზია ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის დემურ ჩომახიძის მონოგრაფიაზე:,,ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების რეგულირების პრინციპები. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’ №1, 289-291გვ, 2013წ. 2013წ. №1, 289-291გვ, 2013წ.

ზ. ხასაია. რეცენზია ზურაბ ხასაიას წიგნზე ,,გერმანელი ფილოსოფოსები ისტორიის შესახებ". რელიგია. 2015წ. 2015, 2 გვ. 91-95.

null. რეცენზია ნაშრომზე: საქართველოს ისტორიის ატლასი. ანალები. 2008წ. #3, გვ. 585-591.

თ. აბუაშვილი, ა. სიჭინავა. რეცენზია რატი აბულაძის მონოგრაფიაზე: „საქართველოს ელექტრონული მთავრობის განვითარების მარკეტინგული სტრატეგია;. ჟურ. “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, . 2015წ. N1, 2 გვ..

. რეცენზია წიგნზე მ. ინაძე, ძველი კოლხეთის საზოგადოება. კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული. 2004წ. #11, გვ. 299-302.

. რეცენზია წიგნზე: დ. მუსხელიშვილი, საქართველო 4-8 საუკუნეებში. ანალები. 2003წ. #1, გვ. 55-56.

ი. გოგუაძე. რეცხვის ტექნოლოგიის განსაკუთრებული თავისებურებების შესწავლა ჰორიზონტალური ჭაბურღილების ბურღვისას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #12, 129-134 .

თ. საღარეიშვილი, ღვალაძე გ., კანდელაკი ა., შალაშვილი ქ., ქავთარაძე ნ., სუთიაშვილი მ.. რეჰანის (Ocimum Basilicum L.) ნედლეულისა და კვების მრეწველობის საღებავის ტექნო-ქიმიური კონტროლი ფიტოქიმიური და ფარმაკოპეული კვლევის შედეგები. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ნოვაცია . 2010წ. ქუთაისი, 75-80..

ნ. კუპატაძე. რთულ მთიან პირობებში ორლიანდაგიანი რკინიგზების გადასარბენის მაქსიმალური სიგრძის დადგენა. მშენებლობა ISSN 1512-3936. 2012წ. №2(25) გვ.57-61.

შ. შათირიშვილი, ი. შათირიშვილი, მ. მახარობლიძე, ხ. ჩხიკვაძე.. რთულ ნარევებში თავისუფალი ამინომჟავებური პროფილისა და ამინების განსაზღვრის მაღალეფექტური თხევადი ქრომატოგრაფიის მეთოდი. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი . 2010წ. ტ. 3 №3. (52) გვ.147-149.

ი. შათირიშვილი, შ. შათირიშვილი, მ. მახარობლიძე, ხ. ჩხიკვაძე. რთულ ნარევებში თავისუფალი ამინომჟავებური პროფილისა და ამინების განსაზღვრის მაღალეფექტური თხევადი ქრომატოგრაფიის მეთოდი. . 2010წ. ტ. 3 №1. (52) გვ. 147-149.

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი, ს. ავალიანი. რთული დაძაბული მდგომარეობის მოდიფიცირებული სიმტკიცის პირობის ფუნქციონალური ანალიზი. ჟურნალი "მშენებლობა" . 2010წ. N3(18); გვ.7.

ტ. კვიციანი, ტ. კვიციანი, ავალიანი ს.. რთული დაძაბული მდგომარეობის მოდიფიცირებული სიმტკიცის პირობის ფუნქციონალური ანალიზი.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი``მშენებლობა``. 2010წ. #3(18). . გვ.6-12..

ჯ. გრიგალაშვილი, ზ. გრიგალაშვილი. რთული დინამიკური ციფრული სისტემების დიაგნოსტიკა სიგნატურული ანალიზის მეთოდით. სტუ. 2011წ. 2011, მე-2 ტომი, გვ. 75-81..

თ. ბარამაშვილი. რთული ინვერსორის რგოლების შეთანხმებული მუშაობის დადგენა გრაფიკული რედაქტორებისა და შესაბამისი დიაგრამების მეშვეობით. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2017წ. #1(38) 2017წ. გვ.5-10, ISSN 1512-3537.

მ. მიქაუტაძე, ს.მებონია, ნ.კიკნაძე. რთული კონფიგურაციის ნამზადების რადიალური ჭედვის მოწყობილობის სრულყოფა. სტუ-ს შრომები. 2009წ. №4 (474)б 4გვ..