სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. სონღულაშვილი. რელიგიური სექტების ისტორიიდან საქართველოში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2007წ. #1, გვ. 229-239.

მ. გურამიშვილი. რელიგიური ფაქტორი საერთაშორისო და რეგიონალურ კონფლიქტებში. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. N.27,გვ.142-148.

. რელიგიური ფუნდამენტალიზმი ისლამში. საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. №26 .

ი. ბურდული. რელიგიურ–მითოლოგიური ტენდეციები და თანამედროვე ქალი. ქალი და 21 საუკუნე. 2011წ. საერთ.სამეც. შრომები , სტუ; 3გვ. 207-208.

გ. სოსელია. რელიეფის გამოყენების მეთოდოლოგია წყლის ტრანსპორტირების ეფექტის გაზრდის მიზნით. თბილისი,სტუ Hidroengineering. 2014წ. N1-2(17-18).

ლ. კეკელიშვილი, ჩიტიშვილი გურამი . რელიეფის ზედაპირის სქემატიზირებისა და წვიმისმიერი ჩამონადენის მოდელირების ზოგიერთი საკითხი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. გამომცემლობა "უნივერსალი" თბილისი. 2009წ. #64 გვ.232-235 .

ნ. რურუა. რელსების გვერდით ცვეთაზე გარე რელსის შემაღლების გავლენის ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები. “ინტელექტი”. 2004წ. ISSN 1512 - 0333 #3(20).–გვ.29-30.

მ. ჯავახიშვილი, კ. ბაბილოძე. რემონტისა და რეკონსტრუქციის აუცილებლობა შენობა–ნაგებობების ფიზიკური და მორალური ცვეთისას. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. №4(27).

მ. ოხანაშვილი, მ. ხართიშვილი. რენტაბელობა, როგორც წარმოების ეფექტურობის მაჩვენებელი. სტუ,ბიზნეს ინჟინერინგი. 2011წ. #1,გვ. 122-127.

მ. ხართიშვილი, მ. ოხანაშვილი. რენტაბელობა, როგორც წარმოების ეფექტურობის მაჩვენებელი. ბიზნეს-ინჯინერინგი. 2011წ. №1, გვ 122-127.

კ. ყიზილაშვილი, შ.ყიზილაშვილი. რენტაბელური საოჯახო მეურნეობები - საქართველოს სოფლის მეურნეობის აღორძინებისა და განვითარების უტყუარი გზა. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. N3, გვ.253-256.

დ. რაძიევსკი, ვ. შენგელია, ფ. კოგანი, ნ.კილაძე. რენტგენოგრაფიული ინფორმაციის კომპიუტერული ანალიზის მეთოდები. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1997წ. №1, თბილისი, გვ. 150 – 152..

მ. ხარატიშვილი. რეჟისურის თეორიის პრობლემები. სტუ, სამეცნიერო შრომების კრებული, ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია. 1997წ. ტომი I(1), 170 გვ..

ლ. შაიშმელაშვილი. რესპუბლიკა, როგორც სახელმწიფოს მმართველობის ფორმა. თემიდა. 2008წ. #1 (3), 89-97.

მ. არაბიძე, გ. ამყოლაძე. რესტრუქტურიზაცია და კონკურენტული გარემო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2003წ. 2(430).

მ. არაბიძე. რესტრუქტურიზაცია ენერგეტიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციების თეზისები.

ნ. ცანავა. რესტრუქტურირებულ საწარმოთა მართვის პრობლემები მრეწველობაში. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2002წ. თსუ გამომცემლობა, N4,გვ7.

ო. თედორაძე. რესურსდამზოგი ტექნოლოგიები დამემცენარეობის ტექნიკური გადაიარაღების ახალი კონცეპტუალური მიდგომა . საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2012წ. პრეზენტაცია, ელექტრული ვერსია.

ა. ჩხეიძე. რეტიალური კომუნიკაციის მაქსიმების კლასიფიკაციის პრობლემა პოლიტიკურ დისკურსში (თანამედროვე ინგლისური ენის მასალაზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

მ. ჩხეიძე. რეტიალური კომუნიკაციის მაქსიმების კლასიფიკაციის პრობლემა პოლიტიკურ დისკურსში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .