სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შაიშმელაშვილი. რესპუბლიკა, როგორც სახელმწიფოს მმართველობის ფორმა. თემიდა. 2008წ. #1 (3), 89-97.

მ. არაბიძე, გ. ამყოლაძე. რესტრუქტურიზაცია და კონკურენტული გარემო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2003წ. 2(430).

მ. არაბიძე. რესტრუქტურიზაცია ენერგეტიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციების თეზისები.

ნ. ცანავა. რესტრუქტურირებულ საწარმოთა მართვის პრობლემები მრეწველობაში. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2002წ. თსუ გამომცემლობა, N4,გვ7.

ო. თედორაძე. რესურსდამზოგი ტექნოლოგიები დამემცენარეობის ტექნიკური გადაიარაღების ახალი კონცეპტუალური მიდგომა . საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2012წ. პრეზენტაცია, ელექტრული ვერსია.

ა. ჩხეიძე. რეტიალური კომუნიკაციის მაქსიმების კლასიფიკაციის პრობლემა პოლიტიკურ დისკურსში (თანამედროვე ინგლისური ენის მასალაზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

მ. ჩხეიძე. რეტიალური კომუნიკაციის მაქსიმების კლასიფიკაციის პრობლემა პოლიტიკურ დისკურსში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. რეფერატი. საქ, განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, „შრომები“. 2007წ. ტ. 10.

რ. თაბუკაშვილი. რეფერატი და ანოტაცია _ ტექსტის მოკლე შინაარსის გადმოცემის სახეები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, თბილისი. 2000წ. .

რ. თაბუკაშვილი. რეფერატი-მოხსენება, როგორც რეფერირების ერთ-ერთი სახეობა. . გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული. 2003წ. .

რ. თაბუკაშვილი. რეფერატის ენობრივი სტრუქტურა. სტუ, ჰტფ, შრომები.ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია.ტომი II(2). 2000წ. 51-55.

რ. თაბუკაშვილი. რეფერირების ზოგიერთი ასპექტი ტექსტის ლინგვისტიკის ჭრილში. დასავლეთ ევროპის ენები და ლიტერატურა. თბილისის უნივერსიტეტის შრომები. 1999წ. 334(1), გვ.33-36.

დ. კვარაცხელია. რეფინანსირების სესხები და გაცვლითი კურსი. “ბიზნეს–ინჟინერინგი”. bpengi.com http://business-engineering.bpengi.com/home/2015/number-02. 2015წ. #2, გვ.: 32-35, https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SRFgzX1BleF9KVEE/view.

გ. გრატიაშვილი, მ.სანიკიძე, ო.თუსიშვილი, ნ.მეძმარიაშილი. რეფლექტორის ამრეკლი ზედაპირის მიღების ახალი, უფრო ზუსტი ტექნოლოგიური მეთოდი. სტუ-ს შრომები, საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. №1(491),2014, გვ.98-106..

გ. შარაშენიძე, თ. დუნდუა, პ. კურტანიძე, ა. შარვაშიძე.. რეფრიჟერატორული და სამგზავრო ვაგონების არსებული მოძრაობის დიფერენციალური განტოლება. . საქართველოს მეცნ. აკადემიის შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. ISSN 0130-7061,. 2011წ. N(7-9), თბილისი, 2011, გვ. 87-93..

ა. შარვაშიძე, გ. შარაშენიძე,გ. უსანეთაშვილი, თ. დუნდუა. რეფრიჟერატორული და სამგზავრო ვაგონების არსებული სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის მოძრაობის დიფერენციალური განტოლება.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061. 2011წ. № 7-9, ¹2011 გვ. 73-80..

ს. შარაშენიძე. რეფრიჟერატორული ვაგონის დიზელის ძრავის შემსრულებელი მრუდმხარა-ბარბაცა მექანიზმის შეერთებებში ღრეჩოს სიდიდის ოპტიმიზირების საკითხისთვის.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, ISSN 0130-7061,. 2008წ. თბილისი, 2008, N (4-6), გვ. 64-68..

გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე, ჯ. მორჩილაძე.. რეფრიჟერატორული ვაგონის დიზელის ძრავის შემსრულებელი მრუდმხარა-ბარბაცა მექანიზმის შეერთებებში ღრეჩოს სიდიდის ოპტიმიზირების საკითხისთვის.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, ISSN 0130-7061,. 2008წ. თბილისი, 2008, N (4-6), გვ. 64-68..

ჯ. მორჩილაძე, გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ლ. მაჭავარიანი. . რეფრიჟერატორული ვაგონის დიზელის ძრავის შემსრულებელი მრუდხარა-ბარბაცა მექანიზმის შეერთებებში ღრეჩოს სიდიდის ოპტიმიზირების საკითხისათვის. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამაეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. ISSN 0130-7061.. 2008წ. # ¹(4-6), 2008. გვ. 5..

გ. შარაშენიძე, ლ. მაჭავარიანი, პ. კურტანიძე. რეფრიჟერატორული ვაგონის დიზელის ძრავის შემსრულებელი ღრეჩოებიანი გადაცემის დინამიკური გამოკვლევა.. სამეცნიერო შრომების კრებული “ტრანსპორტი”, ISSN 1512-0910.. 2007წ. თბილისი, 2007. N 4, გვ. 7-10..