სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბარამაშვილი. რთული ინვერსორის რგოლების შეთანხმებული მუშაობის დადგენა გრაფიკული რედაქტორებისა და შესაბამისი დიაგრამების მეშვეობით. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2017წ. #1(38) 2017წ. გვ.5-10, ISSN 1512-3537.

მ. მიქაუტაძე, ს.მებონია, ნ.კიკნაძე. რთული კონფიგურაციის ნამზადების რადიალური ჭედვის მოწყობილობის სრულყოფა. სტუ-ს შრომები. 2009წ. №4 (474)б 4გვ..

ხ. ირემაშვილი, გ,ბერძენაშვილი. გ.ჯინჯიხაშვილი.. რთული რელიეფის მქონე წყალსაცავში ღვარცოფის შემოდინებით გამოწვეული ტალღაწარმოქმნის პროცესის ერთგანზომილებიანი (1D) რიცხვითი მოდელირება. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2015წ. №4(39), გვ.51-54. ISSN 1512-3936.

სურმავა ა., კვარაცხელია დ., კუხალაშვილი ვ.. რთული რელიეფის რეგიონებში საშუალო მასშტაბის ატმოსფერული პროცესების განვითარების რიცხვითი მოდელი. . საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობის მოხსენებათა თეზისები. . 2005წ. 2005, გვ. 77..

დ. ცინცაძე, null, თ.ტროყაშვილი, გ.ურუშაძე. რთული რხევების გამზომი მოწყობილობა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. # 13, გვერდი 132.

თ. ტროყაშვილი, გ.ურუშაძე, დ.ცინცაძე. რთული რხევების გამზომი მოწყობილობა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. # 13, გვერდი 132.

გ. ურუშაძე, თ.ტროყაშვილი, დ.ცინცაძე. რთული რხევების გამზომი მოწყობილობა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. # 13, გვერდი 132.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი. რთული საინჟინრო გრაფიკული ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა სივრცის ტოპოლოგიური გარდაქმნების გამოყენებით. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2010წ. N11 83-88.

ვ. რაძიევსკი. რთული სისტემების მართვა ხელოვნური ინტელექტის მეთოდებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. №15, თბილისი, გვ. 272 – 277..

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. რთული სისტემის პარამეტრული სინთეზის მეთოდთა შედარებითი ანალიზი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. თბილისი, №15, გვ.95-100. (ISSN 0135-0765).

null. რთული სისტემის პარამეტრული სინთეზის მეთოდთა შედარებითი ანალიზი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი . 2011წ. №15, გვ.95-100.

. რთული სისტემის პარამეტრული სინთეზის მეთოდთა შედარებითი ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი. 2011წ. №15, 2011, გვ.95-100 .

ნ. ნათბილაძე, ვ. ნათბილაძე. რთული ფორმის დეტალების დამუშავება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეც.ტექნ.ჟურნ N 1 (7). 2010წ. 4 გვ.

ნ. ნათბილაძე, ვ. ნათბილაძე. რთული ფორმის დეტალების დამუშავება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეც.ტექნ.ჟურნ N 1 (7). 2010წ. 4 გვ.

ვ. ნათბილაძე. რთული ფორმის დეტალების დამუშავება . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2010წ. № 2(18), გვ. 53-57..

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, გ. ბერუაშვილი. რთული ციკლის მქონე მაცივარი მანქანების მუშაობის ოპტიმალური რეჟიმების განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. 2 (480). გვ. 91–96.

ჯ. ნიჟარაძე, რ. ჭყოიძე. რთულკონტურიანი ფილის განგარიშება.. 21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარებია ძირითადი პარადიგმები. . 2012წ. .

ჯ. ნიჟარაძე. რთულკონტურიანი ფილის განგარიშება.. 21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარებია ძირიტადი პარადიგმები. 2012წ. №1.

ნ. თევზაძე. რთულრელიეფიანი ქალაქის წარმოჩენის მეთოდოლოგია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2011წ. #1, 37-41.

თ. ჭეიშვილი, მ.ხუციანიძე, მ.შავლაყაძე. რიგი მანგანუმშემცველი მასალებისათვის განსაზღვრული თვისებების და წყალხსნადობის პროცესის შესწავლა.. კერამიკა. 2010წ. N2 1(22), გვ.17-21.