სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

null. რეცენზია ნაშრომზე: საქართველოს ისტორიის ატლასი. ანალები. 2008წ. #3, გვ. 585-591.

თ. აბუაშვილი, ა. სიჭინავა. რეცენზია რატი აბულაძის მონოგრაფიაზე: „საქართველოს ელექტრონული მთავრობის განვითარების მარკეტინგული სტრატეგია;. ჟურ. “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, . 2015წ. N1, 2 გვ..

. რეცენზია წიგნზე მ. ინაძე, ძველი კოლხეთის საზოგადოება. კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული. 2004წ. #11, გვ. 299-302.

. რეცენზია წიგნზე: დ. მუსხელიშვილი, საქართველო 4-8 საუკუნეებში. ანალები. 2003წ. #1, გვ. 55-56.

ი. გოგუაძე. რეცხვის ტექნოლოგიის განსაკუთრებული თავისებურებების შესწავლა ჰორიზონტალური ჭაბურღილების ბურღვისას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #12, 129-134 .

თ. საღარეიშვილი, ღვალაძე გ., კანდელაკი ა., შალაშვილი ქ., ქავთარაძე ნ., სუთიაშვილი მ.. რეჰანის (Ocimum Basilicum L.) ნედლეულისა და კვების მრეწველობის საღებავის ტექნო-ქიმიური კონტროლი ფიტოქიმიური და ფარმაკოპეული კვლევის შედეგები. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ნოვაცია . 2010წ. ქუთაისი, 75-80..

ნ. კუპატაძე. რთულ მთიან პირობებში ორლიანდაგიანი რკინიგზების გადასარბენის მაქსიმალური სიგრძის დადგენა. მშენებლობა ISSN 1512-3936. 2012წ. №2(25) გვ.57-61.

შ. შათირიშვილი, ი. შათირიშვილი, მ. მახარობლიძე, ხ. ჩხიკვაძე.. რთულ ნარევებში თავისუფალი ამინომჟავებური პროფილისა და ამინების განსაზღვრის მაღალეფექტური თხევადი ქრომატოგრაფიის მეთოდი. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი . 2010წ. ტ. 3 №3. (52) გვ.147-149.

ი. შათირიშვილი, შ. შათირიშვილი, მ. მახარობლიძე, ხ. ჩხიკვაძე. რთულ ნარევებში თავისუფალი ამინომჟავებური პროფილისა და ამინების განსაზღვრის მაღალეფექტური თხევადი ქრომატოგრაფიის მეთოდი. . 2010წ. ტ. 3 №1. (52) გვ. 147-149.

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი, ს. ავალიანი. რთული დაძაბული მდგომარეობის მოდიფიცირებული სიმტკიცის პირობის ფუნქციონალური ანალიზი. ჟურნალი "მშენებლობა" . 2010წ. N3(18); გვ.7.

ტ. კვიციანი, ტ. კვიციანი, ავალიანი ს.. რთული დაძაბული მდგომარეობის მოდიფიცირებული სიმტკიცის პირობის ფუნქციონალური ანალიზი.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი``მშენებლობა``. 2010წ. #3(18). . გვ.6-12..

ჯ. გრიგალაშვილი, ზ. გრიგალაშვილი. რთული დინამიკური ციფრული სისტემების დიაგნოსტიკა სიგნატურული ანალიზის მეთოდით. სტუ. 2011წ. 2011, მე-2 ტომი, გვ. 75-81..

თ. ბარამაშვილი. რთული ინვერსორის რგოლების შეთანხმებული მუშაობის დადგენა გრაფიკული რედაქტორებისა და შესაბამისი დიაგრამების მეშვეობით. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2017წ. #1(38) 2017წ. გვ.5-10, ISSN 1512-3537.

მ. მიქაუტაძე, ს.მებონია, ნ.კიკნაძე. რთული კონფიგურაციის ნამზადების რადიალური ჭედვის მოწყობილობის სრულყოფა. სტუ-ს შრომები. 2009წ. №4 (474)б 4გვ..

ხ. ირემაშვილი, გ,ბერძენაშვილი. გ.ჯინჯიხაშვილი.. რთული რელიეფის მქონე წყალსაცავში ღვარცოფის შემოდინებით გამოწვეული ტალღაწარმოქმნის პროცესის ერთგანზომილებიანი (1D) რიცხვითი მოდელირება. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2015წ. №4(39), გვ.51-54. ISSN 1512-3936.

სურმავა ა., კვარაცხელია დ., კუხალაშვილი ვ.. რთული რელიეფის რეგიონებში საშუალო მასშტაბის ატმოსფერული პროცესების განვითარების რიცხვითი მოდელი. . საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობის მოხსენებათა თეზისები. . 2005წ. 2005, გვ. 77..

დ. ცინცაძე, null, თ.ტროყაშვილი, გ.ურუშაძე. რთული რხევების გამზომი მოწყობილობა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. # 13, გვერდი 132.

თ. ტროყაშვილი, გ.ურუშაძე, დ.ცინცაძე. რთული რხევების გამზომი მოწყობილობა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. # 13, გვერდი 132.

გ. ურუშაძე, თ.ტროყაშვილი, დ.ცინცაძე. რთული რხევების გამზომი მოწყობილობა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. # 13, გვერდი 132.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი. რთული საინჟინრო გრაფიკული ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა სივრცის ტოპოლოგიური გარდაქმნების გამოყენებით. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2010წ. N11 83-88.