სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G. Magalashvili. Ascertainment of the mechanism of Forming of zonal concentrie “agate structures”. International Scientific Conf. “Modern Researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemisal Engineering and Related Fialds” The confer. is dedicated to the 60-th anniversary of R.Agladze Institute Chemistry and Electrochemistry. . 2016წ. Ureki, Georgia, p.55.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, 4 კუსის სტუდენტები, ზ.ჯობავა, ნ.ყანდაშვილი, თ.მამუკაშვილი. asimetriuli kriptosistemis RSA-s meTodis gatexva. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, სტუ, №2(15), . 2013წ. გვ.63..

ნ. სიხარულიძე. Aspects of Bilingual Education, . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბის” დამატება, . 2009წ. თბილისი 2(14), .,გვ.19-23..

გ. არაბიძე, T. Jishkariani, M.Arabidze. Assessment of the Energy Potential of farm Animal waste Biomass for Georgia.. Georgian Engineering News, . 2009წ. #3 (vol. 51), Tbilisi, pp.121-125..

მ. არაბიძე, თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე. Assessment of Energy Potential of Animal Residue (manure, excrement) Biomass for Georgia . Georgian Engineering news. 2009წ. #3(vol.51).

მ. არაბიძე. Assessment of the Energy Potential of Farm Animal Waste Biomass for Georgia. Georgian Technical University. 2009წ. .

G. Arabidze, T.Jishkariani, M.arabidze. Assessment of the Energy Potential of farm Animal waste Biomass for Georgia. Georgian Engineering News,N3(vol.51),Tbilisi,2009.. 2009წ. pp.121-125..

თ. ჯიშკარიანი, M.Arabidze. Assessment of The Energy Potential of Farm Animal Waste Biomass For Georgia. Georgian Engineering News. 2009წ. #3(vol.51), pp 121-125.

გ. ჩახაია, G. Gavardashvili, L. Tsulukidze. Assessment of the stability of debris-flow riverbeds in transport corridor of Georgia. International Scientific Journal “Problems of Applied Mechanics”. . 2003წ. # 4(13), Tbilisi, pp. 43-46..

გ. გავარდაშვილი, Goga Chakhaia, Levan Tsulukidze. Assessment of the Stability of Debris-Flow Riverbeds in Transport Corridor of Georgia. . International Scientific Journal ,,Problems of Applied Mechanics. 2003წ. # 4 (13) , pp.43 – 46.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, Chakhaia G.. Assessment of the stability of debris-flow riverbeds in transport corridor of Georgia.. International Scientific Journal “Problems of Applied Mechanics”.. 2003წ. # 4(13), Tbilisi, 43-46..

ლ. ქართველიშვილი, A.Matzarakis, A.Amiranashvili, N.Kutaladze. Assessment of touristical-recreation potential of Georgia on background regional climate change. II International scientific-Practical Conference Procceedings, Batumi. 2011წ. p.250-253, Batumi.

K. Melikidze. Assigning Priorities to Sustainable Energy Policy for Transitional Societies (Case of Georgia). Caucasian Geographical Review. 2004წ. #4, pp.110-112 .

T. Zorikov, Tsiskaridze M.. Asymmetry in perception of color and form. Georgian Academy of Science, Institute of Cybernetics, Tbilisi. 2002წ. .

T. Jangveladze. Asymptotic Behavior ($t\to\infty$) of Solutions for One Nonlinear Integro-differential Parabolic Equation. Rep. Enl. Sess. Sem. of I.Vekua Inst. Appl. Math. 1997წ. V.12, N1, p.9-11.

Z. Kiguradze. Asymptotic Behavior and Numerical Solution of the System of Nonlinear Integro-Differential Equations. Rep. Enl. Sess. Sem. of I.Vekua Inst. Appl. Math. 2004წ. V.19, N1, p.58-61.

T. Jangveladze, M. Kratsashvili. Asymptotic Behavior of Solution and Semi-Discrete Difference Scheme for One Nonlinear Integro-Differential Equation with Source Term. Rep. Enl. Sess. Sem. I.Vekua Inst. Appl. Math. 2014წ. V.28, p.50-53.

Z. Kiguradze, T. Jangveladze, A. Kratsashvili. Asymptotic Behavior of the Solution and Semi-Discrete Finite Difference Scheme for One Nonlinear Integro-Differential Model with Source Terms. Appl. Math. Inform. Mech. 2013წ. V.18, N2, p.33-44.

Z. Kiguradze. Asymptotic Property and Semi-Discrete Scheme for One System of Nonlinear Partial Integro-Differential Equations. International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations, QUALITDE – 2013, Dedicated to the 100th birthday anniversary of Professor L. Magnaradze. 2013წ. p.80-82.

ო. ვერულავა, ნ. ნარიმანაშვილი. atmosferuli koroziuli agresiulobis mdgomareobaTa gamocnoba. stu-s Sromebi, #2 (385), Tbilisi. 1992წ. 4 გვერდი.