სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

B. Meparishvili, T. Meparishvili, T. Gvinianidze. Artificial Intelligence for Molecular Modeling. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 0წ. #1(8), 164-169 გვ..

B. Meparishvili, A. Ediberidze. Artificial Intelligence Methods in Commercial Bank Risk Management. The International Scientific Conference Devoted to the 80 th anniversary of Academician I.V. Prangishvili “Information and Computer Technologies, modelling, Control”. Book of Abstracts. Tbilisi, Georgia, . 2010წ. November 1-4, 2010. .

B. Meparishvili, G. Janelidze, T. Meparishvili. Artificial Intelligence:Problems and Prospects. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2008წ. #1(4), თბილისი ISSN 1512-3979. .

გ. ბედუკაძე, ე. მეძმარიაშვილი, ნ. წიგნაძე. asawyob-dasaSleli liTonis xidi namgliseburi modulebiT KM-02T. samecn-teqnikuri Jurnali “energia” #1(37)/2006, Tbilisi. 2006წ. .

G. Magalashvili. Ascertainment of the mechanism of Forming of zonal concentrie “agate structures”. International Scientific Conf. “Modern Researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemisal Engineering and Related Fialds” The confer. is dedicated to the 60-th anniversary of R.Agladze Institute Chemistry and Electrochemistry. . 2016წ. Ureki, Georgia, p.55.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, 4 კუსის სტუდენტები, ზ.ჯობავა, ნ.ყანდაშვილი, თ.მამუკაშვილი. asimetriuli kriptosistemis RSA-s meTodis gatexva. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, სტუ, №2(15), . 2013წ. გვ.63..

ნ. სიხარულიძე. Aspects of Bilingual Education, . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბის” დამატება, . 2009წ. თბილისი 2(14), .,გვ.19-23..

გ. არაბიძე, T. Jishkariani, M.Arabidze. Assessment of the Energy Potential of farm Animal waste Biomass for Georgia.. Georgian Engineering News, . 2009წ. #3 (vol. 51), Tbilisi, pp.121-125..

მ. არაბიძე, თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე. Assessment of Energy Potential of Animal Residue (manure, excrement) Biomass for Georgia . Georgian Engineering news. 2009წ. #3(vol.51).

მ. არაბიძე. Assessment of the Energy Potential of Farm Animal Waste Biomass for Georgia. Georgian Technical University. 2009წ. .

G. Arabidze, T.Jishkariani, M.arabidze. Assessment of the Energy Potential of farm Animal waste Biomass for Georgia. Georgian Engineering News,N3(vol.51),Tbilisi,2009.. 2009წ. pp.121-125..

თ. ჯიშკარიანი, M.Arabidze. Assessment of The Energy Potential of Farm Animal Waste Biomass For Georgia. Georgian Engineering News. 2009წ. #3(vol.51), pp 121-125.

გ. ჩახაია, G. Gavardashvili, L. Tsulukidze. Assessment of the stability of debris-flow riverbeds in transport corridor of Georgia. International Scientific Journal “Problems of Applied Mechanics”. . 2003წ. # 4(13), Tbilisi, pp. 43-46..

გ. გავარდაშვილი, Goga Chakhaia, Levan Tsulukidze. Assessment of the Stability of Debris-Flow Riverbeds in Transport Corridor of Georgia. . International Scientific Journal ,,Problems of Applied Mechanics. 2003წ. # 4 (13) , pp.43 – 46.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, Chakhaia G.. Assessment of the stability of debris-flow riverbeds in transport corridor of Georgia.. International Scientific Journal “Problems of Applied Mechanics”.. 2003წ. # 4(13), Tbilisi, 43-46..

ლ. ქართველიშვილი, A.Matzarakis, A.Amiranashvili, N.Kutaladze. Assessment of touristical-recreation potential of Georgia on background regional climate change. II International scientific-Practical Conference Procceedings, Batumi. 2011წ. p.250-253, Batumi.

K. Melikidze. Assigning Priorities to Sustainable Energy Policy for Transitional Societies (Case of Georgia). Caucasian Geographical Review. 2004წ. #4, pp.110-112 .

T. Zorikov, Tsiskaridze M.. Asymmetry in perception of color and form. Georgian Academy of Science, Institute of Cybernetics, Tbilisi. 2002წ. .

T. Jangveladze. Asymptotic Behavior ($t\to\infty$) of Solutions for One Nonlinear Integro-differential Parabolic Equation. Rep. Enl. Sess. Sem. of I.Vekua Inst. Appl. Math. 1997წ. V.12, N1, p.9-11.

Z. Kiguradze. Asymptotic Behavior and Numerical Solution of the System of Nonlinear Integro-Differential Equations. Rep. Enl. Sess. Sem. of I.Vekua Inst. Appl. Math. 2004წ. V.19, N1, p.58-61.