სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. არაბიძე, თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე. Assessment of Energy Potential of Animal Residue (manure, excrement) Biomass for Georgia . Georgian Engineering news. 2009წ. #3(vol.51).

მ. არაბიძე. Assessment of the Energy Potential of Farm Animal Waste Biomass for Georgia. Georgian Technical University. 2009წ. .

G. Arabidze, T.Jishkariani, M.arabidze. Assessment of the Energy Potential of farm Animal waste Biomass for Georgia. Georgian Engineering News,N3(vol.51),Tbilisi,2009.. 2009წ. pp.121-125..

თ. ჯიშკარიანი, M.Arabidze. Assessment of The Energy Potential of Farm Animal Waste Biomass For Georgia. Georgian Engineering News. 2009წ. #3(vol.51), pp 121-125.

გ. ჩახაია, G. Gavardashvili, L. Tsulukidze. Assessment of the stability of debris-flow riverbeds in transport corridor of Georgia. International Scientific Journal “Problems of Applied Mechanics”. . 2003წ. # 4(13), Tbilisi, pp. 43-46..

გ. გავარდაშვილი, Goga Chakhaia, Levan Tsulukidze. Assessment of the Stability of Debris-Flow Riverbeds in Transport Corridor of Georgia. . International Scientific Journal ,,Problems of Applied Mechanics. 2003წ. # 4 (13) , pp.43 – 46.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, Chakhaia G.. Assessment of the stability of debris-flow riverbeds in transport corridor of Georgia.. International Scientific Journal “Problems of Applied Mechanics”.. 2003წ. # 4(13), Tbilisi, 43-46..

ლ. ქართველიშვილი, A.Matzarakis, A.Amiranashvili, N.Kutaladze. Assessment of touristical-recreation potential of Georgia on background regional climate change. II International scientific-Practical Conference Procceedings, Batumi. 2011წ. p.250-253, Batumi.

K. Melikidze. Assigning Priorities to Sustainable Energy Policy for Transitional Societies (Case of Georgia). Caucasian Geographical Review. 2004წ. #4, pp.110-112 .

T. Zorikov, Tsiskaridze M.. Asymmetry in perception of color and form. Georgian Academy of Science, Institute of Cybernetics, Tbilisi. 2002წ. .

T. Jangveladze. Asymptotic Behavior ($t\to\infty$) of Solutions for One Nonlinear Integro-differential Parabolic Equation. Rep. Enl. Sess. Sem. of I.Vekua Inst. Appl. Math. 1997წ. V.12, N1, p.9-11.

Z. Kiguradze. Asymptotic Behavior and Numerical Solution of the System of Nonlinear Integro-Differential Equations. Rep. Enl. Sess. Sem. of I.Vekua Inst. Appl. Math. 2004წ. V.19, N1, p.58-61.

T. Jangveladze, M. Kratsashvili. Asymptotic Behavior of Solution and Semi-Discrete Difference Scheme for One Nonlinear Integro-Differential Equation with Source Term. Rep. Enl. Sess. Sem. I.Vekua Inst. Appl. Math. 2014წ. V.28, p.50-53.

Z. Kiguradze, T. Jangveladze, A. Kratsashvili. Asymptotic Behavior of the Solution and Semi-Discrete Finite Difference Scheme for One Nonlinear Integro-Differential Model with Source Terms. Appl. Math. Inform. Mech. 2013წ. V.18, N2, p.33-44.

Z. Kiguradze. Asymptotic Property and Semi-Discrete Scheme for One System of Nonlinear Partial Integro-Differential Equations. International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations, QUALITDE – 2013, Dedicated to the 100th birthday anniversary of Professor L. Magnaradze. 2013წ. p.80-82.

ო. ვერულავა, ნ. ნარიმანაშვილი. atmosferuli koroziuli agresiulobis mdgomareobaTa gamocnoba. stu-s Sromebi, #2 (385), Tbilisi. 1992წ. 4 გვერდი.

L. Chkhartishvili, T. Berberashvili. Atoms constituting nanosystems: Quasi-classical parameterization for binding energy and electronic structure calculations. Nano Studies. 2010წ. 1, 103-144.

G. Nabakhtiani, L.Chkartishvili, A.Gigineishvili, O.Tsagareishvili, D.Gabunia, Z.Rostomashvili, Sh.Dekanosidze. Attenuation of Gamma-Radiation Concomitant Neutron Absorption in Boron-Tungsten Compo-site Shields. Nano Studies. 2013წ. V.8, p.259-266.

Н. Махатадзе, Д. Джишиашвили, В. Гобронидзе, З. Шиолашвили, А. Джишиашвили. Auger analysis of the nanocrystalline Ge:GeO2 films.. Georgian Engineering News. 2006წ. N1, 2006, p.100-102.

A. Malcevi. AutoCAD - Dimensioning in Layout Space. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. განათლება.. 2016წ. №1(15), 2016, გვ 209-211.