სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. რაძიევსკი. რთული სისტემების მართვა ხელოვნური ინტელექტის მეთოდებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. №15, თბილისი, გვ. 272 – 277..

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. რთული სისტემის პარამეტრული სინთეზის მეთოდთა შედარებითი ანალიზი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. თბილისი, №15, გვ.95-100. (ISSN 0135-0765).

null. რთული სისტემის პარამეტრული სინთეზის მეთოდთა შედარებითი ანალიზი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი . 2011წ. №15, გვ.95-100.

. რთული სისტემის პარამეტრული სინთეზის მეთოდთა შედარებითი ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი. 2011წ. №15, 2011, გვ.95-100 .

ნ. ნათბილაძე, ვ. ნათბილაძე. რთული ფორმის დეტალების დამუშავება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეც.ტექნ.ჟურნ N 1 (7). 2010წ. 4 გვ.

ნ. ნათბილაძე, ვ. ნათბილაძე. რთული ფორმის დეტალების დამუშავება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეც.ტექნ.ჟურნ N 1 (7). 2010წ. 4 გვ.

ვ. ნათბილაძე. რთული ფორმის დეტალების დამუშავება . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2010წ. № 2(18), გვ. 53-57..

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, გ. ბერუაშვილი. რთული ციკლის მქონე მაცივარი მანქანების მუშაობის ოპტიმალური რეჟიმების განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. 2 (480). გვ. 91–96.

ჯ. ნიჟარაძე, რ. ჭყოიძე. რთულკონტურიანი ფილის განგარიშება.. 21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარებია ძირითადი პარადიგმები. . 2012წ. .

ჯ. ნიჟარაძე. რთულკონტურიანი ფილის განგარიშება.. 21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარებია ძირიტადი პარადიგმები. 2012წ. №1.

ნ. თევზაძე. რთულრელიეფიანი ქალაქის წარმოჩენის მეთოდოლოგია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2011წ. #1, 37-41.

თ. ჭეიშვილი, მ.ხუციანიძე, მ.შავლაყაძე. რიგი მანგანუმშემცველი მასალებისათვის განსაზღვრული თვისებების და წყალხსნადობის პროცესის შესწავლა.. კერამიკა. 2010წ. N2 1(22), გვ.17-21.

თ. ჭეიშვილი, მ.ხუციანიძე, მ.შავლაყაძე. რიგი მანგანუმშემცველი ხელოვნური მასალების გრანულომეტრიის გავლენა მათ ტესტურ რეაგენტში ხსნადობაზე. ჟურნალი კერამიკა. 2012წ. №1(27), გვ.56-59.

ნ. ბუზალაძე. რიზომა რა ზომა. განათლება. 2012წ. № 1/4/,.

მ. თანანაშვილი, ნ. კვაჭაძე. რიკოთის გვირაბის განათების მოდერნიზირების აუცილებლობა. ტრანსპორტი. 2007წ. ტრანსპორტი N1 (25). გვ. 51-54.

ნ. კუპატაძე. რიონი-ქუთაისის რკინიგზის განშტოების მშენებლობა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა ISSN 1512-3537 . 2007წ. №1(25) გვ.64-66.

გ. ცაავა. რისკ-მენეჯმენტის ამოცანები და ფუნქციები. . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 184 - 192. .

გ. ცაავა. რისკ-მენეჯმენტის ამოცანები და ფუნქციები. . „სეუ და მეცნიერება“, . 2015წ. N 2 (2), გვ. 148 – 156..

გ. ცაავა. რისკ-მენეჯმენტის ფუნქციები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2015წ. გვ. 28 – 33..

ა. გვარუციძე. რისკები ინოვაციურ ეკონომიკაში. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2016წ. N 1–2, 2017 წ. .