სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26156 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი. რკინიგზის ლიანდაგის საიმედოების საკითხებისათვის . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #1(13), გვ. 52-60.

გ. თელია, კ. შარვაშიძე.. რკინიგზის მახარისხებელი სადგურის მისაღებ და გასაგზავნ პარკებში ლიანდაგთა რიცხვის განსაზღვრა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ISSN 1512-3537,. 2010წ. N 2(18), თბილისი, 2010. გვ. 117-123. .

ნ. რურუა, გ.ბიბილაშვილი. რკინიგზის მიწის ვაკისის მონიტორინგი რკინიგზის ექსპლუატაციის პირობებში. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2016წ. ISSN 1512-3537 #2(36).–გვ174-180. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, პ. ბოჭორიშვილი. რკინიგზის მცირერადიუსიან მრუდებში ახალი ქართული რკინაბეტონის შპალების გამოყენების მიზანშეწონილობის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2007წ. #2, გვ.117-120 ISSN 1512-3537.

მ. ზუბიაშვილი, გ. ტყეშელაშვილი. ლევან ჭოჭუა. რკინიგზის საექსპლუატაციო სამუშაოების ტექნიკური ნორმების სისტემის განვითარება.. "ტრანსპორტი". 2007წ. #3 (27). გვ5-7. 1512-0910.

ჯ. მორჩილაძე. რკინიგზის საექსპლუატაციო მუშაობის ოპტიმიზაცია ერთლიანდაგიან რკინიგზებზე ტექნოლოგიური “ფანჯრის” გამოყოფისას.. მეცნიერულ-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი” ¹ ISSN 1512-0910. 2006წ. #3-4, (23-24), 2006. გვ. 3..

გ. ტყეშელაშვილი, ლევან ჭოჭუა. რკინიგზის საექსპლუატაციო სამუშაოების ტექნიკური ნორმების სისტემის განვითარება. ”ტრანსპორტი”. 2007წ. ISSN 1512-0910 # 3 (27); გვ.5-7.

გ. თელია, კ. შარვაშიძე, ი. მოდებაძე. . რკინიგზის სამრეწველო მახარისხებელ სადგურთა მუშაობის ინტენსიფიკაცია.. სამეცნიერო ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, ISSN 0130-7061,. 2010წ. N 4-6, თბილისი, 2010. გვ. 106-110..

ე. მეძმარიაშვილი. რკინიგზის სამხედრო-საინჟინრო სპექტრი. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

გ. თელია, გ. მჭედლიშვილი.. რკინიგზის ტექნიკურ სადგურებში მატარებელთა ფორმირების ტექნოლოგიური კომპლექსის მუშაობის ინტენსიფიკაცია.. სამეცნიერო ჟურნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები~, ISSN 0130-7061,. 2011წ. # 1-3, თბილისი, 2011. გვ. 97-100. .

გ. თელია, ო. ბიჭიაშვილი. რკინიგზის ტექნიკურ სადგურთა გამტარობისა და გადამუშავების უნარის გაზრდის ღონისძიებათა სრულყოფა.. სამეცნიერო ჟურნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები~, ISSN 0130-7061, . 2006წ. # 1-3, 2006. თბილისი, გვ. 66-69. .

მ. გოცაძე, გ.ტყეშელაშვილი მ.კუხალეიშვილი. რკინიგზის ტრანსპორტზე ახალი საელემენტო ბაზის დანერგვის ეკონომიკური ეფექტიანობის გაანგარიშება . ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2016წ. #1-4 (61-64), 2016 .

ჯ. კანკაძე, გ.გეგეჭკორი,ლ.დადიანი,მ.კანკაძე. რკინიგზის ტრანსპორტი, როგორც ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი დარგი საბაზო ეკონომიკის პირობებსი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. N 5(5) გვ.86–88.

ჯ. მორჩილაძე, პ. ქენქაძე, თ. გოგალაძე, გ. დოდელია.. რკინიგზის ტრანსპორტის საექსპლუატაციო მუშაობის გაუმჯობესების თანამედროვე პრობლემები.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. ISSN 0130-7061. 2006წ. #¹7-9, 2006. გვ.4..

ქ. ალადაშვილი, გ. თელია, ზ. მესხიძე, გ. მჭედლიშვილი. რკინიგზის უბნებზე მატარებლის ლოკომოტივთა რაციონალური რაოდენობის დადგენა. ISSN 0130-7061. . 2009წ. № 1-3, 2009. .

გ. თელია, ქ. ალადაშვილი, ზ. მესხიძე, გ. მჭედლიშვილი.. რკინიგზის უბნებზე მატარებლის ლოკომოტივთა რაციონალური რაოდენობის დადგენა.. სამეცნიერო ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, ISSN 0130-7061,. 2009წ. N 1-3, თბილისი, 2009. გვ.101-104..

ა. შარვაშიძე, ტ. კოტრიკაძე, კ. შარვაშიძე.. რკინიგზის ძირითადი მახარისხებელი სადგურების ტექნიკური სიმძლავრის გაზრდის გზები.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061. 2010წ. № 4-6, ¹2010 გვ. 102-105..

ზ. საბაშვილი, ზ. თადუმაძე, ი. სხირტლაძე, ნ.კოდუა. რკინიგზის წევის ქვესადგურებში ცირკულირებადი ელექტრული დენის შეზღუდვის ხერხი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ენერგია”. 2006წ. N1 (37), გვ.109-112 .

ნ. გელოვანი. რკინის (II), სპილენძის (II), ნიკელის და კალას ქლორიდების ურთიერთქმედება 2,6 (-ტრანს) და 2,8 (-ცის) დიეთილ 2,4,6,8-ტეტრააზაბიციკლო [3,3,0] ოქტანდიონების 3,7 შემცველ დედახსნარებთან.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1995წ. #1 (406), გვ. 17-21.

ჯ. შანიძე. რკინის მადნის და კონცენტრატების დაქუცმაცების პროცესის ავტომატიზაცია.. სამეცნ. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა". თბილისი. 1982წ. .