სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. კახიანი, ა.ლებანიძე, გ.მაისურაძე, ლ.ლომიძე. რკინაბეტონის მაღლივი კარკასული შენობები სიხისტის ბირთვით და მისი მუშაობის თავისბურებანი. მშენებლობა. 2013წ. N1(28) 30-39.

ლ. კახიანი, ი.სალაძე, ა.ლებანიძე, ლ.ბალანჩივაძე. რკინაბეტონის მაღლივი კარკასული შენობის სეისმომედეგობის უზრუნველყოფა სეისმოიზოლაციის სისტემების გამოყენებით. მშენებლობა. 2012წ. N4(27) 136-139.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი,ი.სალაძე,ა.ლებანიძე. რკინაბეტონის მაღლივი კარკასული შენობის სეისმომედეგობის უზრუნველყოფა სეისმოიზოლაციის სისტემების გამოყენებით. მშენებლობა. 2012წ. N4(27) gv.136-139.

ლ.კახიანი,ი.სალაძე,ა.ლებანიძე. რკინაბეტონის მაღლივი კარკასული შენობის სეისმომედეგობის უზრუნველყოფა სეისმოიზოლაციის სისტემების გამოყენებით. მშენებლობა. 0წ. N4(27) 2012 gv.136-139.

ი. ქვარაია. რკინაბეტონის რთული კვანძის მოწყობა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #3(42), გვ4.

ი. ქვარაია, თ. დვალიშვილი. რკინაბეტონის რთული საყალიბე სისტემის ასაგებად მცირემასშტაბიანი მოდელის გამოყენება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #1(36), გვ3.

გ. გურეშიძე, კახიანი ლია, ბალანჩივაძე ლია. რკინაბეტონის რღვევის მექანიკის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ი. ქვარაია. რკინაბეტონის საკომუნიკაციო გვირაბის მოწყობა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #2(41), გვ.4.

ი. ქვარაია. რკინაბეტონის სვეტების აღდგენა–გაძლიერება ტორკრეტირების მეთოდი. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #3(34), გვ3.

ა. ჩიქოვანი. რკინაბეტონის სვეტების დაზიანების და აღდგენის მაგალითები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N3(67), 2013. 2013წ. .

ი. ქვარაია. რკინაბეტონის სვეტებისა და კედლების გამოკვლევა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2014წ. #1(32), გვ3.

ლ. ავალიშვილი, თ.ურუშაძე. რკინაბეტონის ტესებური კვეთის ღუნვადი ელემენტების ზიდვის უნარის (სიმტკიცის) ანალიზი. ჟურნალი "მშენებლობა". 2014წ. N2(33) გვ:88-92.

ა. ჩიქოვანი. რკინაბეტონის ფილების დაზიანების და აღდგენის მაგალითები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N2(66), 2013 . 2013წ. .

რ.ცხვედაძე,დ.ღონღაძე. რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების გაანგარიშება რღვევის მექანიკის მეთოდების გამოყენებით. მშენებლობა. 2008წ. 1512-3936.

ა. ცაკიაშვილი. რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შესწავლა გაანგარიშების მეთოდების სრულყოფისა და ექსპერიმენტული კვლევების შედეგად. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2014წ. N1(32), გვ. 78-82, თბილისი, ISSN 1512-3936.

გ. გურეშიძე, ლ.კახიანი, გ.ორაგველიძე. რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების დახრილი კვეთის სიმტკიცის შემოწმება რკინაბეტონის მექანიკის მეთოდის შემოწმებით.. მშენებლობა. 2017წ. № 2(45) .

ლ. ავალიშვილი, გ.ხუციშვილი, დ.ნემსაძე. რკინაბეტონის შეკიდულამწიანი კარკასული შენობების გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე ცხრილების გამოყენებით. ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. 1512-3936 გვ:44-58.

ნ. რურუა, გ. ჯულაყიძე. რკინაბეტონის შპალებიან მცირერადიუსიან მრუდებში ლიანდის გაგანიერების მოწყობის საკითხები . “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2016წ. ISSN 1512-3537, #1(35).–გვ.71-76. .

ლ. ავალიშვილი, ზ. კავრელაშვილი, მ. თავაძე . რკინაბეტონის ჩარჩოვანი კარკასის გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე ცხრილების დახმარებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2016წ. #3(42), გვ. 60-65.