სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ჩიქოვანი. რკინაბეტონის კოჭების დაზიანების და აღდგენის მაგალითები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N3(63), 2012 . 2012წ. .

ლ. ავალიშვილი, დ.სანაია, გ.ორაგველიძე, ს.პურიჭამიაშვილი. რკინაბეტონის კოჭების ზიდვის უნარის ანალიზი. ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. N2(13) 2009 გვ:53-57.

ლ. კახიანი, დ.გურგენიძე, მ.სულაძე. რკინაბეტონის მაღლივი კარკასული შენობები და მათი სეისმომედეგობაზე გაანგარიშების არსებული პრობლემები. მშენებლობა. 2016წ. N.

ლ. კახიანი, ა.ლებანიძე, გ.მაისურაძე, ლ.ლომიძე. რკინაბეტონის მაღლივი კარკასული შენობები სიხისტის ბირთვით და მისი მუშაობის თავისბურებანი. მშენებლობა. 2013წ. N1(28) 30-39.

ლ. კახიანი, ი.სალაძე, ა.ლებანიძე, ლ.ბალანჩივაძე. რკინაბეტონის მაღლივი კარკასული შენობის სეისმომედეგობის უზრუნველყოფა სეისმოიზოლაციის სისტემების გამოყენებით. მშენებლობა. 2012წ. N4(27) 136-139.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი,ი.სალაძე,ა.ლებანიძე. რკინაბეტონის მაღლივი კარკასული შენობის სეისმომედეგობის უზრუნველყოფა სეისმოიზოლაციის სისტემების გამოყენებით. მშენებლობა. 2012წ. N4(27) gv.136-139.

ლ.კახიანი,ი.სალაძე,ა.ლებანიძე. რკინაბეტონის მაღლივი კარკასული შენობის სეისმომედეგობის უზრუნველყოფა სეისმოიზოლაციის სისტემების გამოყენებით. მშენებლობა. 0წ. N4(27) 2012 gv.136-139.

ი. ქვარაია. რკინაბეტონის რთული კვანძის მოწყობა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #3(42), გვ4.

ი. ქვარაია, თ. დვალიშვილი. რკინაბეტონის რთული საყალიბე სისტემის ასაგებად მცირემასშტაბიანი მოდელის გამოყენება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #1(36), გვ3.

გ. გურეშიძე, კახიანი ლია, ბალანჩივაძე ლია. რკინაბეტონის რღვევის მექანიკის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ი. ქვარაია. რკინაბეტონის საკომუნიკაციო გვირაბის მოწყობა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #2(41), გვ.4.

ი. ქვარაია. რკინაბეტონის სვეტების აღდგენა–გაძლიერება ტორკრეტირების მეთოდი. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #3(34), გვ3.

ა. ჩიქოვანი. რკინაბეტონის სვეტების დაზიანების და აღდგენის მაგალითები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N3(67), 2013. 2013წ. .

ი. ქვარაია. რკინაბეტონის სვეტებისა და კედლების გამოკვლევა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2014წ. #1(32), გვ3.

ლ. ავალიშვილი, თ.ურუშაძე. რკინაბეტონის ტესებური კვეთის ღუნვადი ელემენტების ზიდვის უნარის (სიმტკიცის) ანალიზი. ჟურნალი "მშენებლობა". 2014წ. N2(33) გვ:88-92.

ა. ჩიქოვანი. რკინაბეტონის ფილების დაზიანების და აღდგენის მაგალითები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N2(66), 2013 . 2013წ. .

რ.ცხვედაძე,დ.ღონღაძე. რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების გაანგარიშება რღვევის მექანიკის მეთოდების გამოყენებით. მშენებლობა. 2008წ. 1512-3936.

ა. ცაკიაშვილი. რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შესწავლა გაანგარიშების მეთოდების სრულყოფისა და ექსპერიმენტული კვლევების შედეგად. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2014წ. N1(32), გვ. 78-82, თბილისი, ISSN 1512-3936.

გ. გურეშიძე, ლ.კახიანი, გ.ორაგველიძე. რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების დახრილი კვეთის სიმტკიცის შემოწმება რკინაბეტონის მექანიკის მეთოდის შემოწმებით.. მშენებლობა. 2017წ. № 2(45) .