სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ავალიშვილი, გ.ხუციშვილი, დ.ნემსაძე. რკინაბეტონის შეკიდულამწიანი კარკასული შენობების გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე ცხრილების გამოყენებით. ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. 1512-3936 გვ:44-58.

ნ. რურუა, გ. ჯულაყიძე. რკინაბეტონის შპალებიან მცირერადიუსიან მრუდებში ლიანდის გაგანიერების მოწყობის საკითხები . “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2016წ. ISSN 1512-3537, #1(35).–გვ.71-76. .

ლ. ავალიშვილი, ზ. კავრელაშვილი, მ. თავაძე . რკინაბეტონის ჩარჩოვანი კარკასის გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე ცხრილების დახმარებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2016წ. #3(42), გვ. 60-65.

ლ. ავალიშვილი, ზ.კავლელაშვილი, მ.თავაძე, ხ.გორჯოლაძე. რკინაბეტონის ჩარჩოვანი კარკასის გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე ცხრილების მიხედვით. ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. N3(42) გვ:60-64.

ლ. ავალიშვილი, დ.რევაზიშვილი, ხ.გორჯოლაძე. რკინაბეტონის ჩარჩოვანი კონსტრუქციების ზიდვის უნარი(სიმტკიცე) სტატიკური და სეისმური ზემოქმედების დროს. ჟურნალი "მშებლობა". 2013წ. N2(29) გვ:45-50.

ი. ქვარაია. რკინაბეტონის წრიულ ზედაპირზე მაღალი ღიობების მოწყობის ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #3(42), გვ.4.

ლ. კახიანი, რ.ცხვედაზე, დ ღონღაძე. რკინაბეტონისღუნვადი ელემენტების გაანგარიშება რღვევის მექანიკის მეთოდების გამოყენებით. მშენებლობა. 0წ. N3(10) 2008.

გ. გრიგორაშვილი, ფილია ნ., კუპატაძე იზოლდა, ალანია ზურაბი. რკინადეფიციტური ანემიის ადრეული დიაგნოსტიკა და პროფილაქტიკა. საქართველოს სამედიცინო მოამბე. 2007წ. №2.

ნ. მღებრიშვილი, მ. ელიზბარაშვილი. რკინიგზაზე მოძრავი შემადგენლობის ღერძებისა და მოძრავი ერთეულების რაოდენობათა მთვლელი მოწყობილობის გამოყენებით დისპეტჩერული მართვის გაუმჯობესების შესახებ. სტუ-ს შრომები . 2005წ. #2(456), გვ. 177-181.

ტ. კოტრიკაძე, ა.შარვაშიძე, კ. შარვაშიძე. რკინიგზის ძირითადი მახარისხებელი სადგურების ტექნიკური სიმძლავრის გაზრდის გზები.. „ მეცნიერება და ტექნოლოგიები,“ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო–რეფერირებული ჟურნალი. ISSN 0130-7061. 2010წ. #4–6/2010 გვ.102..

გ. თელია, ო. ბიჭიაშვილი, კ. შარვაშიძე. რკინიგზის გამტარუნარიანობისა და მოძრავი შემადგენლობის გამოყენებას შორის ურთიერთკავშირი.. სამეცნიერო ჟურნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები~, ISSN 0130-7061,. 2008წ. #4-6, თბილისი, 2008. გვ. 84-86. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი. რკინიგზის ლიანდაგის საიმედოების საკითხებისათვის . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #1(13), გვ. 52-60.

გ. თელია, კ. შარვაშიძე.. რკინიგზის მახარისხებელი სადგურის მისაღებ და გასაგზავნ პარკებში ლიანდაგთა რიცხვის განსაზღვრა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ISSN 1512-3537,. 2010წ. N 2(18), თბილისი, 2010. გვ. 117-123. .

ნ. რურუა, გ.ბიბილაშვილი. რკინიგზის მიწის ვაკისის მონიტორინგი რკინიგზის ექსპლუატაციის პირობებში. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2016წ. ISSN 1512-3537 #2(36).–გვ174-180. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, პ. ბოჭორიშვილი. რკინიგზის მცირერადიუსიან მრუდებში ახალი ქართული რკინაბეტონის შპალების გამოყენების მიზანშეწონილობის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2007წ. #2, გვ.117-120 ISSN 1512-3537.

მ. ზუბიაშვილი, გ. ტყეშელაშვილი. ლევან ჭოჭუა. რკინიგზის საექსპლუატაციო სამუშაოების ტექნიკური ნორმების სისტემის განვითარება.. "ტრანსპორტი". 2007წ. #3 (27). გვ5-7. 1512-0910.

ჯ. მორჩილაძე. რკინიგზის საექსპლუატაციო მუშაობის ოპტიმიზაცია ერთლიანდაგიან რკინიგზებზე ტექნოლოგიური “ფანჯრის” გამოყოფისას.. მეცნიერულ-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი” ¹ ISSN 1512-0910. 2006წ. #3-4, (23-24), 2006. გვ. 3..

გ. ტყეშელაშვილი, ლევან ჭოჭუა. რკინიგზის საექსპლუატაციო სამუშაოების ტექნიკური ნორმების სისტემის განვითარება. ”ტრანსპორტი”. 2007წ. ISSN 1512-0910 # 3 (27); გვ.5-7.

გ. თელია, კ. შარვაშიძე, ი. მოდებაძე. . რკინიგზის სამრეწველო მახარისხებელ სადგურთა მუშაობის ინტენსიფიკაცია.. სამეცნიერო ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, ISSN 0130-7061,. 2010წ. N 4-6, თბილისი, 2010. გვ. 106-110..

ე. მეძმარიაშვილი. რკინიგზის სამხედრო-საინჟინრო სპექტრი. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .