სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. რურუა, გ.ბიბილაშვილი. რკინიგზის მიწის ვაკისის მონიტორინგი რკინიგზის ექსპლუატაციის პირობებში. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2016წ. ISSN 1512-3537 #2(36).–გვ174-180. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, პ. ბოჭორიშვილი. რკინიგზის მცირერადიუსიან მრუდებში ახალი ქართული რკინაბეტონის შპალების გამოყენების მიზანშეწონილობის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2007წ. #2, გვ.117-120 ISSN 1512-3537.

მ. ზუბიაშვილი, გ. ტყეშელაშვილი. ლევან ჭოჭუა. რკინიგზის საექსპლუატაციო სამუშაოების ტექნიკური ნორმების სისტემის განვითარება.. "ტრანსპორტი". 2007წ. #3 (27). გვ5-7. 1512-0910.

ჯ. მორჩილაძე. რკინიგზის საექსპლუატაციო მუშაობის ოპტიმიზაცია ერთლიანდაგიან რკინიგზებზე ტექნოლოგიური “ფანჯრის” გამოყოფისას.. მეცნიერულ-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი” ¹ ISSN 1512-0910. 2006წ. #3-4, (23-24), 2006. გვ. 3..

გ. ტყეშელაშვილი, ლევან ჭოჭუა. რკინიგზის საექსპლუატაციო სამუშაოების ტექნიკური ნორმების სისტემის განვითარება. ”ტრანსპორტი”. 2007წ. ISSN 1512-0910 # 3 (27); გვ.5-7.

გ. თელია, კ. შარვაშიძე, ი. მოდებაძე. . რკინიგზის სამრეწველო მახარისხებელ სადგურთა მუშაობის ინტენსიფიკაცია.. სამეცნიერო ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, ISSN 0130-7061,. 2010წ. N 4-6, თბილისი, 2010. გვ. 106-110..

ე. მეძმარიაშვილი. რკინიგზის სამხედრო-საინჟინრო სპექტრი. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

გ. თელია, გ. მჭედლიშვილი.. რკინიგზის ტექნიკურ სადგურებში მატარებელთა ფორმირების ტექნოლოგიური კომპლექსის მუშაობის ინტენსიფიკაცია.. სამეცნიერო ჟურნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები~, ISSN 0130-7061,. 2011წ. # 1-3, თბილისი, 2011. გვ. 97-100. .

გ. თელია, ო. ბიჭიაშვილი. რკინიგზის ტექნიკურ სადგურთა გამტარობისა და გადამუშავების უნარის გაზრდის ღონისძიებათა სრულყოფა.. სამეცნიერო ჟურნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები~, ISSN 0130-7061, . 2006წ. # 1-3, 2006. თბილისი, გვ. 66-69. .

მ. გოცაძე, გ.ტყეშელაშვილი მ.კუხალეიშვილი. რკინიგზის ტრანსპორტზე ახალი საელემენტო ბაზის დანერგვის ეკონომიკური ეფექტიანობის გაანგარიშება . ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2016წ. #1-4 (61-64), 2016 .

ჯ. კანკაძე, გ.გეგეჭკორი,ლ.დადიანი,მ.კანკაძე. რკინიგზის ტრანსპორტი, როგორც ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი დარგი საბაზო ეკონომიკის პირობებსი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. N 5(5) გვ.86–88.

ჯ. მორჩილაძე, პ. ქენქაძე, თ. გოგალაძე, გ. დოდელია.. რკინიგზის ტრანსპორტის საექსპლუატაციო მუშაობის გაუმჯობესების თანამედროვე პრობლემები.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. ISSN 0130-7061. 2006წ. #¹7-9, 2006. გვ.4..

ქ. ალადაშვილი, გ. თელია, ზ. მესხიძე, გ. მჭედლიშვილი. რკინიგზის უბნებზე მატარებლის ლოკომოტივთა რაციონალური რაოდენობის დადგენა. ISSN 0130-7061. . 2009წ. № 1-3, 2009. .

გ. თელია, ქ. ალადაშვილი, ზ. მესხიძე, გ. მჭედლიშვილი.. რკინიგზის უბნებზე მატარებლის ლოკომოტივთა რაციონალური რაოდენობის დადგენა.. სამეცნიერო ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, ISSN 0130-7061,. 2009წ. N 1-3, თბილისი, 2009. გვ.101-104..

ა. შარვაშიძე, ტ. კოტრიკაძე, კ. შარვაშიძე.. რკინიგზის ძირითადი მახარისხებელი სადგურების ტექნიკური სიმძლავრის გაზრდის გზები.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061. 2010წ. № 4-6, ¹2010 გვ. 102-105..

ზ. საბაშვილი, ზ. თადუმაძე, ი. სხირტლაძე, ნ.კოდუა. რკინიგზის წევის ქვესადგურებში ცირკულირებადი ელექტრული დენის შეზღუდვის ხერხი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ენერგია”. 2006წ. N1 (37), გვ.109-112 .

ნ. გელოვანი. რკინის (II), სპილენძის (II), ნიკელის და კალას ქლორიდების ურთიერთქმედება 2,6 (-ტრანს) და 2,8 (-ცის) დიეთილ 2,4,6,8-ტეტრააზაბიციკლო [3,3,0] ოქტანდიონების 3,7 შემცველ დედახსნარებთან.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1995წ. #1 (406), გვ. 17-21.

ჯ. შანიძე. რკინის მადნის და კონცენტრატების დაქუცმაცების პროცესის ავტომატიზაცია.. სამეცნ. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა". თბილისი. 1982წ. .

გ. გრიგორაშვილი, ხოტივარი აელიტა, კუპატაძე იზოლდა. რკინის პროდუქტები რკინადეფიციტური მდგომარეობის კორექციაში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. ტომი 17.

ლ. პაპავა, მ. რაზმაძე, ზ.ბერიშვილი. რკინის ჟანგეულების მოქმედება ზემაღალი წნევის დოლიან ქვაბდანადგარებში. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. #2 (54), გვ.79–81.