სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23780 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ებანოიძე, ნ. ბოკუჩავა, ნ. დევდარიანი, დ. ჯინჭარაძე. საქართველოს სამკურნალო „მშრალი“ ტალახებიდან ორგანულ ნივთიერებების გამოყოფის ოპტიმალური მეთოდის შემუშავება. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2016წ. ტ.18. 2(36). თბილისი გვ. 5-8.

თ. ხოხობაშვილი, ნ. ხაზარაძე. საქართველოს სამოციქულო ეკლესია და ქართველი ქალი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქალი და 21-ე საუკუნე. 2011წ. გვ. 232-235.

ი. გოდერძიშვილი, თ. რუხაძე, ი. სალუქვაძე. საქართველოს სამრეწველო ბიზნესის მარეგულირებელ სამართლებრივი აქტები და მისი სრულყოფის მიმართულებები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2012წ. №3 (25) 7 გვ..

თ. რუხაძე. საქართველოს სამრეწველო ბიზნესის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები და მისი სრულყოფის მიმართულებები . “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2012წ. #3(25) გვ. 165-171 .

რ. პატარაია, ნ. ჩხაიძე. საქართველოს სამშენებლო ბაზრის მარკეტინგული კვლევა.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2007წ. №3.

მ. ხარხელი. საქართველოს სამშენებლო ბიზნესის თანამედროვე მდგომარეობა, სიძნელეები და პრობლემები. ეკონომოკა. 2009წ. N12, 111-116.

გ. დოხნაძე, გ.ლეფონავა. საქართველოს სამხედრო გეოგრაფია და ეროვნული სამხედრო აღმშენებლობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2002წ. #1, გვ. 35-40.

გ. დოხნაძე, გ.ლეფონავა, ნ.ელიზბარაშვილი. საქართველოს სამხედრო გეოგრაფიის არსი და სტრუქტურა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2003წ. @2, გვ. 47-52.

გ. დოხნაძე, null, ნ.ელიზბარაშვილი. საქართველოს სამხედრო გეოგრაფიის აწმყო და მომავალი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი, სამეცნიერო ჟურნალი - "სამხედრო თეორია" . 2010წ. #1(2) გვ.გვ.59-67 2010წ..

გ. ტყეშელაშვილი, ჩიხრაძე კ.. საქართველოს სამხედრო ეკონომიკის განვითარების აუცილებლობის შესახებ. ჟურნ. „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2016წ. 2(36).

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, ქ.ჩირგაძე, ი.უგრეხელიძე, მ.დათუაშვილი. საქართველოს სამხედრო მოსამსახურეთა (მამაკაცები) ტანადობის ტიპები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. შრომები. 2009წ. 1(13). 348-352გვ..

გ. მაღალაშვილი, ი.ახვლედიანი. საქართველოს სანახელავო ქვები. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომც. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი . 2017წ. 151 გვ..

შ. გაგოშიძე, თ.სარჯველაძე გ. კიზივაძე. საქართველოს საპორტო მეურნეობის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები ფოთისა და ანაკლიის პორტების მაგალითზე. ენერგია . 2007წ. , #4 (40).

ლ. ბოცვაძე, გ. ლომოური. საქართველოს საპორტო სადგურებში და ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადატვირთვის სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპლექსების ოპტიმიზაციის აუცილებლობა სარკინიგზო და საზღვაო ტრანსპორტის ურთიერთქმედების პირობებში. საქართველოს ტექნ. უნივერსიტეტი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. თბილისი. № 2(21), გვ. 157-165. 2011წ. .

მ. გუდიაშვილი, ნ. სამსონია, გ. ჩაჩიბაია. საქართველოს საპროექტო ჰიდროსადგურების მოსალოდნელი გავლენა კლიმატის ცვლილებაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული . 2016წ. #3(501), გვ 69-77.

თ. სტურუა. საქართველოს სარწყავი სისტემების პარამეტრების ოპტიმიზაციის "დელტა"-ფორმის მიახლოებითი ამოცანა.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2004წ. #1 (18), გვ. 43-46.

თ. სტურუა. საქართველოს სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციის მათემატიკური მოდელი.. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ . 2003წ. #10-12 (612, 613, 614), გვ. 32-35 .

თ. სტურუა. საქართველოს სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციის პროცესების მართვის მათემატიკური ამოცანის ამოხსნა.. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2004წ. #2 (452), გვ. 90-94.

თ. სტურუა. საქართველოს სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციის პროცესების მართვის მათემატიკური მოდელი . თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ (ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი). 2004წ. გვ. 1-36.