სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23740 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ჩიქავა. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებანი.. ეკონომისტთა V რესპუბლიკური კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. 2002წ. 7 გვ..

ა. აბრალავა. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის პერპექტიული ხედვა. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2007წ. #10-12, გვ. 32-38.

ნ. ჭიკაიძე, ნ.თუშიშვილი. საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემა და მისი თავსებადობა ევროპულ მოდელთან. ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2016წ. N3,გვ.113.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, ხაჭაპურიძე დავით. საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემა და მისი გავლენა სიღარიბეზე. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6, გვ.45-50.

რ. ოთინაშვილი. საქართველოს სოციალური უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი . ჟ. სოციალური ეკონომიკა. 2002წ. #2, გვ. 22-27; .

გ. ლობჯანიძე. საქართველოს სოციალურ–ეკონომიკურ გარდაქმნათა სტრატეგია და ტაქტიკა გლობალიზაციის პირობებში, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, №3 (473), გვ.35–42 , 2010. 2010წ. №3 (473), გვ.35–42 , 2010.

გ. ლობჟანიძე. საქართველოს სოციალურ–ეკონომიკურ გარდაქმნათა სტრატეგია და ტაქტიკა გლობალიზაციის პირობებში, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, №3 (473), გვ.35–42 . 2010წ. №3 (473), გვ.35–42 .

ლ. ხვედელიძე, ავტორთა ჯგუფი. საქართველოს სსრ რეგიონების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების პროგნოზი 2000 წლამდე. თავი: მოსახლეობა და საქალაქო განსახლება . . სმედმსი-ის გამომცემლობა. 1986წ. ტ.III,.

ნ. ჭანტურია, მარინა თოფჩიშვილი, ნატალია ნატროშვილი. საქართველოს სტრატეგიული რესურსი-მინერალური წყლები („ბორჯომის“ წარსული და აწმყო). ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2014წ. # 3(33), 2014, გვ.127-131.

ზ. ვარაზაშვილი, მ. მარდაშოვა, გ. ჩახაია. საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული თანამედროვე წარმოშობის ტექნოგენური მასივების კვლევისა და მართვის საკითხები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2016წ. #2(722) 2016 წ. გვ.23.

ნ. ჭელიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე ატმოსფერული ნალექების მრავალწლიური ცვლილების მათემატიკური მოდელირება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. №102,145-150.

შენგელია ლ., თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი.. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, 18-19 ნოემბერი 2008წ. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. ტ. №115, გვ. 255-265.

თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი.. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, 18-19 ნოემბერი 2008წ. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. ტ. №115, გვ. 255-265.

ი. მკურნალიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. საერთაშორისო კონფერენციის "კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში" მასალები. 2008წ. ტომი 115, გვ. 255-265.

ნ. ხუნდაძე. საქართველოს ტერიტორიის კრისტალური ფუნდამენტის სიღრმული აგებულობა უახლესი სეისმური მონაცემების მიხედვითით. ჟურნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2005წ. № 16, 53-63.

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე / T. Tsintsadze, მ.გზირიშვილი/M.Gzirishvili, ნ.არუთინიანი/N. Arutiniani, რ.მახმუდოვი/R.Makhmudov.M. საქართველოს ტერიტორიის დარაიონება გვალვის ინტენსივობის შეფასების საფუძველზე/Zoning of the Georgian Territory on the Basis of Evaluation of Drought Intensity. ჰმი-ს შრომათა კრებული"კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში"/Transactions of the Institute of Hydrometeorology"Climate, Natural Resources, Natural Disasters in the South Caucasus". 2008წ. ტ.115,2008, გვ.308-312/vol.115,2008,p.308-312.

ნ. მათიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის კადასტრული შესწავლის ისტორიიდან. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #7-9 გვ. 34-36..

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის ომისათვის მომზადების და ერთიანი სამხედრო-საინჟინრო უზრუნველყოფის სტრატეგიული მახასიათებლების კრიტერიუმების განსაზღვრა. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. 6 გვ..