სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. თელია, გ. მჭედლიშვილი.. რკინიგზის ტექნიკურ სადგურებში მატარებელთა ფორმირების ტექნოლოგიური კომპლექსის მუშაობის ინტენსიფიკაცია.. სამეცნიერო ჟურნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები~, ISSN 0130-7061,. 2011წ. # 1-3, თბილისი, 2011. გვ. 97-100. .

გ. თელია, ო. ბიჭიაშვილი. რკინიგზის ტექნიკურ სადგურთა გამტარობისა და გადამუშავების უნარის გაზრდის ღონისძიებათა სრულყოფა.. სამეცნიერო ჟურნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები~, ISSN 0130-7061, . 2006წ. # 1-3, 2006. თბილისი, გვ. 66-69. .

მ. გოცაძე, გ.ტყეშელაშვილი მ.კუხალეიშვილი. რკინიგზის ტრანსპორტზე ახალი საელემენტო ბაზის დანერგვის ეკონომიკური ეფექტიანობის გაანგარიშება . ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2016წ. #1-4 (61-64), 2016 .

ჯ. კანკაძე, გ.გეგეჭკორი,ლ.დადიანი,მ.კანკაძე. რკინიგზის ტრანსპორტი, როგორც ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი დარგი საბაზო ეკონომიკის პირობებსი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. N 5(5) გვ.86–88.

ჯ. მორჩილაძე, პ. ქენქაძე, თ. გოგალაძე, გ. დოდელია.. რკინიგზის ტრანსპორტის საექსპლუატაციო მუშაობის გაუმჯობესების თანამედროვე პრობლემები.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. ISSN 0130-7061. 2006წ. #¹7-9, 2006. გვ.4..

ქ. ალადაშვილი, გ. თელია, ზ. მესხიძე, გ. მჭედლიშვილი. რკინიგზის უბნებზე მატარებლის ლოკომოტივთა რაციონალური რაოდენობის დადგენა. ISSN 0130-7061. . 2009წ. № 1-3, 2009. .

გ. თელია, ქ. ალადაშვილი, ზ. მესხიძე, გ. მჭედლიშვილი.. რკინიგზის უბნებზე მატარებლის ლოკომოტივთა რაციონალური რაოდენობის დადგენა.. სამეცნიერო ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, ISSN 0130-7061,. 2009წ. N 1-3, თბილისი, 2009. გვ.101-104..

ა. შარვაშიძე, ტ. კოტრიკაძე, კ. შარვაშიძე.. რკინიგზის ძირითადი მახარისხებელი სადგურების ტექნიკური სიმძლავრის გაზრდის გზები.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061. 2010წ. № 4-6, ¹2010 გვ. 102-105..

ზ. საბაშვილი, ზ. თადუმაძე, ი. სხირტლაძე, ნ.კოდუა. რკინიგზის წევის ქვესადგურებში ცირკულირებადი ელექტრული დენის შეზღუდვის ხერხი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ენერგია”. 2006წ. N1 (37), გვ.109-112 .

ნ. გელოვანი. რკინის (II), სპილენძის (II), ნიკელის და კალას ქლორიდების ურთიერთქმედება 2,6 (-ტრანს) და 2,8 (-ცის) დიეთილ 2,4,6,8-ტეტრააზაბიციკლო [3,3,0] ოქტანდიონების 3,7 შემცველ დედახსნარებთან.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1995წ. #1 (406), გვ. 17-21.

ჯ. შანიძე. რკინის მადნის და კონცენტრატების დაქუცმაცების პროცესის ავტომატიზაცია.. სამეცნ. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა". თბილისი. 1982წ. .

გ. გრიგორაშვილი, ხოტივარი აელიტა, კუპატაძე იზოლდა. რკინის პროდუქტები რკინადეფიციტური მდგომარეობის კორექციაში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. ტომი 17.

ლ. პაპავა, მ. რაზმაძე, ზ.ბერიშვილი. რკინის ჟანგეულების მოქმედება ზემაღალი წნევის დოლიან ქვაბდანადგარებში. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. #2 (54), გვ.79–81.

ზ. კოვზირიძე, გვენცაძე დავითი, ჯაბიშვილი ნარგიზა, სეთურიძე პაატა, ბაციკაძე მ.. რკინის ფოსფატისა და კორუნდის ბაზაზე დენგამტარი კომპოზიციური კერამიკული მასალის მიღება. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი `კერამიკა. 2008წ. #1(18), გვ.16-21..

დ. ფურცხვანიძე. რობოტის დისტანციური მართვა მობილური ტელეფონის გამოყენებით. . რობოტის დისტანციური მართვა მობილური ტელეფონის გამოყენებით. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, . 2008წ. # 12 გვ. 139-140.

ვ. ბახტაძე, დ. ფურცხვანიძე. რობოტის სამართავი პროგრამის ჩაწერა მისი ჩამჭერის ხელით გადაადგილებისას . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. #20, გვ. 130-133 .

დ. ფურცხვანიძე. რობოტის სამუშაო პროგრამის შედგენის ავტომატიზაცია. . საქ. მეცნ. აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. #9, გვ. 187-190.

კ. ფხაკაძე, ლ. აბზიანიძე, ნ. ვახანია, ნ. ლაბაძე, ა. მასხარაშვილი, ნ. ფხაკაძე, ბ. ჩიქვინიძე. როგორ არის გაგებული სიტყვა „ზოგიერთი“ დამხმარე მასალათა კრებულის 22-ე და 23-24-ე გვერდებზე განხილულ ლოგიკურ ამოცანებში და როგორ გაიგება იგი ბუნებრივ ქართულენობრივ აზროვნებაში. სამეცნიერო–საგანმანათლებლო ჟურნალი „ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები“, „უნივერსალი“. 2007წ. N1, (ქართულად), 57–63.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, კ.იაშვილი. როგორ გავახანგრძლივოთ რკინაბეტონის ელემენტებისაგან აგებული შენობა–ნაგებობების ბზარმედეგობა და საექსპლუატაციო ვადები. მშენებლობა. 2015წ. N3(38) გვ.31–33.

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე. როგორ გავზარდოთ რკინაბეტონის შენობა–ნაგებობების ბზარმედეგობა და საექსპლუატაციო ვადები. მშენებლობა. 2016წ. N2(17).