სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კვესელავა. რუსეთ-ტურქეთის ინტერესები კავკასიაში და აფხაზეთის ფაქტორი ,,მუჰაჯირობა;;. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #12. 2007წ. .

ზ. კვეტენაძე. რუსეთი ახალი მსოფლიო წესრიგის გზაზე. საისტორიო ვერტიკალები. 2008წ. #16.

რ. მიშველაძე. რუსეთი ბომბზე ზის. . სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’, №3, . 2012წ. .

თ. გრიგოლია. რუსეთი და ირანი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონალურ გეოპოლიტიკაში . ახალი და უახლესი სიტორიისსაკითხები. 2010წ. #1(7). გვ. 372-378.

თ. იაშვილი. რუსეთი და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია, პრობლემები, წინააღმდეგობები. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2007წ. #4 გვ. 144-154.

გ. ტალახაძე. რუსეთი და საქართველო (ისტორია და თანამედოვეობა). ,,მეცნიერება და ცხოვრება",,მწიგნობარი". 2015წ. #2 ,4.

ჰ. კუპრაშვილი. რუსეთი თუ დასავლეთი? (სად არის აფხაზი ხალხის განვითარებისა და ეროვნული უშიშროების გარანტიები) . გაზ. „რეზონანსი“. 2008წ. # 190, 15.07.

მ. ამირგულაშვილი, თ. გრიგოლია. რუსეთი ნატო და ევროპის თანამედროვე უსაფრთხოება. მოამბის დამატება, შრომები. 2009წ. #1 (13), გვ.183-187.

ლ. კაპანაძე. რუსეთის აგრესია კავკასიაში, ომი ჩეჩნეთში. საისტორიო ვერტიკალები.. 2016წ. # 34. 84-88.

მ. პაპაშვილი. რუსეთის ანტიკათოლიკური პოლიტიკა საქართველოში XIX საუკუნის I ნახევარში. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2009წ. №19, გვ.67-83.

ზ. კვეტენაძე. რუსეთის თანამედროვე "ევროპული კურსი" (გამოწვევევი და პერსპექტივები). ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2011წ. N2 (10) თბილისი.

ე. გვენეტაძე. რუსეთის იმპერიული პოლიტიკა კავკასიაში და საქართველოს უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ "მოამბის" დამატება. შრომები, 1(13).. 2009წ. .

ე. გვენეტაძე. რუსეთის პოლიტიკა კავკასიაში და ბალკანეთის კრიზისი. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2009წ. .

ე. გვენეტაძე. რუსეთის პოლიტიკა კავკასიაში და ევროკავშირი. საისტორიო ვერტიკალები # 17.. 2008წ. .

ო. ტაბუცაძე. რუსეთის პოლიტიკა საქართველოში (ისტორია და თანამედროვეობა) ყოველკვარტალური . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, . 2017წ. №3.

თ. ხოხობაშვილი. რუსეთის პოლიტიკური კურსის ძირითადი ეტაპები მე-19 საუკუნის საქართველოში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიეტეტის მოხსენებათა კრებული ”ჰაინრიხ თეოდორ ველეს მოგზაურობა საქართველოში”. 2009წ. გვ. 225-230.

ზ. კვეტენაძე. რუსეთის როლი და ადგილი გლობალურ გეოპოლიტიკაში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2009წ. #2.

ი. გელენავა. რუსეთის საგანმანათლებლო პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ აფხაზეთში XIX საუკუნის დასასრულსა და XX საუკუნის პირველ ოცწლეულში (სამურზაყანოს მასალებზე დაყრდნობით).. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიული ალმანახი: `კლიო~გამომცემლობა: ,,მემატიანე` . 2005წ. #26.