სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ამილახვარი, თ. რუსაძე, რ. მამულაძე, გ. ლოსაბერიძე. საავტომობილო ტრანსპორტის ობიექტის დიაგნოსტიკისა და კონტროლის გამოყენებითი სისტემური ანალიზის ოპტიმიზაციის სქემა ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებითა და ბუნებრივი რესურსების გამოყენებით. ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. #1(16). – ქუთაისი; გვ. 204-209.

ჯ. კანკაძე, მ.სტეფნაძე. საავტომობილო ტრანსპორტის როლი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები საქართველოში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი; . 2007წ. შრომები # 3; გვ.254-256.

მ. მოისწრაფიშვილი, ჯ. კანკაძე; მ. სტეფნაძე; ა. კანკაძე. საავტომობილო ტრანსპორტის როლი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები საქართველოში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2007წ. #3; გვ.254-256.

გ. მაისურაძე. საავტომობილო ტრანსპორტის როლი ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის გამოყენების საქმეში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2015წ. №3 64-68. ISSN - 1512-3537.

გ. მაისურაძე. საავტომობილო ტრანსპორტის როლი ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის გამოყენების საქმეში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2015წ. №2 200-204 გვ. ISSN 1512-3537.

თ. ყურაშვილი, კ. მჭედლიშვილი, ო. გელაშვილი. საავტომობილო ტრანსპორტის სპეციალისტების რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდიკა . ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. № 1(20). 2011წ. გვ. 32–37.

თ. ყურაშვილი, კ. მჭედლიშვილი, ო. გელაშვილი. საავტომობილო ტრანსპორტის სპეციალისტების რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდიკა . ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ N 1(20). 2011წ. გვ. 5-11. ISSN 1512-3537.

თ. აფაქიძე, ჯ.იოსებიძე,, გ.აბრამიშვილი და სხვა.. საავტომობილო ტრანსპორტის ფუნქციონირების სხვადასხვა ეტაპზე გარემოს დაბინძურების წყაროების და სახეების კონცეპტუალური მოდელის დამუშავება. სტუ-ს შრომები, თბილისი, 2012, #1(483).. 2012წ. თბილისი, #1(483).გვ.99-103..

დ. ნოზაძე, დ. ნოზაძე, დ.დემეტრაძე, ა.გაგნიძე. საავტომობილო წარმოებაში გამოყენებული პროფილური მილების ახალი საგლინი აგრეგატი . საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები . 2007წ. № 3, 5გვ..

ჰ. კუპრაშვილი. სააკაშვილის დასაწყისი. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 2003წ. # 350.

ნ. როსეფაშვილი, გ.მჭედლიძე. საანდერძო ინსტიტუტის ზოგიერთი ისტორიული ასპექტი . საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალი მოამბე. 0წ. XXVII, თბილისი, 2017 წელი, 79-82.

გ. ღვინეფაძე. სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოებში ადმინისტრაციულ საქმეთა წარმოების სისტემა ტექნიკური პროექტი. "საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტი". 2003წ. V1.00 .

ლ. იაშვილი. საარსებო მინიმუმის დინამიკა და ცხოვრების დონის ანალიზი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2010 მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. №2(9), 7 გვ.

რ. გოგიბერიძე. საარსებო მინიმუმის პროგნოზირება დისკრეტული დროითი მწკრივის გამოყენებით. ჟურნალი „მშენებლობა“ . 2010წ. შრომების კრებული N2 (17) გვ. 53-58 .

ნ. ჯორჯიკია. საარქივო მასალა ვეფხისტყაოსნის მთარგმნელის ჰუგო ჰუპერტის შესახებ.. "ქართული წყაროთმცოდნეობა". 2016წ. XVII-XVIII, გვ.216-222.

გ. დარცმელია. საარჩევნო კამპანიების ტექნიკური ტექნოლოგიები. გამომც. ”ცოდნა”, სამეცნიერო ძიებანი . 2007წ. ტ.III, 16-22.

ე. ხახუტაშვილი, ლ.კაპანაძე. საარჩევნო კომპანია და ნეგატიური PR ტექნოლოგიები. ჟურნალ "ბიზნესი და კანონმდებლობა" საგამომცემლო სახლი "ნოვაცია". 2007წ. #23-24, 24-29გვ..

ა. მგელაძე. საარჩევნო სისტემების სრულყოფა Data-Mining-ის გამოყენებით. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2014წ. #3, 9 გვ.

მ. ჯიქია. საარჩევნო სისტემების შედარებითი ანალიზი, ჟ. ,,მართლმსაჯულება და კანონი“, N2 (41), 2014, გვ. 43-51 . ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და კანონი“. 2014წ. N2 (41), გვ. 43-51 .

ქ. ჯიჯეიშვილი. საარჩევნო ტენდენციები მსოფლიო პოლიტიკაში . ჟურნ. «ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები». 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.