სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გვენეტაძე. რუსეთის იმპერიული პოლიტიკა კავკასიაში და საქართველოს უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ "მოამბის" დამატება. შრომები, 1(13).. 2009წ. .

ე. გვენეტაძე. რუსეთის პოლიტიკა კავკასიაში და ბალკანეთის კრიზისი. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2009წ. .

ე. გვენეტაძე. რუსეთის პოლიტიკა კავკასიაში და ევროკავშირი. საისტორიო ვერტიკალები # 17.. 2008წ. .

ო. ტაბუცაძე. რუსეთის პოლიტიკა საქართველოში (ისტორია და თანამედროვეობა) ყოველკვარტალური . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, . 2017წ. №3.

თ. ხოხობაშვილი. რუსეთის პოლიტიკური კურსის ძირითადი ეტაპები მე-19 საუკუნის საქართველოში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიეტეტის მოხსენებათა კრებული ”ჰაინრიხ თეოდორ ველეს მოგზაურობა საქართველოში”. 2009წ. გვ. 225-230.

ზ. კვეტენაძე. რუსეთის როლი და ადგილი გლობალურ გეოპოლიტიკაში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2009წ. #2.

ი. გელენავა. რუსეთის საგანმანათლებლო პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ აფხაზეთში XIX საუკუნის დასასრულსა და XX საუკუნის პირველ ოცწლეულში (სამურზაყანოს მასალებზე დაყრდნობით).. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიული ალმანახი: `კლიო~გამომცემლობა: ,,მემატიანე` . 2005წ. #26.

ზ. კვეტენაძე. რუსეთის საგარეო პოლიტიკა და ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოების საკითხი. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2011წ. #2(8).

გ. ჩხიკვიშვილი, დავით ტაბატაძე. რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები და ქართული პოლიტიკური პარადიგმები . თსუ. სამეცნიერო ჟურნალი "ახალი და უახლესი ისტორიის ქრონიკები".. 2013წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. რუსეთის საიმპერატორო გეოგრაფიული საზოგადოების კავკასიის განყოფილების კავკასიოლოგიური კვლევების ისტორიიდან. სტუ ჟურნალი ”განათლება”. 2015წ. №1 (12), გვ. 134-139.

ჰ. კუპრაშვილი. რუსეთის სამართლებრივ სივრცეში შესვლით აფხაზები ჩეჩნების ბედს გაიზიარებენ. ს/ს მედია ნიუსი. 2008წ. 1.05.

ჰ. კუპრაშვილი. რუსეთის საქართველოდან გასვლა კავკასიის დაკარგვას ნიშნავს. ს/ს “ახალი ამბები – საქართველო”. 2006წ. 11:52; 20.10 .

ჰ. კუპრაშვილი. რუსეთის ხელისუფლების მიერ საქართველოში სასულიერო წოდების შექმნის პოლიტიკური ასპექტები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები „წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო – მომავლისა“. 2011წ. გვ. 90–93..

რ. ღიბრაძე. რუსეთისა და თურქეთის გეოპოლიტიკა და საქართველო. ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #2, 5 გვ..

О. Нахуцришвили. რუსთაველის თეატრის რეკონსტრუქცია. სსრკ არქიტექტურა. 1990წ. .

ბ. გოგიჩაშვილი, .სვანიძე, ც შავლაყაძე. რუსთავის მეტალურგიულ კომბინატის ნიადაგში ზოგიერთი მძიმე ლითონების კონცენტრაციის დადგენა. სტუ–ს შრომები# 3. 2001წ. # 3.

ლ. გვასალია, ლ. გვასალია, მ. წვერავა, თ. ფალავანდიშვილი. რუსთავის ქიმკომბინატისა და მიმდებარე ტერიტორიის ეკოქიმიური გამოკვლევა. სოროსის საგანმანათლებლო ჟურნალი. 2003წ. №1, 11 გვ..

რ. მიშველაძე. რუსულ-ქართული მხატვრული ინტელიგენციის ურთიერთობა თანამედროვე ეტაპზე, . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №24, თბ., . 2012წ. .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე, ბ. იმნაძე, თ. ჯაგოდნიშვილი. რუსული просторечие-ს შესატყვისისათვის ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. (2)#14, გვ 33-39.