სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. კვეტენაძე. რუსეთის როლი და ადგილი გლობალურ გეოპოლიტიკაში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2009წ. #2.

ი. გელენავა. რუსეთის საგანმანათლებლო პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ აფხაზეთში XIX საუკუნის დასასრულსა და XX საუკუნის პირველ ოცწლეულში (სამურზაყანოს მასალებზე დაყრდნობით).. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიული ალმანახი: `კლიო~გამომცემლობა: ,,მემატიანე` . 2005წ. #26.

ზ. კვეტენაძე. რუსეთის საგარეო პოლიტიკა და ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოების საკითხი. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2011წ. #2(8).

გ. ჩხიკვიშვილი, დავით ტაბატაძე. რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები და ქართული პოლიტიკური პარადიგმები . თსუ. სამეცნიერო ჟურნალი "ახალი და უახლესი ისტორიის ქრონიკები".. 2013წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. რუსეთის საიმპერატორო გეოგრაფიული საზოგადოების კავკასიის განყოფილების კავკასიოლოგიური კვლევების ისტორიიდან. სტუ ჟურნალი ”განათლება”. 2015წ. №1 (12), გვ. 134-139.

ჰ. კუპრაშვილი. რუსეთის სამართლებრივ სივრცეში შესვლით აფხაზები ჩეჩნების ბედს გაიზიარებენ. ს/ს მედია ნიუსი. 2008წ. 1.05.

ჰ. კუპრაშვილი. რუსეთის საქართველოდან გასვლა კავკასიის დაკარგვას ნიშნავს. ს/ს “ახალი ამბები – საქართველო”. 2006წ. 11:52; 20.10 .

ჰ. კუპრაშვილი. რუსეთის ხელისუფლების მიერ საქართველოში სასულიერო წოდების შექმნის პოლიტიკური ასპექტები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები „წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო – მომავლისა“. 2011წ. გვ. 90–93..

რ. ღიბრაძე. რუსეთისა და თურქეთის გეოპოლიტიკა და საქართველო. ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #2, 5 გვ..

О. Нахуцришвили. რუსთაველის თეატრის რეკონსტრუქცია. სსრკ არქიტექტურა. 1990წ. .

ბ. გოგიჩაშვილი, .სვანიძე, ც შავლაყაძე. რუსთავის მეტალურგიულ კომბინატის ნიადაგში ზოგიერთი მძიმე ლითონების კონცენტრაციის დადგენა. სტუ–ს შრომები# 3. 2001წ. # 3.

ლ. გვასალია, ლ. გვასალია, მ. წვერავა, თ. ფალავანდიშვილი. რუსთავის ქიმკომბინატისა და მიმდებარე ტერიტორიის ეკოქიმიური გამოკვლევა. სოროსის საგანმანათლებლო ჟურნალი. 2003წ. №1, 11 გვ..

რ. მიშველაძე. რუსულ-ქართული მხატვრული ინტელიგენციის ურთიერთობა თანამედროვე ეტაპზე, . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №24, თბ., . 2012წ. .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე, ბ. იმნაძე, თ. ჯაგოდნიშვილი. რუსული просторечие-ს შესატყვისისათვის ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. (2)#14, გვ 33-39.

ზ. ცოტნიაშვილი. რუსული გაზეთი კონფლიქტის შესახებ. კავკასიის მაცნე. 2004წ. 9.

ო. კალანდარიშვილი. რუსული და ქართული არსებითი სახელების მიცემითი და ნათესაობითი თანდებულიანი ბრუნვების სწავლება. სტუ განათლება . 0წ. სტუ განათლება #3 (9), თბ. 2013.

მ. ჯიქია. რუსული და ქართული მეტალურგიული ტერმინების შედარებითი დახასიათება. . პროფესორი გ. ი. წიბახაშვილის დაბადებიდან 80 წლის თავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების დარგობრივი კრებული. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2006წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. რუსული ემიგრაციის ლიტერატურული მემუარები (1920-1960) (Литературные мемуары русской эмиграции (1920-1960). . ავტორეფერატი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. თბილისი. . 2005წ. 75 გ (4,5 ნაბეჭდის ფორმა).

ო. კალანდარიშვილი. რუსული ზმნის ასპექტის სწავლება ქართულ აუდიტორიაში. სტუ განათლება . 0წ. სტუ განათლება თბ. 2016 №3(16) გვ.23-25.

ო. კალანდარიშვილი. რუსული ნაცვალსახელის შესწავლა ქართულ აუდიტორიაში. სტუ განათლება . 0წ. სტუ განათლება # 3(14), გვ. 31–32, თბ, 2015.