სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ღიბრაძე. რუსეთისა და თურქეთის გეოპოლიტიკა და საქართველო. ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #2, 5 გვ..

О. Нахуцришвили. რუსთაველის თეატრის რეკონსტრუქცია. სსრკ არქიტექტურა. 1990წ. .

ბ. გოგიჩაშვილი, .სვანიძე, ც შავლაყაძე. რუსთავის მეტალურგიულ კომბინატის ნიადაგში ზოგიერთი მძიმე ლითონების კონცენტრაციის დადგენა. სტუ–ს შრომები# 3. 2001წ. # 3.

ლ. გვასალია, ლ. გვასალია, მ. წვერავა, თ. ფალავანდიშვილი. რუსთავის ქიმკომბინატისა და მიმდებარე ტერიტორიის ეკოქიმიური გამოკვლევა. სოროსის საგანმანათლებლო ჟურნალი. 2003წ. №1, 11 გვ..

რ. მიშველაძე. რუსულ-ქართული მხატვრული ინტელიგენციის ურთიერთობა თანამედროვე ეტაპზე, . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №24, თბ., . 2012წ. .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე, ბ. იმნაძე, თ. ჯაგოდნიშვილი. რუსული просторечие-ს შესატყვისისათვის ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. (2)#14, გვ 33-39.

ზ. ცოტნიაშვილი. რუსული გაზეთი კონფლიქტის შესახებ. კავკასიის მაცნე. 2004წ. 9.

ო. კალანდარიშვილი. რუსული და ქართული არსებითი სახელების მიცემითი და ნათესაობითი თანდებულიანი ბრუნვების სწავლება. სტუ განათლება . 0წ. სტუ განათლება #3 (9), თბ. 2013.

მ. ჯიქია. რუსული და ქართული მეტალურგიული ტერმინების შედარებითი დახასიათება. . პროფესორი გ. ი. წიბახაშვილის დაბადებიდან 80 წლის თავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების დარგობრივი კრებული. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2006წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. რუსული ემიგრაციის ლიტერატურული მემუარები (1920-1960) (Литературные мемуары русской эмиграции (1920-1960). . ავტორეფერატი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. თბილისი. . 2005წ. 75 გ (4,5 ნაბეჭდის ფორმა).

ო. კალანდარიშვილი. რუსული ზმნის ასპექტის სწავლება ქართულ აუდიტორიაში. სტუ განათლება . 0წ. სტუ განათლება თბ. 2016 №3(16) გვ.23-25.

ო. კალანდარიშვილი. რუსული ნაცვალსახელის შესწავლა ქართულ აუდიტორიაში. სტუ განათლება . 0წ. სტუ განათლება # 3(14), გვ. 31–32, თბ, 2015.

ტ. მეგრელიშვილი. რუსული პოსტმოდერნიზმი დღეს . "ლიტერატურა და სხვა", თბილისი.. 2002წ. №4, გ. 11-19.

ა. გრიგალაშვილი. რუცეთის ნავთობმომპოვებელი მრეწველობის გარდაქმნა ვერტიკალურად ინტეგრირებული ბიზნეს-პროცესის საფუძველზე. საინჟინრო მენეჯმენტის სასწავლო პრაქტიკული მაგალითების კრებული. 2017წ. სტუ, 91-96.

ე. ედიბერიძე, ლ. სტურუა, მ. ჩიხლაძე, ნ. ლომსაძე. რძემჟავა პროდუქტების წარმოებისას ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიების განვითარების დინამიკა. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2005წ. №13, გვ. 136-139.

თ. ბუაჩიძე, დ.სპარსიაშვილი, ე.კირთაძე. რძემჟავას გარდაქმნა მეორეულ სპირთულ დუღილში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე,ბიოლოგიის სერია,. 0წ. ტ. 26, №4-6, გვ.465-469, 2000 წ..

ა. ხოტივარი, ილურიძე ნელი, შარაშიძე მ.. რძიანასა და ფასმანდუკის ბიოაქტიური ექსტრაქტები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15, გვ. 151-154.

დ. ერისთავი, ვ. ბიბილეიშვილი, გ. ბიბილეიშვილი, მ. დგებუაძე, ნ. შარაშიძე. რძის მრეწველობის მეორადი ნედლეულის გადამუშავების უნარჩენო მემბრანული ტექნოლოგიის დამუშავება და შესაბამისი დანადგარის შექმნა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ISSN 1512-0686 №3,ტ.7, გვ. 331 - 333. თბილისი.

გ. ბიბილეიშვილი. რძის მრეწველობის ჩამდინარი წყლისაგან (შრატი) ლაქტოზის გამოყოფა–კონცენტრირება და ტექნოლოგიური წყლის მიღება მემბრანული დანადგრნით. ჟ. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2011წ. N 4–6 2011, გვ 110–113.

ე. ედიბერიძე, ლ. სტურუა, ზ. ალანია, ნ. ლომსაძე. რძის მშრალი პროდუქტების და კარაქის გამოყენებით არაჟნის წარმოების ტექნოლოგია. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2005წ. №13, გვ. 143-144.