სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. გელაშვილი, გ. მაისურაძე, ნ. ბუთხუზი. საბაჟო საქმისა და საგარეო ვაჭრობის ურთიერთობის სრულყოფის ძირითადი გზები . ,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2007წ. #3 გვ.52-56.

გ. მაისურაძე, ო.გელაშვილი, ნ.ბუთხუზი. საბაჟო საქმისა და საგარეო ვაჭრობის ურთიერთობის სრულყოფის ძირითადი გზები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2007წ. 3. 77-83. ISSN 1512-3537.

ნ. ბუთხუზი, გ.მაისურაძე. საბაჟო საქმისა და საგარეო ვაჭრობის ურთიერთობის სრულყოფის ძირითდი გზები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა , სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2007წ. #3, 2007 გვ.77-82; .

მ. მოისწრაფიშვილი, ბ. ბახტაძე; ლ. ქოიავა; თ. არჩვაძე. საბაჟო-საგადასახადო სისიტემის რეგულირების თავისებურებები საქართველოში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2008წ. #3-4; გვ.70-72.

გ. ჩხიკვიშვილი. საბედისწერო პოლიტიკური პარალელები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2009წ. N12, 265-269.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. საბედისწერო პოლიტიკური პარალელები, . ჟურნ. «უახლესი ისტორიის საკითხები». 2009წ. თბ., # 12.

ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი აპარატის დამწნეზი მექანიზმის კინემატიკური კვლევა. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2011წ. 1. გვ.59 უაკ. 681.3.

ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი აპარატის დამწნეხი მექანიზმი. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2010წ. 1. გვ 66-70. უაკ 681.3.

ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი აპარატის დამწნეხი მექანიზმი. ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” გამომ. ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’. 2010წ. N 1(17) გვ.66-72.

ჯ. უფლისაშვილი, . საბეჭდი აპარატის დამწნეხი მექანიზმი. ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” გამომ. ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’. 2010წ. N 1(17) გვ.66-72.

ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი აპარატის დამწნეხი მექანიზმის კინემატიკური კვლევა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ISSN 1512-3537, . 2011წ. #1(20) გვ. 59-63 თბილისი.

თ. ბარამაშვილი. საბეჭდი აპარატის ფურცელგადამცემი მოწყობილობის მექანიზმის კინემატიკური კვლევა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული“ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი. 2011წ. #1, გვ. 64-69., უაკ 681.3.

ი. უგრეხელიძე, ჯ.უფლისაშვილი, თ. ბარამაშვილი. საბეჭდი მანქანის დამწნეხი მექანიზმის მუშაობის მოსალოდნელი ეკონომიკური ეფექტი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ISSN 1512-3537, . 2013წ. №1(26), თბილისი,გვ. 19-23.

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი მანქანის დამწნეხი მექანიზმის მუშაობის მოსალოდნელი ეკონომიკური ეფექტი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2013წ. #1(26)2013, გვ. 19-23, ISSN 1512-3537.

ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი მანქანის მანქანური წესით კონსტრუირებული მექანიზმი. სტუ-ს სტუდენტთა 77-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. გვ.75.

ი. უგრეხელიძე, ჯ.უფლისაშვილი, თ. ბარამასვილი. საბეჭდი მანქანის ფურ-ცელგადამცემი და ფურ-ცელგადამბრუნებელი მოწყობილობის მოსა-ლოდნელი ეკონომიკური ეფექტი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ISSN 1512-3537, . 2012წ. №3(25) თბილისი გვ. 43-48.

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი მანქანის ფურცელგადამცემი და ფურცელგადამბრუნებელი მოწყობილობის მოსალოდნელი ეკონომიკური ეფექტი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2012წ. #3(25)2012, გვ. 43-48. ISSN 1512-3537.

ი. უგრეხელიძე, ნ. ნათბილაძე, ქ.ქადარია. საბეჭდი მასალების შერჩევა ბეჭდვითი პროდუქციისათვის. ჟურნალი ,,ტრან-სპორტი და მანქა-ნათმშენებლობა” ISSN-15123537 გამომცემლობა ,,მოაზროვნე”. 2008წ. #1(9) თბილისი გვ 100-103.

ვ. ვარდოსანიძე. საბინაო პოლიტიკის სამართლებრივი ბერკეტები ისტორიულ რეტროსპექტივაში.. „ქრისტიანული დემოკრატია“.№1-2.. 2002წ. .

ს. გოგოლაძე, მედეა თევდორაძე, მარინა გედევანიშვილი, მაია სახლთხუციშვილი. საბირჟო ინფორმაციული სისტემის აგებისა და ფუნქცინორების პრინციპები. საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტის დაარსებიდაბ 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. სტუ, 19-21 სექტემბერი, 2012, თბილისი, საქართველო. პროგრამა. 2012წ. საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტის დაარსებიდაბ 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. სტუ, 19-21 სექტემბერი, 2012, თბილისი, საქართველო. პროგრამა 207-214გვ.