სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მიდელაშვილი, რ. ქსოვრელი. რძის საწველი აპარატი ვაკუუმტუმბოს ვიბროამძრავით. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სსაუ. 2008წ. ტ. 1, #4. თბილისი. გვ. 70-72 .

გ. ჯავახიშვილი, ქსოვრელი რობინზონი, მიდელაშვილი ედიშერი. რძის საწველი აპარატი ვაკუუმტუმბოს ვიბროამძრავით. სსსსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2008წ. ტ.1,#4(45) გვ. 70-72.

მ. ცინცაძე. რძის წარმოების განვითარება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ფერმერულ მეურნეობებში. აგრარული საქართველო. 2015წ. N 3 (47) .

ვ. ზეიკიძე, თ. ლაჭყეპიანი, მ.ცინცაძე. რძის წარმოების განვითარება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ფერმერულ მეურნეობებში. ჟ. „აგრარული საქართველო“, . 2015წ. #3, 2015.

ნ. ჩიკვილაძე. რწმენა , ოჯახი, კეთილდღეობა. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. 2010წ. N5 გვ.25–28 (0,25).

ზ. ხასაია. რწმენა და ხსნა ქართული სულისა. Kartvelology ქართველოლოგია. 2014წ. 2014 (2), გვ. 67-77.

ო. ხარაიშვილი, მაია კიკაბიძე. რწყვის გავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობაზე. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სტუ. ც. მირცხულავას სახ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. გვ.313-318.

ო. ხარაიშვილი. რწყვის გავლენა სიმინდის ჯიშ ,,აჯამეთის თეთრის'' მოსავლიანობაზე. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. გვ.350-355.

თ. კაჭარავა. რწყვის რეჟიმი და სამკურნალო კატაბალახას Valeriana officinalis L პროდუქტულობა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2001წ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ტ. XV, გ. 23-28.

ო. ხარაიშვილი, ნ. მებონია. რწყვის რეჟიმის ელემენტების დაზუსტება ნიადაგის ფიზიკურ-წყლოვანი თვისებების გათვალისწინებით. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სტუ. ც. მირცხულავას სახ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული ტომი 72. 2017წ. .

ო. ხარაიშვილი. რწყვისა და მინერალური სასუქების გავლენა სიმინდის ჰიბრიდ ,,ენგურის" მარცვლის ხარისხზე. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, საინჟ. ეკ. საკითხები ჰ/ტ მელიორაციაში სამ.ნაშრომები . 1996წ. გვ 85-88.

გ. ჩიხლაძე, ი.კალანდაძე. რხევების შესწავლის მეთოდიკა - მოვლენის აღქმა და მასალის ათვისება. საქართველოს გან. მა ჟ."მოამბის" დამატება "შრომები, სტუ. 2008წ. № 11, გვ. 15-18.

ა. ფრანგიშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი. რხევითი სისტემების პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდი. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი". თბილისი . 1995წ. გვ. 2.

ნ. ოთხოზორია, ზ. აზმაიფარაშვილი, ეპიტაშვილი ივანე. რხევითი სისტემების ძირითადი ინფორმაციული პარამეტრების განსაზღვრის მოწყობილობის ანალიტიკურ-იმიტაციური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. №21 გვ.71-76.

ა. ფრანგიშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი. რხევითი სისტემების ძირითადი ინფორმაციული პარამეტრის განსაზღვრის პროცესის ანალიტიკურ-იმიტაციური მოდელი. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი". თბილისი . 1995წ. გვ. 2.

. ს. . 2016წ. .

ვ. დავითაია. ს. კინწურაშვილი. „ივანე ჩხენკელი, პიროვნება და ხუროთმოძღვარი“. 30. I.2001.. გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“. . 2001წ. .

გ. ამყოლაძე, ა.ართილაყვა. ნ.გიორგიშვილი. ს.ს "თელასის" მენეჯმენტის ეფექტიანობა ეკონომიკური ზარალის შემცირების საქმეში. სოციალური ეკონომიკა. 2012წ. 8 გვ..

გ. ამყოლაძე, მ.ქობალია. ს.ს "თელასის" საქმიანობის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი. სოციალური ეკონომიკა N 3. 2009წ. .

ა. გრიგალაშვილი. ს.ს "ჭიათურმანგანუმი"-ს თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი და პერსპექტივები. თბილისი, ჟურნალი "ეკონომიკა". 2005წ. #1-2 2005 წელი, გვ. 96-102.