სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ფრანგიშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი. რხევითი სისტემების პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდი. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი". თბილისი . 1995წ. გვ. 2.

ნ. ოთხოზორია, ზ. აზმაიფარაშვილი, ეპიტაშვილი ივანე. რხევითი სისტემების ძირითადი ინფორმაციული პარამეტრების განსაზღვრის მოწყობილობის ანალიტიკურ-იმიტაციური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. №21 გვ.71-76.

ა. ფრანგიშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი. რხევითი სისტემების ძირითადი ინფორმაციული პარამეტრის განსაზღვრის პროცესის ანალიტიკურ-იმიტაციური მოდელი. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი". თბილისი . 1995წ. გვ. 2.

. ს. . 2016წ. .

ვ. დავითაია. ს. კინწურაშვილი. „ივანე ჩხენკელი, პიროვნება და ხუროთმოძღვარი“. 30. I.2001.. გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“. . 2001წ. .

გ. ამყოლაძე, ა.ართილაყვა. ნ.გიორგიშვილი. ს.ს "თელასის" მენეჯმენტის ეფექტიანობა ეკონომიკური ზარალის შემცირების საქმეში. სოციალური ეკონომიკა. 2012წ. 8 გვ..

გ. ამყოლაძე, მ.ქობალია. ს.ს "თელასის" საქმიანობის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი. სოციალური ეკონომიკა N 3. 2009წ. .

ა. გრიგალაშვილი. ს.ს "ჭიათურმანგანუმი"-ს თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი და პერსპექტივები. თბილისი, ჟურნალი "ეკონომიკა". 2005წ. #1-2 2005 წელი, გვ. 96-102.

თ. შარაშენიზე, ბ. ლობჟანიძე. ს.ს. ”მადნეულის” კარიერზე აფეთქების საკითხებთან დაკავშირებით ჩატარებული ძირითადი კვლევების შედეგების ანალიზი. ”სამთო ჟურნალი”. 2005წ. 1(14).

გ. ფიფია, რ.კაკუბავა, დ.გულუა, ს.სამადარი. ს.სამადარი-გადართვის პარადოქსი და ალბათური მოდელირების სხვა პარადოქსები.. სტუ-ს შრომები №2 (476), 2010. გვ.105-109. . 2010წ. .

ლ. ფურცელაძე. საადაპტაციო ღონისძიებების განხორციელება კლიმატის ცვლილების მიმართ მოწყვლად რეგიონებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული #68 . 2013წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული #68 გვ.183-187 თბილისი. 2013წ. .

რ. ოთინაშვილი, კუტუბიძე შალვა. საადგილმამულო ბანკის საკრედიტო ოპერაციები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. 4, გვ.227-231.

ჯ. ხმიადაშვილი. საავტობუსო მარშრუტის ეკოლოგიურობის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2009წ. #3.

ვ. ჯაჯანიძე. საავტობუსო მარშრუტის ეკოლოგიურობის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2009წ. #3, 8.

ნ. ბეგლარაშვილი. საავტომობილო გვირაბების ეკოლოგიური და ეკონომიკური ეფექტურობა როკის საავტომობილო გვირაბის მაგალითზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. #3, ISSN 1512-0686, გვ.301-303.

ნ. არუდაშვილი, ო. ლანჩავა, ნ. ბოჭორიშვილი, გ. ნოზაძე, ზ. ლებანიძე. საავტომობილო გვირაბში ძლიერი ხანძრის მიერ გამოწვეული საფრთხის ანალიზი. სამთო ჯურნალი . 2014წ. N1(32) გვ.86-89.

N. , ო. ლანჩავა, გ. ნოზაძე, ნ. ბოჭორიშვილი, ზ. ლებანიძე, მ. ჯანგიძე, კ. წიქარიშვილი. საავტომობილო გვირაბში ხანძრის შედეგად წარმოქმნილი საგანგებო სიტუაციის შეფასების კრიტერიუმები. სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია. 2014წ. გვ. 29-35.

თ. პაპუაშვილი, ზ. მელაძე, პ. ნადირაშვილი, დ. დემეტრაშვილი. საავტომობილო გზების დიაგნოსტიკის თანამედროვე სისტემები. ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2012წ. ISSN 1512-3537 #2(24) გვ. 110-117.

კ. კობახიძე. საავტომობილო გზების მშენებლობის ავტომატიზაციის ეკონომიკური ეფექტიანობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს საავტომობილო ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2009წ. #4, 23-24, თბილსი.