სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23478 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. საწყისი სიმრუდის მქონე ფილის ღუნვა დრეკადობის ზღვარს ზემოთ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. №4(1).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. საწყისი სიმრუდის მქონე ფილის ღუნვა დრეკადობის ზღვარს ზემოთ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. №4(1).

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. საწყისი სიმრუდის მქონე ფილის ღუნვა დრეკადობის ზღვარს ზემოთ. სამეცნიერო-ტექნიკუი ჟურნალი ”მშენებლობა” თბილისი. 2007წ. N 4 (1).

ზ. კვეტენაძე. საჭიროა თუ არა საქართველოს ისტორიის 'ხელახალი დაწერა~. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2010წ. #1(7).

ნ. თოფურია, ლეკიაშვილი ნოდარი. საჭის სისტემის ტექნიკური მომსახურების პერიოდულობის განსაზღვრა ავტომობილ ``კამაზ-ის`` მაგალითზე.. SSN 1512-3537 სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2009წ. თბილისი, #4 (16).

ვ. ლეკიაშვილი, ნ. თოფურია, მ. ზურიკაშვილი.. საჭის სისტემის ტექნიკური მომსახურების პერიოდულობის განსაზღვრა ავტომობილ `კამაზ-ის~ მაგალითზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. N4(16), .

მ.ზურიკაშვილი. საჭის სისტემის ტექნიკური მომსახურების პერიოდულობის განსაზღვრა ავტომობილ `კამაზ-ის~ მაგალითზე. . ISSN 1512-3537 სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2009წ. თბილისი, N4(16), გვ.32-38.

მ. ჩიქავა, ი. ფავლენიშვილი. საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა ეპიდემიოლოგია საქართველოში.. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული XLIII. 2009წ. XLIII, გვ. 162-164..

მ. ჩიქავა, მ. ჩიქავა. საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები მოზარდთა პოპულაციაში. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული XLIII, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. 2009წ. XLIII, გვ. 141-143.

ყ. ნემსაძე. სახალხო მეურნეობაში ეკონომიკური კრიზისის გამომწვევი მიზეზები. ტრანსპორტი. 2002წ. 1-2. 50-51გვ..

N. Machavariani, N. Razmadze, N. Ratiani. სახანძრო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები. სამეცნიერო–ტექნოლოგიური ჟურნალი ''ენერგია''. 2016წ. 1(77).

ვ. ლომიძე, ლ. ზამბახიძე. სახეთა გამოცნობის სისტემის გამოყენებისა ასპექტები ჰიდროტექნიკური ნაგებობის უსაფრთხოებაზე ზემოქმედი პარამეტრების რეგულირებაში. ჟურნალი "ენერგია". 2004წ. №2(30).

ზ. ბოსიკაშვილი, გიორგი არჩვაძე. სახეთა გამოცნობისთვის მრავალ აგენტებზე დაფუძნებული არქიტექტურა არგუმენტაციით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები,. 2014წ. N2(18).

ო. ვერულავა, თ. თოდუა. სახეთა რეალიზაციების პრეპარირება მეზობელი პიქსელების მეთოდით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2008წ. .

ლ. სამსონაძე. სახელთა მორფოლოგიური ლექსიკონის ავტომატურად შექმნის მოდელი. საქართველოს მეცნ. აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. #6, თბილისი, გვ196-199.

ი. კვესელავა. სახელმწიფო გადატრიალების პერიპეტიები აღმოსავლეთ საქართველოში (მე-19 საუკუნის დასაწყისი). თბილისი, კრებ.,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები’’, #1. 2011წ. .

ვ. ზეიკიძე. სახელმწიფო და კერძო პარტნიორობის განვითარების პრობლემები საქართველოში. ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო -მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამეცნიერ-კვლევითი ნაშრომების კრებული . 2016წ. #1, 2016 .

ვ. ზეიკიძე, თ.ლაჭყეპიანი. სახელმწიფო და კერძო პარტნიორობის დამკვიდრების და განვითარების პრობლემები საქართველოში. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“ . 2015წ. #3, 2015.

მ. ახობაძე, გ. სურგულაძე, გ. ღვინეფაძე, თ. სუხიაშვილი. სახელმწიფო და სასამართლო სისტემის მართვის სრულყოფის საკითხები. სტუ-ს შრომები . 2014წ. №4 (494), გვ. 43-49, თბილისი.

თ. ჩხეიძე, ე.ჩხარტიშვილი, ლ.კახაძე. სახელმწიფო დაეკონომიკა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი\ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა\. 2008წ. #3(11), გვ. 115-121.