სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. შარაშენიზე, ბ. ლობჟანიძე. ს.ს. ”მადნეულის” კარიერზე აფეთქების საკითხებთან დაკავშირებით ჩატარებული ძირითადი კვლევების შედეგების ანალიზი. ”სამთო ჟურნალი”. 2005წ. 1(14).

გ. ფიფია, რ.კაკუბავა, დ.გულუა, ს.სამადარი. ს.სამადარი-გადართვის პარადოქსი და ალბათური მოდელირების სხვა პარადოქსები.. სტუ-ს შრომები №2 (476), 2010. გვ.105-109. . 2010წ. .

ლ. ფურცელაძე. საადაპტაციო ღონისძიებების განხორციელება კლიმატის ცვლილების მიმართ მოწყვლად რეგიონებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული #68 . 2013წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული #68 გვ.183-187 თბილისი. 2013წ. .

რ. ოთინაშვილი, კუტუბიძე შალვა. საადგილმამულო ბანკის საკრედიტო ოპერაციები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. 4, გვ.227-231.

ჯ. ხმიადაშვილი. საავტობუსო მარშრუტის ეკოლოგიურობის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2009წ. #3.

ვ. ჯაჯანიძე. საავტობუსო მარშრუტის ეკოლოგიურობის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2009წ. #3, 8.

ნ. ბეგლარაშვილი. საავტომობილო გვირაბების ეკოლოგიური და ეკონომიკური ეფექტურობა როკის საავტომობილო გვირაბის მაგალითზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. #3, ISSN 1512-0686, გვ.301-303.

ნ. არუდაშვილი, ო. ლანჩავა, ნ. ბოჭორიშვილი, გ. ნოზაძე, ზ. ლებანიძე. საავტომობილო გვირაბში ძლიერი ხანძრის მიერ გამოწვეული საფრთხის ანალიზი. სამთო ჯურნალი . 2014წ. N1(32) გვ.86-89.

N. , ო. ლანჩავა, გ. ნოზაძე, ნ. ბოჭორიშვილი, ზ. ლებანიძე, მ. ჯანგიძე, კ. წიქარიშვილი. საავტომობილო გვირაბში ხანძრის შედეგად წარმოქმნილი საგანგებო სიტუაციის შეფასების კრიტერიუმები. სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია. 2014წ. გვ. 29-35.

თ. პაპუაშვილი, ზ. მელაძე, პ. ნადირაშვილი, დ. დემეტრაშვილი. საავტომობილო გზების დიაგნოსტიკის თანამედროვე სისტემები. ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2012წ. ISSN 1512-3537 #2(24) გვ. 110-117.

კ. კობახიძე. საავტომობილო გზების მშენებლობის ავტომატიზაციის ეკონომიკური ეფექტიანობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს საავტომობილო ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2009წ. #4, 23-24, თბილსი.

ნ. ბეგლარაშვილი, ბ. ბერიტაშვილი. საავტომობილო გზების საინჟინრო ინოვაციების ეკოლოგიური ეფექტურობის შეფასება თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ავტომაგისტრალის მაგალითზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. ტ.1, ISSN-978-9941-20-097-7, გვ.240-243 .

ე. მეძმარიაშვილი. საავტომობილო გზების სამხედრო-საინჟინრო სპექტრი. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

თ. ყურაშვილი, კ. მჭედლიშვილი. საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობის მიმართულებით სპეციალისტთა მინიმალური რაოდენობის განსაზღვრა . ჟ. „ტრანსპორტი“ №1-2 (45-46), თბილისი. 2012წ. .

თ. პაპუაშვილი, ვ. ჯღამაია. საავტომობილო გზის ტრასირებისას მოხვევის კუთხის სიდიდის ზეგავლენა წრიული და გარდამავალი მრუდების სიდიდეებზე. ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2015წ. ISSN 1512-2530 #30 გვ. 188-195.

ხ. მღებრიშვილი, გ. მიქაძე, ე. მიქაძე, ნ. ლეკიაშვილი, თ. მაწიაშვილი. საავტომობილო ნაპერწკლური ანთების მქონე ძრავების ეკოლოგიური მაჩვენებლების გაუმჯობესება მსუბუქი საწვავის შეფრქვევის სისტემის ელექტრონული მართვით. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". თბილისი, . 2009წ. N4(16), 90-94 გვ..

მ. მოისწრაფიშვილი. საავტომობილო პარკის ეკონომიკური დაგეგმვის პრინციპი. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2001წ. #1; გვ. 92-93.

ჯ. ხმიადაშვილი, დ. ფრიდონაშვილი. საავტომობილო პარკის მოდერნიზაციის შესახებ. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2017წ. #1 (38) , 70-73.

ნ. დიასამიძე, გ. აბრამიშვილი, მ. ხვედელიძე, ლ. ზურაბიშვილი. საავტომობილო პლასტიკური საცხი მასალების ცვეთასაწინაღო და ანტიფრიქციული თვისებების ამაღლება ხახუნის მოდიფიკატორების საშუალებით . საქართველოს საავტომობილო საგზაოინსტიტუტი. შრომების კრებული . 2005წ. #4 .