სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბეგლარაშვილი, ბ. ბერიტაშვილი. საავტომობილო გზების საინჟინრო ინოვაციების ეკოლოგიური ეფექტურობის შეფასება თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ავტომაგისტრალის მაგალითზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. ტ.1, ISSN-978-9941-20-097-7, გვ.240-243 .

ე. მეძმარიაშვილი. საავტომობილო გზების სამხედრო-საინჟინრო სპექტრი. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

თ. ყურაშვილი, კ. მჭედლიშვილი. საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობის მიმართულებით სპეციალისტთა მინიმალური რაოდენობის განსაზღვრა . ჟ. „ტრანსპორტი“ №1-2 (45-46), თბილისი. 2012წ. .

თ. პაპუაშვილი, ვ. ჯღამაია. საავტომობილო გზის ტრასირებისას მოხვევის კუთხის სიდიდის ზეგავლენა წრიული და გარდამავალი მრუდების სიდიდეებზე. ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2015წ. ISSN 1512-2530 #30 გვ. 188-195.

ხ. მღებრიშვილი, გ. მიქაძე, ე. მიქაძე, ნ. ლეკიაშვილი, თ. მაწიაშვილი. საავტომობილო ნაპერწკლური ანთების მქონე ძრავების ეკოლოგიური მაჩვენებლების გაუმჯობესება მსუბუქი საწვავის შეფრქვევის სისტემის ელექტრონული მართვით. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". თბილისი, . 2009წ. N4(16), 90-94 გვ..

მ. მოისწრაფიშვილი. საავტომობილო პარკის ეკონომიკური დაგეგმვის პრინციპი. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2001წ. #1; გვ. 92-93.

ჯ. ხმიადაშვილი, დ. ფრიდონაშვილი. საავტომობილო პარკის მოდერნიზაციის შესახებ. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2017წ. #1 (38) , 70-73.

ნ. დიასამიძე, გ. აბრამიშვილი, მ. ხვედელიძე, ლ. ზურაბიშვილი. საავტომობილო პლასტიკური საცხი მასალების ცვეთასაწინაღო და ანტიფრიქციული თვისებების ამაღლება ხახუნის მოდიფიკატორების საშუალებით . საქართველოს საავტომობილო საგზაოინსტიტუტი. შრომების კრებული . 2005წ. #4 .

თ. ნატრიაშვილი, ვ. მარგველაშვილი, , რ. დემეტრაშვილი. . საავტომობილო საწვავებზე ზოგიერთი დანამატის ეფექტიანობის შესახებ. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი,. 2014წ. , №1(715), გვ.52-57;.

ნ. ამილახვარი. საავტომობილო ტექნიკის ობიექტის დიაგნოსტიკისა და კონტროლის ოპტიმიზაციის სქემა ღირებულებითი კრიტერიუმების მიხედვით. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები. 2005წ. #2. – თბილისი; გვ. 389-395.

ლ. ბოცვაძე, ლ. ბოცვაძე , მ. მებურიშვილი. საავტომობილო ტრანსპორტით ტარის პაკეტური გადაზიდვების მათემატიკური მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები, ტ.3, თბილისი, მეცნიერება. 1999წ. გვ. 151-159.

ზ. მელაძე. საავტომობილო ტრანსპორტის მუშაობის ეფექტურობის დამოკიდებულება საგზაო საფარის სისწორეზე. მშენებლობა. 2013წ. #1(28), გვ. 42-46. ISSN 1512-3936 .

ნ. ამილახვარი, თ. რუსაძე, რ. მამულაძე, გ. ლოსაბერიძე. საავტომობილო ტრანსპორტის ობიექტის დიაგნოსტიკისა და კონტროლის გამოყენებითი სისტემური ანალიზის ოპტიმიზაციის სქემა ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებითა და ბუნებრივი რესურსების გამოყენებით. ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. #1(16). – ქუთაისი; გვ. 204-209.

ჯ. კანკაძე, მ.სტეფნაძე. საავტომობილო ტრანსპორტის როლი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები საქართველოში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი; . 2007წ. შრომები # 3; გვ.254-256.

მ. მოისწრაფიშვილი, ჯ. კანკაძე; მ. სტეფნაძე; ა. კანკაძე. საავტომობილო ტრანსპორტის როლი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები საქართველოში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2007წ. #3; გვ.254-256.

გ. მაისურაძე. საავტომობილო ტრანსპორტის როლი ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის გამოყენების საქმეში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2015წ. №3 64-68. ISSN - 1512-3537.

გ. მაისურაძე. საავტომობილო ტრანსპორტის როლი ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის გამოყენების საქმეში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2015წ. №2 200-204 გვ. ISSN 1512-3537.

თ. ყურაშვილი, კ. მჭედლიშვილი, ო. გელაშვილი. საავტომობილო ტრანსპორტის სპეციალისტების რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდიკა . ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. № 1(20). 2011წ. გვ. 32–37.

თ. ყურაშვილი, კ. მჭედლიშვილი, ო. გელაშვილი. საავტომობილო ტრანსპორტის სპეციალისტების რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდიკა . ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ N 1(20). 2011წ. გვ. 5-11. ISSN 1512-3537.

თ. აფაქიძე, ჯ.იოსებიძე,, გ.აბრამიშვილი და სხვა.. საავტომობილო ტრანსპორტის ფუნქციონირების სხვადასხვა ეტაპზე გარემოს დაბინძურების წყაროების და სახეების კონცეპტუალური მოდელის დამუშავება. სტუ-ს შრომები, თბილისი, 2012, #1(483).. 2012წ. თბილისი, #1(483).გვ.99-103..