სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ნატრიაშვილი, ვ. მარგველაშვილი, , რ. დემეტრაშვილი. . საავტომობილო საწვავებზე ზოგიერთი დანამატის ეფექტიანობის შესახებ. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი,. 2014წ. , №1(715), გვ.52-57;.

ნ. ამილახვარი. საავტომობილო ტექნიკის ობიექტის დიაგნოსტიკისა და კონტროლის ოპტიმიზაციის სქემა ღირებულებითი კრიტერიუმების მიხედვით. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები. 2005წ. #2. – თბილისი; გვ. 389-395.

ლ. ბოცვაძე, ლ. ბოცვაძე , მ. მებურიშვილი. საავტომობილო ტრანსპორტით ტარის პაკეტური გადაზიდვების მათემატიკური მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები, ტ.3, თბილისი, მეცნიერება. 1999წ. გვ. 151-159.

ზ. მელაძე. საავტომობილო ტრანსპორტის მუშაობის ეფექტურობის დამოკიდებულება საგზაო საფარის სისწორეზე. მშენებლობა. 2013წ. #1(28), გვ. 42-46. ISSN 1512-3936 .

ნ. ამილახვარი, თ. რუსაძე, რ. მამულაძე, გ. ლოსაბერიძე. საავტომობილო ტრანსპორტის ობიექტის დიაგნოსტიკისა და კონტროლის გამოყენებითი სისტემური ანალიზის ოპტიმიზაციის სქემა ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებითა და ბუნებრივი რესურსების გამოყენებით. ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. #1(16). – ქუთაისი; გვ. 204-209.

ჯ. კანკაძე, მ.სტეფნაძე. საავტომობილო ტრანსპორტის როლი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები საქართველოში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი; . 2007წ. შრომები # 3; გვ.254-256.

მ. მოისწრაფიშვილი, ჯ. კანკაძე; მ. სტეფნაძე; ა. კანკაძე. საავტომობილო ტრანსპორტის როლი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები საქართველოში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2007წ. #3; გვ.254-256.

გ. მაისურაძე. საავტომობილო ტრანსპორტის როლი ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის გამოყენების საქმეში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2015წ. №3 64-68. ISSN - 1512-3537.

გ. მაისურაძე. საავტომობილო ტრანსპორტის როლი ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის გამოყენების საქმეში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2015წ. №2 200-204 გვ. ISSN 1512-3537.

თ. ყურაშვილი, კ. მჭედლიშვილი, ო. გელაშვილი. საავტომობილო ტრანსპორტის სპეციალისტების რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდიკა . ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. № 1(20). 2011წ. გვ. 32–37.

თ. ყურაშვილი, კ. მჭედლიშვილი, ო. გელაშვილი. საავტომობილო ტრანსპორტის სპეციალისტების რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდიკა . ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ N 1(20). 2011წ. გვ. 5-11. ISSN 1512-3537.

თ. აფაქიძე, ჯ.იოსებიძე,, გ.აბრამიშვილი და სხვა.. საავტომობილო ტრანსპორტის ფუნქციონირების სხვადასხვა ეტაპზე გარემოს დაბინძურების წყაროების და სახეების კონცეპტუალური მოდელის დამუშავება. სტუ-ს შრომები, თბილისი, 2012, #1(483).. 2012წ. თბილისი, #1(483).გვ.99-103..

დ. ნოზაძე, დ. ნოზაძე, დ.დემეტრაძე, ა.გაგნიძე. საავტომობილო წარმოებაში გამოყენებული პროფილური მილების ახალი საგლინი აგრეგატი . საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები . 2007წ. № 3, 5გვ..

ჰ. კუპრაშვილი. სააკაშვილის დასაწყისი. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 2003წ. # 350.

ნ. როსეფაშვილი, გ.მჭედლიძე. საანდერძო ინსტიტუტის ზოგიერთი ისტორიული ასპექტი . საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალი მოამბე. 0წ. XXVII, თბილისი, 2017 წელი, 79-82.

გ. ღვინეფაძე. სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოებში ადმინისტრაციულ საქმეთა წარმოების სისტემა ტექნიკური პროექტი. "საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტი". 2003წ. V1.00 .

ლ. იაშვილი, თ. ობგაძე. საარსებო მინიმუმის დინამიკა და ცხოვრების დონის ანალიზი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2010 მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. №2(9), 7 გვ.

რ. გოგიბერიძე. საარსებო მინიმუმის პროგნოზირება დისკრეტული დროითი მწკრივის გამოყენებით. ჟურნალი „მშენებლობა“ . 2010წ. შრომების კრებული N2 (17) გვ. 53-58 .

ნ. ჯორჯიკია. საარქივო მასალა ვეფხისტყაოსნის მთარგმნელის ჰუგო ჰუპერტის შესახებ.. "ქართული წყაროთმცოდნეობა". 2016წ. XVII-XVIII, გვ.216-222.

გ. დარცმელია. საარჩევნო კამპანიების ტექნიკური ტექნოლოგიები. გამომც. ”ცოდნა”, სამეცნიერო ძიებანი . 2007წ. ტ.III, 16-22.