სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მიქელაშვილი. საგადასახადო რეგულირების ზოგიერთი პრობლემა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“. 2011წ. აპრილი-მაისი გვ. 13-16.

მ. მიქელაშვილი. საგადასახადო რეფორმის ზოგიერთი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტი. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. N5, გვ.47-55.

გ. მორჩილაძე. საგადასახადო საიდუმლოების ზოგიერთი ასპექტი საჯარო მმრთველობაში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. #4(36) ტომი I.

ჯ. კანკაძე, ვ.ბოგველიშვილი. საგადასახადო სისტემის და ბეგარისებური წნეხის ჩამოყალიბება დამოუკიდებელ საქართველოში და მისი შეფასება. საერთაშორსიო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტუალი”. 0წ. გვ.51-53.

ჯ. კანკაძე, მ.სტეფნაძე. საგადასახადო სისტემის ლიბერალიზაცია-ეკონომიკის განვითრაების პირობა. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. შრომები#2;გვ.294-299.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საგადასახადო სისტემის მსოფლიო გამოცდილება და თავისებურებები საქართველოში; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, , 26-28/02-2016 წ. 2016წ. .

ზ. ვაშაკიძე, ირაკლი კაცაძე. საგადახასახადონ თეორიები და მათი თანამდეროვე ინტერპრეტაცია. ჟურნალი „ეკონომიკა".. 0წ. #12, 17 გვ., თბ.,.

მ. ჭელიძე. საგადახდო ბარათებთან მუშაობისას უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ. „სოციალური ეკონომიკა“. 2013წ. N2, თბ., გვ. 82-85.

მ. ჭელიძე. საგადახდო ბარათების ბაზარი საქართველოში. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ . 2013წ. N2, თბ., გვ. 183-187.

ზ. ცოტნიაშვილი. საგაზეთო პოლემიკა სახელმწიფო ენის საკითხებზე. ჟურნალისტური ძიებანი. 2003წ. 5.

ი. ქართველიშვილი. საგამოცდო ტესტების გენერირების დიალოგური პროცედურების დამუშავება. რეცენზირებადი ელექტორნული სამეცნიერო ჟურნალი: კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები. N.1(37), 2013. 2013წ. ISSN 1512-1232.

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. საგამოცდო ტესტების გენერირების დიალოგური პროცედურების დამუშავება. ქესჟ: კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი. 2013წ. No.1(37). გვ. 65–70.

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. საგამოცდო ტესტების გენერირების ინფორმაციული უზრუნველყოფა. ქესჟ: კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი. 2012წ. No.4(36).

მ. მამნიაშვილი, გ. ალანია. საგამოძიებო ექსპერიმენტის პროცესუალური ასპექტები. ჟურნ. „ინტელექტუალი“. 2011წ. N15 გვ. 90-99.

ზ. გასიტაშვილი, ს.ზუმბურიძე, ლ.იმნაიშვილი. საგანგებო ენერგეტიკული მდგომარეობის მოდელირება. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 3 (26). 2010წ. .

ო. შონია, გ. ნარეშელაშვილი, ც. ელგენდარაშვილი. საგანგებო სიტუაციათა კლასიფიკაცია და სახელმწიფოს უსაფრთხოების ზოგიერთი ასპექტები. სტუ, შრომები “მართვის ავტომატიზებული სისტემები", თბილისი ,. 2008წ. N1 (4), გვ. 214-218 .

ც. ელგენდარაშვილი, ო. შონია, კ. ოდიშარია, გ.ნარეშელაშვილი. საგანგებო სიტუაციათა კლასიფიკაცია და სახელმწიფოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ზოგიერთი ასპექტები. სტუ, შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2008წ. #1(4) გვ. 214-218.

ო. შონია. საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების სისტემის ზოგადი ფუნქციონალური და ორგანიზაციული სტრუქტურა. «ინტელექტი», თბილისი, . 2000წ. N2(8), გვ. 88-90.

ო. შონია, კ. ოდიშარია ნ. ფოლადაშვილი . საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილების და ლიკვიდაციის მართვის სისტემა. სტუ, შრომები, . 2007წ. N (1) 2, გვ. 156-160 .

კ. ოდიშარია, შონია ოთარი, ფოლადაშვილი ნინო. საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებისა და ლიკვიდაციის მართვის სისტემა . სტუ შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2007წ. №1(2). .