სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ნოზაძე, დ. ნოზაძე, დ.დემეტრაძე, ა.გაგნიძე. საავტომობილო წარმოებაში გამოყენებული პროფილური მილების ახალი საგლინი აგრეგატი . საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები . 2007წ. № 3, 5გვ..

ჰ. კუპრაშვილი. სააკაშვილის დასაწყისი. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 2003წ. # 350.

ნ. როსეფაშვილი, გ.მჭედლიძე. საანდერძო ინსტიტუტის ზოგიერთი ისტორიული ასპექტი . საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალი მოამბე. 0წ. XXVII, თბილისი, 2017 წელი, 79-82.

გ. ღვინეფაძე. სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოებში ადმინისტრაციულ საქმეთა წარმოების სისტემა ტექნიკური პროექტი. "საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტი". 2003წ. V1.00 .

ლ. იაშვილი, თ. ობგაძე. საარსებო მინიმუმის დინამიკა და ცხოვრების დონის ანალიზი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2010 მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. №2(9), 7 გვ.

რ. გოგიბერიძე. საარსებო მინიმუმის პროგნოზირება დისკრეტული დროითი მწკრივის გამოყენებით. ჟურნალი „მშენებლობა“ . 2010წ. შრომების კრებული N2 (17) გვ. 53-58 .

ნ. ჯორჯიკია. საარქივო მასალა ვეფხისტყაოსნის მთარგმნელის ჰუგო ჰუპერტის შესახებ.. "ქართული წყაროთმცოდნეობა". 2016წ. XVII-XVIII, გვ.216-222.

გ. დარცმელია. საარჩევნო კამპანიების ტექნიკური ტექნოლოგიები. გამომც. ”ცოდნა”, სამეცნიერო ძიებანი . 2007წ. ტ.III, 16-22.

ე. ხახუტაშვილი, ლ.კაპანაძე. საარჩევნო კომპანია და ნეგატიური PR ტექნოლოგიები. ჟურნალ "ბიზნესი და კანონმდებლობა" საგამომცემლო სახლი "ნოვაცია". 2007წ. #23-24, 24-29გვ..

ა. მგელაძე. საარჩევნო სისტემების სრულყოფა Data-Mining-ის გამოყენებით. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2014წ. #3, 9 გვ.

მ. ჯიქია. საარჩევნო სისტემების შედარებითი ანალიზი, ჟ. ,,მართლმსაჯულება და კანონი“, N2 (41), 2014, გვ. 43-51 . ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და კანონი“. 2014წ. N2 (41), გვ. 43-51 .

ქ. ჯიჯეიშვილი. საარჩევნო ტენდენციები მსოფლიო პოლიტიკაში . ჟურნ. «ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები». 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

გ. დანელია, თ.ფალავანდიშვილი, ზ. ჩანქსელიანი. სააქაციო საზოგადოება (ქინძმარაული - ყვარლის ქარხნის მშრალი, ნახევრად მშრალი და ტკბილი ღვინოების ტექნოლოგიურ რეჟიმში საფუვრების (ველური, კულტურული) გამოყენების ზეგავლენა ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე, ეკოქიმიური ექსპერტიზის თვალსაზრისით.. გამომცემლობა "თბილისი". 2015წ. N 34; გვ:313-315.

თ. ფალავანდიშვილი, ზაურ ჩანქსელიანი. სააქციო საზოგადოება "კოტეხის ", "ზეგაანისა" და "gws"-ის მიერ წარმოებული ღვინო მასალის ეკოქიმიური ექსპერტიზა და მისი კონკურენტუნარიანობა ეროვნულ ბაზარზე. გამომცემლობა ს/მ მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2014წ. ტომი 33, გვ 44-53.

ა. აბშილავა. სააქციო საზოგადოება “მადნეულის” შერეული და დაჟანგული სპილენძ-პირიტული მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიური მაჩვენებლების გაუმჯობესების მეთოდები. ,,სამთო ჟურნალი” . 2011წ. №1 (26)..

თ. ფალავანდიშვილი, ზაურ ჩანქსელიანი. სააქციო საზოგადოება „ქინძმარაული-ყვარელის“ ქარხნის მშრალი, ნახევრადმშრალი და ტკბილი ღვინოების ტექნოლოგიურ რეჟიმში საფუვრების (ველური, კულტურული)გამოყენების ზეგავლენა ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე ეკოქიმიური ექსპერტიზის თვალსაზრისით. გამომცემლობა ს/მ მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2015წ. ტომი 34, გვ. 316-323.

ლ. გვენეტაძე. სააღრიცხვო პოლიტიკის ზოგიერთი მეთოდოლოგიური ასპექტი . „ეკონომისტი“ საერთაშორისო სამეცნ. ანალიტიკური ჟურნალი . 2009წ. N 3., გვ. 80-84..

რ. კლდიაშვილი. საბა კლდიაშვილი მეცნიერი და მოღვაწე. ქიმიის სერია. 2008წ. ტ.34, №3.

თ. წივწივაძე, რ.კლდიაშვილი, რ.სხილაძე, ნ.ჩიგოგიძე, გ.სულაქველიძე. საბა კლდიაშვილი მეცნიერი და პიროვნება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2008წ. ტ.34, N4, გვ.500-507.

ნ. მაისურაძე, ქ. ქოიავა, ნ. ბერაძე. საბადოს დამუშავების მონაცემების გამოყენება კოლექტორის ტიპის დასაზუსტებლად სამგორი-პატარძეულის შუაეოცენური ბუდობის მაგალითზე. ენერგია. 2012წ. 1(67), 27-28.