სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ხახუტაშვილი, ლ.კაპანაძე. საარჩევნო კომპანია და ნეგატიური PR ტექნოლოგიები. ჟურნალ "ბიზნესი და კანონმდებლობა" საგამომცემლო სახლი "ნოვაცია". 2007წ. #23-24, 24-29გვ..

ა. მგელაძე. საარჩევნო სისტემების სრულყოფა Data-Mining-ის გამოყენებით. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2014წ. #3, 9 გვ.

მ. ჯიქია. საარჩევნო სისტემების შედარებითი ანალიზი, ჟ. ,,მართლმსაჯულება და კანონი“, N2 (41), 2014, გვ. 43-51 . ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და კანონი“. 2014წ. N2 (41), გვ. 43-51 .

ქ. ჯიჯეიშვილი. საარჩევნო ტენდენციები მსოფლიო პოლიტიკაში . ჟურნ. «ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები». 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

გ. დანელია, თ.ფალავანდიშვილი, ზ. ჩანქსელიანი. სააქაციო საზოგადოება (ქინძმარაული - ყვარლის ქარხნის მშრალი, ნახევრად მშრალი და ტკბილი ღვინოების ტექნოლოგიურ რეჟიმში საფუვრების (ველური, კულტურული) გამოყენების ზეგავლენა ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე, ეკოქიმიური ექსპერტიზის თვალსაზრისით.. გამომცემლობა "თბილისი". 2015წ. N 34; გვ:313-315.

თ. ფალავანდიშვილი, ზაურ ჩანქსელიანი. სააქციო საზოგადოება "კოტეხის ", "ზეგაანისა" და "gws"-ის მიერ წარმოებული ღვინო მასალის ეკოქიმიური ექსპერტიზა და მისი კონკურენტუნარიანობა ეროვნულ ბაზარზე. გამომცემლობა ს/მ მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2014წ. ტომი 33, გვ 44-53.

ა. აბშილავა. სააქციო საზოგადოება “მადნეულის” შერეული და დაჟანგული სპილენძ-პირიტული მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიური მაჩვენებლების გაუმჯობესების მეთოდები. ,,სამთო ჟურნალი” . 2011წ. №1 (26)..

თ. ფალავანდიშვილი, ზაურ ჩანქსელიანი. სააქციო საზოგადოება „ქინძმარაული-ყვარელის“ ქარხნის მშრალი, ნახევრადმშრალი და ტკბილი ღვინოების ტექნოლოგიურ რეჟიმში საფუვრების (ველური, კულტურული)გამოყენების ზეგავლენა ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე ეკოქიმიური ექსპერტიზის თვალსაზრისით. გამომცემლობა ს/მ მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2015წ. ტომი 34, გვ. 316-323.

ლ. გვენეტაძე. სააღრიცხვო პოლიტიკის ზოგიერთი მეთოდოლოგიური ასპექტი . „ეკონომისტი“ საერთაშორისო სამეცნ. ანალიტიკური ჟურნალი . 2009წ. N 3., გვ. 80-84..

რ. კლდიაშვილი. საბა კლდიაშვილი მეცნიერი და მოღვაწე. ქიმიის სერია. 2008წ. ტ.34, №3.

თ. წივწივაძე, რ.კლდიაშვილი, რ.სხილაძე, ნ.ჩიგოგიძე, გ.სულაქველიძე. საბა კლდიაშვილი მეცნიერი და პიროვნება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2008წ. ტ.34, N4, გვ.500-507.

ნ. მაისურაძე, ქ. ქოიავა, ნ. ბერაძე. საბადოს დამუშავების მონაცემების გამოყენება კოლექტორის ტიპის დასაზუსტებლად სამგორი-პატარძეულის შუაეოცენური ბუდობის მაგალითზე. ენერგია. 2012წ. 1(67), 27-28.

ნ. არუდაშვილი, გორდეზიანი ზაზა, მეგრელიძე მერაბი. საბადოს მიწისქვეშა წესით დამუშავებისას ელექტროტექნიკური მეურნეობის უსაფრთხო ექსპლოატაციის შესახებ. სამთო ჟურნალი. 2018წ. №1(40).

მ. ყიფშიძე, ა.ტაბატაძე. საბავშვო კვებისათვის განკუთვნილი დოზატორიანი საფუთავის კონსტრუირება. გამომცემლობა. 2010წ. 1 გვ.25-28.

რ. გაფრინდაშვილი. საბაზრო ეკონომიკა და ადამიანთა ხასიათები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „პარალელი“. 2005წ. N3, გვ. 5-13.

გ. გაბაიძე, ე. ფუტკარაძე. საბაზრო ეკონომიკა და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვითარების მდგომარეობა აჭარაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“ . 2002წ. N5. თბ. 2002 წ. გვ. 92.

ნ. კიკნაძე. საბაზრო ეკონომიკა და წარმოების განვითარების აუცილებლობა თანამედროვე პირობებში. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი შრომები №1(425) 1999 წ. . 0წ. 131-132 გვ. .

ნ. გალახვარიძე. საბაზრო ეკონომიკა ერგონომიკური და ეკოლოგიური ფაქტორები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი მოამბე. 2003წ. VOLUME167NUMBER2 172-177.

ა. კურატაშვილი. საბაზრო ეკონომიკა, კაპიტალიზმი, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა". 2008წ. # 5-6, გვ. 26-31.