სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ნარეშელაშვილი, ო. შონია, კ. ოდიშარია, ე. ელერდაშვილი. საგანგებო სიტუაციების კლასიფიკაცია სახელმწიფოს უსაფრთხოების ზოგიერთი ასპექტი. სტუ–ს შრომები. 2008წ. №1(9).

ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა, დ. ვერულავა. საგანგებო სიტუაციების მათემატიკური მოდელის შერჩევა. ელექტრონული ჟურნალი http://gesj.internet-academy.org.ge. 2006წ. No.2(9).

ზ. გასიტაშვილი, დ.ვერულავა, ი.ვერულავა, ა. ფრანგიშვილი.. საგანგებო სიტუაციების მათემატიკური მოდელის შერჩევა. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 2 (9). 2006წ. .

მ. ხარხელი. საგანგებო სიტუაციებში ბიზნესის მართვა. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი ინსტიტუტის დაარსებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, მასალების კრებული. 2014წ. 294-295.

თ. მელქაძე, სოხაძე აგული, კაპანაძე თამარ. საგანგებო სიტუაციებში დაზიანებული შენობა-ნაგებობების შეფასება და აღდგენა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. . 2013წ. №1(28), 8 გვ..

ნ. ჭითანავა. საგანგებო-ისტორიული ამოცანა. ჟურნალი "აგრარული საქართველო". N1 ივნისი. 2009.. 2009წ. N1, 4 გვ..

მ. ბალიაშვილი, თ.ბოჭოიძე. საგანმანათლებლო ბიზნესპროცესების თავისებურებები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2007წ. №2 (28).

ვ. ტაკაშვილი. საგანმანათლებლო ვებ–რესურსების მოძიების პროცესში, არადანიშნულების ხასიათის მქონე ინფორმაციის გაფილტვრის ამოცანის დიდაქტიკა. შრომები მართვის ავტომატიზებულ სისტემებში. 2011წ. #1(10).

ე. ბარათაშვილი. საგანმანათლებლო მომსახურების მარკეტინგი. თბილისი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2003წ. #3. 0.5 ნ.თ..

ე. ბარათაშვილი. საგანმანათლებლო მომსხურების ბაზრის ზოგიერთი ასპექტი. თბილისი. ჟურნალი . 2003წ. # 1-2. 0.5 ნ.თ..

ნ. კარბელაშვილი. საგანმანათლებლო მულტიმედიური რესურსების მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის შექმნის ზოგიერTი საკითხები. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები:განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია, № 1(12), gv.25-30, 2008, http://gesj.internet-academy.org.ge/gesj_articles/1418.pdf . 2008წ. .

გ. ჯოლია. საგანმანათლებლო პარადიგმის ცვლილება: პიროვნების კრეატიული განვითარება, "სამმაგი სპირალის" მოდელი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. #1.

გ. არაბიძე, ი. ლომიძე, მ. გუდიაშვილი. საგანმანათლებლო პროგრამა "ენერგიის მოხმარების მენეჯმენტში.". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები,N4(478),თბილისი,2010. 2010წ. გვ.17-21..

მ. გუდიაშვილი, გ. არაბიძე, ი. ლომიძე. საგანმანათლებლო პროგრამა ენერგიის მოხმარების მენეჯმენტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2010წ. #4(478), გვ.17-21.

გ. არაბიძე, შ.ნაჭყებია, ი.ლომიძე, მ.გუდიაშვილი. საგანმანათლებლო პროგრამა „ენერგიის მოხმარების მენეჯმენტი“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. №4 (478), თბილისი, გვ. 17-21..

ი. გელენავა. საგანმანათლებლო საქმიანობა აფხაზეთში 1900-1921 წწ.. ~მემატიანე`. 2003წ. სამეცნიერო კრებული: ,,საქართველოს ახალი ისტორიის საკითხები”.

რ. სამხარაძე, მ. ქევხიშვილი, ე. კამკამიძე. საგანმანათლებლო სფეროში გამოყენებადი ზოგიერთი ვებ-სერვისები. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2015წ. №1. გვ. 192-194.

თ. ლომინაძე, ნ. ლომინაძე. საგანში სტუდენტის ინდივიდუალური მუშაობის ეფექტურობის შეფასების მოდელი . შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, №5 (15), გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2010წ. .

კ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია, თ.ღურწკაია. საგარეო გარემო საერთაშორისო ბიზნესში-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N1, გვ.201-226.

კ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია, თ.ღურწკაია. საგარეო გარემო საერთაშორისო ბიზნესში-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N1, გვ.186-215.