სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ქართველიშვილი. საგამოცდო ტესტების გენერირების დიალოგური პროცედურების დამუშავება. რეცენზირებადი ელექტორნული სამეცნიერო ჟურნალი: კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები. N.1(37), 2013. 2013წ. ISSN 1512-1232.

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. საგამოცდო ტესტების გენერირების დიალოგური პროცედურების დამუშავება. ქესჟ: კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი. 2013წ. No.1(37). გვ. 65–70.

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. საგამოცდო ტესტების გენერირების ინფორმაციული უზრუნველყოფა. ქესჟ: კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი. 2012წ. No.4(36).

მ. მამნიაშვილი, გ. ალანია. საგამოძიებო ექსპერიმენტის პროცესუალური ასპექტები. ჟურნ. „ინტელექტუალი“. 2011წ. N15 გვ. 90-99.

ზ. გასიტაშვილი, ს.ზუმბურიძე, ლ.იმნაიშვილი. საგანგებო ენერგეტიკული მდგომარეობის მოდელირება. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 3 (26). 2010წ. .

ო. შონია, გ. ნარეშელაშვილი, ც. ელგენდარაშვილი. საგანგებო სიტუაციათა კლასიფიკაცია და სახელმწიფოს უსაფრთხოების ზოგიერთი ასპექტები. სტუ, შრომები “მართვის ავტომატიზებული სისტემები", თბილისი ,. 2008წ. N1 (4), გვ. 214-218 .

ც. ელგენდარაშვილი, ო. შონია, კ. ოდიშარია, გ.ნარეშელაშვილი. საგანგებო სიტუაციათა კლასიფიკაცია და სახელმწიფოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ზოგიერთი ასპექტები. სტუ, შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2008წ. #1(4) გვ. 214-218.

ო. შონია. საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების სისტემის ზოგადი ფუნქციონალური და ორგანიზაციული სტრუქტურა. «ინტელექტი», თბილისი, . 2000წ. N2(8), გვ. 88-90.

ო. შონია, კ. ოდიშარია ნ. ფოლადაშვილი . საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილების და ლიკვიდაციის მართვის სისტემა. სტუ, შრომები, . 2007წ. N (1) 2, გვ. 156-160 .

კ. ოდიშარია, შონია ოთარი, ფოლადაშვილი ნინო. საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებისა და ლიკვიდაციის მართვის სისტემა . სტუ შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2007წ. №1(2). .

გ. ნარეშელაშვილი, ო. შონია, კ. ოდიშარია, ე. ელერდაშვილი. საგანგებო სიტუაციების კლასიფიკაცია სახელმწიფოს უსაფრთხოების ზოგიერთი ასპექტი. სტუ–ს შრომები. 2008წ. №1(9).

ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა, დ. ვერულავა. საგანგებო სიტუაციების მათემატიკური მოდელის შერჩევა. ელექტრონული ჟურნალი http://gesj.internet-academy.org.ge. 2006წ. No.2(9).

ზ. გასიტაშვილი, დ.ვერულავა, ი.ვერულავა, ა. ფრანგიშვილი.. საგანგებო სიტუაციების მათემატიკური მოდელის შერჩევა. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 2 (9). 2006წ. .

მ. ხარხელი. საგანგებო სიტუაციებში ბიზნესის მართვა. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი ინსტიტუტის დაარსებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, მასალების კრებული. 2014წ. 294-295.

თ. მელქაძე, სოხაძე აგული, კაპანაძე თამარ. საგანგებო სიტუაციებში დაზიანებული შენობა-ნაგებობების შეფასება და აღდგენა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. . 2013წ. №1(28), 8 გვ..

ნ. ჭითანავა. საგანგებო-ისტორიული ამოცანა. ჟურნალი "აგრარული საქართველო". N1 ივნისი. 2009.. 2009წ. N1, 4 გვ..

მ. ბალიაშვილი, თ.ბოჭოიძე. საგანმანათლებლო ბიზნესპროცესების თავისებურებები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2007წ. №2 (28).

ვ. ტაკაშვილი. საგანმანათლებლო ვებ–რესურსების მოძიების პროცესში, არადანიშნულების ხასიათის მქონე ინფორმაციის გაფილტვრის ამოცანის დიდაქტიკა. შრომები მართვის ავტომატიზებულ სისტემებში. 2011წ. #1(10).

ე. ბარათაშვილი. საგანმანათლებლო მომსახურების მარკეტინგი. თბილისი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2003წ. #3. 0.5 ნ.თ..

ე. ბარათაშვილი. საგანმანათლებლო მომსხურების ბაზრის ზოგიერთი ასპექტი. თბილისი. ჟურნალი . 2003წ. # 1-2. 0.5 ნ.თ..