სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. კურატაშვილი. საბაზრო ეკონომიკის ინსტიტუციონალიზაცია და სამართლებრივი ფაქტორი. საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. 2008წ. გვ. 45-48..

ა. კურატაშვილი. საბაზრო ეკონომიკის სოციალური ორიენტაცია და სამართლებრივი ფაქტორი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2008წ. # 2 (31). გვ. 84-86..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შუბლაძე გ.. საბაზრო ეკონომიკისა და მასთან უშუალოდ დაკავშირებული მეცნიერული დისციპლინების სწავლების შესახებ. . 2010წ. 3-6.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საბაზრო ეკონომიკისა და მასთან უშუალოდ დაკავშირებული მეცნიერული დისციპლინების სწავლების შესახებ. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2010წ. №3-6.

ნ. დიდიშვილი. საბაზრო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი ზეგავლენა მრეწველობაზე. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2003წ. N 3-4 გვ.3.

ე. კავთიძე. საბაზრო სტიმულები მოთხოვნისა და მიწოდების ურთიერთქმედების პირობებში. განათლება. 2013წ. #2(8), 2013.

ე. კავთიძე. საბაზრო სტიმულები, განაწილებითი სისტემები და მათი შედარებითი დახასიათება. სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. #2, 2015.

ა. კურატაშვილი. საბაზრო ურთიერთობების ეკონომიკური ეფექტიანობა და სამართლებრივი ფაქტორი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა". 2008წ. # 7-8, გვ. 16 - 20..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, მ. ზედგენიძე. საბაზრო ურთიერთობების სრულყოფის ზოგიერთი ასპექტი (მასობრივი კვების ბაზრის მაგალითზე). ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2005წ. №11.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, მ. ზედგენიძე. საბაზრო ურთიერთობების სრულყოფის ზოგიერთი ასპექტი (მასობრივი კვების ბაზრის მაგალითზე). ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2005წ. №11 .

მ. მარტიაშვილი. საბაზრო ღირებულების შეფასების პრაქტიკული ასპექტები. გამომც.საინფორმაციო-ანალიტიკური სააგენტო ,,ივერიონი". ჟ. ,,ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2017წ. #4 სექტემბერი-დეკემბერი. გვ. 30-34.

გ. ცაავა. საბანკი საქმის მდგრადიბის, სტაბილურობისა და საიმედობის თეორიული საფუძვლები. . „ეროვნული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები“. . 2015წ. 354 – 357.

რ. ოთინაშვილი, კაჭახიძე ჯ., , ქსნელაშვილი ნ., . საბანკო ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემები. ჟ. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. #2 .

ზ. გაბისონია. საბანკო გარანტიის ხელშეკრულების ზოგიერთი პრობლემა. თემიდა. 2012წ. N6 (8).

ო. შონია, გ. ნარიშელაშვილი ზ. არხოშაშვილი ნ. ტურაშვილი გ. ძნელაძე . საბანკო და საკრედიტო ორგანიზაციის პერსინალის მართვის მოდელი. ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები” სტუ, შრომები, თბილისი, . 2008წ. N2 (5), გვ. 124-130.

გ. ცაავა. საბანკო და ფინანსური მენეჯმენტის თავისებურებები ბანკებში . ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება“, . 2016წ. გვ. 59 - 65..

მ. ნოზაძე. საბანკო დაზღვევა, მისი არსი და დამახასიათებელი თავისებურებები. . ეკონომიკა, . 0წ. №2, 2016.

ნ. შონია. საბანკო დაზღვევის თავისებურებები და მისი სრულყოფის გზები საქართველოში . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ . 2013წ. 1.

ა. გვარუციძე, გიორგი ცაავა. საბანკო ინოვაციების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2017წ. N3,.