სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ოთინაშვილი, კაჭახიძე ჯ., , ქსნელაშვილი ნ., . საბანკო ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემები. ჟ. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. #2 .

ზ. გაბისონია. საბანკო გარანტიის ხელშეკრულების ზოგიერთი პრობლემა. თემიდა. 2012წ. N6 (8).

ო. შონია, გ. ნარიშელაშვილი ზ. არხოშაშვილი ნ. ტურაშვილი გ. ძნელაძე . საბანკო და საკრედიტო ორგანიზაციის პერსინალის მართვის მოდელი. ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები” სტუ, შრომები, თბილისი, . 2008წ. N2 (5), გვ. 124-130.

გ. ცაავა. საბანკო და ფინანსური მენეჯმენტის თავისებურებები ბანკებში . ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება“, . 2016წ. გვ. 59 - 65..

მ. ნოზაძე. საბანკო დაზღვევა, მისი არსი და დამახასიათებელი თავისებურებები. . ეკონომიკა, . 0წ. №2, 2016.

ნ. შონია. საბანკო დაზღვევის თავისებურებები და მისი სრულყოფის გზები საქართველოში . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ . 2013წ. 1.

ა. გვარუციძე, გიორგი ცაავა. საბანკო ინოვაციების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2017წ. N3,.

ა. გვარუციძე, გ. ცაავა. საბანკო ინოვაციური ახალი პროდუქტებისა და მომსახურების დანერგვის თანამედროვე სტარტეგიული ტენდენციები. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N3, 2016 წ.12 გვ..

მ. ვანიშვილი, ხაჭაპურიძე დავით. საბანკო კონკურენციის თავისებურებანი საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2015წ. #1, გვ.181-192.

ვ. ზეიკიძე. საბანკო კონკურენციის თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში. ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო -მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამეცნიერ-კვლევითი ნაშრომების კრებული . 2016წ. #3 , 2016 .

გ. მაისურაძე, ი. ხართიშვილი, ვ.ზეიკიძე. საბანკო კონკურენციის თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში. სტუ. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. №3 (37) 156-160. ISSN 1512-3537.

მ. ვანიშვილი. საბანკო კონკურენციის საკანონმდებლო-სამართლებრივი და ინსტიტუციური უზრუნველყოფა საქართველოში. საერთაშორისო საძიებო სისტემებში ინდექსირებადი ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა". 2016წ. #2, გვ.97-105.

გ. ცაავა. საბანკო მარკეტინგის და საბანკო პროდუქტების ბაზრის ანალიზის თავისებურებები . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 99 - 109.

გ. ცაავა. საბანკო მარკეტინგის და საბანკო პროდუქტების ბაზრის ანალიზის თავისებურებები . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 99 - 109.

გ. ცაავა. საბანკო მენეჯმენტის ფინანსური ასპექტები . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 42 - 56.

გ. ღვინეფაძე, ღვინეფაძე თეონა. საბანკო მომსახურების ერთი ახალი ფორმის შესახებ. "სტუ-ს შრომები". მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. N1(12) ISSN 15-12-3979 გვ. 252-255.

ა. გვარუციძე, გიორგი ცაავა. საბანკო მომსახურეობის გაყიდვების ეფექტური სისტემა, როგორც მარკეტინგის განუყოფელი ელემენტი. სოციალური ეკონომიკა.. 2017წ. № 2.

მ. შიუკაშვილი. საბანკო პლასტიკური ბარათები. ჟურნალი ინტელექტუალი. 2005წ. .

ზ. გაბისონია. საბანკო პლასტიკური ბარათების სამართლებრივი რეგულირების ძირითადი ასპექტები. თემიდა. 2011წ. N3 (7).

გ. ცაავა. საბანკო პროდუქტების თვითღირებულების განსაზრვრის თავისებურებები. . „სეუ და მეცნიერება“, . 2015წ. N 2 (2), გვ. 67 – 75.