სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. გვარუციძე, გ. ცაავა. საბანკო ინოვაციური ახალი პროდუქტებისა და მომსახურების დანერგვის თანამედროვე სტარტეგიული ტენდენციები. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N3, 2016 წ.12 გვ..

მ. ვანიშვილი, ხაჭაპურიძე დავით. საბანკო კონკურენციის თავისებურებანი საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2015წ. #1, გვ.181-192.

ვ. ზეიკიძე. საბანკო კონკურენციის თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში. ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო -მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამეცნიერ-კვლევითი ნაშრომების კრებული . 2016წ. #3 , 2016 .

გ. მაისურაძე, ი. ხართიშვილი, ვ.ზეიკიძე. საბანკო კონკურენციის თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში. სტუ. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. №3 (37) 156-160. ISSN 1512-3537.

მ. ვანიშვილი. საბანკო კონკურენციის საკანონმდებლო-სამართლებრივი და ინსტიტუციური უზრუნველყოფა საქართველოში. საერთაშორისო საძიებო სისტემებში ინდექსირებადი ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა". 2016წ. #2, გვ.97-105.

გ. ცაავა. საბანკო მარკეტინგის და საბანკო პროდუქტების ბაზრის ანალიზის თავისებურებები . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 99 - 109.

გ. ცაავა. საბანკო მარკეტინგის და საბანკო პროდუქტების ბაზრის ანალიზის თავისებურებები . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 99 - 109.

გ. ცაავა. საბანკო მენეჯმენტის ფინანსური ასპექტები . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 42 - 56.

გ. ღვინეფაძე, ღვინეფაძე თეონა. საბანკო მომსახურების ერთი ახალი ფორმის შესახებ. "სტუ-ს შრომები". მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. N1(12) ISSN 15-12-3979 გვ. 252-255.

ა. გვარუციძე, გიორგი ცაავა. საბანკო მომსახურეობის გაყიდვების ეფექტური სისტემა, როგორც მარკეტინგის განუყოფელი ელემენტი. სოციალური ეკონომიკა.. 2017წ. № 2.

მ. შიუკაშვილი. საბანკო პლასტიკური ბარათები. ჟურნალი ინტელექტუალი. 2005წ. .

ზ. გაბისონია. საბანკო პლასტიკური ბარათების სამართლებრივი რეგულირების ძირითადი ასპექტები. თემიდა. 2011წ. N3 (7).

გ. ცაავა. საბანკო პროდუქტების თვითღირებულების განსაზრვრის თავისებურებები. . „სეუ და მეცნიერება“, . 2015წ. N 2 (2), გვ. 67 – 75.

გ. ცაავა. საბანკო რისკების კლასიფიცირების ძირითადი კრიტერიუმები თანამედროვე პირიბებში . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 180 - 185.

გ. ცაავა. საბანკო რისკების შეფასების თავისებურებები . „ეკონომიკა“. 2015წ. გვ. 192 – 202. .

გ. გაბაიძე, ე. ფუტკარაძე. საბანკო სესხი, მისი როლი მეწარმეობის განვითარებაში და დაფარვის მექნიზმი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სსაუ, შრომათა კრებული, . 2002წ. ტ. 16. თბ. 2002 წ. გვ. 255.

ე. თურქია, სურგულაძე გიორგი. საბანკო სისტემების ინტერნეტული უზრუნველყოფა უახლეს საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით. სტუ შრ. კრ ”მას”. 2004წ. 1(451).

კ. ოდიშარია, კაიშაური თინათინ, გომელაური დავით. საბანკო სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოების ამაღლების შესაძლებლობები ბიომეტრიული ტექნოლოგიის გამოყენებით. სტუ შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2009წ. №2(7). გვ.156-159.

ი. ხართიშვილი, ნ. ბახტაძე, გ.ბუჩუკური, გ. ქოზაური. საბანკო სისტემის განვითარება საქართველოს მაგალითზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2008წ. №2(9).

ნ. მაისურაძე. საბანკო სფერო და მისი სამართლებრივი სივრცის ჩრდილოვანი მხარეები. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი"ცხოვრება და კანონი" თბ.,2013.. 2013წ. .