სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცაავა. საბანკო რისკების კლასიფიცირების ძირითადი კრიტერიუმები თანამედროვე პირიბებში . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 180 - 185.

გ. ცაავა. საბანკო რისკების შეფასების თავისებურებები . „ეკონომიკა“. 2015წ. გვ. 192 – 202. .

გ. გაბაიძე, ე. ფუტკარაძე. საბანკო სესხი, მისი როლი მეწარმეობის განვითარებაში და დაფარვის მექნიზმი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სსაუ, შრომათა კრებული, . 2002წ. ტ. 16. თბ. 2002 წ. გვ. 255.

ე. თურქია, სურგულაძე გიორგი. საბანკო სისტემების ინტერნეტული უზრუნველყოფა უახლეს საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით. სტუ შრ. კრ ”მას”. 2004წ. 1(451).

კ. ოდიშარია, კაიშაური თინათინ, გომელაური დავით. საბანკო სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოების ამაღლების შესაძლებლობები ბიომეტრიული ტექნოლოგიის გამოყენებით. სტუ შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2009წ. №2(7). გვ.156-159.

ი. ხართიშვილი, ნ. ბახტაძე, გ.ბუჩუკური, გ. ქოზაური. საბანკო სისტემის განვითარება საქართველოს მაგალითზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2008წ. №2(9).

ნ. მაისურაძე. საბანკო სფერო და მისი სამართლებრივი სივრცის ჩრდილოვანი მხარეები. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი"ცხოვრება და კანონი" თბ.,2013.. 2013წ. .

გ. ნარეშელაშვილი, ო. შონია. საბანკო,საკრედიტო ორგანიზაციის პერსონალის მართვის მოდელი. სტუ–ს შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2008წ. №2(5).

თ. ყანდაშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი. საბაჟო კავშირის ჩამოყალიბება და განვითარება: პრობლემები, პერსპექტივები. საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული "საერთაშორისო ბიზნესი", ტ.VII, №1-4 . 2009წ. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. საბაჟო კავშირის ჩამოყალიბება და განვითარება: პრობლემები, პერსპექტივები.. საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული "საერთაშორისო ბიზნესი", . 2009წ. ტ.VII, №1-4 . .

ჯ. კანკაძე, ჯ.ყურაშვილი, გ.სირაძე, ა.კანკაძე. საბაჟო საქმე და მისი მართვა საქართველოში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი;. 2005წ. შრომებისა კრებული # 2; გვ.269-275.

ჯ. კანკაძე. საბაჟო საქმე და მისი მართვა საქართველოში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი;. 2005წ. შრომებისა კრებული # 2; გვ.269-268.

გ. მაისურაძე, თ.ნიაური., თ. შუბითიძე. საბაჟო საქმიანობის როლი საცალო ვაჭრობის განვითარებაში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. 2. 150-157. ISSN 1512-3537.

ო. გელაშვილი, გ. მაისურაძე, ნ. ბუთხუზი. საბაჟო საქმისა და საგარეო ვაჭრობის ურთიერთობის სრულყოფის ძირითადი გზები . ,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2007წ. #3 გვ.52-56.

გ. მაისურაძე, ო.გელაშვილი, ნ.ბუთხუზი. საბაჟო საქმისა და საგარეო ვაჭრობის ურთიერთობის სრულყოფის ძირითადი გზები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2007წ. 3. 77-83. ISSN 1512-3537.

ნ. ბუთხუზი, გ.მაისურაძე. საბაჟო საქმისა და საგარეო ვაჭრობის ურთიერთობის სრულყოფის ძირითდი გზები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა , სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2007წ. #3, 2007 გვ.77-82; .

მ. მოისწრაფიშვილი, ბ. ბახტაძე; ლ. ქოიავა; თ. არჩვაძე. საბაჟო-საგადასახადო სისიტემის რეგულირების თავისებურებები საქართველოში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2008წ. #3-4; გვ.70-72.

გ. ჩხიკვიშვილი. საბედისწერო პოლიტიკური პარალელები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2009წ. N12, 265-269.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. საბედისწერო პოლიტიკური პარალელები, . ჟურნ. «უახლესი ისტორიის საკითხები». 2009წ. თბ., # 12.

ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი აპარატის დამწნეზი მექანიზმის კინემატიკური კვლევა. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2011წ. 1. გვ.59 უაკ. 681.3.