სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბაზრის თანამედროვე ანალიზი და შემაფერხებელი ღონისძიებანი,. სოხუმის უნივერსიტეტის კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, . 2009წ. გვ.21-28.

შ. ნაცვლიშვილი. სადაზღვევო ბაზრის ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბების საფუძვლები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ . 0წ. N5, თბ., 2001.

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბაზრის პრობლემები საქართველოში,. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. №2, გვ.116-119.

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბაზრის პრობლემები საქართველოში. . ჟ.საქართველოს ეკონომიკა. 2010წ. №2.

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბაზრის პრობლემები საქართველოში. ,. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2011წ. გვ.90-98.

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბიზნესი და მისი პერსპექტივები საქართველოში. სსმ-ის შრომები. 2007წ. .

შ. ნაცვლიშვილი. სადაზღვევო კომპანიის ფინანსური სტაბილურობის საფუძვლები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ . 0წ. N4, თბ., 2001.

თ. ხინიკაძე-გვარამია. სადაზღვევო მენეჯმენტი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2008წ. №5-6б188-190.

შ. ნაცვლიშვილი. სადაზღვევო პროდუქციის რეალიზაციის სტრატეგია დაზღვევის ეკონომიკის განვითარებაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“ . 0წ. N5 თბ., 2002.

გ. ყურაშვილი. სადაზღვევო ურთიერთობები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ნ. დუმბაძის სახ. უნივერსიტეტის სამევნიერო შრომების კრებული. 2006წ. .

მ. ბაღათურია, მაღლაფერიძე გრიგოლი. სადაზღვეო საქმიანობის ფორმები და მექანიზმები. ჟ"სოციალური ეკონომიკა". 2010წ. #2 გვ.14-16.

ჰ. კუპრაშვილი. სადაც ტანკი ვერ ჭრის, იქ ჭრის ინფორმაცია. რუსეთი საინფორმაციო-ფსიქოლოგიური ტერორით საქართველოში განწყობებს ცვლის. გაზ. “ხვალინდელი დღე”. 2003წ. # 152.

ზ. ჭარბაძე, ვ. ნიკოლაიშვილი. სადაწნეო მილსადენის უმტყუნო ექსპლუატაციის გახანგრძლივების საშუალებები.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N63. 2007წ. 63, გვ.გვ.208-216.

ნ. ნიბლაძე, ზ. ჭარბაძე, ნ. სუხიშვილი. სადაწნეო მილსადენების დაზიანების რისკის შემცირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი I საერთაშორისო კონფერენცია `კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები _ დაცვა და რაციონალური გამოყენება~, შრომათა კრებული. 2013 წ. გვ. 178-180. 2013წ. 2013 წ. გვ. 178-180.

ზ. ჭარბაძე. სადაწნეო მილსადენის დაზიანების რისკის შემცირება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #4-6, გვ. 141-143.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე. სადაწნეო მილსადენის დაზიანების რისკის შემცირება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი . 2006წ. 4-6, გვ.141-.

ა. გოგოლაძე, ს.დანელია, დ. ნამგალაძე. სადაწნეო მოძეაობის დროს ადგილობრივი სიჩქარეების განაწილების დადგენა ბარკლი-ჰერშელის რეოლოგიური მოდელის შემთხვევაში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები თბილისი. 2002წ. #7-9 გვ.96-98.

რ. პატარაია. სადაწნეო წყალმიმყვან დერივაციაში ენერგიის ჰიდრავლიკური დანაკარგების დადგენის გამარტივებული მეთოდი.. "ენერგია" #4(32), 2004წ.. 0წ. .

. სადაწნეო წყალმიმყვან დერივაციაში ენერგიის ჰიდრავლიკური დანაკარგების დადგენის გამარტივებული მეთოდი.. "ენერგია" #4(32), 2004წ.. 0წ. .

ლ. მახარაძე, ლ.გავაშელი, ს.სტერიაკოვა. სადაწნეო ჰიდროსატრან-სპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების გაანგარიშების განზოგადებული ალგორითმი . ”სამთო ჟურნალი”, #1(30), თბილისი, . 2013წ. .