სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ნარეშელაშვილი, ო. შონია. საბანკო,საკრედიტო ორგანიზაციის პერსონალის მართვის მოდელი. სტუ–ს შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2008წ. №2(5).

თ. ყანდაშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი. საბაჟო კავშირის ჩამოყალიბება და განვითარება: პრობლემები, პერსპექტივები. საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული "საერთაშორისო ბიზნესი", ტ.VII, №1-4 . 2009წ. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. საბაჟო კავშირის ჩამოყალიბება და განვითარება: პრობლემები, პერსპექტივები.. საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული "საერთაშორისო ბიზნესი", . 2009წ. ტ.VII, №1-4 . .

ჯ. კანკაძე, ჯ.ყურაშვილი, გ.სირაძე, ა.კანკაძე. საბაჟო საქმე და მისი მართვა საქართველოში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი;. 2005წ. შრომებისა კრებული # 2; გვ.269-275.

ჯ. კანკაძე. საბაჟო საქმე და მისი მართვა საქართველოში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი;. 2005წ. შრომებისა კრებული # 2; გვ.269-268.

გ. მაისურაძე, თ.ნიაური., თ. შუბითიძე. საბაჟო საქმიანობის როლი საცალო ვაჭრობის განვითარებაში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. 2. 150-157. ISSN 1512-3537.

ო. გელაშვილი, გ. მაისურაძე, ნ. ბუთხუზი. საბაჟო საქმისა და საგარეო ვაჭრობის ურთიერთობის სრულყოფის ძირითადი გზები . ,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2007წ. #3 გვ.52-56.

გ. მაისურაძე, ო.გელაშვილი, ნ.ბუთხუზი. საბაჟო საქმისა და საგარეო ვაჭრობის ურთიერთობის სრულყოფის ძირითადი გზები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2007წ. 3. 77-83. ISSN 1512-3537.

ნ. ბუთხუზი, გ.მაისურაძე. საბაჟო საქმისა და საგარეო ვაჭრობის ურთიერთობის სრულყოფის ძირითდი გზები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა , სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2007წ. #3, 2007 გვ.77-82; .

მ. მოისწრაფიშვილი, ბ. ბახტაძე; ლ. ქოიავა; თ. არჩვაძე. საბაჟო-საგადასახადო სისიტემის რეგულირების თავისებურებები საქართველოში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2008წ. #3-4; გვ.70-72.

გ. ჩხიკვიშვილი. საბედისწერო პოლიტიკური პარალელები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2009წ. N12, 265-269.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. საბედისწერო პოლიტიკური პარალელები, . ჟურნ. «უახლესი ისტორიის საკითხები». 2009წ. თბ., # 12.

ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი აპარატის დამწნეზი მექანიზმის კინემატიკური კვლევა. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2011წ. 1. გვ.59 უაკ. 681.3.

ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი აპარატის დამწნეხი მექანიზმი. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2010წ. 1. გვ 66-70. უაკ 681.3.

ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი აპარატის დამწნეხი მექანიზმი. ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” გამომ. ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’. 2010წ. N 1(17) გვ.66-72.

ჯ. უფლისაშვილი, . საბეჭდი აპარატის დამწნეხი მექანიზმი. ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” გამომ. ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’. 2010წ. N 1(17) გვ.66-72.

ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი აპარატის დამწნეხი მექანიზმის კინემატიკური კვლევა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ISSN 1512-3537, . 2011წ. #1(20) გვ. 59-63 თბილისი.

თ. ბარამაშვილი. საბეჭდი აპარატის ფურცელგადამცემი მოწყობილობის მექანიზმის კინემატიკური კვლევა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული“ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი. 2011წ. #1, გვ. 64-69., უაკ 681.3.

ი. უგრეხელიძე, ჯ.უფლისაშვილი, თ. ბარამაშვილი. საბეჭდი მანქანის დამწნეხი მექანიზმის მუშაობის მოსალოდნელი ეკონომიკური ეფექტი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ISSN 1512-3537, . 2013წ. №1(26), თბილისი,გვ. 19-23.

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი მანქანის დამწნეხი მექანიზმის მუშაობის მოსალოდნელი ეკონომიკური ეფექტი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2013წ. #1(26)2013, გვ. 19-23, ISSN 1512-3537.