სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი მანქანის მანქანური წესით კონსტრუირებული მექანიზმი. სტუ-ს სტუდენტთა 77-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. გვ.75.

ი. უგრეხელიძე, ჯ.უფლისაშვილი, თ. ბარამასვილი. საბეჭდი მანქანის ფურ-ცელგადამცემი და ფურ-ცელგადამბრუნებელი მოწყობილობის მოსა-ლოდნელი ეკონომიკური ეფექტი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ISSN 1512-3537, . 2012წ. №3(25) თბილისი გვ. 43-48.

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი მანქანის ფურცელგადამცემი და ფურცელგადამბრუნებელი მოწყობილობის მოსალოდნელი ეკონომიკური ეფექტი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2012წ. #3(25)2012, გვ. 43-48. ISSN 1512-3537.

ი. უგრეხელიძე, ნ. ნათბილაძე, ქ.ქადარია. საბეჭდი მასალების შერჩევა ბეჭდვითი პროდუქციისათვის. ჟურნალი ,,ტრან-სპორტი და მანქა-ნათმშენებლობა” ISSN-15123537 გამომცემლობა ,,მოაზროვნე”. 2008წ. #1(9) თბილისი გვ 100-103.

ვ. ვარდოსანიძე. საბინაო პოლიტიკის სამართლებრივი ბერკეტები ისტორიულ რეტროსპექტივაში.. „ქრისტიანული დემოკრატია“.№1-2.. 2002წ. .

ს. გოგოლაძე, მედეა თევდორაძე, მარინა გედევანიშვილი, მაია სახლთხუციშვილი. საბირჟო ინფორმაციული სისტემის აგებისა და ფუნქცინორების პრინციპები. საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტის დაარსებიდაბ 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. სტუ, 19-21 სექტემბერი, 2012, თბილისი, საქართველო. პროგრამა. 2012წ. საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტის დაარსებიდაბ 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. სტუ, 19-21 სექტემბერი, 2012, თბილისი, საქართველო. პროგრამა 207-214გვ.

ზ. ვაშაკიძე, მერაბ კელენჯერიძე. საბირჟო სტრუქტურების აუცილებლობა ამიერკავკასიის სანამდვილეში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა - XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები".. 2012წ. #4 (22), 148-154 გვ..

მ. ვანიშვილი, გოცირიძე ლაშა. საბიუჯეტო დაგეგმვის ადგილი და როლი საბიუჯეტო პროცესში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. #6(12), გვ,78-89.

მ. ზუბიაშვილი, თ. გარდაფხაძე. საბიუჯეტო დაწესებულებების საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები და მათი დაფინანსების თავისებურებები. გამომც. "უნივერსალი". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "დიპლომატია და სამართალი". 2016წ. # 1 7 -12 გვ..

ზ. ალიმბარაშვილი, ბოკუჩავა ი., ჩხიკვაძე ნ.. საბიუჯეტო ორგანიზაციის ხელფასიისდაანგარიშების ერთი პროგრამის შესახებ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2000წ. .

ა. ქუთათელაძე, ი. ჩხაიძე. საბიუჯეტო პროცესში ფინანსური მენეჯმენტის გამოყენების მეთოდოლოგიური ასპექტები . საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა – XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2013წ. # 3 გვ. 58-61 .

მ. ნოზაძე. საბიუჯეტო ფედერალიზმი: არსი, მოდელები, ეფექტიანობა. . (ეკონომიკა და ბიზნესი. . 0წ. 2008, მაისი-ივნისი ). .

მ. ჭელიძე. საბიუჯეტო ფედერალიზმის ფორმირების პრინციპები საქართველოში. „ათინათი“. 2015წ. N4 (18), თბ., გვ. 130-134.

ვ. ზეიკიძე, ს.სანაძე. საბიუჯეტო შემოსავლების პროგნოზირების მეთოდები. ჟ. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2009წ. 2009, #4, გვ. 81-85..

ი. ფრანგიშვილი. საბრუნავი კაპიტალი ფირმის მენეჯმენტის ყურადღების ცენტრში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. #4 (22) გვ.107-113.

ე. მეძმარიაშვილი. საბრძოლო მოქმედებების ოპერაციების ეფექტურობის გაზრდა ერთიანი სამხედრო–საინჟინრო უზრუნველყოფის გზით. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 3 გვ..

თ. ბერიძე, ტიბუა ლ., რუხაია ხ.. საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარულ დარგთა ამოცანების მოდელირება მათემატიკური ლოგიკის ენაზე. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი", ISSN 1512-0333. 2008წ. გვ.15-19.

გ. ტყემალაძე, გ. ქვარცხავა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა როლი აგრარულ პოლიტიკაში. ქართული პოლიტიკა - საქართველოს აგრარული პოლიტიკის აქტუალური პრობლემები, . 2015წ. ქართული პოლიტიკა - საქართველოს აგრარული პოლიტიკის აქტუალური პრობლემები, გვ. 98-106.

ზ. ღვინიაშვილი. საბურბუშელე ღარების ცვალებადი დახრის კუთხის მქონე მცირე დიამეტრის სპირალური ბურღით ნახვრეტების დამუშავების პარამეტრების ოპტიმიზაცია. Georgian Engineering News International Academy, Georgian Engineering Academy. 2011წ. Magazine#3.

გ. ვარშალომიძე, ა. ჭიჭინაძე. საბურღი იარაღის ჩაჭერების გამომწვევი მიზეზების ანალიზი და მათი პრევენცია. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2012წ. #27, გვ. 53–61.