სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ზეიკიძე, ს.სანაძე. საბიუჯეტო შემოსავლების პროგნოზირების მეთოდები. ჟ. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2009წ. 2009, #4, გვ. 81-85..

ი. ფრანგიშვილი. საბრუნავი კაპიტალი ფირმის მენეჯმენტის ყურადღების ცენტრში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. #4 (22) გვ.107-113.

ე. მეძმარიაშვილი. საბრძოლო მოქმედებების ოპერაციების ეფექტურობის გაზრდა ერთიანი სამხედრო–საინჟინრო უზრუნველყოფის გზით. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 3 გვ..

თ. ბერიძე, ტიბუა ლ., რუხაია ხ.. საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარულ დარგთა ამოცანების მოდელირება მათემატიკური ლოგიკის ენაზე. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი", ISSN 1512-0333. 2008წ. გვ.15-19.

გ. ტყემალაძე, გ. ქვარცხავა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა როლი აგრარულ პოლიტიკაში. ქართული პოლიტიკა - საქართველოს აგრარული პოლიტიკის აქტუალური პრობლემები, . 2015წ. ქართული პოლიტიკა - საქართველოს აგრარული პოლიტიკის აქტუალური პრობლემები, გვ. 98-106.

ზ. ღვინიაშვილი. საბურბუშელე ღარების ცვალებადი დახრის კუთხის მქონე მცირე დიამეტრის სპირალური ბურღით ნახვრეტების დამუშავების პარამეტრების ოპტიმიზაცია. Georgian Engineering News International Academy, Georgian Engineering Academy. 2011წ. Magazine#3.

გ. ვარშალომიძე, ა. ჭიჭინაძე. საბურღი იარაღის ჩაჭერების გამომწვევი მიზეზების ანალიზი და მათი პრევენცია. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2012წ. #27, გვ. 53–61.

ი. გოგუაძე. საბურღი კოლონების მუშაობის ანალიზი მდგრადობის თვალსაზრისით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #17, გვ. 69-85.

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ვ. ხითარიშვილი. საბურღი კოლონის ვიბრაციის აღმოფხვრის ღონისძიებების შემუშავება. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #13, 121 გვ..

გ. ვარშალომიძე, მ. ონიაშვილი. საბურღი ხსნარების დასამუშავებლად ღვინის წარმოების ნარჩენების გამოყენების შესაძლებლობის შესწავლა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #17, გვ. 92–95.

თ. კუნჭულია, ვ. ხითარიშვილი, მაისურაძე არჩილი. საბურღი ხსნარების კოროზიული ზემოქმედების შესწავლა ჭაბურღილების გაყვანის დროს. სამთო ჟურნალი. 2016წ. N 1(36), გვ. 68-72.

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, მ. ასათიანი. საბურღი ხსნარების ფილტრატის დასველების უნარის გავლენის შესწავლა თიხური ქანების ტენშთანთქმაზე. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #25, გვ.61–68.

თ. კუნჭულია, ვ. ხითარიშვილი, მაისურაძე არჩილი. საბურღი ხსნარების შერჩევა ტექნოლოგიური თვისებებისა და უსაფრთხოების ტექნიკის მოთხოვნების გათვალისწინებით. სამთო ჟურნალი. 2015წ. N 2(35), გვ. 48-52.

თ. კუნჭულია, ვ. ხითარიშვილი, მაისურაძე არჩილი. საბურღი ხსნარის შემადგენელი კომპონენტების და არსებული ფაქტორების გავლენა კოროზიულ პროცესებზე ჭაბურღილების ბურღვისას. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2016წ. N 2 (500), გვ. 132 - 138.

ვ. ხითარიშვილი, ი. გოგუაძე. საბურღი ხსნარის შთანთქმა ჭაბურღილების ბურღვისას გაზგამოვლინებებთან ბრძოლის დროს. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #24, გვ. 100–109.

ი. გოგუაძე, ვ. ხითარიშვილი. საბურღი ხსნარის შთანთქმა ჭაბურღილების ბურღვისას გაზგამოვლინებებთან ბრძოლის დროს. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #24. გვ.100.

ი. გოგუაძე, ვ. ხითარიშვილი. საბურღი ხსნარის შთანთქმა ჭაბურღილების ბურღვისას გაზგამოვლინებებთან ბრძოლის დროს. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #23, გ. 100-110..

ლ. გრიგალაშვილი. საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სისტემები და საქართველო. . 2018წ. .

ი. კვესელავა. საბჭოთა და პოსტსაბჭოური ნომენკლატურა (წერილი მეორე). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #22. 2011წ. .

ი. კვესელავა. საბჭოთა და პოსტსაბჭოური ნომენკლატურა (წერილი მესამე). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #23. 2011წ. .