სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. სუპატაშვილი. BaCrO4 და BaSO4 სუსპენზიების შედარებითი დახასიათება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2005წ. #6, .

ლ. ბალანჩივაძე. bagirovani armaturisa da wvrilmarcvlovani betonis SeWidulobis simtkicis gamokvleva WinaswardaZabul konstruqciebSi. saqarTvelos saavtomobilo-sagzao instituti, Sromebi 3. 2007წ. ISSN.1512-1003გვ.174–177.

ი. ბერძენიშვილი, რ. მჭედლიშვილი, ზ. კოვზირიძე. BaOAl2O3SiO2 სისტემის მაღალტემპერატურული ქცევის თერმოდინამიკური ანალიზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. 12(2), გვ.121–125.

G. Sadunishvili, L. Giorgashvili, G. Karseladze. Basic Boundary Problems of Statics of Two-Component Mixtures for a Stretched. Georgian International Journal of Science and Technology. 2010წ. Nova Scince Publishers, inc. Vol. 2, Issue 4, 1-23.

D. Natroshvili, R.Duduchava, E.Shargorodsky. Basic boundary value problems of the mathematical theory of cracks for anisotropic medium. Proc. of Seminar of I.Vekua Institute of Tbilisi University . 1989წ. 38, 87-90.

G. Sadunishvili, G. Karseladze, A. Jagmaidze. Basic Boundary Value Problems of Thermoelasticity with Microtemperatures for a Spherical Gavity. Georgian International Journal of Science and Technology. 2013წ. Vol. 6, Issue 1, 19-33.

O. Shonia, T.Kaishauri,, Z. Beridze. Basic Objectives of Automated Systems of Security of Wireless Networks . Georg. Inter. J. Sci. Tech., Nova Science Publishers, . 2011წ. Volume 3, Issue 4.

К. . Basic principles of development of the automated systems of control and management of the environmental pollution level. . Proceedings of the Georgian Technical University,. 2000წ. No. 4(437), 221-224..

G. Karseladze. Basic problems of the moment theory of elasticity. Applied Math., Informatics and Mechanics. 2005წ. Vol.10, No. 1, 39-71.

T. Gvelesiani, Jinjikhashvili G.I.. Basic properties of the methods for studing the waves generated by a landslide in a reservoir. Georgian Engineering News . 2003წ. N1 p.234-235. (ISSN 1512-0287) .

K. Kachiashvili, Hashmi M. A. and Mueed A. . Bayesian Methods of Statistical Hypothesis Testing for Solving Different Problems of Human Activity.. Applied Mathematics and Informatics (AMIM),. 2009წ. Vol. 14, No. 2, pp. 3-17..

V. Abzianidze, T.Jiqia, U.Zviadadze, N.Poporadze. BBiodiversity maintenance and increase by re-cultivation of erosive surfaces and the landscape restoration by environmentally safe natural materials. Mining Journal. 2012წ. 2(29),.

ნ. ბუთხუზი, ნ. ბუთხუზი. Bench tests of serviceability of power supply system gas-diesel. Gorgian Committee of IFToMM PROBLEMS OF MECHANICS. 2006წ. 4(25)/2006 89-94c..

M. Nikoladze, A. Dumbadze. Bending problems in viscoelastic plates. "Air Transport". 2008წ. # 1(1), pp. 89-98.

. Bending problems in viscoelastic plates. "Air Transport". 2008წ. # 1(1), pp. 89-98.

N. BUTSKHRIKIDZE, Tsereteli A., Buachidze T., Daushvili L., Kvesitadze E.. Beta-Fructofuranosidase of the Mutant Strain Penicillium canescens AME-85. Proc. Georgian Acad. Scl. Biol. Ser. B. 2009წ. vol. 7, No 1-2, 17-21p.

B. Meparishvili, G. Janelidze, Davit Kharaishvili. BIG DATA ANALYTICAL TECHNOLOGY TO IDENTIFY THE DISEASES. IV International – Scientific conference “Computing/Informatics, Education Sciences, Teacher Education”,. 2016წ. ISBN 978-9941-25-257-0 Abstracts, Tbilisi, 1-3 October, 2016, pp 252-257.

დ. მაგრაქველიძე. Binomial Option Pricing: One time and Multiple Time Periods. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2017წ. #8, გვ.90-95.

T. Kacharava, Korakhashvili A, Kiknavelidze N . Biochemical structure of Calendula officinalis L. Georgian Medical News. 2007წ. ISSN 1512-0112, No 7-8 (148-149), Tbilisi-New York,p70-73,www.geo mednews. org .

გ. ზალიკაშვილი. Biochemical metod of sewage water purification.. Journal ‘’Hydroengineering’’ N 1 (5) , 2008. 2008წ. p. 56-60.