სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. გოგუაძე. საბურღი კოლონების მუშაობის ანალიზი მდგრადობის თვალსაზრისით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #17, გვ. 69-85.

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ვ. ხითარიშვილი. საბურღი კოლონის ვიბრაციის აღმოფხვრის ღონისძიებების შემუშავება. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #13, 121 გვ..

გ. ვარშალომიძე, მ. ონიაშვილი. საბურღი ხსნარების დასამუშავებლად ღვინის წარმოების ნარჩენების გამოყენების შესაძლებლობის შესწავლა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #17, გვ. 92–95.

თ. კუნჭულია, ვ. ხითარიშვილი, მაისურაძე არჩილი. საბურღი ხსნარების კოროზიული ზემოქმედების შესწავლა ჭაბურღილების გაყვანის დროს. სამთო ჟურნალი. 2016წ. N 1(36), გვ. 68-72.

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, მ. ასათიანი. საბურღი ხსნარების ფილტრატის დასველების უნარის გავლენის შესწავლა თიხური ქანების ტენშთანთქმაზე. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #25, გვ.61–68.

თ. კუნჭულია, ვ. ხითარიშვილი, მაისურაძე არჩილი. საბურღი ხსნარების შერჩევა ტექნოლოგიური თვისებებისა და უსაფრთხოების ტექნიკის მოთხოვნების გათვალისწინებით. სამთო ჟურნალი. 2015წ. N 2(35), გვ. 48-52.

თ. კუნჭულია, ვ. ხითარიშვილი, მაისურაძე არჩილი. საბურღი ხსნარის შემადგენელი კომპონენტების და არსებული ფაქტორების გავლენა კოროზიულ პროცესებზე ჭაბურღილების ბურღვისას. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2016წ. N 2 (500), გვ. 132 - 138.

ვ. ხითარიშვილი, ი. გოგუაძე. საბურღი ხსნარის შთანთქმა ჭაბურღილების ბურღვისას გაზგამოვლინებებთან ბრძოლის დროს. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #24, გვ. 100–109.

ი. გოგუაძე, ვ. ხითარიშვილი. საბურღი ხსნარის შთანთქმა ჭაბურღილების ბურღვისას გაზგამოვლინებებთან ბრძოლის დროს. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #24. გვ.100.

ი. გოგუაძე, ვ. ხითარიშვილი. საბურღი ხსნარის შთანთქმა ჭაბურღილების ბურღვისას გაზგამოვლინებებთან ბრძოლის დროს. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #23, გ. 100-110..

ლ. გრიგალაშვილი. საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სისტემები და საქართველო. . 2018წ. .

ი. კვესელავა. საბჭოთა და პოსტსაბჭოური ნომენკლატურა (წერილი მეორე). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #22. 2011წ. .

ი. კვესელავა. საბჭოთა და პოსტსაბჭოური ნომენკლატურა (წერილი მესამე). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #23. 2011წ. .

ი. კვესელავა. საბჭოთა და პოსტსაბჭოური ნომენკლატურა (წერილი პირველი). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #21. 2010წ. .

ი. ოსაძე. საბჭოთა კავშირის დაშლის საერთაშორისო ასპექტები. ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2009წ. № 20, გვ.122 – 128.

დ. ჩიჩუა. საბჭოთა პერიოდის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ქალაქგეგმარებითი ქსელის რეორგანიზაციის პრობლემები განათლების სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებული (ქ თბილისის მაგალითზე). . 2005წ. დ.ჩიჩუა სტუ-ს არქიტექტურის ინსტიტუტის კრებული "კამარა" #1/4 თბილისის სახ უნივერრსიტეტის გამომცემლობა .

ვ. დათაშვილი. საბჭოთა სისტემის მსხვრევა და ტექნოკრატიული კლასის ახალი იერარქია. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. 1-2.

მ. შელეგია. საბჭოური პარადოქსები და... მომავლის იმედი. ჟ. საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. N24, გვ.29-34.

თ. ბერიძე, გოდერძიშვილი ბ., ქარცივაძე გ.. საგადასახადო დაგეგმვა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი", ISSN 1512-2530. 2008წ. გვ.68-73.

ნ. თოფურია, ბიტარაშვილი.მ. საგადასახადო დავების სისტემის მონაცემთა ბაზის ავტომატიზებული დაპროექტება და აგება ORM/ERM ტექნოლოგიით. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N1(15). 2013წ. .