სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ხაზარაძე. საოცარი, უღრუბლო ღიმილი.... კრებულში: რევაზ კიკნაძე. 2003წ. გვ. 31-37.

ლ. შაიშმელაშვილი. საპარლამენტო და საპრეზიდენტო რესპუბლიკების თავისებურებები. ჟურნალი ომეგა. 2001წ. #8, გვ. 6–8.

მ. ნოზაძე. საპენსიო სისტემის რეფორმა: არსი და მნიშვნელობა საქართველოსთვის. . ეკონომიკა. 0წ. 2016, დეკემბერი, გვ. 6-19.

შ. ნაცვლიშვილი. საპენსიო სისტემის ფუნქციონირებათან დაკავშირებული ზოგიერთი პრობლემა. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, თბ.. 0წ. თბ., 2006, N3.

ნ. რურუა, ლ.ჩხეიძე. საპირაპირო ღრეჩოების მდგომარეობის ანალიზი და რგოლური ლიანდაგის სამედოობის პროგნოზირება. “მშენებლობა”,. 2016წ. ISSN 1512-3936, #1(40). –გვ.71-76. .

მ. სირაძე, ი. გოქსაძე , ო. დიოგიძე. საპნის ფუძის შრობის პროცესის ანგარიში. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2015წ. N1-2, გვ. 68 .

რ. მიშველაძე. საპრემიო კულტურის შესახებ. . ,,მწერლის გაზეთი’’, №2. თბილისი,. 2016წ. .

გ. ტყეშელაშვილი, თ. მჭედლიშვილი, ბ.ნავროზაშვილი. საპროექტო გადაწყვეტილებების მრავალკრიტერიუმი ტექნიკურ–ეკონომიკური ოპტიმიზაციის საკითხისადმი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 3. 90-96 გვ.

კ. ჩიხლაძე. საპროცესო შეთანხმების ანგლო-ამერიკული სისტემა . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა მოამბე. 2014წ. გვ. 125_132.

კ. ჩიხლაძე. საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი საქართველოში და მასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ხარვეზების შესახებ . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა მოამბე. 2014წ. გვ. 134_137.

კ. ჩიხლაძე. საპროცესო შეთანხმების როლი კანონმდებლობაში და სისხლის სამართლის პოლიტიკა 2004-2012 წლებში . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2014წ. გვ. 95-97.

დ. მაგრაქველიძე. სარგებლიანობის ფუნქცია და მისი გამოყენება. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2014წ. #5.

ნ. მჭედლიშვილი, ს.ხუციშვილი, გ.ამილახვარი,. სარეალიზაციო ფასის ოპტიმიზაციის ამოცანა კორელაციურ-რეგრესიული ანალიზის და Matlab-ის ბაზაზე. . შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, გამ. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი,. 2013წ. №1(14), 59-64 გვ.

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე. სარევიან აპარატში განთავსებული რგოლის ფორმის მქონე მილის თბოგაცემის პროცესის მოდელი. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2003წ. თბილისი. N7, გვ.125-130.

თ. მაგრაქველიძე, ნ.ლეკვეიშვილი. სარევიან აპარატში თბოგაცემის პროცესზე ხელოვნური ხაოიანობის გეომეტრიული პარამეტრების გავლენის შესახებ . ფონდი „მწვანე დედამიწა“, შრომათა კრებული. 2003წ. თბილისი. N7, გვ.162-165.

თ. მაგრაქველიძე. სარევიან აპარატში რეინოლდსის კრიტერიუმის მსაზღვრელი ზომის შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2009წ. თბილისი, N13, გვ.107-110.

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ხ. ლომიძე, ნ.ლეკვეიშვილი. სარევიან აპარატში სითბოსა და მასის გადაცემის ექსპერიმენტული მონაცემების განზოგადების საკითხისათვის. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2010წ. თბილისი, N14, გვ.141-144.

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ნ.ლეკვეიშვილი. სარევიანი აპარატის კედლის შიგა ზედაპირის თბოგაცემის ინტენსიფიკაცია ხელოვნური ხაოიანობის მეთოდი. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2001წ. თბილისი. N5, გვ.89-91.

თ. მაგრაქველიძე. სარევიანი აპარატის კრიტერიუმების მსაზღვრელი ზომების დადგენის საკითხისათვის. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2011წ. N15, გვ. 140-144.

რ. ბურდიაშვილი. სარეიტინგო კომპანიები და რეიტინგული შეფასების მეთოდები. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“ . 2017წ. .