სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მენაბდე-ჯობაძე, მაია კაპანაძე. საერთაშორისო აგროტურიზმი: პერსპექტივები საქართველოსთვის. „ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“ . 2013წ. ბათუმი - ტრაპიზონი 2013 წელი. გვ. 346-369.

გ. ლობჟანიძე. საერთაშორისო აერონავიგაციის სამართლებრივი საფუძვლები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2016წ. N2, 2016, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ 7.

ბ. გითოლენდია. საერთაშორისო ანგარიშსწორება და გარანტიები. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი”.. 2009წ. გვ 192-195 - ISSN 1512-2530 #10 .

მ. ჯიქია. საერთაშორისო არასასამართლო დაწესებულებათა როლი ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით. ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“. 2008წ. N4 (19), გვ. 44-53.

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი, ქ. ბეთლემიძე. საერთაშორისო ბაზარზე მცირე და საშუალო საწარმოთა გასვლის მოდელები. ,,სოციალური ეკონომიკა XXI–საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2013წ. #1 გვ. 90–95.

თ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია. საერთაშორისო ბიზნეს-ოპერაციების სატრანსპორტო ლოგისტიკური უზრუნველყოფა . ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N5, გვ. 111-123.

ნ. აროშვილი. საერთაშორისო ბიზნესი და რეგულაციები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. #1.

კ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია, თ.ღურწკაია. საერთაშორისო ბიზნესი და საერთაშორისო მეწარმეობითი საქმიანობა: ზოგადი დახასიათება-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N1, გვ.168-199.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო, ღურწკაია კარლი. საერთაშორისო ბიზნესი და საერთაშორისო მეწარმეობითი საქმიანობა: ზოგადი დახასიათება-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. N6, გვ. 125-135.

კ. ღურწკაია. საერთაშორისო ბიზნესი და საერთაშორისო მეწარმეობითი საქმიანობა: ზოგადი დახასიათება-ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2015წ. N6, გვ.125-135.

თ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია. საერთაშორისო ბიზნესის გაძღოლის სამართლებრივი საფუძვლები: საერთაშორისო საკონტრაქტო ურთიერთობები და საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი ტრანსსასაზღვრო ბიზნეს-ოპერაციათა რეგულირებაში . ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N5, გვ. 134-140.

კ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია, თ.ღურწკაია. საერთაშორისო ბიზნესის თეორიები-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N1, გვ.198-225.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო, ღურწკაია კარლი. საერთაშორისო ბიზნესის თეორიები-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. N6, გვ. 136-148.

კ. ღურწკაია. საერთაშორისო ბიზნესის თეორიები-ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2015წ. N6, გვ. 136-148.

თ. იაშვილი, გ. იაშვილი, თ. ბაჩილავა. საერთაშორისო ბიზნესის მართვის ამოცანები. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2013წ. #4 (28) გვ. 76-83.

ხ. ბერიშვილი. საერთაშორისო ბიზნესის სამართლებრივი გარემო. ჟურნალი ეკონომიკა. წ. #3–6. 2010. გვ. 125–134.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო, ღურწკაია კარლი. საერთაშორისო ბიზნესის სტრატეგიული ასპექტები. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. N6, გვ. 162-172.

კ. ღურწკაია. საერთაშორისო ბიზნესის სტრატეგიული ასპექტები. სოციალური ეკონომიკა . 2015წ. N6, გვ. 162-172.

კ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია, თ.ღურწკაია. საერთაშორისო ბიზნესის სტრატეგიული ასპექტები-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N1, გვ.196-224.

ნ. აროშვილი. საერთაშორისო ბიზნესისა და ევროკავშირის არასატარიფო ბარიერები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. #2.