სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კვესელავა. საბჭოთა და პოსტსაბჭოური ნომენკლატურა (წერილი მესამე). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #23. 2011წ. .

ი. კვესელავა. საბჭოთა და პოსტსაბჭოური ნომენკლატურა (წერილი პირველი). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #21. 2010წ. .

ი. ოსაძე. საბჭოთა კავშირის დაშლის საერთაშორისო ასპექტები. ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2009წ. № 20, გვ.122 – 128.

დ. ჩიჩუა. საბჭოთა პერიოდის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ქალაქგეგმარებითი ქსელის რეორგანიზაციის პრობლემები განათლების სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებული (ქ თბილისის მაგალითზე). . 2005წ. დ.ჩიჩუა სტუ-ს არქიტექტურის ინსტიტუტის კრებული "კამარა" #1/4 თბილისის სახ უნივერრსიტეტის გამომცემლობა .

ვ. დათაშვილი. საბჭოთა სისტემის მსხვრევა და ტექნოკრატიული კლასის ახალი იერარქია. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. 1-2.

მ. შელეგია. საბჭოური პარადოქსები და... მომავლის იმედი. ჟ. საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. N24, გვ.29-34.

თ. ბერიძე, გოდერძიშვილი ბ., ქარცივაძე გ.. საგადასახადო დაგეგმვა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი", ISSN 1512-2530. 2008წ. გვ.68-73.

ნ. თოფურია, ბიტარაშვილი.მ. საგადასახადო დავების სისტემის მონაცემთა ბაზის ავტომატიზებული დაპროექტება და აგება ORM/ERM ტექნოლოგიით. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N1(15). 2013წ. .

გ. მორჩილაძე. საგადასახადო კონტროლი. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2016წ. #2(38) გვ.87.

თ. ბერიძე, ს. ჯაფარიძე. საგადასახადო კონტროლი. საგადასახადო შემოწმება . ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #3 (21), გვ. 94-109.

გ. ყურაშვილი. საგადასახადო პოლიტიკა საქართველოში. ნ. დუმბაძის სახ. უნივერსიტეტის სამევნიერო შრომების კრებული. 2010წ. .

მ. მიქელაშვილი. საგადასახადო პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი . 2010წ. №8 გვ 52-58.

ზ. ვაშაკიძე, ქარუხნიშვილი ლ.. საგადასახადო პოლიტიკის კვლევის მიმართულებები თანამედროვე პერიოდში.. ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2010წ. №1-2, გვ. 10-19..

ვ. დათაშვილი, ია გელაშვილი, კობა სანდროშვილი. საგადასახადო პოლიტიკის როლი რეგიონის ეკონომიკური და ფინანსური უსაფრთხოების სისტემაში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 4 დამატება.

მ. ბაღათურია. საგადასახადო რეგულირების არსი და კრიტერიუმები. ჟ."ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. #2 გვ.188-194.

მ. მიქელაშვილი. საგადასახადო რეგულირების ზოგიერთი პრობლემა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“. 2011წ. აპრილი-მაისი გვ. 13-16.

მ. მიქელაშვილი. საგადასახადო რეფორმის ზოგიერთი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტი. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. N5, გვ.47-55.

გ. მორჩილაძე. საგადასახადო საიდუმლოების ზოგიერთი ასპექტი საჯარო მმრთველობაში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. #4(36) ტომი I.

ჯ. კანკაძე, ვ.ბოგველიშვილი. საგადასახადო სისტემის და ბეგარისებური წნეხის ჩამოყალიბება დამოუკიდებელ საქართველოში და მისი შეფასება. საერთაშორსიო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტუალი”. 0წ. გვ.51-53.

ჯ. კანკაძე, მ.სტეფნაძე. საგადასახადო სისტემის ლიბერალიზაცია-ეკონომიკის განვითრაების პირობა. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. შრომები#2;გვ.294-299.