სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მორჩილაძე. საგადასახადო კონტროლი. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2016წ. #2(38) გვ.87.

თ. ბერიძე, ს. ჯაფარიძე. საგადასახადო კონტროლი. საგადასახადო შემოწმება . ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #3 (21), გვ. 94-109.

გ. ყურაშვილი. საგადასახადო პოლიტიკა საქართველოში. ნ. დუმბაძის სახ. უნივერსიტეტის სამევნიერო შრომების კრებული. 2010წ. .

მ. მიქელაშვილი. საგადასახადო პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი . 2010წ. №8 გვ 52-58.

ზ. ვაშაკიძე, ქარუხნიშვილი ლ.. საგადასახადო პოლიტიკის კვლევის მიმართულებები თანამედროვე პერიოდში.. ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2010წ. №1-2, გვ. 10-19..

ვ. დათაშვილი, ია გელაშვილი, კობა სანდროშვილი. საგადასახადო პოლიტიკის როლი რეგიონის ეკონომიკური და ფინანსური უსაფრთხოების სისტემაში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 4 დამატება.

მ. ბაღათურია. საგადასახადო რეგულირების არსი და კრიტერიუმები. ჟ."ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. #2 გვ.188-194.

მ. მიქელაშვილი. საგადასახადო რეგულირების ზოგიერთი პრობლემა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“. 2011წ. აპრილი-მაისი გვ. 13-16.

მ. მიქელაშვილი. საგადასახადო რეფორმის ზოგიერთი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტი. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. N5, გვ.47-55.

გ. მორჩილაძე. საგადასახადო საიდუმლოების ზოგიერთი ასპექტი საჯარო მმრთველობაში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. #4(36) ტომი I.

ჯ. კანკაძე, ვ.ბოგველიშვილი. საგადასახადო სისტემის და ბეგარისებური წნეხის ჩამოყალიბება დამოუკიდებელ საქართველოში და მისი შეფასება. საერთაშორსიო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტუალი”. 0წ. გვ.51-53.

ჯ. კანკაძე, მ.სტეფნაძე. საგადასახადო სისტემის ლიბერალიზაცია-ეკონომიკის განვითრაების პირობა. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. შრომები#2;გვ.294-299.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საგადასახადო სისტემის მსოფლიო გამოცდილება და თავისებურებები საქართველოში; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, , 26-28/02-2016 წ. 2016წ. .

ზ. ვაშაკიძე, ირაკლი კაცაძე. საგადახასახადონ თეორიები და მათი თანამდეროვე ინტერპრეტაცია. ჟურნალი „ეკონომიკა".. 0წ. #12, 17 გვ., თბ.,.

მ. ჭელიძე. საგადახდო ბარათებთან მუშაობისას უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ. „სოციალური ეკონომიკა“. 2013წ. N2, თბ., გვ. 82-85.

მ. ჭელიძე. საგადახდო ბარათების ბაზარი საქართველოში. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ . 2013წ. N2, თბ., გვ. 183-187.

ზ. ცოტნიაშვილი. საგაზეთო პოლემიკა სახელმწიფო ენის საკითხებზე. ჟურნალისტური ძიებანი. 2003წ. 5.

ი. ქართველიშვილი. საგამოცდო ტესტების გენერირების დიალოგური პროცედურების დამუშავება. რეცენზირებადი ელექტორნული სამეცნიერო ჟურნალი: კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები. N.1(37), 2013. 2013წ. ISSN 1512-1232.

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. საგამოცდო ტესტების გენერირების დიალოგური პროცედურების დამუშავება. ქესჟ: კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი. 2013წ. No.1(37). გვ. 65–70.

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. საგამოცდო ტესტების გენერირების ინფორმაციული უზრუნველყოფა. ქესჟ: კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი. 2012წ. No.4(36).