სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კარბელაშვილი. საგანმანათლებლო მულტიმედიური რესურსების მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის შექმნის ზოგიერTი საკითხები. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები:განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია, № 1(12), gv.25-30, 2008, http://gesj.internet-academy.org.ge/gesj_articles/1418.pdf . 2008წ. .

გ. ჯოლია. საგანმანათლებლო პარადიგმის ცვლილება: პიროვნების კრეატიული განვითარება, "სამმაგი სპირალის" მოდელი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. #1.

გ. არაბიძე, ი. ლომიძე, მ. გუდიაშვილი. საგანმანათლებლო პროგრამა "ენერგიის მოხმარების მენეჯმენტში.". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები,N4(478),თბილისი,2010. 2010წ. გვ.17-21..

მ. გუდიაშვილი, გ. არაბიძე, ი. ლომიძე. საგანმანათლებლო პროგრამა ენერგიის მოხმარების მენეჯმენტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2010წ. #4(478), გვ.17-21.

გ. არაბიძე, შ.ნაჭყებია, ი.ლომიძე, მ.გუდიაშვილი. საგანმანათლებლო პროგრამა „ენერგიის მოხმარების მენეჯმენტი“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. №4 (478), თბილისი, გვ. 17-21..

ი. გელენავა. საგანმანათლებლო საქმიანობა აფხაზეთში 1900-1921 წწ.. ~მემატიანე`. 2003წ. სამეცნიერო კრებული: ,,საქართველოს ახალი ისტორიის საკითხები”.

რ. სამხარაძე, მ. ქევხიშვილი, ე. კამკამიძე. საგანმანათლებლო სფეროში გამოყენებადი ზოგიერთი ვებ-სერვისები. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2015წ. №1. გვ. 192-194.

თ. ლომინაძე, ნ. ლომინაძე. საგანში სტუდენტის ინდივიდუალური მუშაობის ეფექტურობის შეფასების მოდელი . შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, №5 (15), გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2010წ. .

კ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია, თ.ღურწკაია. საგარეო გარემო საერთაშორისო ბიზნესში-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N1, გვ.201-226.

კ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია, თ.ღურწკაია. საგარეო გარემო საერთაშორისო ბიზნესში-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N1, გვ.186-215.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო, ღურწკაია კარლი. საგარეო გარემო საერთაშორისო ბიზნესში-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. N6, გვ. 149-161.

კ. ღურწკაია. საგარეო გარემო საერთაშორისო ბიზნესში-ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2015წ. N6, გვ. 149-161.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, მ. ბარამიძე. საგარეო ვაჭრობა და მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარების ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2005წ. №12.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, მ. ბარამიძე. საგარეო ვაჭრობა და მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარების ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2005წ. №12, .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საგარეო ვაჭრობა და მეცნიერულ-ტექნიკური სიახლეთა დანერგვის დაჩქარების პერსპექტივა. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №1-2.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური. საგარეო ვაჭრობა და მეცნიერულ-ტექნიკური სიახლეთა დანერგვის დაჩქარების პერსპექტივა . ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №1-2.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ვ. კაკაბაძე. საგარეო ვაჭრობის მონეტარული რეგულირების თავისებურებანი. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2003წ. №7-8.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ვ.კაკაბაძე. საგარეო ვაჭრობის მონეტარული რეგულირების თავისებურებანი. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2003წ. №7-8.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ლ. ქოქიაური. საგარეო ვაჭრობისა და ინვესტიციების ურთიერთკავშირის საკითხისათვის. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2001წ. №8, 0,3 ნ.თ..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საგარეო ვაჭრობისა და ინვესტიციების ურთიერთკავშირის საკითხისათვის. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2001წ. 8-9.