სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური. საგარეო ვაჭრობა და მეცნიერულ-ტექნიკური სიახლეთა დანერგვის დაჩქარების პერსპექტივა . ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №1-2.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ვ. კაკაბაძე. საგარეო ვაჭრობის მონეტარული რეგულირების თავისებურებანი. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2003წ. №7-8.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ვ.კაკაბაძე. საგარეო ვაჭრობის მონეტარული რეგულირების თავისებურებანი. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2003წ. №7-8.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ლ. ქოქიაური. საგარეო ვაჭრობისა და ინვესტიციების ურთიერთკავშირის საკითხისათვის. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2001წ. №8, 0,3 ნ.თ..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საგარეო ვაჭრობისა და ინვესტიციების ურთიერთკავშირის საკითხისათვის. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2001წ. 8-9.

ვ. სონღულაშვილი. საგარეო პოლიტიკური ვითარების ასახვა საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიისურთიერთობაზე (XI საუკუნის I ნახევარი). „ინტელექტუალი“. 2013წ. #24.

ე. გვენეტაძე. საგარეო ფაქტორების გავლენაერთიანი საქართველოს სამეფო-სამთავროებად დაშლის პროცესზე. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ "მოამბის" დამატება. შრომები2(14).. 2009წ. .

ნ. ნავაძე, გიორგი თედორაძე, გურამ მეტეხელი. საგარეუბნო მარშრუტზე მგზავრთნაკადების უთანაბრობის და მოძრავი შემადგენლობის განსაზღვრის ძირითადი ფაქტორები.. საერთაშორისო სამეცნიერო-პერიოდული გამოცემა "კულტურათაშორისი კომუნიკაციები". 2010წ. №13(2010) gverdebi 90-94.

კ. კობახიძე. საგვირაბო ნაგებობების ჰიდროსტატიკური წნევის გაზომვა კლდოვან დაბზარულ ქანებში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #10-12, 31-33, თბილისი.

ე. მეძმარიაშვილი. საგზაო და სხვა საინჟინრო ნაგებობების სამხედრო-საინჟინრო სპექტრი. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე, ვ.წვერავა. საგზაო მოძრაობის მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში შუქნიშნის სიგნალიზაციის მმართველი პარამეტრების მიზანდასახული ძებნის საკითხისადმი. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 3 (32),. 2011წ. .

ი. აბულაძე, ზ. გასიტაშვილი, ვ. წვერავა. საგზაო მოძრაობის მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში შუქნიშნის ჰარმონიზაციის მმართველი პარამეტრების მიზანდასხული ძებნის საკითხისათვის. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები. 2011წ. #3(32), გვ. 13-17, ISSN 1512-1232.

ზ. გასიტაშვილი, ი.აბულაძე, ვ.წვერავა. საგზაო მოძრაობის მართვის ავტომატიზებული სისტემის სრულყოფის საკითხის დამუშავება საქართველოში. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 5 (28),. 2010წ. .

ი. აბულაძე, ზ. გასიტაშვილი, ვ. წვერავა. საგზაო მოძრაობის მართვის ავტომატიზებული სისტემის სრულყოფის საკითხის დამუშავება საქართველოში. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები. 2010წ. #5(28), გვ. 54-61, ISSN 1512-1232.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, ი.აბულაძე. საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის დაგეგმარების სისტემა. ტრანსპორტი N 1-3. 2006წ. .

ი. აბულაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის დაგეგმარების სისტემა. შპს ტრანსპორტი, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი. 2006წ. #1(21), გვ. 22-26, ISSN 1512-0910.

კ. მჭედლიშვილი, მ. სირაძე გ. მოსაშვილი ბ. სირაძე მ. ბეგიაშვილი. საგზაო მოძრაობის რეგულირების საინჟინრო გაანგარიშების ზოგიერთი თავისებურებანი. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2007წ. #3.

მ. შიშინაშვილი. საგზაო მშენებლობაში გამოყენებადი ბიტუმის ემულსიები და ქაფბიტუმი. შრომების კრებული, საქართველოს საავტომობილო–საგზაო ინსტიტუტი, ISSN 1512-1003. 2009წ. #4, თბილისი, საქართველო, გვ.29-33.

თ. პაპუაშვილი, ვ. ჯღამაია, გ. ჩუბინიძე. საგზაო სამოსის კონსტრუქციის გაძლიერება ცივი რეციკლირების მეთოდით. ჟურნალი „მშენებლობა“. 2015წ. ISSN 1512-39356 #4(39), გვ. 115-120.

პ. ნადირაშვილი, ბ. გოგლიძე, ბ. ყაჭიური. საგზაო საფარის ზედაპირული დამუშავების მცირე მექანიზაცია. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2002წ. ISSN 1512-0996 #1(440) თბილისი, საქართველო.