სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. სამხარაძე. საგორი არხისმჭრელით კვალის დაგრძელების შესაძლენლობები. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ. 4.

ვ. სამხარაძე. საგორი კვალსაჭრელის სრიალის კოეფიციენტის განსაზღვრა. ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2013წ. კრებული #68 გვ.211-213.

რ. მიშველაძე. სად არის დამოუკიდებელი, თავისუფალი საქართველო?’’. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №31, თბილისი,. 2015წ. .

მ. ვანიშვილი, სანაძე მინდია. სადაზღვევო ბაზარი და სოციალური დაცვა პოსტსოციალისტურ საქართველოში: პრობლემები, ძიება, სიახლენი. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული. 1997წ. II ტომი, გვ. 345-353.

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბაზრის თანამედროვე ანალიზი და შემაფერხებელი ღონისძიებანი,. სოხუმის უნივერსიტეტის კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, . 2009წ. გვ.21-28.

შ. ნაცვლიშვილი. სადაზღვევო ბაზრის ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბების საფუძვლები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ . 0წ. N5, თბ., 2001.

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბაზრის პრობლემები საქართველოში,. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. №2, გვ.116-119.

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბაზრის პრობლემები საქართველოში. . ჟ.საქართველოს ეკონომიკა. 2010წ. №2.

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბაზრის პრობლემები საქართველოში. ,. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2011წ. გვ.90-98.

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბიზნესი და მისი პერსპექტივები საქართველოში. სსმ-ის შრომები. 2007წ. .

შ. ნაცვლიშვილი. სადაზღვევო კომპანიის ფინანსური სტაბილურობის საფუძვლები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ . 0წ. N4, თბ., 2001.

თ. ხინიკაძე-გვარამია. სადაზღვევო მენეჯმენტი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2008წ. №5-6б188-190.

შ. ნაცვლიშვილი. სადაზღვევო პროდუქციის რეალიზაციის სტრატეგია დაზღვევის ეკონომიკის განვითარებაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“ . 0წ. N5 თბ., 2002.

გ. ყურაშვილი. სადაზღვევო ურთიერთობები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ნ. დუმბაძის სახ. უნივერსიტეტის სამევნიერო შრომების კრებული. 2006წ. .

მ. ბაღათურია, მაღლაფერიძე გრიგოლი. სადაზღვეო საქმიანობის ფორმები და მექანიზმები. ჟ"სოციალური ეკონომიკა". 2010წ. #2 გვ.14-16.

ჰ. კუპრაშვილი. სადაც ტანკი ვერ ჭრის, იქ ჭრის ინფორმაცია. რუსეთი საინფორმაციო-ფსიქოლოგიური ტერორით საქართველოში განწყობებს ცვლის. გაზ. “ხვალინდელი დღე”. 2003წ. # 152.

ზ. ჭარბაძე, ვ. ნიკოლაიშვილი. სადაწნეო მილსადენის უმტყუნო ექსპლუატაციის გახანგრძლივების საშუალებები.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N63. 2007წ. 63, გვ.გვ.208-216.

ნ. ნიბლაძე, ზ. ჭარბაძე, ნ. სუხიშვილი. სადაწნეო მილსადენების დაზიანების რისკის შემცირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი I საერთაშორისო კონფერენცია `კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები _ დაცვა და რაციონალური გამოყენება~, შრომათა კრებული. 2013 წ. გვ. 178-180. 2013წ. 2013 წ. გვ. 178-180.

ზ. ჭარბაძე. სადაწნეო მილსადენის დაზიანების რისკის შემცირება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #4-6, გვ. 141-143.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე. სადაწნეო მილსადენის დაზიანების რისკის შემცირება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი . 2006წ. 4-6, გვ.141-.