სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. კობახიძე. საგვირაბო ნაგებობების ჰიდროსტატიკური წნევის გაზომვა კლდოვან დაბზარულ ქანებში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #10-12, 31-33, თბილისი.

ე. მეძმარიაშვილი. საგზაო და სხვა საინჟინრო ნაგებობების სამხედრო-საინჟინრო სპექტრი. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე, ვ.წვერავა. საგზაო მოძრაობის მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში შუქნიშნის სიგნალიზაციის მმართველი პარამეტრების მიზანდასახული ძებნის საკითხისადმი. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 3 (32),. 2011წ. .

ი. აბულაძე, ზ. გასიტაშვილი, ვ. წვერავა. საგზაო მოძრაობის მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში შუქნიშნის ჰარმონიზაციის მმართველი პარამეტრების მიზანდასხული ძებნის საკითხისათვის. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები. 2011წ. #3(32), გვ. 13-17, ISSN 1512-1232.

ზ. გასიტაშვილი, ი.აბულაძე, ვ.წვერავა. საგზაო მოძრაობის მართვის ავტომატიზებული სისტემის სრულყოფის საკითხის დამუშავება საქართველოში. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 5 (28),. 2010წ. .

ი. აბულაძე, ზ. გასიტაშვილი, ვ. წვერავა. საგზაო მოძრაობის მართვის ავტომატიზებული სისტემის სრულყოფის საკითხის დამუშავება საქართველოში. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები. 2010წ. #5(28), გვ. 54-61, ISSN 1512-1232.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, ი.აბულაძე. საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის დაგეგმარების სისტემა. ტრანსპორტი N 1-3. 2006წ. .

ი. აბულაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის დაგეგმარების სისტემა. შპს ტრანსპორტი, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი. 2006წ. #1(21), გვ. 22-26, ISSN 1512-0910.

კ. მჭედლიშვილი, მ. სირაძე გ. მოსაშვილი ბ. სირაძე მ. ბეგიაშვილი. საგზაო მოძრაობის რეგულირების საინჟინრო გაანგარიშების ზოგიერთი თავისებურებანი. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2007წ. #3.

მ. შიშინაშვილი. საგზაო მშენებლობაში გამოყენებადი ბიტუმის ემულსიები და ქაფბიტუმი. შრომების კრებული, საქართველოს საავტომობილო–საგზაო ინსტიტუტი, ISSN 1512-1003. 2009წ. #4, თბილისი, საქართველო, გვ.29-33.

თ. პაპუაშვილი, ვ. ჯღამაია, გ. ჩუბინიძე. საგზაო სამოსის კონსტრუქციის გაძლიერება ცივი რეციკლირების მეთოდით. ჟურნალი „მშენებლობა“. 2015წ. ISSN 1512-39356 #4(39), გვ. 115-120.

პ. ნადირაშვილი, ბ. გოგლიძე, ბ. ყაჭიური. საგზაო საფარის ზედაპირული დამუშავების მცირე მექანიზაცია. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2002წ. ISSN 1512-0996 #1(440) თბილისი, საქართველო.

მ. შიშინაშვილი. საგზაო საფარის მდგრადობის გაუმჯობესების მეთოდები. შრომები, ეროვნული თავდაცვის აკადემია, ISSN 1512-0708. 2015წ. #1, გორი, საქართველო, გვ.80-83.

თ. პაპუაშვილი, ვ. ჯღამაია. საგზაო საფარის ცვეთამედეგობის დამოკიდებულება ა/ბეტონის ნარევში ბიტუმისა და მინერალური ფხვნილის თანაფარდობაზე. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2009წ. ISSN 1512-1003 #4, გვ. 24-29.

ი. აბულაძე. საგზაო ქსელის ეფექტიანი დაპროექტების კომპონენტების აღწერა პეტრის ქსელის ბაზაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #1-3, გვ. 51-54, ISSN 0130-7061.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, ი. აბულაძე. საგზაო ქსელის მართვის მოდელი მოდიფიცირებული პეტრის ქსელის გამოყენებით. სტუ-ს შრომები, მას N 1. 2007წ. .

ი. აბულაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. საგზაო ქსელის მართვის მოდელი მოდიფიცირებული პეტრის ქსელის გამოყენებით. სტუ, შრომები - მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2006წ. #1, გვ. 143-146, ISSN 1512-3979.

ზ. გასიტაშვილი, ი.აბულაძე, ნ.კვიჭიძე. საგზაო ქსელის მონიტორინგი გეოინფორმაციულ სისტემის გარემოში. სტუ-ს შრომები N2 (464). 2007წ. .

ი. აბულაძე, ზ. გასიტაშვილი, ნ. კვიჭიძე. საგზაო ქსელის მონიტორინგი გეოინფორმაციული სისტემის გარემოში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2007წ. #2(464), გვ. 46-49, ISSN 1512-0996.

თ. ყურაშვილი, კ. მჭედლიშვილი, თ. შილაკაძე. საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევათა შედეგების პროგნოზირება . საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული N4, „საავტომობილო ტრანსპორტისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პრობლემები“, თბილისი. 2009წ. გვ. 122-128. ISSN 1512-1003.