სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. გოგოლაძე, ს.დანელია, დ. ნამგალაძე. სადაწნეო მოძეაობის დროს ადგილობრივი სიჩქარეების განაწილების დადგენა ბარკლი-ჰერშელის რეოლოგიური მოდელის შემთხვევაში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები თბილისი. 2002წ. #7-9 გვ.96-98.

რ. პატარაია. სადაწნეო წყალმიმყვან დერივაციაში ენერგიის ჰიდრავლიკური დანაკარგების დადგენის გამარტივებული მეთოდი.. "ენერგია" #4(32), 2004წ.. 0წ. .

. სადაწნეო წყალმიმყვან დერივაციაში ენერგიის ჰიდრავლიკური დანაკარგების დადგენის გამარტივებული მეთოდი.. "ენერგია" #4(32), 2004წ.. 0წ. .

ლ. მახარაძე, ლ.გავაშელი, ს.სტერიაკოვა. სადაწნეო ჰიდროსატრან-სპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების გაანგარიშების განზოგადებული ალგორითმი . ”სამთო ჟურნალი”, #1(30), თბილისი, . 2013წ. .

ლ. მახარაძე, ლ.გავაშელი, ს.სტერიაკოვა, ვ.გელაშვილი. სადაწნეო ჰიდროსატრან-სპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების ეფექტურობის ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები და ანალიზი . ”სამთო ჟურნალი”, #1(28), თბილისი, . 2015წ. N1(34), თბილისი,გვ.44-50.

ლ. მახარაძე, ვ. სილაგაძე, მ. ჯანგიძე, ს. სტერიაკოვა. სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მილსადენ მაგის-ტრალში წნევების პულსაციების გავლენა სისტემის საიმედოობა-ზე და ეფექტურობაზე. ”სამთო ჟურნალი”, #1(28), თბილისი, . 2017წ. N1(38), თბილისი, გვ. 83- -92.

ლ. გვასალია, ზ. ფადიურაშვილი, მ. წვერავა. სადეზენფექციო საშუალებების მიღება-გამოყენების ტექნოლოგიური პროცესი და მოკლე მეთოდური მითითებანი. სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები . 2014წ. №2(18).

მ. წვერავა, ზ. ფადიურაშვილი, ლ.გვასალია. სადეზინფექციო საშუალებების მიღება-გამოყენების ტექნოლოგიური პროცესი და მოკლე მეთოდური მითითებები. სტუ-ს შრომები., მართვის ავტომატიზირებული სისტემები . 2014წ. N2(18), 113-116.

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო დანიშნულების ნაკეთობების ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავე საკითხისათვის . კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში. 2011წ. .

ა. ფიცხელაური. სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო დანიშნულების ნაკეთობების ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავების საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში“. 2011წ. გვ. 236-239..

ო. გოცაძე, თ.გაჩეჩილაძე,ი.როყვა,მ.ხარაიძე. სადიპლომო პროექტის ეკონომიკური ნაწილის გაანგარიშება(დამხმარე სახელმძღვანელო). თსუ- გამოცემა. 1990წ. .

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. სადისერტაციო თემა „ქართული გრამატიკული ანალიზატორი (მართლმწერი)“ - პირველი პროსპექტუსი. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2013წ. ISSN, N7-N8, (ქართულად), 140-174.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. სადისერტაციო თემა „ქართული გრამატიკული ანალიზატორი (მართლმწერი)“ - პირველი პროსპექტუსი. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2013წ. ISSN, N7-N8, (ქართულად), 88-109.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა. სადისერტაციო თემა „ქართული მეტყველების სინთეზი და ამოცნობა“ - მეორე პროსპექტუსი. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2013წ. ISSN, N7-N8, (ქართულად), 110-139.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა. სადისერტაციო თემა „ქართული მეტყველების სინთეზი და ამოცნობა“ - პირველი პროსპექტუსი. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2013წ. ISSN, N7-N8, (ქართულად), 65-87.

კ. ფხაკაძე, კ. დემურჩევი. სადოქტორო თემა - „ქართული ტექსტების ავტომატური ინტელექტუალური კლასიფიკაციის მეთოდები და ინსტრუმენტები“ - მიზნების, ამოცანებისა და მეთოდების ზოგადი მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 208წ. IX, (იბეჭდება).

კ. ფხაკაძე, შ. მალიძე. სადოქტორო თემა - „ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ - მიზნების, ამოცანების, მეთოდებისა და შედეგების მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2018წ. IX, (იბეჭდება).

კ. ფხაკაძე, შალვა მალიძე. სადოქტორო თემის - „ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ - პირველი პროსპექტუსი. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, N11(II), გვ.10-24. 2017წ. ISSN.

კ. ფხაკაძე, შალვა მალიძე, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, დავით კურცხალია. სადოქტორო თემის - „ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ - პირველი შედეგები. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, . 2017წ. ISSN, N11(II), 65-95.

ო. თედორაძე, ო.ოდიშელიძე,რ.ქარჩავა. სადრენაჟო არხებთან და მათ გასწვრივ მდებარე ჩაის შპალერებზე ჩაის ფოთლის კრეფის და გასხვლის მექანიზაციის საკითხისათვის. საქ.სსი-ის შრომები. 1981წ. ტ.121; 73-78 გვ..