სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. პაპუაშვილი, ვ. ჯღამაია. საგზაო საფარის ცვეთამედეგობის დამოკიდებულება ა/ბეტონის ნარევში ბიტუმისა და მინერალური ფხვნილის თანაფარდობაზე. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2009წ. ISSN 1512-1003 #4, გვ. 24-29.

ი. აბულაძე. საგზაო ქსელის ეფექტიანი დაპროექტების კომპონენტების აღწერა პეტრის ქსელის ბაზაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #1-3, გვ. 51-54, ISSN 0130-7061.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, ი. აბულაძე. საგზაო ქსელის მართვის მოდელი მოდიფიცირებული პეტრის ქსელის გამოყენებით. სტუ-ს შრომები, მას N 1. 2007წ. .

ი. აბულაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. საგზაო ქსელის მართვის მოდელი მოდიფიცირებული პეტრის ქსელის გამოყენებით. სტუ, შრომები - მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2006წ. #1, გვ. 143-146, ISSN 1512-3979.

ზ. გასიტაშვილი, ი.აბულაძე, ნ.კვიჭიძე. საგზაო ქსელის მონიტორინგი გეოინფორმაციულ სისტემის გარემოში. სტუ-ს შრომები N2 (464). 2007წ. .

ი. აბულაძე, ზ. გასიტაშვილი, ნ. კვიჭიძე. საგზაო ქსელის მონიტორინგი გეოინფორმაციული სისტემის გარემოში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2007წ. #2(464), გვ. 46-49, ISSN 1512-0996.

თ. ყურაშვილი, კ. მჭედლიშვილი, თ. შილაკაძე. საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევათა შედეგების პროგნოზირება . საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული N4, „საავტომობილო ტრანსპორტისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პრობლემები“, თბილისი. 2009წ. გვ. 122-128. ISSN 1512-1003.

ვ. ტაკაშვილი, თამაზ ლანჩაშვილი, სიმონ ოხანაშვილი. საგნის სწავლების მენეჯმენტი ათობითი რიცხვების ორობით სისტემაში გადაყვანის მაგალითზე. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი''. 2009წ. #1(33).

თ. ბერიძე, ანზორ შავგულიძე. საგნობრივი გარემოს გარდაქმნა და სამრეწველო დიზაინი. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2010წ. №4.

ვ. სამხარაძე. საგორავი არხისმჭრელის თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. #64.

ვ. სამხარაძე. საგორი არხისმჭრელით კვალის დაგრძელების შესაძლენლობები. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ. 4.

ვ. სამხარაძე. საგორი კვალსაჭრელის სრიალის კოეფიციენტის განსაზღვრა. ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2013წ. კრებული #68 გვ.211-213.

რ. მიშველაძე. სად არის დამოუკიდებელი, თავისუფალი საქართველო?’’. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №31, თბილისი,. 2015წ. .

მ. ვანიშვილი, სანაძე მინდია. სადაზღვევო ბაზარი და სოციალური დაცვა პოსტსოციალისტურ საქართველოში: პრობლემები, ძიება, სიახლენი. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული. 1997წ. II ტომი, გვ. 345-353.

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბაზრის თანამედროვე ანალიზი და შემაფერხებელი ღონისძიებანი,. სოხუმის უნივერსიტეტის კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, . 2009წ. გვ.21-28.

შ. ნაცვლიშვილი. სადაზღვევო ბაზრის ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბების საფუძვლები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ . 0წ. N5, თბ., 2001.

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბაზრის პრობლემები საქართველოში,. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. №2, გვ.116-119.

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბაზრის პრობლემები საქართველოში. . ჟ.საქართველოს ეკონომიკა. 2010წ. №2.

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბაზრის პრობლემები საქართველოში. ,. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2011წ. გვ.90-98.

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბიზნესი და მისი პერსპექტივები საქართველოში. სსმ-ის შრომები. 2007წ. .