სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. დათაშვილი, მერაბ ვანიშვილი, გაგა მიქაბერიძე. საზოგადოების სოციალური სტრუქტურა. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. 2.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ნიქაბაძე გაგა. საზოგადოების სოციალური სტრუქტურა (სტრატიფიკაცია). სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #2, გვ.96-108.

მ. ჯიქია. საზოგადოების ცოდნისა და დამოკიდებულების შეფასება ასოცირების შესახებ შეთანხმების მიმართ, ნაშრომთა კრებული „საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები და საზოგადოების მზაობა“ (რედ. მარიამ ჯიქია), 2017, გვ. 57-66. ნაშრომთა კრებული „საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები და საზოგადოების მზაობა“ (რედ. მარიამ ჯიქია). 2017წ. გვ. 57-66.

ქ. ჯიჯეიშვილი. საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე პოლიტიკური კომუნიკაციების ზემოქმედების ფსიქოლოგიური ასპექტები. საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის სამეცნირო ნაშრომთა კრებული. 2012წ. (გადაცემულია დასაბეჭდად).

ნ. გომართელი. საზოგადოებრივ-პოლიტიკური იდეები ინგლისში აბსოლუტიზმის კრიზისის ხანაში. შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები 3. წ. გვ.80-96.

ო. შონია, გ. ნარიშელაშვილი. საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების მათემატიკური მოდელები. სტუ, შრომები, . 2007წ. N (1) 2 , გვ. 65-68 .

გ. ნარეშელაშვილი, ო. შონია. საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების მათემატიკური მოდელი. სტუ–ს შრომები. 2007წ. №1(12).

დ. მამფორია. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა პრივატიზაციის მექანიზმისა და შედეგების შესახებ. თსუ შრომები . 1993წ. ტომი 316,კიბერნერტიკა,გამოყენებითი მათემატიკა,70-80.

ს. ლომინაძე. საზოგადოებრივი აზრისა და მასების ქცევების ფორმათა ანალიზის მნიშვნელობა PR- სპეციალისტისათვის. ხელისუფლება და საზოგადოება/ტექნ.უნივ. თბილისი. 2008წ. №4(8) გვ.153-160.

მ. დემეტრაძე, დ. ერისთავი, ლ. გვერდწითელი, ნ. კუციავა. საზოგადოებრივი ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. ISSN-0132-6074. 2013წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტომი 38, №4,გვ. 346-350.

ნ. კუციავა, ლ. გვერდწითელი, ნ.დემეტრაძე, ქ.ციხისელი, დიმიტრი ერისთავი. საზოგადოებრივი ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ISSN 1512-0686, N4 ტ.38; გვ.346-350.

ლ. გვერდწითელი, დ.ერისთავი, ნ.კუციავა, ნ.დემეტრაძე, ქ.ციხისელი. საზოგადოებრივი ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. #4 ტომი#38, გვ.346-350,თბილისი ISSN1512-0686.

დ. ერისთავი, null, ნ. კუციავა, ლ გვერდწითელი, მ. დემეტრაძე, ქ. ციხისელი. საზოგადოებრივი ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზების მეთოდური რეკომენდიციები. საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2012წ. ISSN- 0132-6074, е. 38 N 4, გვ. 346-350б თბილისი.

რ. ქუთათელაძე, დ. ხვედელიძე. საზოგადოებრივი ინტერესები. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“. 2017წ. #1 (41) გვ. 205-213.

ფ. დიდებაშვილი. საზოგადოებრივი პროგრესის სპეციფიკური კრიტერიუმების მარქსისტული გაგების კრიტიკისათვის. სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი ,,მაცნე“. 2008წ. №1, თბილისი 2008, გვ.120–125.

გ. სალუქვაძე. საზოგადოებრივი ცნობიერების ეკოლოგიზაცია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები” N7. 2017წ. .

ა. კურატაშვილი. საზოგადოებრივი ცხოვრების დერეგულირების _ როგორც სახელმწიფო რეგულირებისა და სახელმწიფო მართვის შემადგენელი ნაწილის _ თეორია. ადამიანის უფლებების დაცვის სახელმწიფოებრივი პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2014წ. გვ. 69-75..

შ. ნაჭყებია. საზომ მოწყობილობათა კომპლექსურობა, როგორც ეფექტური მეთოდისაიმედოობისა და სიზუსტის გაზრდისთვის. სტუ-ს შრომები. 2007წ. #2 (3); გვერდი 3.

ი. ჩხეტია, გ. არჩვაძე. საზღვა კონსისტენტური საცხების რეცეპტურის გავლენა მათ საექსპლუატაციო თვისებებზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2014წ. №3.

ჯ. კანკაძე, მ.მოისწრაფიშვილი. საზღვაო ნავსადგურების საქმიანობის ეკონომიკური და ფინანსური მაჩვენებლების ანალიზი. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2004წ. უაკ 65.9(21) 373,3 გვ.7-9.