სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ტაკაშვილი, თამაზ ლანჩაშვილი, სიმონ ოხანაშვილი. საგნის სწავლების მენეჯმენტი ათობითი რიცხვების ორობით სისტემაში გადაყვანის მაგალითზე. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი''. 2009წ. #1(33).

თ. ბერიძე, ანზორ შავგულიძე. საგნობრივი გარემოს გარდაქმნა და სამრეწველო დიზაინი. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2010წ. №4.

ვ. სამხარაძე. საგორავი არხისმჭრელის თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. #64.

ვ. სამხარაძე. საგორი არხისმჭრელით კვალის დაგრძელების შესაძლენლობები. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ. 4.

ვ. სამხარაძე. საგორი კვალსაჭრელის სრიალის კოეფიციენტის განსაზღვრა. ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2013წ. კრებული #68 გვ.211-213.

რ. მიშველაძე. სად არის დამოუკიდებელი, თავისუფალი საქართველო?’’. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №31, თბილისი,. 2015წ. .

მ. ვანიშვილი, სანაძე მინდია. სადაზღვევო ბაზარი და სოციალური დაცვა პოსტსოციალისტურ საქართველოში: პრობლემები, ძიება, სიახლენი. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული. 1997წ. II ტომი, გვ. 345-353.

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბაზრის თანამედროვე ანალიზი და შემაფერხებელი ღონისძიებანი,. სოხუმის უნივერსიტეტის კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, . 2009წ. გვ.21-28.

შ. ნაცვლიშვილი. სადაზღვევო ბაზრის ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბების საფუძვლები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ . 0წ. N5, თბ., 2001.

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბაზრის პრობლემები საქართველოში,. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. №2, გვ.116-119.

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბაზრის პრობლემები საქართველოში. . ჟ.საქართველოს ეკონომიკა. 2010წ. №2.

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბაზრის პრობლემები საქართველოში. ,. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2011წ. გვ.90-98.

ც. ლომაია. სადაზღვევო ბიზნესი და მისი პერსპექტივები საქართველოში. სსმ-ის შრომები. 2007წ. .

შ. ნაცვლიშვილი. სადაზღვევო კომპანიის ფინანსური სტაბილურობის საფუძვლები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ . 0წ. N4, თბ., 2001.

თ. ხინიკაძე-გვარამია. სადაზღვევო მენეჯმენტი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2008წ. №5-6б188-190.

შ. ნაცვლიშვილი. სადაზღვევო პროდუქციის რეალიზაციის სტრატეგია დაზღვევის ეკონომიკის განვითარებაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“ . 0წ. N5 თბ., 2002.

გ. ყურაშვილი. სადაზღვევო ურთიერთობები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ნ. დუმბაძის სახ. უნივერსიტეტის სამევნიერო შრომების კრებული. 2006წ. .

მ. ბაღათურია, მაღლაფერიძე გრიგოლი. სადაზღვეო საქმიანობის ფორმები და მექანიზმები. ჟ"სოციალური ეკონომიკა". 2010წ. #2 გვ.14-16.

ჰ. კუპრაშვილი. სადაც ტანკი ვერ ჭრის, იქ ჭრის ინფორმაცია. რუსეთი საინფორმაციო-ფსიქოლოგიური ტერორით საქართველოში განწყობებს ცვლის. გაზ. “ხვალინდელი დღე”. 2003წ. # 152.

ზ. ჭარბაძე, ვ. ნიკოლაიშვილი. სადაწნეო მილსადენის უმტყუნო ექსპლუატაციის გახანგრძლივების საშუალებები.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N63. 2007წ. 63, გვ.გვ.208-216.