სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ნაცვლიშვილი. სადაზღვევო კომპანიის ფინანსური სტაბილურობის საფუძვლები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ . 0წ. N4, თბ., 2001.

თ. ხინიკაძე-გვარამია. სადაზღვევო მენეჯმენტი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2008წ. №5-6б188-190.

შ. ნაცვლიშვილი. სადაზღვევო პროდუქციის რეალიზაციის სტრატეგია დაზღვევის ეკონომიკის განვითარებაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“ . 0წ. N5 თბ., 2002.

გ. ყურაშვილი. სადაზღვევო ურთიერთობები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ნ. დუმბაძის სახ. უნივერსიტეტის სამევნიერო შრომების კრებული. 2006წ. .

მ. ბაღათურია, მაღლაფერიძე გრიგოლი. სადაზღვეო საქმიანობის ფორმები და მექანიზმები. ჟ"სოციალური ეკონომიკა". 2010წ. #2 გვ.14-16.

ჰ. კუპრაშვილი. სადაც ტანკი ვერ ჭრის, იქ ჭრის ინფორმაცია. რუსეთი საინფორმაციო-ფსიქოლოგიური ტერორით საქართველოში განწყობებს ცვლის. გაზ. “ხვალინდელი დღე”. 2003წ. # 152.

ზ. ჭარბაძე, ვ. ნიკოლაიშვილი. სადაწნეო მილსადენის უმტყუნო ექსპლუატაციის გახანგრძლივების საშუალებები.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N63. 2007წ. 63, გვ.გვ.208-216.

ნ. ნიბლაძე, ზ. ჭარბაძე, ნ. სუხიშვილი. სადაწნეო მილსადენების დაზიანების რისკის შემცირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი I საერთაშორისო კონფერენცია `კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები _ დაცვა და რაციონალური გამოყენება~, შრომათა კრებული. 2013 წ. გვ. 178-180. 2013წ. 2013 წ. გვ. 178-180.

ზ. ჭარბაძე. სადაწნეო მილსადენის დაზიანების რისკის შემცირება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #4-6, გვ. 141-143.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე. სადაწნეო მილსადენის დაზიანების რისკის შემცირება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი . 2006წ. 4-6, გვ.141-.

ა. გოგოლაძე, ს.დანელია, დ. ნამგალაძე. სადაწნეო მოძეაობის დროს ადგილობრივი სიჩქარეების განაწილების დადგენა ბარკლი-ჰერშელის რეოლოგიური მოდელის შემთხვევაში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები თბილისი. 2002წ. #7-9 გვ.96-98.

რ. პატარაია. სადაწნეო წყალმიმყვან დერივაციაში ენერგიის ჰიდრავლიკური დანაკარგების დადგენის გამარტივებული მეთოდი.. "ენერგია" #4(32), 2004წ.. 0წ. .

. სადაწნეო წყალმიმყვან დერივაციაში ენერგიის ჰიდრავლიკური დანაკარგების დადგენის გამარტივებული მეთოდი.. "ენერგია" #4(32), 2004წ.. 0წ. .

ლ. მახარაძე, ლ.გავაშელი, ს.სტერიაკოვა. სადაწნეო ჰიდროსატრან-სპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების გაანგარიშების განზოგადებული ალგორითმი . ”სამთო ჟურნალი”, #1(30), თბილისი, . 2013წ. .

ლ. მახარაძე, ლ.გავაშელი, ს.სტერიაკოვა, ვ.გელაშვილი. სადაწნეო ჰიდროსატრან-სპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების ეფექტურობის ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები და ანალიზი . ”სამთო ჟურნალი”, #1(28), თბილისი, . 2015წ. N1(34), თბილისი,გვ.44-50.

ლ. მახარაძე, ვ. სილაგაძე, მ. ჯანგიძე, ს. სტერიაკოვა. სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მილსადენ მაგის-ტრალში წნევების პულსაციების გავლენა სისტემის საიმედოობა-ზე და ეფექტურობაზე. ”სამთო ჟურნალი”, #1(28), თბილისი, . 2017წ. N1(38), თბილისი, გვ. 83- -92.

ლ. გვასალია, ზ. ფადიურაშვილი, მ. წვერავა. სადეზენფექციო საშუალებების მიღება-გამოყენების ტექნოლოგიური პროცესი და მოკლე მეთოდური მითითებანი. სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები . 2014წ. №2(18).

მ. წვერავა, ზ. ფადიურაშვილი, ლ.გვასალია. სადეზინფექციო საშუალებების მიღება-გამოყენების ტექნოლოგიური პროცესი და მოკლე მეთოდური მითითებები. სტუ-ს შრომები., მართვის ავტომატიზირებული სისტემები . 2014წ. N2(18), 113-116.

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო დანიშნულების ნაკეთობების ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავე საკითხისათვის . კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში. 2011წ. .

ა. ფიცხელაური. სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო დანიშნულების ნაკეთობების ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავების საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში“. 2011წ. გვ. 236-239..