სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26250 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია. საერთაშორისო ბიზნესის გაძღოლის სამართლებრივი საფუძვლები: საერთაშორისო საკონტრაქტო ურთიერთობები და საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი ტრანსსასაზღვრო ბიზნეს-ოპერაციათა რეგულირებაში . ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N5, გვ. 134-140.

კ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია, თ.ღურწკაია. საერთაშორისო ბიზნესის თეორიები-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N1, გვ.198-225.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო, ღურწკაია კარლი. საერთაშორისო ბიზნესის თეორიები-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. N6, გვ. 136-148.

კ. ღურწკაია. საერთაშორისო ბიზნესის თეორიები-ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2015წ. N6, გვ. 136-148.

თ. იაშვილი, გ. იაშვილი, თ. ბაჩილავა. საერთაშორისო ბიზნესის მართვის ამოცანები. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2013წ. #4 (28) გვ. 76-83.

ხ. ბერიშვილი. საერთაშორისო ბიზნესის სამართლებრივი გარემო. ჟურნალი ეკონომიკა. წ. #3–6. 2010. გვ. 125–134.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო, ღურწკაია კარლი. საერთაშორისო ბიზნესის სტრატეგიული ასპექტები. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. N6, გვ. 162-172.

კ. ღურწკაია. საერთაშორისო ბიზნესის სტრატეგიული ასპექტები. სოციალური ეკონომიკა . 2015წ. N6, გვ. 162-172.

კ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია, თ.ღურწკაია. საერთაშორისო ბიზნესის სტრატეგიული ასპექტები-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N1, გვ.196-224.

ნ. აროშვილი. საერთაშორისო ბიზნესისა და ევროკავშირის არასატარიფო ბარიერები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. #2.

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო. საერთაშორისო ეკონომიკის აქტიორები გლობალიზაციის ახალ ეტაპზე. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2009წ. ISSN 1512-1196.#1; გვ. 78-83.

მ. სიჭინავა. საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია, ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:,,აი-პულა,იგივე პოლა: ქართველთ გზა-ხიდი ევროპისაკენ".. ბიზნეს-ინჯინერინგი. 2014წ. #4.

მ. სიჭინავა. საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია, ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:,,ღვთაება ოდი - ფულადქცეული ოქროს ღვთაება და ქართული სახელმწიფოებრიობის საკითხი". ბიზნეს-ინჯინერინგი. 2015წ. #4 .

გ. ჭუბაბრია. საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების მნიშვნელობა და როლი გლობალურ პროცესებში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2013წ. #3-4.

ზ. ვაშაკიძე, მირიან პაპუნიძე. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობა, როგორც საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაციის საფუძველი. ჟურნალი „ეკონომიკა". 2012წ. #3-4, 178-188 გვ. .

თ. ღამბაშიძე. საერთაშორისო ვაჭრობა და სასოფლო–სამეურნეო პოლიტიკა. კვალი. 2006წ. 2–3 38–45.

მ. გურამიშვილი. საერთაშორისო ვითარება გეორგიევსკის ტრაქტატის წინ. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. N17,.

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო. საერთაშორისო თანამეგობრობის ანტიოფშორული პოლიტიკის შესახებ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. #1,.

ნ. ჭანტურია, თ. ღამბაშიძე. საერთაშორისო კომპანიების საქმიანობის თანამედროვე აქცენტები . სტუ, ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა” . 2016წ. # 3-4 გვ 77-83.

გ. ლობჟანიძე. საერთაშორისო კოსმოსური სამართლის პერიპეტიები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2015წ. N3, 2015, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ 6.