სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. გოცაძე, თ.გაჩეჩილაძე,ი.როყვა,მ.ხარაიძე. სადიპლომო პროექტის ეკონომიკური ნაწილის გაანგარიშება(დამხმარე სახელმძღვანელო). თსუ- გამოცემა. 1990წ. .

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. სადისერტაციო თემა „ქართული გრამატიკული ანალიზატორი (მართლმწერი)“ - პირველი პროსპექტუსი. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2013წ. ISSN, N7-N8, (ქართულად), 140-174.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. სადისერტაციო თემა „ქართული გრამატიკული ანალიზატორი (მართლმწერი)“ - პირველი პროსპექტუსი. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2013წ. ISSN, N7-N8, (ქართულად), 88-109.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა. სადისერტაციო თემა „ქართული მეტყველების სინთეზი და ამოცნობა“ - მეორე პროსპექტუსი. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2013წ. ISSN, N7-N8, (ქართულად), 110-139.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა. სადისერტაციო თემა „ქართული მეტყველების სინთეზი და ამოცნობა“ - პირველი პროსპექტუსი. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2013წ. ISSN, N7-N8, (ქართულად), 65-87.

კ. ფხაკაძე, კ. დემურჩევი. სადოქტორო თემა - „ქართული ტექსტების ავტომატური ინტელექტუალური კლასიფიკაციის მეთოდები და ინსტრუმენტები“ - მიზნების, ამოცანებისა და მეთოდების ზოგადი მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 208წ. IX, (იბეჭდება).

კ. ფხაკაძე, შ. მალიძე. სადოქტორო თემა - „ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ - მიზნების, ამოცანების, მეთოდებისა და შედეგების მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2018წ. IX, (იბეჭდება).

კ. ფხაკაძე, შალვა მალიძე. სადოქტორო თემის - „ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ - პირველი პროსპექტუსი. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, N11(II), გვ.10-24. 2017წ. ISSN.

კ. ფხაკაძე, შალვა მალიძე, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, დავით კურცხალია. სადოქტორო თემის - „ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ - პირველი შედეგები. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, . 2017წ. ISSN, N11(II), 65-95.

ო. თედორაძე, ო.ოდიშელიძე,რ.ქარჩავა. სადრენაჟო არხებთან და მათ გასწვრივ მდებარე ჩაის შპალერებზე ჩაის ფოთლის კრეფის და გასხვლის მექანიზაციის საკითხისათვის. საქ.სსი-ის შრომები. 1981წ. ტ.121; 73-78 გვ..

ო. თედორაძე, ნ.გაბუნია, ფ.აბუსელიძე. სადრენაჟო არხისპირა შპალერებზე ჩაის მოვლა მოყვანის შრომატევადი პროცესების მექანიზაციის საკითხისათვის. საქ,სსი-ის შრომები. 1998წ. ტ.196; გვ.137-142.

ვ. სონღულაშვილი. საეკლესიო სამართალი XVIII საუკუნის II ნახევრის საქართველოში (ერეკლე II საბუთების მიხედვით). კრებული „დიდაჭარობა“. 2010წ. .

გ. ამყოლაძე, დ.ბაქანიძე, გ.კიკნაველიძე.. საემხრეთ საქართველოს ენერგომომარაგების განვითარების მართვა. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. N3, 101-110 გვ..

პ. ლემონჯავა. საერთასორისო მეწარმეობაზე მიძღვნილი მნიშვნელოვანი ნაშრომი. სოციალური–ეკონომიკა. 2003წ. .

ე. მენაბდე-ჯობაძე, მაია კაპანაძე. საერთაშორისო აგროტურიზმი: პერსპექტივები საქართველოსთვის. „ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“ . 2013წ. ბათუმი - ტრაპიზონი 2013 წელი. გვ. 346-369.

გ. ლობჟანიძე. საერთაშორისო აერონავიგაციის სამართლებრივი საფუძვლები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2016წ. N2, 2016, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ 7.

ბ. გითოლენდია. საერთაშორისო ანგარიშსწორება და გარანტიები. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი”.. 2009წ. გვ 192-195 - ISSN 1512-2530 #10 .

მ. ჯიქია. საერთაშორისო არასასამართლო დაწესებულებათა როლი ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით. ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“. 2008წ. N4 (19), გვ. 44-53.

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი, ქ. ბეთლემიძე. საერთაშორისო ბაზარზე მცირე და საშუალო საწარმოთა გასვლის მოდელები. ,,სოციალური ეკონომიკა XXI–საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2013წ. #1 გვ. 90–95.

თ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია. საერთაშორისო ბიზნეს-ოპერაციების სატრანსპორტო ლოგისტიკური უზრუნველყოფა . ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N5, გვ. 111-123.