სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23734 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. შუბითიძე. სახელმწიფოებრივი აზროვნება და საკადრო პოლიტიკა. პარალელი. 2011წ. 3.

ვ. შუბითიძე. სახელმწიფოებრივი აზროვნება და საკადრო პოლიტიკა. ჟურნალი პარალელი. 2012წ. N3.

რ. გაფრინდაშვილი. სახელმწიფოებრივი აზროვნების კვლევა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2006წ. N1, გვ. 36-47.

ჰ. კუპრაშვილი. სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მიღწევის უმთავრესი ბერკეტი. ჟურნ. “საქართველო”. 1998წ. № 4, გვ.152-160.

ე. ბალიაშვილი. სახელმწიფოებრივი კონტ როლი და რეგულირება ფი რმებში . ეკონომისტი”. 2012წ. 2012, #4.

ნ. ჭიკაიძე, კურტანიძე მ.. სახელმწიფოებრივი რეგულირება და ინოვაციური მენეჯმენტი. ჟ.,,სეუ და მეცნიერება''. 2015წ. N1(2) გვ.191.

ა. აბრალავა, null. სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტი გლობალიზაციის ეპოქაში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2003წ. #4, გვ. 165-169.

ო. ქოჩორაძე, ნინო ჩიქობავა. სახელმწიფოებრიობა. სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. 1 (17), - 135 გვ., გვ.-36-43. ISSN: 1512-374X. .

ჰ. კუპრაშვილი. სახელმწიფოზე, პარლამენტზე, ოპოზიციაზე და სხვაზე... (მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების ჭრილში). გაზ. ”უწყებანი”. 1993წ. 1993 წლის 6 ნოემბერი, № 35.

რ. ანდრიაშვილი. სახელმწიფოს არსისა და სახელმწიფო გადატრიალებათა საკითხები არისტოტელეს სოციალურ ფილოსოფიაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა“. 2009წ. N2(2), 189-193.

ვ. დათაშვილი, რ. ოთინაშვილი. სახელმწიფოს და ბიზნესის ზოგიერთი ფუნქციის თანხვედრა. ჟურნალი"სოციალური–ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემა". 2011წ. 6 22-27.

რ. ოთინაშვილი, ნემსაძე ს., . სახელმწიფოს ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემების ერთიანობა. ჟ. ეკონომიკა. 2008წ. #7-8, გვ. 62-67; .

ნ. გალახვარიძე, გ.ყურაშვილი. სახელმწიფოს ეკონომიკური როლის ზოგიერთი ასპექტები საქართველოში. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. №2 35-38.

ნ. გალახვარიძე, გ.ყურაშვილი. სახელმწიფოს ეკონომიკური როლის ზოგიერთი ასპექტები საქართველოში.. ჟურნალი ”სოცილური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. . 2011წ. .

რ. შენგელია. სახელმწიფოს ეკონომიკური საქმიანობის არსი და მიზანი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 7-8,.

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო, ჯოლია ქეთევანი. სახელმწიფოს ინოვაციური განვითარების თავისებურებები და მისი შეფასების კრიტერიუმები. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2009წ. # 1 (471).

ა. გვარუციძე. სახელმწიფოს ინოვაციური პოლიტიკა. ჟურნალი ეკონომიკა. 2009წ. #3-4, 6 გვ..

ა. გვარუციძე. სახელმწიფოს ინოვაციური პოლიტიკის რეალიზაციის მეთოდები. ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2011წ. #1, 7 გვ..

თ. დევიძე. სახელმწიფოს ინოვაციური პოლიტიკის როლი ჯანდაცვის სისტემაში. სტუ, სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. 3-4, 130-.

ი. კალანდია. სახელმწიფოს მართვა პროფესიონალი პოლიტიკოსების საქმეა. . ელ-ჟურნალი „თანამედროვე პოლიტიკა“. 2008წ. .