სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23780 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მენაბდე-ჯობაძე. სახელმწიფო რეგულირება და სამრეწველო პოლიტიკა ეკონომიკის განვითარების პირობებში. "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა". 2011წ. თბ. 2011 წ. გვ. 147-150 .

ვ. ზეიკიძე, თ.ლაჭყეპიანი, მ.ცინცაძე. სახელმწიფო რეგულირების პრიორიტეტები საქარველოშო. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2015წ. #34, 2015.

დ. მაგრაქველიძე. სახელმწიფო საგადასახადო პოლიტიკა და მისი გავლენა ინვესტიციების მოცულობაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2011წ. #1(39) .

ი. გოცირიძე, null, დ. გაგუა , თ. ცაავა. სახელმწიფო საზღვრის გამტარ პუნქტზე ეპიდზედამხედველობის მონიტორინგის კომპიუტერული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2004წ. .

თ. იაშვილი. სახელმწიფო სამსახურის ეფექტურობის საკითხები. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები". 2009წ. #17 გვ. 149-154.

ნ. ოვსიანიკოვა. სახელმწიფო სამსახურში ქცევის წესების ზოგიერთი ასპექტი. სამეცნიერო ჟურნალი. 2011წ. თბილისი, სტუ, გვ 4.

. სახელმწიფო საწარმო როგორც მეწარმეობრივი საქმიანობის ფორმა.. თბილისის უნივერსიტეტ . 2009წ. გვერდი 26–29.

ო. შონია. სახელმწიფო სისტემის სტაბილურობის ძირითადი პრინციპები და მათი გადაწყვეტის გზები. ჟურნ. «მეცნიერება და ტექნოლოგიები», თბილისი, . 2002წ. N10-12, გვ. 11-14.

ო. შონია, მ. სუპატაშვილი. სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სისტემა. სტუ, შრომები თბილისი . 2009წ. N1 (7) გვ.146-150 .

რ. ოთინაშვილი. სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს სტრატეგია ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების დაცვაში . თბ.: გარდამავალი პერიოდის საფინანსო ეკონომიკური პრობლემები საქართველოში,ფინანსების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2000წ. 2000, ტ.4, გვ. 315.

გ. გოგიჩაიშვილი. სახელმწიფო შეკვეთების ოპტიმალური დაგეგმვა.. ''ინტელექტი'' . 2005წ. #3 (23).

თ. შეროზია. სახელმწიფო შესყიდვების ოპტიმალური დაგეგმვა. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ” ინტელექტი”.issn 1512-033 . 2005წ. № 3 (23 ).

დ. მაგრაქველიძე. სახელმწიფო ხარჯები და გადასახადები. ჰააველმოს თეორემა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2011წ. #1(39).

რ. ოთინაშვილი. სახელმწიფო, როგორც ეკონომიკური ურთიერთობების რეგულირების ძირითადი სუბიექტი. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #1, გვ.23-28;.

რ. ქუთათელაძე, მოწონელიძე ე. . სახელმწიფო- კერძო პარტნიორობის მნიშვნელობა სამედიცინო მომსახურების ხელი. . 2016წ. სტუ-ს შრომები, #1. გვ.23-30.

ვ. ზეიკიძე. სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის დამკვიდრება და განვითარება სარკინიგზო ტრანსპორტზე. ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო -მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამეცნიერ-კვლევითი ნაშრომების კრებული . 2016წ. #2 , 2016.

გ. მაისურაძე, თ. რუხაძე, ვ.ზეიკიძე. სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის დამკვიდრება და განვითარება სარკინიგზო ტრანსპორტზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2016წ. №2 (36) 2016. 130-134. ISSN - 1512-3537.

ნ. მაისურაძე. სახელმწიფო-სამართლებრივი იძულება და ფილომენური სამართალი. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009. 2009წ. .

გ. ყურაშვილი, ნ. გალახვარიძე. სახელმწიფოე ეკონომიკური როლის ზოგიერთი ასპექტიები საქართველოში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" N2 (14). 2010წ. .

ვ. შუბითიძე. სახელმწიფოებრივი აზროვნება და საკადრო პოლიტიკა. პარალელი. 2011წ. 3.