სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კუტუბიძე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ,,მსოფლიო და კავკასია“,. ძირითადი შემსრულებელი.. თბილისი. 2013წ. .

თ. გრიგოლია. საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან საქართველოს ურთიერთობების ისტორიის ზოგიერთი საკითხი. გორის სახ. უნივერსიტეტი. 2002წ. .

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე. საერთაშორისო სტანდარტი EAGLES ქართული ტექსტური კორპუსის ანოტირებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2013წ. N17, გვ. 118-130, თბილისი.

გ. ლობჟანიძე, შ. ფიცხელაური. საერთაშორისო ტერო-რიზმის თანამედროვე ტენდენციები და საქართველო. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2015წ. N1, 2015, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ 8.

გ. ლობჟანიძე. საერთაშორისო ტერორიზმი და „კამიკაძის“ ფენომენი. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2015წ. N5, 2015, ქ. თბილისი, გვ4.

გ. ლობჟანიძე. საერთაშორისო ტერორიზმის პარადიგმები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2015წ. N2, 2015, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ 3.

ხ. ბერიშვილი. საერთაშორისო ტურიზმის განვითარება საქართველოში. ეკონომიკა და ბიზნესი. წ. #3, 2008 წ..გვ130–136.

შ. ვეშაპიძე. საერთაშორისო ტურისტული ბიზნესი. ,,სოციალური ეკონომიკა’’. 2009წ. #4, გვ. 195-201.

ო. ტაბუცაძე. საერთაშორისო ურთიერთობების ზოგიერთი აქტუალური პრობლემის შესახებ. ყოველკვარტალური საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, . 2017წ. №3.

ზ. კვეტენაძე. საერთაშორისო ურთიერთობების ეთიკური განზომილების შესახებ. საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. #19.

გ. ლობჟანიძე. საერთაშორისო ჰუმანიტა-რული სამართლის შესავალი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2012წ. N2, 2012, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ 6.

დ. იაკობიძე. საერთაშორისო, თუ გლობალური მსოფლიო? საქართველოს არჩევანი. სოციალური ეკონომიკა. . სოციალური ეკონომიკა.. 2014წ. № 3 .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. საერთო ბაზრის ჩამოყალიბება და განვითარება სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის რეგიონში.. რეგიონში.საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული "საერთაშორისო ბიზნესი", . 2008წ. ტ.VI, №1-4 .

თ. ყანდაშვილი, ლ,კოჭლამაზაშვილი. საერთო ბაზრის ჩანიყალიბება და განვითარება სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის რეგიონში. საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული "საერთაშორისო ბიზნესი", ტ.VI, №1-4 . 2008წ. .

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, ქ.ბაციკაძე, ნ.სხილაძე. საერთო და სპეციალური ფარმაცევტული განათლების შესახებ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (1918-1930). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N10(2) გვ.233-248.

ქ. ბაციკაძე, რ.სხილაძე, თ.წივწივაძე, ნ.სხილაძე. საერთო და სპეციალური ფარმაცევტული განათლების შესახებ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1918-1930წწ. საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. 2010წ. ISSN 1512-0686 vol.10 no 2.

მ. დემეტრაშვილი. საერთო სიმეტრიის სიბრტყის მქონე მე–2 რიგის ალგებრული ზედაპირების თანაკვეთა.. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". ISSN 1512-3537. 2009წ. № 1(13), გვ 113–120 .

მ. ჯიქია. საერთო-სლავური სიტყვა"Звезда" კონსტანტინე ბალმონტის პოეზიასა და პროზაში.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2012წ. XVIII ნომერი, ჩაშვებულია დასაბეჩდად 2011წ 7 ნოემბერს.

ვ. სონღულაშვილი. საერო და სასულიერო ხელისუფლების ბრძოლა პრიორიტეტისათვის და მისი სამართლებრივი დასაბუთების მცდელობა ადრეფეოდალური ხანის დასავლეთ ევროპაში. „თემიდა“. 2013წ. #8.