სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ღამბაშიძე. საერთაშორისო ვაჭრობა და სასოფლო–სამეურნეო პოლიტიკა. კვალი. 2006წ. 2–3 38–45.

მ. გურამიშვილი. საერთაშორისო ვითარება გეორგიევსკის ტრაქტატის წინ. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. N17,.

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო. საერთაშორისო თანამეგობრობის ანტიოფშორული პოლიტიკის შესახებ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. #1,.

ნ. ჭანტურია, თ. ღამბაშიძე. საერთაშორისო კომპანიების საქმიანობის თანამედროვე აქცენტები . სტუ, ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა” . 2016წ. # 3-4 გვ 77-83.

გ. ლობჟანიძე. საერთაშორისო კოსმოსური სამართლის პერიპეტიები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2015წ. N3, 2015, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ 6.

ე. ბუხრაშვილი. საერთაშორისო მისიების ორმაგი სტანდარტები და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი `საისტორიო ვერტიკალები~. 2015წ. #32, თბილისი, 2015.

ნ. მახვილაძე, ნ.ჩხაიძე. საერთაშორისო მოთხოვნები ხამი აბრეშუმის ძაფის ხარისხზე. სტუ-ს შრომები, მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები. 2003წ. გვ.6.

ე. გვენეტაძე. საერთაშორისო ორგანიზაციები და ქართული პოლიტიკა. საისტორიო ვერტიკალები. #20. 2009წ. .

რ. რუხაძე, ედიშერ გვენეტაძე. საერთაშორისო ორგანიზაციები და ქართული პოლიტიკა.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საიოსტორიო ვერტიკალები’’, №20, თბილისი, . 2009წ. .

ვ. ზეიკიძე, მ.სანაძე ს.ასათიანი. საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი საქართველოში სოციალური სფროს რეფორმირებასა და განვითარებაში. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოშო. სეპსკი-ს შრომების კრებული. 5-ე ტომი.- თბ. 2000 წ. . 2000წ. სეპსკი-ს შრომების კრებული. 5-ე ტომი.- თბ. 2000 წ. გვ. 152-156..

ზ. გაბისონია. საერთაშორისო სავაჭრო ემბარგო და კერძო სამართლებრივი ხელშეკრულებების მოქმედების შეზღუდვა. თემიდა. 2010წ. N4.

ზ. გაბისონია. საერთაშორისო სავაჭრო ტრადიციების როლი თანამედროვე საერთაშორისო კერძო სამართალში. ინტერნატ ჟურნალი "იურიდიული მეცნიერებანი". 2004წ. N1.

ა. ქუთათელაძე. საერთაშორისო საინვესტიციო პროექტების ეფექტიანობა ეკონომიკური რისკების გათვალისწინებით. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“– XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. # 6. გვ. 180–183.

ა. ქუთათელაძე. საერთაშორისო საინვესტიციო პროექტების ეფექტიანობა ეკონომიკური რისკების გათვალისწინებით. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირება-დი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“– XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2013წ. # 6 გვ. 180-183 .

ი. კუტუბიძე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ,,მსოფლიო და კავკასია“,. ძირითადი შემსრულებელი.. თბილისი. 2013წ. .

თ. გრიგოლია. საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან საქართველოს ურთიერთობების ისტორიის ზოგიერთი საკითხი. გორის სახ. უნივერსიტეტი. 2002წ. .

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე. საერთაშორისო სტანდარტი EAGLES ქართული ტექსტური კორპუსის ანოტირებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2013წ. N17, გვ. 118-130, თბილისი.

გ. ლობჟანიძე, შ. ფიცხელაური. საერთაშორისო ტერო-რიზმის თანამედროვე ტენდენციები და საქართველო. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2015წ. N1, 2015, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ 8.

გ. ლობჟანიძე. საერთაშორისო ტერორიზმი და „კამიკაძის“ ფენომენი. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2015წ. N5, 2015, ქ. თბილისი, გვ4.

გ. ლობჟანიძე. საერთაშორისო ტერორიზმის პარადიგმები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2015წ. N2, 2015, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ 3.