სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. რუხაძე, ედიშერ გვენეტაძე. საერთაშორისო ორგანიზაციები და ქართული პოლიტიკა.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საიოსტორიო ვერტიკალები’’, №20, თბილისი, . 2009წ. .

ვ. ზეიკიძე, მ.სანაძე ს.ასათიანი. საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი საქართველოში სოციალური სფროს რეფორმირებასა და განვითარებაში. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოშო. სეპსკი-ს შრომების კრებული. 5-ე ტომი.- თბ. 2000 წ. . 2000წ. სეპსკი-ს შრომების კრებული. 5-ე ტომი.- თბ. 2000 წ. გვ. 152-156..

ზ. გაბისონია. საერთაშორისო სავაჭრო ემბარგო და კერძო სამართლებრივი ხელშეკრულებების მოქმედების შეზღუდვა. თემიდა. 2010წ. N4.

ზ. გაბისონია. საერთაშორისო სავაჭრო ტრადიციების როლი თანამედროვე საერთაშორისო კერძო სამართალში. ინტერნატ ჟურნალი "იურიდიული მეცნიერებანი". 2004წ. N1.

ა. ქუთათელაძე. საერთაშორისო საინვესტიციო პროექტების ეფექტიანობა ეკონომიკური რისკების გათვალისწინებით. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“– XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. # 6. გვ. 180–183.

ა. ქუთათელაძე. საერთაშორისო საინვესტიციო პროექტების ეფექტიანობა ეკონომიკური რისკების გათვალისწინებით. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირება-დი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“– XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2013წ. # 6 გვ. 180-183 .

ი. კუტუბიძე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ,,მსოფლიო და კავკასია“,. ძირითადი შემსრულებელი.. თბილისი. 2013წ. .

თ. გრიგოლია. საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან საქართველოს ურთიერთობების ისტორიის ზოგიერთი საკითხი. გორის სახ. უნივერსიტეტი. 2002წ. .

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე. საერთაშორისო სტანდარტი EAGLES ქართული ტექსტური კორპუსის ანოტირებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2013წ. N17, გვ. 118-130, თბილისი.

გ. ლობჟანიძე, შ. ფიცხელაური. საერთაშორისო ტერო-რიზმის თანამედროვე ტენდენციები და საქართველო. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2015წ. N1, 2015, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ 8.

გ. ლობჟანიძე. საერთაშორისო ტერორიზმი და „კამიკაძის“ ფენომენი. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2015წ. N5, 2015, ქ. თბილისი, გვ4.

გ. ლობჟანიძე. საერთაშორისო ტერორიზმის პარადიგმები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2015წ. N2, 2015, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ 3.

ხ. ბერიშვილი. საერთაშორისო ტურიზმის განვითარება საქართველოში. ეკონომიკა და ბიზნესი. წ. #3, 2008 წ..გვ130–136.

შ. ვეშაპიძე. საერთაშორისო ტურისტული ბიზნესი. ,,სოციალური ეკონომიკა’’. 2009წ. #4, გვ. 195-201.

ო. ტაბუცაძე. საერთაშორისო ურთიერთობების ზოგიერთი აქტუალური პრობლემის შესახებ. ყოველკვარტალური საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, . 2017წ. №3.

ზ. კვეტენაძე. საერთაშორისო ურთიერთობების ეთიკური განზომილების შესახებ. საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. #19.

გ. ლობჟანიძე. საერთაშორისო ჰუმანიტა-რული სამართლის შესავალი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2012წ. N2, 2012, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ 6.

დ. იაკობიძე. საერთაშორისო, თუ გლობალური მსოფლიო? საქართველოს არჩევანი. სოციალური ეკონომიკა. . სოციალური ეკონომიკა.. 2014წ. № 3 .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. საერთო ბაზრის ჩამოყალიბება და განვითარება სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის რეგიონში.. რეგიონში.საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული "საერთაშორისო ბიზნესი", . 2008წ. ტ.VI, №1-4 .