სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ვეშაპიძე. საერთაშორისო ტურისტული ბიზნესი. ,,სოციალური ეკონომიკა’’. 2009წ. #4, გვ. 195-201.

ო. ტაბუცაძე. საერთაშორისო ურთიერთობების ზოგიერთი აქტუალური პრობლემის შესახებ. ყოველკვარტალური საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, . 2017წ. №3.

ზ. კვეტენაძე. საერთაშორისო ურთიერთობების ეთიკური განზომილების შესახებ. საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. #19.

გ. ლობჟანიძე. საერთაშორისო ჰუმანიტა-რული სამართლის შესავალი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2012წ. N2, 2012, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ 6.

დ. იაკობიძე. საერთაშორისო, თუ გლობალური მსოფლიო? საქართველოს არჩევანი. სოციალური ეკონომიკა. . სოციალური ეკონომიკა.. 2014წ. № 3 .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. საერთო ბაზრის ჩამოყალიბება და განვითარება სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის რეგიონში.. რეგიონში.საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული "საერთაშორისო ბიზნესი", . 2008წ. ტ.VI, №1-4 .

თ. ყანდაშვილი, ლ,კოჭლამაზაშვილი. საერთო ბაზრის ჩანიყალიბება და განვითარება სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის რეგიონში. საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული "საერთაშორისო ბიზნესი", ტ.VI, №1-4 . 2008წ. .

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, ქ.ბაციკაძე, ნ.სხილაძე. საერთო და სპეციალური ფარმაცევტული განათლების შესახებ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (1918-1930). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N10(2) გვ.233-248.

ქ. ბაციკაძე, რ.სხილაძე, თ.წივწივაძე, ნ.სხილაძე. საერთო და სპეციალური ფარმაცევტული განათლების შესახებ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1918-1930წწ. საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. 2010წ. ISSN 1512-0686 vol.10 no 2.

მ. დემეტრაშვილი. საერთო სიმეტრიის სიბრტყის მქონე მე–2 რიგის ალგებრული ზედაპირების თანაკვეთა.. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". ISSN 1512-3537. 2009წ. № 1(13), გვ 113–120 .

მ. ჯიქია. საერთო-სლავური სიტყვა"Звезда" კონსტანტინე ბალმონტის პოეზიასა და პროზაში.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2012წ. XVIII ნომერი, ჩაშვებულია დასაბეჩდად 2011წ 7 ნოემბერს.

ვ. სონღულაშვილი. საერო და სასულიერო ხელისუფლების ბრძოლა პრიორიტეტისათვის და მისი სამართლებრივი დასაბუთების მცდელობა ადრეფეოდალური ხანის დასავლეთ ევროპაში. „თემიდა“. 2013წ. #8.

ს. სიგუა. საერო მწერლობა და ხორციელობის აპოლოგია. ჟურნალი „პარალელი“. 2018წ. №10, გვ. 59-86.

ნ. მაღრაძე, დავით ჯაფარიძე. საექსპლუატაციო მაჩვენებლების საფუძველზე საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის ფუნქციონირების ეფექტიანობის შეფასება და მისი ამაღლების გზები . ჟურნალი ენერგია. 2009წ. #4 (52), სულ 8 გვერდი.

ნ. შონია. სავალუტო რისკების მართვის ზოგიერთი ასპექტები საქართველოში (რჩევები კომერციული ბანკის მომხმარებლებს), . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლოაბა. 2013წ. 1, .

ი. მამალაძე, ხათუნა ბარბაქაძე. სავალუტო რისკი: შეფასება და მართვის მეთოდები. გამომცემლობა "ლოი"; ჟურნალი "ახალი ეკონომისტი". 2009წ. №1; 45-50 გვ.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. სავეგეტაიო პერიოდების სითბოთი უზრუნველყოფის პროგნოზები (მომავლის, 2020-2050 წწ.) კლიმატის გლობალური ცვლილების გათვალისწინებით . თსუ, ვ.ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, `გარემო და გლობალური დათბობა” . 2011წ. 3(82), გვ. 28-32.

გ. მელაძე, მელაძე მ.. სავეგეტაციო პერიოდების სითბოთი უზრუნველყოფის პროგნოზები (მომავლის, 2020-2050 წწ.) კლიმატის გლობალური ცვლილების გათვალისწინებით . თსუ, ვ.ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. `გარემო და გლობალური დათბობა” . 2011წ. 3(82), გვ. 28-32.

ო. ხარაიშვილი. სავეგეტაციო პერიოდში მზის რადიაციის და მასზე დამოკიდებული ფაქტორები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სტუ. ც. მირცხულავას სახ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული ტომი 70. 2015წ. .