სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ყანდაშვილი, ლ,კოჭლამაზაშვილი. საერთო ბაზრის ჩანიყალიბება და განვითარება სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის რეგიონში. საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული "საერთაშორისო ბიზნესი", ტ.VI, №1-4 . 2008წ. .

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, ქ.ბაციკაძე, ნ.სხილაძე. საერთო და სპეციალური ფარმაცევტული განათლების შესახებ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (1918-1930). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N10(2) გვ.233-248.

ქ. ბაციკაძე, რ.სხილაძე, თ.წივწივაძე, ნ.სხილაძე. საერთო და სპეციალური ფარმაცევტული განათლების შესახებ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1918-1930წწ. საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. 2010წ. ISSN 1512-0686 vol.10 no 2.

მ. დემეტრაშვილი. საერთო სიმეტრიის სიბრტყის მქონე მე–2 რიგის ალგებრული ზედაპირების თანაკვეთა.. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". ISSN 1512-3537. 2009წ. № 1(13), გვ 113–120 .

მ. ჯიქია. საერთო-სლავური სიტყვა"Звезда" კონსტანტინე ბალმონტის პოეზიასა და პროზაში.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2012წ. XVIII ნომერი, ჩაშვებულია დასაბეჩდად 2011წ 7 ნოემბერს.

ვ. სონღულაშვილი. საერო და სასულიერო ხელისუფლების ბრძოლა პრიორიტეტისათვის და მისი სამართლებრივი დასაბუთების მცდელობა ადრეფეოდალური ხანის დასავლეთ ევროპაში. „თემიდა“. 2013წ. #8.

ს. სიგუა. საერო მწერლობა და ხორციელობის აპოლოგია. ჟურნალი „პარალელი“. 2018წ. №10, გვ. 59-86.

ნ. მაღრაძე, დავით ჯაფარიძე. საექსპლუატაციო მაჩვენებლების საფუძველზე საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის ფუნქციონირების ეფექტიანობის შეფასება და მისი ამაღლების გზები . ჟურნალი ენერგია. 2009წ. #4 (52), სულ 8 გვერდი.

ნ. შონია. სავალუტო რისკების მართვის ზოგიერთი ასპექტები საქართველოში (რჩევები კომერციული ბანკის მომხმარებლებს), . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლოაბა. 2013წ. 1, .

ი. მამალაძე, ხათუნა ბარბაქაძე. სავალუტო რისკი: შეფასება და მართვის მეთოდები. გამომცემლობა "ლოი"; ჟურნალი "ახალი ეკონომისტი". 2009წ. №1; 45-50 გვ.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. სავეგეტაიო პერიოდების სითბოთი უზრუნველყოფის პროგნოზები (მომავლის, 2020-2050 წწ.) კლიმატის გლობალური ცვლილების გათვალისწინებით . თსუ, ვ.ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, `გარემო და გლობალური დათბობა” . 2011წ. 3(82), გვ. 28-32.

გ. მელაძე, მელაძე მ.. სავეგეტაციო პერიოდების სითბოთი უზრუნველყოფის პროგნოზები (მომავლის, 2020-2050 წწ.) კლიმატის გლობალური ცვლილების გათვალისწინებით . თსუ, ვ.ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. `გარემო და გლობალური დათბობა” . 2011წ. 3(82), გვ. 28-32.

ო. ხარაიშვილი. სავეგეტაციო პერიოდში მზის რადიაციის და მასზე დამოკიდებული ფაქტორები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სტუ. ც. მირცხულავას სახ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული ტომი 70. 2015წ. .

ო. ხარაიშვილი. სავეგეტაციო პერიოდში მზის რადიაციისა და მასზე დამოკიდებული ფაქტორების კრიტერიუმები სიმინდის მოსავლის პროგრამირებისათვის. სსაუ, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2008წ. ტომი1 N 3(44) გვ.82-90.

ლ. მახარაძე, ვ. სილაგაძე, მ. ჯანგიძე, ს. სტერიაკოვა. საველე პირობებში დროებითი დისლოკაციის ადგილებში განთავსებული ობიექტების წყლით მომარაგება მიწისქვეშა (გრუნტის) წყლებიდან . ”სამთო ჟურნალი”, #2(37), თბილისი, . 2016წ. N2(37), თბილისი, გვ.34- -39.

თ. ჯაგოდნიშვილი. საზოგადეობა ოთარ ჩხეიძის თვალით. ჟურნალი ''ჩვენი მწერლობა”. 2009წ. №11, (89), გვ. 52-53.

ე. ხახუტაშვილი, ლია კაპანაძე. საზოგადოებასთან ურთიერთობა-პიარი და მენეჯმენტი. სტუ, განათლება. 2011წ. 1; 63-66 გვ. ISSN №1512-102X.

ე. ხახუტაშვილი. საზოგადოებასთან ურთიერთობის PR-ის სწავლების საკითხებისთვის. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება.შრ.. 2004წ. 4,165-170გვ. ISSN # 1512-102X.

ბ. ბარკალაია. საზოგადოების ბუნებრივ გარემოსთან ურთიერთკავშირისა და სტაბილურობის თეორიულ–ეკონომიკური ასპექტები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ) . 2012წ. №3. 0,2 n.T..

ბ. ბარკალაია. საზოგადოების ბუნებრივ გარემოსთან ურთიერთკავშირისა და სტაბილურობის თეორიულ–ეკონომიკური ასპექტები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ). 2012წ. №3. 76-82.