სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ხარაიშვილი. სავეგეტაციო პერიოდში მზის რადიაციისა და მასზე დამოკიდებული ფაქტორების კრიტერიუმები სიმინდის მოსავლის პროგრამირებისათვის. სსაუ, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2008წ. ტომი1 N 3(44) გვ.82-90.

ლ. მახარაძე, ვ. სილაგაძე, მ. ჯანგიძე, ს. სტერიაკოვა. საველე პირობებში დროებითი დისლოკაციის ადგილებში განთავსებული ობიექტების წყლით მომარაგება მიწისქვეშა (გრუნტის) წყლებიდან . ”სამთო ჟურნალი”, #2(37), თბილისი, . 2016წ. N2(37), თბილისი, გვ.34- -39.

თ. ჯაგოდნიშვილი. საზოგადეობა ოთარ ჩხეიძის თვალით. ჟურნალი ''ჩვენი მწერლობა”. 2009წ. №11, (89), გვ. 52-53.

ე. ხახუტაშვილი, ლია კაპანაძე. საზოგადოებასთან ურთიერთობა-პიარი და მენეჯმენტი. სტუ, განათლება. 2011წ. 1; 63-66 გვ. ISSN №1512-102X.

ე. ხახუტაშვილი. საზოგადოებასთან ურთიერთობის PR-ის სწავლების საკითხებისთვის. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება.შრ.. 2004წ. 4,165-170გვ. ISSN # 1512-102X.

ბ. ბარკალაია. საზოგადოების ბუნებრივ გარემოსთან ურთიერთკავშირისა და სტაბილურობის თეორიულ–ეკონომიკური ასპექტები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ) . 2012წ. №3. 0,2 n.T..

ბ. ბარკალაია. საზოგადოების ბუნებრივ გარემოსთან ურთიერთკავშირისა და სტაბილურობის თეორიულ–ეკონომიკური ასპექტები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ). 2012წ. №3. 76-82.

ქ. გიორგობიანი. საზოგადოების ინტერესებისა და პროფესიული ღირსების დასაცავად. "ჟურნალისტური ძიებანი". პროფ. ნ. ტაბიძის რედაქციით. 2015წ. 15-16. გვ.63-71.

ნ. ჩაჩანიძე. საზოგადოების ინფორმატიზაცია და ინფორმაციული სამართალი. მოხსენებათა თეზისები. 2012წ. .

ჯ. ჯანჯღავა. საზოგადოების კლასობრივ -სტრატიფიკაციული სისტემის საკითხისათვის გარდამავალ პერიოდში. ჟ.მაკრო-მიკრო ეკონომიკა. 2004წ. N4.

ჯ. ჯანჯღავა. საზოგადოების კლასობრივ -სტრატიფიკაციული სისტემის საკითხისათვის გარდამავალ პერიოდში. ჟ.მიკრო ,,მიკრო მაკრო ეკონომიკა". 2005წ. N4 .

კ. სოხაძე. საზოგადოების მართვის ეფექტიანობის ზრდა სისტემური მიდგომის პოლიტიკური და სოციალური ასპექტები. . თბილისი. 2010წ. გვ 93.

კ. სოხაძე. საზოგადოების მართვის ეფექტიანობის ზრდის სისტემური მიდგომის პოლიტიკური და სოციალური ასპექტები. . თბილისი. 2011წ. გვ.69-72.

გ. ტალახაძე. საზოგადოების საკითხი სოციალურ ფსიქოლოგიაში . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს ინჟინერინგი", სტუ-ს გამომცემლობა . 2012წ. £3,5.

ვ. დათაშვილი, მერაბ ვანიშვილი, გაგა მიქაბერიძე. საზოგადოების სოციალური სტრუქტურა. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. 2.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ნიქაბაძე გაგა. საზოგადოების სოციალური სტრუქტურა (სტრატიფიკაცია). სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #2, გვ.96-108.

მ. ჯიქია. საზოგადოების ცოდნისა და დამოკიდებულების შეფასება ასოცირების შესახებ შეთანხმების მიმართ, ნაშრომთა კრებული „საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები და საზოგადოების მზაობა“ (რედ. მარიამ ჯიქია), 2017, გვ. 57-66. ნაშრომთა კრებული „საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები და საზოგადოების მზაობა“ (რედ. მარიამ ჯიქია). 2017წ. გვ. 57-66.

ქ. ჯიჯეიშვილი. საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე პოლიტიკური კომუნიკაციების ზემოქმედების ფსიქოლოგიური ასპექტები. საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის სამეცნირო ნაშრომთა კრებული. 2012წ. (გადაცემულია დასაბეჭდად).

ნ. გომართელი. საზოგადოებრივ-პოლიტიკური იდეები ინგლისში აბსოლუტიზმის კრიზისის ხანაში. შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები 3. წ. გვ.80-96.

ო. შონია, გ. ნარიშელაშვილი. საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების მათემატიკური მოდელები. სტუ, შრომები, . 2007წ. N (1) 2 , გვ. 65-68 .