სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ნატროშვილი. სათოხნი კულტურების მექანიკური გამომთესი აპარატის ძირითადი პარამეტრების განსაზღვრა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2002წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი XVI, გვ.142-146.

დ. ნატროშვილი, ე. შაფაქიძე, ი. ძმანაშვილი. სათოხნი კულტურების წარმოების მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების სრულყოფა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი XXXVII, გვ.114-118.

ქ. გიორგობიანი. საიდან მოდიხარ სიყვარულო?. "მნათობი". 0წ. 1984 წ. N2. გვ.172-174.

ნ. ჯოჯუა, ზ. ჯოჯუა, რ. კაკუბავა. საიმედოობის უზრუნველყოფა, როგორც სტრუქტურული მართვის ამოცანა. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები . 2013წ. #1(14),27-32.

რ. ქინქლაძე. საინდექსო მეთოდი სამართლებრივ სტატისტიკაში. ჟ.,, საერთაშორისო ბიზნესი". საერთაშორისო , სამეცნიერო შრომების კრებული, VI ტ. . 2008წ. #1-4 .

ს. ხუციშვილი, . ნ. მჭდლიშვილი,. საინვესტიციო პროექტების შერჩევის ზოგიერთი საკითხი. . 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“ გვ 128-129.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საინვესტიციო გარემო - ინვესტიციური აქტიურობის უმთავრესი პირობა. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. N 5-6.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. საინვესტიციო გარემო - ინვესტიციური აქტიურობის უმთავრესი პირობა. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2011წ. 5-6.

ნ. ბებიაშვილი. საინვესტიციო გარემო და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. #3, გვ.89-92.

ც. ელგენდარაშვილი, გ. ყურაშვილი თ. ბერიძე. საინვესტიციო გარემო საქართველოში. „უნივერსალი“ თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა . 2014წ. .

დ. მაგრაქველიძე. საინვესტიციო გარემოს გაჯანსაღების აუცილებლობა საქართველოში. საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2011წ. #2.

ზ. გაბისონია. საინვესტიციო და სხვა ეკონომიკური დავების განხილვის ზოგიერთი კომპეტენციურ-პროცედურული საკითხი. სამართალი. 1999წ. N1.

ზ. გაბისონია. საინვესტიციო დავის მონაწილე იურიდიულ პირთა პერსონალური სტატუსის განსაზღვრის პრობლემა. სამართალი. 2001წ. N11.

ი. მამალაძე, ხათუნა ბარბაქაძე. საინვესტიციო მიმზიდველობა და მისი ამაღლების გზები. თსუ სტამბა; ჟუნალი "ეკონომისტი". 2009წ. №2; 94-99 გვ.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია. საინვესტიციო პოლიტიკა და ადგილობრივი წარმოების განვითარების პერსპექტივები მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №3-4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია. საინვესტიციო პოლიტიკა და ადგილობრივი წარმოების განვითარების პერსპექტივები მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №3-4.

მ. ახობაძე, ნ. ვარძიაშვილი. საინვესტიციო პოლიტიკა ევოლუციურ ეკონომიკურ პროცესებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი -„განათლება“. 2016წ. N2 (16), გვ.140-145, ISSN 2346-8300, თბილისი.

ნ. ჭიკაიძე. საინვესტიციო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. ჟ.ეკონომიკა. 2011წ. N5-6.

ჯ. კანკაძე, მ.კანკაძე,ა.მებონია,ვ.დოგრაშვილი. საინვესტიციო პოლიტიკისა და საინვესტიციო საქმიანობის გავლენა სატრანსპორტო დერეფნის განვითარებაზე. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 2010წ. N 1 (7) გვ.77–78.

ნ. კიკნაძე. საინვესტიციო პოტენციალის ფაქტორის გამოყენების ეფექტიანობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰიდროინჟინერია. 2010წ. №1-2(9-10)ISNN1512-410x; გვ..28-34.