სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. კვარაცხელია. სოლოუს ნაშთის მოდიფიკაცია სახელმწიფოს ეკონომიკური უნარის გათვალისწინებით. ”ეკონომიკა და ბიზნესი“, . 2012წ. N3, გვ.: 53-77, http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/ekonomika%203-2012.pdf .

ბ. ცხადაძე. სომეხ ეთნონიმის წარმომავლობისათვის.. . ,,კავკასიის მაცნე’’. 2000წ. #2, გვ. 215-218..

ბ. ცხადაძე. სომეხი მეცნიერები და ქართული მემკვიდრეობის (ეკლესიების...) ე. წ. სომხურობის პრობლემა. ჟურნ. ,,სვეტიცხოველი’’ . 2012წ. #1.

ბ. ცხადაძე. სომხურ-თურქული კონფლიქტის გამოძახილი ქართველი მწერლების ნააზრევში (წერილი პირველი: გრიგოლ რობაქიძე). კრებული: "ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები". 2011წ. #1 (10).

ბ. ცხადაძე. სომხურ-თურქული კონფლიქტის გამოძახილი ქართველი მწერლების ნააზრევში წერილი პირველი (გრიგოლ რობაქიძე). კრებ.: ,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები’’. 2012წ. #10, გვ. 152-156.

ბ. ცხადაძე. სომხურ-თურქული კონფლიქტის გამოძახილი ქართველი მწერლების ნააზრევში. წერილი მეორე (ფრიდონ ხალვაში, რევაზ ამაშუკელი). კრებ.: ,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები’’. 2012წ. #11.

ა. სონღულაშვილი. სომხური ეკლესიის პრეტენზიები საქართელოში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2008წ. #2, გვ. 308-321.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი. სორბენტის ხსნარსა და ჰაერის ნაკადს შორის თბომასაგადამცემის პროცესის გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი”, . 0წ. თბილისი, N2(34), 2009 გვ.60-65.

ნ. ბოჭორიშვილი, ა.მებონია, ვ.კლდიაშვილი, ს.მებონია. სორედსაგნილი დგარების ასპირაციული სისტემის სრულყოფა. სტუს შრომები. 2008წ. #4(462), 3 გვ..

ს. მებონია, ნ.ბოჭორიშვილი, ა.მებონია. სორტსაგლინი დგანების ასპირაციული სისტემის სრულყოფა. სტუ-ს შრომები. 2006წ. № 4 (462), 3გვ..

თ. თევზაძე, ჟ.მამასახლისი, გ.ჩახაია. სოფელ იყალთოს სასმელი წყლით მომარაგების ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარების ღონიძიებები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები ტომი 117. 2011წ. გვ.57-58.

ვ. ზეიკიძე, თ. ლაჭყეპიანი, მ.ცინცაძე. სოფლად კოოპერაციის განვითარების როლი სასოფლო სამეურნეო წარმოების გადიდებაში. ჟ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ . 2013წ. #4, 2013.

ვ. ზეიკიძე. სოფლად პირველადი ჯანდაცვის დაფინანსების ეფექტიანობის პრობლემები. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2016წ. #9-10, 2016.

ე. გუგავა. სოფლის მეორნეობის ადაპტაცია და მისი შემარბილებელი ღონისძიებები საქართველოში. საქართველოს სას.სამ.უნივერსიტეტის შრომები. 2007წ. XXXIX .

თ. კვარაცხელია. სოფლის მეურნეობაში დარგების გაადგილებისა და ოპტიმალური შეთანაწყობის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელების ანალიზი. ჟურნალი "ეკონომიკა" . 2006წ. # 3 126-129გვ..

ი. ყრუაშვილი, ალექსიძე გ., ქეშელაშვილი ო. . სოფლის მეურნეობის განვითარების პრგნოზი. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2015წ. თბილისი, გვ. 32-34.

ქ. მახაშვილი, ზ. ფადიურაშვილი. სოფლის მეურნეობის და კვების პროდუქტების ეკოლოგიური მონიტორინგისათვის ახალი ავტომატიზებული სისტემის შექმნის საკითხები.. Transactions. Georgian Technical University. Automated Control Systems, . 2012წ. #2(13), ..

ს. პოჩოვიანი. სოფლის მეურნეობის კულტურების მორწყვის რეჟიმების მართვის ავტომატიზებული სისტემა. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, ავტორეფერატი. 2003წ. 16 გვ..

დ. გუბელაძე, ს.პავლიაშვილი. სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება და აგროეკოლოგიური საქმიანობა. ახალი ეკონომისტი. 2015წ. N-1„ გვ28-33.

გ. ბერუაშვილი. სოფლის მეურნეობის ნედლეულის საცავის მუშა ორგანოს ზოგიერთი მახასიათებლის დადგენა. თბილისი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2008წ. №4 116-120 გვ..