სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ხახუტაშვილი. საზოგადოებასთან ურთიერთობის PR-ის სწავლების საკითხებისთვის. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება.შრ.. 2004წ. 4,165-170გვ. ISSN # 1512-102X.

ბ. ბარკალაია. საზოგადოების ბუნებრივ გარემოსთან ურთიერთკავშირისა და სტაბილურობის თეორიულ–ეკონომიკური ასპექტები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ) . 2012წ. №3. 0,2 n.T..

ბ. ბარკალაია. საზოგადოების ბუნებრივ გარემოსთან ურთიერთკავშირისა და სტაბილურობის თეორიულ–ეკონომიკური ასპექტები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ). 2012წ. №3. 76-82.

ქ. გიორგობიანი. საზოგადოების ინტერესებისა და პროფესიული ღირსების დასაცავად. "ჟურნალისტური ძიებანი". პროფ. ნ. ტაბიძის რედაქციით. 2015წ. 15-16. გვ.63-71.

ნ. ჩაჩანიძე. საზოგადოების ინფორმატიზაცია და ინფორმაციული სამართალი. მოხსენებათა თეზისები. 2012წ. .

ჯ. ჯანჯღავა. საზოგადოების კლასობრივ -სტრატიფიკაციული სისტემის საკითხისათვის გარდამავალ პერიოდში. ჟ.მაკრო-მიკრო ეკონომიკა. 2004წ. N4.

ჯ. ჯანჯღავა. საზოგადოების კლასობრივ -სტრატიფიკაციული სისტემის საკითხისათვის გარდამავალ პერიოდში. ჟ.მიკრო ,,მიკრო მაკრო ეკონომიკა". 2005წ. N4 .

კ. სოხაძე. საზოგადოების მართვის ეფექტიანობის ზრდა სისტემური მიდგომის პოლიტიკური და სოციალური ასპექტები. . თბილისი. 2010წ. გვ 93.

კ. სოხაძე. საზოგადოების მართვის ეფექტიანობის ზრდის სისტემური მიდგომის პოლიტიკური და სოციალური ასპექტები. . თბილისი. 2011წ. გვ.69-72.

გ. ტალახაძე. საზოგადოების საკითხი სოციალურ ფსიქოლოგიაში . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს ინჟინერინგი", სტუ-ს გამომცემლობა . 2012წ. £3,5.

ვ. დათაშვილი, მერაბ ვანიშვილი, გაგა მიქაბერიძე. საზოგადოების სოციალური სტრუქტურა. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. 2.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ნიქაბაძე გაგა. საზოგადოების სოციალური სტრუქტურა (სტრატიფიკაცია). სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #2, გვ.96-108.

მ. ჯიქია. საზოგადოების ცოდნისა და დამოკიდებულების შეფასება ასოცირების შესახებ შეთანხმების მიმართ, ნაშრომთა კრებული „საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები და საზოგადოების მზაობა“ (რედ. მარიამ ჯიქია), 2017, გვ. 57-66. ნაშრომთა კრებული „საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები და საზოგადოების მზაობა“ (რედ. მარიამ ჯიქია). 2017წ. გვ. 57-66.

ქ. ჯიჯეიშვილი. საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე პოლიტიკური კომუნიკაციების ზემოქმედების ფსიქოლოგიური ასპექტები. საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის სამეცნირო ნაშრომთა კრებული. 2012წ. (გადაცემულია დასაბეჭდად).

ნ. გომართელი. საზოგადოებრივ-პოლიტიკური იდეები ინგლისში აბსოლუტიზმის კრიზისის ხანაში. შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები 3. წ. გვ.80-96.

ო. შონია, გ. ნარიშელაშვილი. საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების მათემატიკური მოდელები. სტუ, შრომები, . 2007წ. N (1) 2 , გვ. 65-68 .

გ. ნარეშელაშვილი, ო. შონია. საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების მათემატიკური მოდელი. სტუ–ს შრომები. 2007წ. №1(12).

დ. მამფორია. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა პრივატიზაციის მექანიზმისა და შედეგების შესახებ. თსუ შრომები . 1993წ. ტომი 316,კიბერნერტიკა,გამოყენებითი მათემატიკა,70-80.

ს. ლომინაძე. საზოგადოებრივი აზრისა და მასების ქცევების ფორმათა ანალიზის მნიშვნელობა PR- სპეციალისტისათვის. ხელისუფლება და საზოგადოება/ტექნ.უნივ. თბილისი. 2008წ. №4(8) გვ.153-160.

მ. დემეტრაძე, დ. ერისთავი, ლ. გვერდწითელი, ნ. კუციავა. საზოგადოებრივი ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. ISSN-0132-6074. 2013წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტომი 38, №4,გვ. 346-350.