სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ბოგველიშვილი, კ.მჭედლიშვილი, ვ.საბიაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადის სიმჭიდროვის გამოკვლევა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები, თბილისი. 2007წ. №3, გვ.61-65.

კ. მჭედლიშვილი, ზ.ბოგველიშვილი, ვ. გაბიაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადის სიმჭიდროვის გამოკვლევა. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2007წ. #3,.

ზ. ბოგველიშვილი, გ.სისვაძე. სატრანსპორტო ნაკადის ჯამური დაყოვნების გაანგარიშება გზაჯვარედინზე. საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენციის "საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები" შრომები, თბილისი. 1999წ. გვ.195-198.

ნ. რურუა, ზვიად გაბედავა. სატრანსპორტო პროცესის ეკონომიკური ეფექტურობის ზოგიერთი ამოცანის ამოხსნა კარდანოსა და ფერარის განტოლებებით. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2017წ. ISSN 1512-3537 #1(38).–გვ164-173. .

გ. დოხნაძე. სატრანსპორტო საშუალებებით მდინარის გადალახვის ალბათური მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია,წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. გვ.28-32.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ. არჩვაძე, ლ. ჭოჭუა. სატრანსპორტო საშუალებების ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრის მეთოდები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2008წ. #5; გვ.3.

ნ. ნავაძე. სატრანსპორტო საცობების წარმოშობის მიზეზები და აღმოფხვრის ღონისძიებები. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი"სოციალური ეკონომიკა". 2014წ. 2014-5. გვ.72-77.

რ. თედორაძე, მ.ადეიშვილი, რ. ბერულავა. სატრანსპორტო ტერმინების განმარტებითი ლექსიკონი. გამომცემლობა "იბერთ-პრესი". 2004წ. .

ნ. ბუთხუზი. სატრანსპორტო ფირმებში ეკოლოგიურობისა და საწვავეკონომიურობის ამაღლების მეთოდების ანალიზი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2014წ. #2(55).

ბ. გითოლენდია. სატრანსპორტო- სატრანზიტო გადაზიდვების მოცულობის ზრდის შესაძლებლობები საქართველოში. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი” . 2009წ. ISSN 1512-2530 #10 .

ზ. გასიტაშვილი, ზ.ციხელაშვილი და სხვა. სატრანსპორტო-საამშენებლო საპროექტო გადაწყვეტილების კომპლექსური ტექნოლოგიების შეფასების ექსპერტული მეთოდი. სტუ-ს შრომები, N 3 (427). თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1999წ. .

ზ. გასიტაშვილი, გ.ჯერენაშვილი, ზ.ციხელასვილი. სატრანსპორტო-საამშენებლო საპროექტო გადაწყვეტილების კომპლექსური ტექნოლოგიების შეფასების ექსპერტული მეთოდი. სტუ-ს შრომები, N 3. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1998წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ზ.ციხელაშვილი და სხვა. სატრანსპორტო-საამშენებლო საპროექტო გადაწყვეტილების ტექნოლოგიების შეფასების მეთოდიკა. სტუ-ს შრომები, N 3 (427). თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1999წ. .

ო. გელაშვილი. სატრანსპორტო-სასაქონლო მოძრაობის ლოგისტიკური სისტემები. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, თბილისი . . 2009წ. #4, გვ. 100-106.

ო. კიღურაძე, ჯ.იოსებიძე, ა. ჩხეიძე, ო. გელაშვილი, ო. კიღურაძე, გ. ხუციშვილი, გ. აბრამიშვილი ლ. ზურაბიშვილი . სატრანსფორმატორო ზეთების ტექნოლოგიით დასამზადებელი დანადგარის თბოფიზიკური პარამეტრების განსაზღვრის ლოჯისტიკური მოდელის დამუშავება. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, . 2013წ. #4,40-44.

თ. პატარქალაშვილი. სატყეო მენეჯნენტის პრობლემები . მეცნიერება და ტექნოლოგიები #4-6. 2008წ. 4 გვ..

ზ. ხასაია. საუბარი მარტინ ჰაიდეგერთან (თარგმანი და კომენტარები). ლიტერატურული ჟურნალი ,,საგურამო". 2014წ. 2014. 1 (7), გვ. 159-175.

ნ. კუპატაძე. საუღელტეხილო უბანზე თბომავლის წევის შემთხვვაში დამუხრუჭებით სვლის რეჟიმის კრიტერიუმები და ანალიზი. ინტელექტი ISSN 1512-0333. 2008წ. №1(30) გვ.39-41.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. საუღელტეხილო უბნებზე ახალი ქართული რკინაბეტონის შპალების გამოყენების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება. “ტრანსპორტი”, . 2005წ. ISSN 1512-0910 #1-2 –გვ.42-43..

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა. საუღელტეხილო უბნებზე ახალი ქართული რკინაბეტონის შპალების გამოყენების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება. ტრანსპორტი. 2005წ. #1-2, გვ.42-43.