სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. კანკაძე, მ.მოისწრაფიშვილი. საზღვაო ნავსადგურების საქმიანობის ეკონომიკური და ფინანსური მაჩვენებლების ანალიზი. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2004წ. უაკ 65.9(21) 373,3 გვ.7-9.

ჯ. კანკაძე, მ.მოისწრაფიშვილი, დ.ჯაფარიძე, ლ.გარდაფხაძე. საზღვაო ნავსადგურების საქმიანობის ეკონომიკური და ფინანსური მაჩვენებლების ანალიზი. ჟურნალი"მეცნიერება და ტექნოლოგიები". . 2004წ. #7-9; გვ.18-21.

მ. მოისწრაფიშვილი, ჯ. კანკაძე; დ. ჯაფარიძე; ლ. გარდაფხაძე. საზღვაო ნავსადგურების საქმიანობის ეკონომიკური და ფინანსური მაჩვენებლების ანალიზი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. #7-9; გვ. 18-21.

გ. ტყეშელაშვილი, ნაკაშიძე ნ.. საზღვაო პორტების როლი საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. ჟურნ. „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2016წ. 3(37).

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. საზღვაო პორტების როლი საქართველოში, სატრანსპორტო სისტემების განვითარებაში.. ჟ. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2016წ. N3 (36) გვ.60-66.

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. საზღვაო პორტების როლი საქართველოში, სატრანსპორტო სისტემების განვითარებაში.. . 2016წ. N3 (36).

ზ. მელქაძე, მ.მამნიაშვილი. საზღვარგარეთის ქვეყნების საპროცესო კანონმდებლობის თავისებურებები. კრებული: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2015წ. .

მ. მამნიაშვილი. საზღვარგარეთის ცალკეულ ქვეყნებში სასამართლო პროცესის ზოგადი დახასიათება . ჟურნ. „მართლმსაჯულება და კანონი“, . 2009წ. N2 გვ. 132-138.

მ. მამნიაშვილი. საზღვარგარეთის ცალკეული ქვეყნების სისხლის სამართლის პროცესის ზოგადი დახასიათება. ჟურნ. „თემიდა“,. 2009წ. 2 (4) გვ. 75-88.

შ. ბოსტანაშვილი. საზღვრების კონფლიქტი და ურბანული კონფლიქტის საზღვრები. კავკასიის მაცნე. 2003წ. .

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი. სათავსების დაცვის ტექნოლოგია ხმაურის ზემოქმედებისაგან. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია". 2011წ. #4(60), გვ.6.

ი. ირემაშვილი, null. სათავსების დაცვის ტექნოლოგია ხმაურის ზემოქმედებისაგან. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2011წ. #4(60), გვ. 79-84.

ზ. ეზუგბაია, ი.ირემაშვილი. სათავსების დაცვის ტექნოლოგია ხმაურის ზემოქმედებისაგან. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2011წ. .

მ. ჩხარტიშვილი, სიხარულიძე ნუგზარი. სათაურების სტრუქტურა და სტილი (ბრიტანული და ამერიკული პრესის მაგალითზე) . საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. . 2009წ. შრომები 1(13), გვ. 162-167.

თ. ჯაგოდნიშვილი. სათაური და რეზიუმე. საქ, განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, „შრომები“. 2007წ. ტ. 10, გვ. 301-303.

ჟ. ვარძელაშვილი. სათაური მას-მედიაში როგორც პიროვნების გონებაზე ზეგავლენის ხერხი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2008წ. .

თ. ჯიშკარიანი, რ.კანდელაკი, მ.რაზმაძე. სათბობ-ელემენტები (Fuel Cells) და ნულოვანი გამონაბოლქვები ატმოსფეროში. „ენერგია", სამეცნიერო-ტენიკური ჟურნალი. 2007წ. #1(41), გვ.39-43.

ზ. გასიტაშვილი, ლ.იმნაიშვილი, ს.ზუმბურიძე. სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელის დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". ნაშრომთა კრებული თბილისი, . 2010წ. .

ზ.გასიტაშვილი. ლ.იმნაიშვილი, ს.ზუმბურიძე. სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელის დამუშავება.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". ნაშრომთა კრებული თბილისი,. 2010წ. .