სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. შონია, გ. ნარიშელაშვილი. საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების მათემატიკური მოდელები. სტუ, შრომები, . 2007წ. N (1) 2 , გვ. 65-68 .

გ. ნარეშელაშვილი, ო. შონია. საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების მათემატიკური მოდელი. სტუ–ს შრომები. 2007წ. №1(12).

დ. მამფორია. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა პრივატიზაციის მექანიზმისა და შედეგების შესახებ. თსუ შრომები . 1993წ. ტომი 316,კიბერნერტიკა,გამოყენებითი მათემატიკა,70-80.

ს. ლომინაძე. საზოგადოებრივი აზრისა და მასების ქცევების ფორმათა ანალიზის მნიშვნელობა PR- სპეციალისტისათვის. ხელისუფლება და საზოგადოება/ტექნ.უნივ. თბილისი. 2008წ. №4(8) გვ.153-160.

მ. დემეტრაძე, დ. ერისთავი, ლ. გვერდწითელი, ნ. კუციავა. საზოგადოებრივი ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. ISSN-0132-6074. 2013წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტომი 38, №4,გვ. 346-350.

ნ. კუციავა, ლ. გვერდწითელი, ნ.დემეტრაძე, ქ.ციხისელი, დიმიტრი ერისთავი. საზოგადოებრივი ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ISSN 1512-0686, N4 ტ.38; გვ.346-350.

ლ. გვერდწითელი, დ.ერისთავი, ნ.კუციავა, ნ.დემეტრაძე, ქ.ციხისელი. საზოგადოებრივი ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. #4 ტომი#38, გვ.346-350,თბილისი ISSN1512-0686.

დ. ერისთავი, null, ნ. კუციავა, ლ გვერდწითელი, მ. დემეტრაძე, ქ. ციხისელი. საზოგადოებრივი ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზების მეთოდური რეკომენდიციები. საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2012წ. ISSN- 0132-6074, е. 38 N 4, გვ. 346-350б თბილისი.

რ. ქუთათელაძე, დ. ხვედელიძე. საზოგადოებრივი ინტერესები. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“. 2017წ. #1 (41) გვ. 205-213.

ფ. დიდებაშვილი. საზოგადოებრივი პროგრესის სპეციფიკური კრიტერიუმების მარქსისტული გაგების კრიტიკისათვის. სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი ,,მაცნე“. 2008წ. №1, თბილისი 2008, გვ.120–125.

გ. სალუქვაძე. საზოგადოებრივი ცნობიერების ეკოლოგიზაცია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები” N7. 2017წ. .

ა. კურატაშვილი. საზოგადოებრივი ცხოვრების დერეგულირების _ როგორც სახელმწიფო რეგულირებისა და სახელმწიფო მართვის შემადგენელი ნაწილის _ თეორია. ადამიანის უფლებების დაცვის სახელმწიფოებრივი პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2014წ. გვ. 69-75..

შ. ნაჭყებია. საზომ მოწყობილობათა კომპლექსურობა, როგორც ეფექტური მეთოდისაიმედოობისა და სიზუსტის გაზრდისთვის. სტუ-ს შრომები. 2007წ. #2 (3); გვერდი 3.

ი. ჩხეტია, გ. არჩვაძე. საზღვა კონსისტენტური საცხების რეცეპტურის გავლენა მათ საექსპლუატაციო თვისებებზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2014წ. №3.

ჯ. კანკაძე, მ.მოისწრაფიშვილი. საზღვაო ნავსადგურების საქმიანობის ეკონომიკური და ფინანსური მაჩვენებლების ანალიზი. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2004წ. უაკ 65.9(21) 373,3 გვ.7-9.

ჯ. კანკაძე, მ.მოისწრაფიშვილი, დ.ჯაფარიძე, ლ.გარდაფხაძე. საზღვაო ნავსადგურების საქმიანობის ეკონომიკური და ფინანსური მაჩვენებლების ანალიზი. ჟურნალი"მეცნიერება და ტექნოლოგიები". . 2004წ. #7-9; გვ.18-21.

მ. მოისწრაფიშვილი, ჯ. კანკაძე; დ. ჯაფარიძე; ლ. გარდაფხაძე. საზღვაო ნავსადგურების საქმიანობის ეკონომიკური და ფინანსური მაჩვენებლების ანალიზი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. #7-9; გვ. 18-21.

გ. ტყეშელაშვილი, ნაკაშიძე ნ.. საზღვაო პორტების როლი საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. ჟურნ. „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2016წ. 3(37).

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. საზღვაო პორტების როლი საქართველოში, სატრანსპორტო სისტემების განვითარებაში.. ჟ. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2016წ. N3 (36) გვ.60-66.

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. საზღვაო პორტების როლი საქართველოში, სატრანსპორტო სისტემების განვითარებაში.. . 2016წ. N3 (36).