სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. კურატაშვილი. სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის თავისებურებანი და მისი განსხვავება შერეული ეკონომიკური სისტემისაგან. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2009წ. გვ. 168-173..

ლ. ჩიქავა. სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის მოდელები და საქართველო.. ეკონომისტთა III რესპ. კონფერენციის მასალები. თსუ-ს სოხუმის ფილიალი. 2000წ. 7 გვ..

ა. კურატაშვილი. სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის პრინციპული თავისებურებანი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. I. თბილისი: პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2008წ. გვ. 317 - 324..

ა. კურატაშვილი. სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების პოლიტიკურ-სამართლებრივი პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი "ეკონომისტი". 2011წ. # 2. გვ. 33-36..

ა. კურატაშვილი. სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის ფორმირება და სამართლებრივი ფაქტორის პრაქტიკული გამოყენების პრობლემა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა". 2008წ. # 7-8, გვ. 43 - 47..

ა. კურატაშვილი. სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის ძირითადი წინააღმდეგობის თეორია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი". სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია. . 2015წ. # 5-6. გვ. 65-72..

ა. კურატაშვილი. სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის წინააღმდეგობები და ინსტიტუციონალიზმი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. I. თბილისი: პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2008წ. გვ. 333 - 337..

გ. ტალახაძე. სოციალური განწყობის გამსაზღვრელი ფაქტორები . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს ინჟინერინგი", სტუ-ს გამომცემლობა . 2013წ. #2 ,7.

გ. ტალახაძე, ს.პავლიაშვილი. სოციალური განწყობის როლი მიმდინარე სოციალურ ეკონომიკურ პრობლემებში. ჟურნალი ,,მეცნიერება და ცხოვრება". 2012წ. #2 ,6.

გ. ტალახაძე. სოციალური განწყობის წარმოშობის საფუძველი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2013წ. #1 ,5.

გ. ყურაშვილი. სოციალური დაზღვევა, როგორც სოციალური ეკონომიკის ფორმირების მნიშვნელოვან ფაქტორი. ჟურნალი "ეკონომიკა" N5-6. 2008წ. .

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ნიქაბაძე გაგა. სოციალური დაზღვევის სისტემა და მისი რეფორმირების პრობლემები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #3, გვ.259-271.

რ. შენგელია. სოციალური ინვესტიციების შესახებ. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. N 3-4.

რ. აბულაძე, ფ. წოწკოლაური. სოციალური კომერციის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში. ჟურნალი „ეკონომისტი“. 2015წ. სამეცნიერო შრომების კრებული VIII. 2015. გვ. 353-356 .

ი. კუტუბიძე. სოციალური კონტროლი და სოციალური გადახრები . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. №2, 322გვ.

გ. ამყოლაძე, ი.ამყოლაძე. სოციალური მართვის ეფექტიანი ლიდერის ქცევისა და თვისებების შესწავლა. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2016წ. N1, 98-109 გვ..

ა. კურატაშვილი. სოციალური მოგების თეორია _ საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და მართვის განმსაზღვრელი ინოვაციური კრიტერიუმის მეცნიერული საფუძველი. სახელმწიფოს ეფექტიანი მართვის პრობლემები პროფესორ ალფრედ კურატაშვილის შემოქმედებითი მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2016წ. გვ. 79-82..

. სოციალური მოვლენების გენდერული ექსპერტიზა ამერიკული მეთოდოლოგიით. Journal of American Studies, III, (ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამერიკის შესწავლის ცენტრი). . 2005წ. თბ., გვ. 480-486..

ნ. თოფურია, გ. სურგულაძე, დ.მარკოსიანი. სოციალური მომსახურების სისტემაში მონიტორინგის პროცესების ავტომატიზაცია. სტუ შრომების კრებული. 2010წ. მას N1(8), 175-181.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ხაჭაპურიძე დავით. სოციალური პარტნიორობა როგორც სოციალური პოლიტიკის რეალიზაციის უზრუნველყოფის საკვანძო მიმართულება. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6, გვ.215-226.