სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქუთათელაძე, დ. ხვედელიძე. საზოგადოებრივი ინტერესები. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“. 2017წ. #1 (41) გვ. 205-213.

ფ. დიდებაშვილი. საზოგადოებრივი პროგრესის სპეციფიკური კრიტერიუმების მარქსისტული გაგების კრიტიკისათვის. სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი ,,მაცნე“. 2008წ. №1, თბილისი 2008, გვ.120–125.

გ. სალუქვაძე. საზოგადოებრივი ცნობიერების ეკოლოგიზაცია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები” N7. 2017წ. .

ა. კურატაშვილი. საზოგადოებრივი ცხოვრების დერეგულირების _ როგორც სახელმწიფო რეგულირებისა და სახელმწიფო მართვის შემადგენელი ნაწილის _ თეორია. ადამიანის უფლებების დაცვის სახელმწიფოებრივი პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2014წ. გვ. 69-75..

შ. ნაჭყებია. საზომ მოწყობილობათა კომპლექსურობა, როგორც ეფექტური მეთოდისაიმედოობისა და სიზუსტის გაზრდისთვის. სტუ-ს შრომები. 2007წ. #2 (3); გვერდი 3.

ი. ჩხეტია, გ. არჩვაძე. საზღვა კონსისტენტური საცხების რეცეპტურის გავლენა მათ საექსპლუატაციო თვისებებზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2014წ. №3.

ჯ. კანკაძე, მ.მოისწრაფიშვილი. საზღვაო ნავსადგურების საქმიანობის ეკონომიკური და ფინანსური მაჩვენებლების ანალიზი. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2004წ. უაკ 65.9(21) 373,3 გვ.7-9.

ჯ. კანკაძე, მ.მოისწრაფიშვილი, დ.ჯაფარიძე, ლ.გარდაფხაძე. საზღვაო ნავსადგურების საქმიანობის ეკონომიკური და ფინანსური მაჩვენებლების ანალიზი. ჟურნალი"მეცნიერება და ტექნოლოგიები". . 2004წ. #7-9; გვ.18-21.

მ. მოისწრაფიშვილი, ჯ. კანკაძე; დ. ჯაფარიძე; ლ. გარდაფხაძე. საზღვაო ნავსადგურების საქმიანობის ეკონომიკური და ფინანსური მაჩვენებლების ანალიზი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. #7-9; გვ. 18-21.

გ. ტყეშელაშვილი, ნაკაშიძე ნ.. საზღვაო პორტების როლი საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. ჟურნ. „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2016წ. 3(37).

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. საზღვაო პორტების როლი საქართველოში, სატრანსპორტო სისტემების განვითარებაში.. ჟ. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2016წ. N3 (36) გვ.60-66.

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. საზღვაო პორტების როლი საქართველოში, სატრანსპორტო სისტემების განვითარებაში.. . 2016წ. N3 (36).

ზ. მელქაძე, მ.მამნიაშვილი. საზღვარგარეთის ქვეყნების საპროცესო კანონმდებლობის თავისებურებები. კრებული: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2015წ. .

მ. მამნიაშვილი. საზღვარგარეთის ცალკეულ ქვეყნებში სასამართლო პროცესის ზოგადი დახასიათება . ჟურნ. „მართლმსაჯულება და კანონი“, . 2009წ. N2 გვ. 132-138.

მ. მამნიაშვილი. საზღვარგარეთის ცალკეული ქვეყნების სისხლის სამართლის პროცესის ზოგადი დახასიათება. ჟურნ. „თემიდა“,. 2009წ. 2 (4) გვ. 75-88.

შ. ბოსტანაშვილი. საზღვრების კონფლიქტი და ურბანული კონფლიქტის საზღვრები. კავკასიის მაცნე. 2003წ. .

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი. სათავსების დაცვის ტექნოლოგია ხმაურის ზემოქმედებისაგან. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია". 2011წ. #4(60), გვ.6.

ი. ირემაშვილი, null. სათავსების დაცვის ტექნოლოგია ხმაურის ზემოქმედებისაგან. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2011წ. #4(60), გვ. 79-84.

ზ. ეზუგბაია, ი.ირემაშვილი. სათავსების დაცვის ტექნოლოგია ხმაურის ზემოქმედებისაგან. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2011წ. .