სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი, ღონღაძე ლაშა. საუღელტეხილო უბნებზე ლიანდაგის კაპიტალური შეკეთების ტექნოლოგიური პროცესის დამუშავება თანამედროვე მაღალი წარმადობის სალიანდაგო მანქანების გამოყენებით. სტუ შრომები” ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2005წ. ISSN 1512-0996 #3(457), გვ. 109-110.

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა, ლ. ღონღაძე. საუღელტეხილო უბნებზე ლიანდაგის კაპიტალური შეკეთების ტექნოლოგიური პროცესის დამუშავება თანამედროვე მაღალი წარმადობის სალიანდაგო მანქანების გამოყენებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2005წ. სტუ შრომები”, #3(457),გვ. 109-110..

ე. კალატოზიშვილი, დათუკაშვილი გ., ხომასურიძე მ., მუჯირი ლ.. საფერავის ყურძნის ჯიშიდან მაღალხარისხოვანი ღვინის დამზადების რაციონალური ტექნოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2008წ. #3, გვ. 98-101..

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი. საფერავის” ჯიშის ყურძნისაგან დამზადებული ღვინოების დამზადებული ღვინოების დაძველების პროცესების გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2003წ. №11.

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე. საფერმენტაციო აპარატების ზოგი-ერთი კონსტრუქციული თავისებურება აბტიბიოტიკების წარმოების დროს. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #2, 2013. 2013წ. 29-36.

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე. საფერმენტაციო აპარატურის ზოგიერთი კონსტრუქციული თავისებურება ანტიბიო-ტიკების წარმოების დროს. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2013 წ. ტ. 1, #2, გამ-ბა `გეორგიკა~. 2013წ. 29-35.

მ. გოცაძე, მ.მერაბიშვილი. საფეხუროვანი რეგული-რების სარელსო წრედის გაანგარისების მეთოდიკა . ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2013წ. #3-4 (51-52), 2013 .

ჯ. კანკაძე, ბ.ჟვანია,მ.კანკაძე. საფინანსო ორგანიზაციების როლი საქართველოს ინტეგრაციულ სამეურნეო სისტემის ფორმირებაში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. გვ.83–84.

კ. ოდიშარია, გ. სურგულაძე, ც. ფხაკაძე, ა. კეკენაძე. საფინანსო ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების და IT-სამსახურის ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების შეფასება. . სტუ–ს შრომების კრებული „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“,. 2016წ. №1, გვ.248–253.

გ. გაბაიძე. საფინანსო სექტორის სისუსტის მიზეზები განვითარებად ქვეყნებში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სსაუ, შრომათა კრებული, . 2001წ. ტ. 14. თბ. 2001 წ. გვ. 300.

ზ. ვაშაკიძე, მანუჩარ ჯაგოდნიშვილი. საფინანსო სისტემა ადგილობრივ თვითმმართველობაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2014წ. #3-4, 68-77 გვ..

ა. კურატაშვილი. საფინანსო სისტემა და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის აუცილებლობა. მეცნიერული შემოქმედება_გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2010წ. გვ. 99-104..

ნ. მაისურაძე. საფინანსო-ეკონომიკური კრიზისი - დროებითი ყკყსვლა ახალი ინოვაციური პროცესებისთვის. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009. 0წ. .

ა. ქუთათელაძე, ლ. ქუთათელაძე. საფინანსო-საბანკო ორგანიზაციაში ინფორმაციული უსაფრთხო-ების უზრუნველყოფისა და რისკების მართვის მეთოდები. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირება-დი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”. 2012წ. № 1-2 გვ. 57-61 .

ა. ქუთათელაძე, ი.კვეტენაძე. საფინანსო–საბანკო დაწესებულებაში დაკრედიტების პროცესის ინოვაციური რისკები. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა – XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2013წ. #3 გვ. 178-182 .

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. საფინანსო–საინვესტიციო სფერო–ახალი ეკონომიკურ–ფინანსური კატეგორია. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 6 .

მ. ყიფშიძე, ვ.კავთუაშვილი. საფირმო სტილი ბრენდის ფორმირებაში. გამომცემლობა. 2006წ. 2 გვ.101-107.

თ. ხინიკაძე-გვარამია. საფონდო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების განვითარების ეტაპები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2014წ. №2.

თ. ხინიკაძე-გვარამია, ქ.შონია. საფონდო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების თეორიული ასპექტები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. №2.

ვ. დათაშვილი, თამარ ხინიკაძე , ქეთინო შონია. საფონდო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების თეორიული საფუძვლები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. 2.