სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჩხარტიშვილი, სიხარულიძე ნუგზარი. სათაურების სტრუქტურა და სტილი (ბრიტანული და ამერიკული პრესის მაგალითზე) . საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. . 2009წ. შრომები 1(13), გვ. 162-167.

თ. ჯაგოდნიშვილი. სათაური და რეზიუმე. საქ, განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, „შრომები“. 2007წ. ტ. 10, გვ. 301-303.

ჟ. ვარძელაშვილი. სათაური მას-მედიაში როგორც პიროვნების გონებაზე ზეგავლენის ხერხი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2008წ. .

თ. ჯიშკარიანი, რ.კანდელაკი, მ.რაზმაძე. სათბობ-ელემენტები (Fuel Cells) და ნულოვანი გამონაბოლქვები ატმოსფეროში. „ენერგია", სამეცნიერო-ტენიკური ჟურნალი. 2007წ. #1(41), გვ.39-43.

ზ. გასიტაშვილი, ლ.იმნაიშვილი, ს.ზუმბურიძე. სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელის დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". ნაშრომთა კრებული თბილისი, . 2010წ. .

ზ.გასიტაშვილი. ლ.იმნაიშვილი, ს.ზუმბურიძე. სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელის დამუშავება.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". ნაშრომთა კრებული თბილისი,. 2010წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ფანცხავა ელენე, მჭედლიძე ქეთევანი. სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების პროგნოზირება. თბილისი. ჟ.“ენერგია“ . 0წ. ჟ.“ენერგია“ N1(41), 2007. ISSN 1512–0120 გვ.59-64.

მ. რაზმაძე. სათბობ–ელემენტები(Fuel Cells) და ნულოვანი გამონაბოლქვები ატმოსფეროში.. ჟურნალი " ენერგია" . 2007წ. # 1(41) გვ. 39–43.

მ. რაზმაძე. სათბობ–ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების საოპტიმიზაციო ამოცანების მოდელირების საკითხები. ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. # 4 (48) გვ. 80 –83.

გ. არაბიძე, ი.ფხალაძე. სათბურის გაზების ემისიის შემცირების პოლიტიკა და გასატარებელი ღონისძიებები. Georgian Engineering News,#3(vol.75),Tbilisi,2015. 2015წ. გვ.59-61.

ნ. ბეგლარაშვილი. სათბურის გაზების შემცირების პოტენციალი რიკოთის გვირაბით სარგებლობისას და მისი ეკონომიკური ეფექტურობის მაჩვენებელი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. #3, გვ.301-304 ,ISSN 1512-0686.

დ. ნატროშვილი, ელგუჯა შაფაქიძე, ირაკლი ძმანაშვილი. სათოხნი კულტურების კობინირებული სათესი მანქანა მცირეკონტურიანი ნაკვეთებისათვის. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ,, მოამბე",. 2006წ. მოამბე #20, გვ.265-268.

დ. ნატროშვილი, ი. ძმანაშვილი, ნ. ზანგალაძე. სათოხნი კულტურების კომბინირებული სათესი მანქანის გამომთესი აპარატის კვლევა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი XXXVII, გვ.143-145.

დ. ნატროშვილი. სათოხნი კულტურების მექანიკური გამომთესი აპარატის ძირითადი პარამეტრების განსაზღვრა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2002წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი XVI, გვ.142-146.

დ. ნატროშვილი, ე. შაფაქიძე, ი. ძმანაშვილი. სათოხნი კულტურების წარმოების მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების სრულყოფა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი XXXVII, გვ.114-118.

ქ. გიორგობიანი. საიდან მოდიხარ სიყვარულო?. "მნათობი". 0წ. 1984 წ. N2. გვ.172-174.

ნ. ჯოჯუა, ზ. ჯოჯუა, რ. კაკუბავა. საიმედოობის უზრუნველყოფა, როგორც სტრუქტურული მართვის ამოცანა. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები . 2013წ. #1(14),27-32.

რ. ქინქლაძე. საინდექსო მეთოდი სამართლებრივ სტატისტიკაში. ჟ.,, საერთაშორისო ბიზნესი". საერთაშორისო , სამეცნიერო შრომების კრებული, VI ტ. . 2008წ. #1-4 .

ს. ხუციშვილი, . ნ. მჭდლიშვილი,. საინვესტიციო პროექტების შერჩევის ზოგიერთი საკითხი. . 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“ გვ 128-129.