სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. იმნაძე, დ.რაზმაძე, ე.ბიბილური, ზ.ჩაქსელიანი, ც.სიხარულიძე, გ.გაზდელიანი, მ.ლიპარტელიანი. საკვები ელემენტების შემცველობა ქვემო ქართლის ძირითადი ტიპის ნიადაგებში. რადიოეკოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 2009წ. ტ. IV-V, გვ. 195-198.

ე. მისაბიშვილი, გ. გოგიჩაძე. საკვები ცხიმებისა და ონკოგენეზის შესაძლო ურთიერთკავშირის საკითხისთვის. . საქ. მეცნ. აკად. მაცნე. სერ. ბიოლ. A, ტ. 28. 2002წ. ტ. 28, #5-6, გვ.519-523..

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი. საკვების აუცილებელი შემადგენლობა და მნიშვნელობა. . 1997წ. .

ი. სარჯველაძე. საკვების დამზადების თანამედროვე მდგომარეობა და შენახვის პერსპექტიული ტექნოლოგიები. სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი „აგრარული საქართველო“ . 2014წ. #5 (37), მაისი. 2014წ. 24-27..

ი. სარჯველაძე. საკვებწარმოების დარგის განვითარება რენტაბელური მეცხოველეობის საფუძველია. სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი „აგრარული საქართველო“ . 2014წ. #7 (39), ივლისი. 2014წ. 24-27..

ნ. ნადარეიშვილი, ნოდარ ძიძიკაშვილი. საკლუბო დასვენების სისტემა ტურიზმის ინდუსტრიაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ . 2007წ. შრომები, 10. გვ.196-201..

თ. მაჭავარიანი. საკომუნიკაციო სივრცის ცნების გააზრებისათვის ლინგვოპრაგმატულ პარადიგმაში. საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი "Scripta manent". 2013წ. #4 (20), გვ. 54-58.

ნ. ბაღათურია. საკონიაკე სპირტების დაჩქარებული დავარგების ტექნოლოგია . სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2006წ. №15, გვ. 188-192.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშვილი ნანული. საკონიაკე სპირტებსა და სპირტიან ნაყენებში ეთილის სპირიტის განსა- ზღვრის დაზუსტებული მეთოდი. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. №14, გვ. 68-70.

ნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი. საკონიაკე სპირტებსა და სპირტიან ნაყენებში ეთილის სპირტის განსაძღვრის დაზუსტებული მეთოდი. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2005წ. №14, გვ. 68-69.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი. საკონიაკე სპირტებსა და სპირტიან ნაყენებში ეთილის სპირტის განსაძღვრის დაზუსტებული მეთოდი. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. №14, გვ. 68-69.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. საკონიაკე სპირტის დაჩქარებული დავარგების ტექნოლოგია. სსმმ აკადემიის . 2006წ. №15, გვ. 188-192.

გ. ბელთაძე, ნ. ჯიბლაძე. საკონკურსო ამოცანის გადაწყვეტა ბუნების წინააღმდეგ თამაშის მოდელის ანალიზით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. № 1(14), გვ. 13-26.

თ. ჩიგოგიძე. საკონკურსო პროექტების შეფასების ექსპერტული სისტემა. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. . 2014წ. ISSN 2233-3266. №4, 87-96 გვ.

ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი. საკონტაქტო ზედაპირების ოპტიმალური პარამეტრების კვლევა და ანალიზი. სტუ-ს შრომები № 2, (488). 2013წ. .

ნ. ბუთხუზი. საკონტეინერო გადზიდვების მართვის ეფექტური სისტემის დამუშავება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2013წ. 27-30.

ვ. ქართველიშვილი, მ. შილაკაძე, მ. ბარბაქაძე, რ. ქელდიშვილი. საკონტეინერო ტერმინალში მომუშავე ხარიხა ამწეს შეერთებების გაანგ არიშება ამტანობაზე ზღვრული ძაბვების მეთოდით. სასწავლო მეთოდური და სამეცნიერო შრომების კრებული ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2009წ. #4 (16).

მ. შილაკაძე, ვ.ქართველიშვილი, რ.ქელდიშვილი. საკონტეინერო ტერმინალში მომუშავე ხარიხა ამწის შენადუღი შეერთებების გაანგარიშება ამტანობაზე ზღვრული ძაბვების მეთოდით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2009წ. ISSN 1512-3537, №4(16).

თ. ჯაგოდნიშვილი. საკრალური და სეკულარული პუბლიცისტურ ტექსტებში. სტუ ჟურნალი ”განათლება”. 2012წ. №3 (6), გვ. 93-96.

თ. სუხიაშვილი. საკრედიტო მომსახურების მართვის ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება. , , . სტუ-ს შრომები. 2010წ. № 2(7), გვ. 227-232..