სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ქრისტესიაშვილი, ი. გოგოლაძე, რ. მახვილაზე. საკრედიტო რისკები და იპოთკური ბაზრის გავლენა მშენებლობაზე. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2018წ. 4(47), 4 გვ..

რ. ბურდიაშვილი. საკრედიტო რისკი და მისი მართვის სირთულეები. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2008წ. #10, გვ. 88-92..

თ. ცაბაძე, ი.ჭელიძე, ნ.გეგუჩაძე. საკრედიტო რისკის შეფასება ფაზი მიმართებების გამოყენებით. ბიზნეს-ინჟინერინგი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2017წ. №1-2, გვ.164-168.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. საკუთარი და უცხოური ინვესტიციების გამოყენების ოპტიმალური თანაფარდობის რეგულირების მექანიზმები. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2011წ. 9-10.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საკუთარი და უცხოური ინვესტიციების გამოყენების ოპტიმალური თანაფარდობის რეგულირების მექანიზმები . ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. N 9-10.

რ. გიორგობიანი, ნ.ბერიშვილი, გ. ჯავახიშვილი. საკუთარი წონის მოქმედებით გაჭიმული და განივი მიმართულებით წაროქმნილი მოცულობითი ძალებით შეკუმშული სხეულის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2013წ. №2(19).

გ. გოგოლაძე. საკუთრების არსის გარკვევისათვის . ეკონომიკა. 2011წ. N3.

დ. გუბელაძე, ს. პავლიაშვილი. საკუთრების ფორმები და საბაზრო ურთიერთობები საქართველოში. . საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე „სოციალურ–ეკონომიკური განვიითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები“ .. 2013წ. გვ.182–186, ქუთაისი ..

ს. პავლიაშვილი. საკუკუთრებითი ურთიერთობების ტრანსფორმაცია და პერსპექტივები საქართველოში.. საქ. ეკონომიკის მეცნიერებათა აკადემია. 2013წ. გვ.158.

მ. ბეგიაშვილი. საკულტო ნაგებობები საქართველოში. სტუ-ს 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, . 2010წ. 2010წელი.

ო. შამანაძე, გ.შამანაძე. სალაპარაკო და პაკეტურ ტრაფიკებს შორის საინფორმაციო რესურსების განაწილების პარამეტრების აწყობის მეთოდიკა. სტუ, შრომები, "მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2011წ. № 1(10). თბილისი 2011, გვ.183-185..

რ. ენაგელი, დ. აბზიანიძე, გ.ჩქარეული. სალექ მანქანაში საგების გაფხვიერების შესაფასებელი მოწყობილობა. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2011წ. #1-3, 2011, გვ56-61.

გ.ჩქარეული. სალექ მანქანებში საგების გაფხვიერების შესაფასებელი მოწყობილობა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, № 3, თბილისი, 2011. 2011წ. .

რ. ენაგელი, რ. ენაგელი, გ. ბუცხრიკიძე, მ. თუთბერიძე, ნ. სამხარაძე. სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. `სამთო ჟურნალი. 2003წ. #1-2(10-11).

თ. შარაბიძე. სალექი მანქანის ავტომატური რეგულირება აქტივაციური ანალიზის მეთოდების საშუალებით. სტუ-ს შრომები. 2000წ. #2 (430) გვ. 97-103.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. მარგველანი. სალექსიკონო ერთეულთა აღწერა ლექსიკური ფუნქციების მიხედვით. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული №10, თბილისი, გვ. 181-186.. 2006წ. .