სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საინვესტიციო გარემო - ინვესტიციური აქტიურობის უმთავრესი პირობა. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. N 5-6.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. საინვესტიციო გარემო - ინვესტიციური აქტიურობის უმთავრესი პირობა. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2011წ. 5-6.

ნ. ბებიაშვილი. საინვესტიციო გარემო და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. #3, გვ.89-92.

ც. ელგენდარაშვილი, გ. ყურაშვილი თ. ბერიძე. საინვესტიციო გარემო საქართველოში. „უნივერსალი“ თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა . 2014წ. .

დ. მაგრაქველიძე. საინვესტიციო გარემოს გაჯანსაღების აუცილებლობა საქართველოში. საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2011წ. #2.

ზ. გაბისონია. საინვესტიციო და სხვა ეკონომიკური დავების განხილვის ზოგიერთი კომპეტენციურ-პროცედურული საკითხი. სამართალი. 1999წ. N1.

ზ. გაბისონია. საინვესტიციო დავის მონაწილე იურიდიულ პირთა პერსონალური სტატუსის განსაზღვრის პრობლემა. სამართალი. 2001წ. N11.

ი. მამალაძე, ხათუნა ბარბაქაძე. საინვესტიციო მიმზიდველობა და მისი ამაღლების გზები. თსუ სტამბა; ჟუნალი "ეკონომისტი". 2009წ. №2; 94-99 გვ.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია. საინვესტიციო პოლიტიკა და ადგილობრივი წარმოების განვითარების პერსპექტივები მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №3-4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია. საინვესტიციო პოლიტიკა და ადგილობრივი წარმოების განვითარების პერსპექტივები მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №3-4.

მ. ახობაძე, ნ. ვარძიაშვილი. საინვესტიციო პოლიტიკა ევოლუციურ ეკონომიკურ პროცესებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი -„განათლება“. 2016წ. N2 (16), გვ.140-145, ISSN 2346-8300, თბილისი.

ნ. ჭიკაიძე. საინვესტიციო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. ჟ.ეკონომიკა. 2011წ. N5-6.

ჯ. კანკაძე, მ.კანკაძე,ა.მებონია,ვ.დოგრაშვილი. საინვესტიციო პოლიტიკისა და საინვესტიციო საქმიანობის გავლენა სატრანსპორტო დერეფნის განვითარებაზე. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 2010წ. N 1 (7) გვ.77–78.

ნ. კიკნაძე. საინვესტიციო პოტენციალის ფაქტორის გამოყენების ეფექტიანობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰიდროინჟინერია. 2010წ. №1-2(9-10)ISNN1512-410x; გვ..28-34.

ნ. ბებიაშვილი. საინვესტიციო პროექტები და ფინანსური ანალიზის სტანდარტული მიდგომების ნაკლოვანებები. ჟურნალი ეკონომიკა. 2005წ. #7-8, გვ. 96-99.

ს. ხუციშვილი, . დ. გორგიძე, ვ. ბურჯანაძე, გ. ჯავახაძე,. საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური კრიტერიუმების საშუალებით.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“, (შრომების კრებული) გვ 104-106 .

დ. მაგრაქველიძე. საინვესტიციო პროექტების ბიზნეს-გეგმის სპეციფიკა და მოთხოვნები მისი ხარისხისადმი (რეკომენდაცია). საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2010წ. # 2(37).

ნ. ბებიაშვილი, მ.მაღრაძე. საინვესტიციო პროექტების დაფინანსების წყაროები. ჟურნალი ეკონომიკა. 2006წ. #9-10, 50-54.

ნ. ბებიაშვილი. საინვესტიციო პროექტების ვარიანტების შემუშავება და გადაწყვეტილების მიღება. ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. #6, გვ. 57-60.

ა. ქუთათელაძე, თ. მატუა. საინვესტიციო პროექტების მართვის საშუალებების ანალიზი. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. №1-2, გვ.49-53.