სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. საინვეტიციო პროექტების დაზღვევის საკითხები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2009წ. # 2(34).

დ. ჯაფარიძე, მარინე ლომიძე. საინოვაციო ბიზნესის განვითარება საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი - „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2016წ. ISSN 1512-3537 გვ: 105-112.

თ. დევიძე. საინოვაციო პროცესების მენეჯმენტი. თბილისის ტურიზმის აკადემია, სამეცნიერო ძიებანი. 2013წ. IX ტომი, 22-25.

ლ. გვაჯაია. საინოვაციო საქმიანობის ორგანიზაცია საწარმოში. გამომც. "მერიდიანი" , ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია, ჟ. "მოამბე". 2010წ. #13-14, გვ.გვ.158-160.

ლ. გვაჯაია. საინოვაციო საქმიანობის ორგანიზაცია საწარმოში. ჟ."სოციალური ეკონომიკა" . 2009წ. #3, გვ.გვ.87-90.

ე. ბარათაშვილი, ნ.ქოქოსაძე. საინოვაციო საქმიანობის რეგიონული ასპექტები. თბილისი. ჟურნალი "ინოვაცია". 2003წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, გურამ ამყოლაძე. საინოვაციური პროცესების საინვესტიციო უზრუნველყოფის პროცესები. მედიცინის მენეჯმენტი, სოციალური მედიცინა. 2012წ. N3-4; .

G. Iashvili, გ. ბუაჩიძე, თ. იაშვილი. საინჟინრო გეოლოგიური პრობლემები, დაკავშირებული ურბანულ სანაპირო ბატუმისა და ფოთის ტერიტორებთან. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურ. "მოამბე". 2007წ. .

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, გ. შენგელია. საინჟინრო გეომეტრიის გრაფიკული ამოცანები და მათი გადაწყვეტა კომპიუტერის გამოყენებით. ჟურნალი ‘’შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები’’. 2008წ. №2(5), 8.

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. საინჟინრო გრაფიკის კომპიუტერული სწავლება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”. 2006წ. N 3(26) ISSN 1512-0333.

ნ. ნოზაძე. საინჟინრო გრაფიკის კონკრეტული ამოცანების ამოხსნის გზები. სტუ განათლება. 2012წ. ISSN N 1512-102X N 2(5) 4.

ნ. ნოზაძე, მ. ბარბაქაძე. საინჟინრო გრაფიკის სწავლება პედაგოგიური პრინციპების გათვალისწინებით. სტუ განათლება . 2012წ. ISSN N 1512-102X N2(5) 3.

მ. დემეტრაშვილი. საინჟინრო გრაფიკის სწავლების მეთოდიკის საკითხები. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". ISSN 1512-0457. 2007წ. №8, გვ. 159–167.

მ. დინუაშვილი, მ. დემეტრაშვილი. საინჟინრო გრაფიკის სწავლების მეთოდიკის საკითხები.. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. №18, 159-167..

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. საინჟინრო გრაფიკის სწავლების ობიექტზე ორიენტირებული ასპექტები . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”. 2006წ. N 3(26) ISSN 1512-0333.

გ. ტყეშელაშვილი. საინჟინრო დადაწყვეტათა ეკონომიკური შეფასების საკითხისათვის. ბიზნესინჟინერინგი. 2012წ. 1, 25-34 გვ..

რ. ცხვედაძე, კ. ქაჯაია. საინჟინრო ნაგებობათა სამყარში.. სამშენებლო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. # 2.

ნ. ნოზაძე, ანზორ შავგულიძე. საინჟინრო პრაქტიკის ამოცანების ამოხსნა მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდის გამყენებით. "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". 2011წ. შრომათა კრებული.

მ. მაცაბერიძე, ლ. გვასალია. საინჟინრო ტექნიკური და ტექნოლოგიური ექსპერტიზის კურსის სწავლებისათვის. მეცნიერება და ტექნიკა. 1998წ. №10-12, გვ.115-122.

ლ. კვარაცხელია. საინჟინრო ფსიქოლოგის და ერგონომიკის მიზნები. თსუ. 2014წ. 6 გვერდი.