სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კიკნაძე. საინვესტიციო საქმიანობის აქტივიზაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2008წ. შრომები№2(468); გვ.88-90.

დ. მაგრაქველიძე. საინვეტიციო პროექტების დაზღვევის საკითხები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2009წ. # 2(34).

. საინვეტიციო პროექტების დაზღვევის საკითხები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2009წ. # 2(34).

დ. ჯაფარიძე, მარინე ლომიძე. საინოვაციო ბიზნესის განვითარება საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი - „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2016წ. ISSN 1512-3537 გვ: 105-112.

თ. დევიძე. საინოვაციო პროცესების მენეჯმენტი. თბილისის ტურიზმის აკადემია, სამეცნიერო ძიებანი. 2013წ. IX ტომი, 22-25.

ლ. გვაჯაია. საინოვაციო საქმიანობის ორგანიზაცია საწარმოში. გამომც. "მერიდიანი" , ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია, ჟ. "მოამბე". 2010წ. #13-14, გვ.გვ.158-160.

ლ. გვაჯაია. საინოვაციო საქმიანობის ორგანიზაცია საწარმოში. ჟ."სოციალური ეკონომიკა" . 2009წ. #3, გვ.გვ.87-90.

ე. ბარათაშვილი, ნ.ქოქოსაძე. საინოვაციო საქმიანობის რეგიონული ასპექტები. თბილისი. ჟურნალი "ინოვაცია". 2003წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, გურამ ამყოლაძე. საინოვაციური პროცესების საინვესტიციო უზრუნველყოფის პროცესები. მედიცინის მენეჯმენტი, სოციალური მედიცინა. 2012წ. N3-4; .

G. Iashvili, გ. ბუაჩიძე, თ. იაშვილი. საინჟინრო გეოლოგიური პრობლემები, დაკავშირებული ურბანულ სანაპირო ბატუმისა და ფოთის ტერიტორებთან. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურ. "მოამბე". 2007წ. .

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, გ. შენგელია. საინჟინრო გეომეტრიის გრაფიკული ამოცანები და მათი გადაწყვეტა კომპიუტერის გამოყენებით. ჟურნალი ‘’შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები’’. 2008წ. №2(5), 8.

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. საინჟინრო გრაფიკის კომპიუტერული სწავლება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”. 2006წ. N 3(26) ISSN 1512-0333.

ნ. ნოზაძე. საინჟინრო გრაფიკის კონკრეტული ამოცანების ამოხსნის გზები. სტუ განათლება. 2012წ. ISSN N 1512-102X N 2(5) 4.

ნ. ნოზაძე, მ. ბარბაქაძე. საინჟინრო გრაფიკის სწავლება პედაგოგიური პრინციპების გათვალისწინებით. სტუ განათლება . 2012წ. ISSN N 1512-102X N2(5) 3.

მ. დემეტრაშვილი. საინჟინრო გრაფიკის სწავლების მეთოდიკის საკითხები. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". ISSN 1512-0457. 2007წ. №8, გვ. 159–167.

მ. დინუაშვილი, მ. დემეტრაშვილი. საინჟინრო გრაფიკის სწავლების მეთოდიკის საკითხები.. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. №18, 159-167..

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. საინჟინრო გრაფიკის სწავლების ობიექტზე ორიენტირებული ასპექტები . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”. 2006წ. N 3(26) ISSN 1512-0333.

გ. ტყეშელაშვილი. საინჟინრო დადაწყვეტათა ეკონომიკური შეფასების საკითხისათვის. ბიზნესინჟინერინგი. 2012წ. 1, 25-34 გვ..

რ. ცხვედაძე, კ. ქაჯაია. საინჟინრო ნაგებობათა სამყარში.. სამშენებლო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. # 2.

ნ. ნოზაძე, ანზორ შავგულიძე. საინჟინრო პრაქტიკის ამოცანების ამოხსნა მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდის გამყენებით. "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". 2011წ. შრომათა კრებული.