სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მაცაბერიძე, ლ. გვასალია. საინჟინრო ტექნიკური და ტექნოლოგიური ექსპერტიზის კურსის სწავლებისათვის. მეცნიერება და ტექნიკა. 1998წ. №10-12, გვ.115-122.

ლ. კვარაცხელია. საინჟინრო ფსიქოლოგის და ერგონომიკის მიზნები. თსუ. 2014წ. 6 გვერდი.

გ. ომსარაშვილი. საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევები ბახვი ჰესის 3-ის ჰიდროენერგიული კომპლექსის ტერიტორიაზე,. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2011წ. ტომი 7-9, გვ.52..

გ. ომსარაშვილი. საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევები ბახვი ჰესის 3-ის ჰიდროენერგიული კომპლექსის ტერიტორიაზე,. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2011წ. ტომი 7-9, გვ.52..

ნ. ჭიკაიძე, გ. ყურაშვილი. საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგიისა და ერგონომიკის ინტეგრაციის ახალი პარადიგმა. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2013წ. N4 გვ.131.

ქ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე, ზ. სესკურია. საინფორმაციო სისტემების აგებისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიებთავისებურებები კონსტრუქციების დიაგნოსტიკის ამოცანებში . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი“ენერგია". 2005წ. № 3(35), გვ.98-102.

ჰ. კუპრაშვილი, კ. ოდიშარია, თ. შარაშენიძე. საინფორმაციო ანალიზირება და პროგნოზირება მართვის პროცესში . ჟურნ. “კავკასიის მაცნე”. 2001წ. # 4, გვ. 15-16.

გ. ბაღათურია. საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ. სტუ. ,,სოციალური ეკონომიკა" XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #2 გვ.6.

ჰ. კუპრაშვილი. საინფორმაციო პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტი. პოლიტოლოგიის პრობლემები. ”საზ. ცოდნა”. 1999წ. ნაწილი III , გვ. 10-22.

ჰ. კუპრაშვილი, თ. შარაშენიძე. საინფორმაციო პოლიტიკის სტრუქტურული ასპექტები პოლიტიკური მოდერნიზაციის პროცესში. ჟურნ. „პოლიტიკური ტექნოლოგიები“. 2001წ. # 2, გვ.18-31.

ჰ. კუპრაშვილი. საინფორმაციო პოლიტიკისა და საინფორმაციო უშიშროების უზრუნველყოფის ზოგიერთი ასპექტი . გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 2003წ. I ნაწილი N105, II ნაწილი N106, III ნაწილი N107-8.

ო. ზუმბურიძე, ნ. ჟიჟილაშვილი. საინფორმაციო საზოგადოებისადმი ქვეყნის მზაობის საერთაშორისო ინდექსები. ბიზნეს ინჟინერინგი. . 2012წ. თბილისი, 101-107 გვ..

თ. ჩუბინიშვილი, ო. შატბერაშვილი. საინფორმაციო საქმიანობა ქვეყნის საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პროცესში. . სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის „ინფორმატიზაცია, ახალი ტექნოლოგიები“, შრომათა კრებული.. 1997წ. თბილისი. 21-22 ოქტომბერი, 1997.

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი, თ. ხარიტონაშვილი. საინფორმაციო სიგნალით დაკავებული მონაცემთა გადაცემის არხის ავტომატური კონტროლის მოწყობილობის დამუშავება. ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. 1(8).

გ. ჯანელიძე, სანდრო გიუნაშვილი. საინფორმაციო სისტემებზე ზემოქმედების საშუალებების გამოვლენის მეთოდიკა და ინფორმაციის დაცვის კომპლექსური სისტემის მიმართ ძირითადი მოთხოვნები. III საერთაშორისო კონფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება, ბათუმი 2014 . 17-19 ოქტომბერი. შრომების კრებული. 2015წ. ISBN: 978-9941-0-7378-6, გვ.207-210..

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, ც. ქოროღლიშვილი. საინფორმაციო სისტემებზე თავდასხმების ძიების ამოცანებში ხელოვნური ინტელექტის მეთოდების გამოყენება. III საერთაშორისო კონფერენცია, "კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება", ბათუმი . 2015წ. 17-19 ოქტომბერი. შრომების კრებული გამ.2015 ოქტომბერი, ISBN: 978-9941-0-7378-6, გვ.211-214..

მ. ოხანაშვილი, მ. ხართიშვილი. საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალურ-სტრუქტურული ანალიზი. ყოველკვირეული სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“. 2012წ. გვ.75-80.

ნ. თოფურია, ბაკურია კობა, ლომიძე მაკა. საინფორმაციო სისტემების დაპროექტება ობიექტ-როლური მოდელირების და სერვის-ორიენტირებული არქიტექტურის ბაზაზე.. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N1(17). 2014წ. .

გ. ჯანელიძე, სანდრო გიუნაშვილი. საინფორმაციო სისტემების დაცვის პრობლემები და ამოცანები. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2013წ. #3(16), 43-47გვ..