სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. გოცაძე, ი. ბერიძე. საისრო ელექტროამძრა-ვების საიმედოობისა და უსაფრთხოების შეფასება ავარიული დაცვის საშუა-ლებათა დარეზერვების გათვალისწინებით. ჟურნალი "ტრანსპორტი", . 0წ. #3-4 (59-60), 2015 .

თ. ჯაგოდნიშვილი. საისტორიო გამოკვლევა ვაჟა-ფშაველას შესახებ. ჟრნალი „მნათობი“. 1983წ. N12.

ნ. ბახსოლიანი. საისტორიო ეტიუდები ჟურნალ ქართლოსის ფურცლებიდან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია1945-2015. 2017წ. #2, 170-175.

ე. გვენეტაძე. საიფორმაციო ომის როლი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დაწყების პროცესში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2008წ. .

ნ. თოფურია. საკადრო პერსონალის შერჩევის ავტომატიზებული სისტემის დაპროექტება კორპორაციის (ფირმის) მენეჯერებისათვის. სტუ შრ.კრებ.: “მას”-N2(7). 2009წ. 150-151.

ზ. სიმონგულაშვილი, მ. ცირდავა, ვ. კლდიაშვილი, შ. ნემსაძე. საკაზმე მასალებში გამავალი დენების დამოკიდებულება ფეროშენადნობთა ღუმელის გეომეტრიულ ზომებზე. სტუ-ს შრომები. 2011წ. №1 (479), 36-42.

მ. ძიძიგური. საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი: არჩილ ქურდიანის შემოქმედების არქიტექტურულ–მხატვრული ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. .

მ. ვანიშვილი. საკანონმდებლო გარემო და მისი შესაძლო გავლენა ადგილობრივ თვითმმართველობათა სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაზე. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული. 2002წ. VI ტომი, გვ. 446-455.

მ. ბაქრაძე, ი.ჯობაძე, თ.შალოშვილი. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების როლი ქვეყნის სრულყოფილი ბიზნეს–გარემოს დამკვიდრების საქმეში. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" # 7 2008წ. . 0წ. .

ჯ. ჯანჯღავა. საკანონმდებლო რეგულაციების როლი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფაში. ჟ. "სეუ და მეცნიერება". 2017წ. გვ. 526-533.

გ. ლობჟანიძე. საკანონმდებლო ტექნიკა და მეთოდოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2017წ. N1, 2017, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“ გვ 6.

კ. ჩიხლაძე. საკანონმდებლო ხარვეზები და დაზარალებულის შეკვეცილი უფლებები საპროცესო შეთანხმებაში. გამომცემლობა ,,ქუთაისი’’ ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, ჟურნალი წელიწდეული VI. 2014წ. გვ. 321_328.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე, თ.ედილაშვილი, ტ.ჩაგუნავა. საკართველოში კოორდინაციული ქიმიის დარგში კვლევების საწყისი ეტაპის ისტორიისთვის. საქართველოს ქიმიური ჟურანალი ტ.8 N 3 გვ. 312–314. 2008წ. .

. საკარიერო ავტომობილების რესურსის განსაზღვრა.. სამთო საინფორმაციო სამეცნიერო საინჟინრო ანალიზური ჟურნალი . 2004წ. 31(12);.

ნ. თოფურია, ვ. ლეკიაშვილი. საკარიერო მანქანების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. სამთო ჟურნალი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საინფორმაციო, სამეცნიერო, საინჟინრო ანალიზური ჟურნალი. 2006წ. შრომები #1-2 (16-17) .

ვ. ლეკიაშვილი, ნ. თოფურია. საკარიერო მანქანების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა . სამთო საინფორმაციო სამეცნიერო საინჟინრო ანალიზური ჟურნალი . 2007წ. 1-2.

ნ. თოფურია, ვ. ლეკიაშვილი. საკარიერო მანქანების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. ISSN 15125-407X სამთო ჟურნალი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საინფორმაციო სამეცნიერო საინჟინრო ანალიზური ჟურნალი . 2006წ. შრომები #1-2 (16-17) გვ.60.

გ. ღვინეფაძე. საკასაციო ინსტანციის სასამართლოებში ადმინისტრაციულ საქმეთა წარმოების სისტემა ტექნიკური პროექტი. "საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტი". 2003წ. V1.00 .

ვ. ხრუსტალი. საკასაციო სასამართლოს სამართლებრივ შეფასებათა სავალდებულო ხასიათი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო– პრაქტიკული ჟურნალი "თემიდა". 2009წ. №2, 10 გვერდი.

ვ. ხრუსტალი. საკასაციო საჩივრის შემოწმების ფარგლები. თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის ჟურნალი "მაცნე". 2006წ. №1, 12 გვერდი.