სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი, თ. ხარიტონაშვილი. საინფორმაციო სიგნალით დაკავებული მონაცემთა გადაცემის არხის ავტომატური კონტროლის მოწყობილობის დამუშავება. ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. 1(8).

გ. ჯანელიძე, სანდრო გიუნაშვილი. საინფორმაციო სისტემებზე ზემოქმედების საშუალებების გამოვლენის მეთოდიკა და ინფორმაციის დაცვის კომპლექსური სისტემის მიმართ ძირითადი მოთხოვნები. III საერთაშორისო კონფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება, ბათუმი 2014 . 17-19 ოქტომბერი. შრომების კრებული. 2015წ. ISBN: 978-9941-0-7378-6, გვ.207-210..

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, ც. ქოროღლიშვილი. საინფორმაციო სისტემებზე თავდასხმების ძიების ამოცანებში ხელოვნური ინტელექტის მეთოდების გამოყენება. III საერთაშორისო კონფერენცია, "კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება", ბათუმი . 2015წ. 17-19 ოქტომბერი. შრომების კრებული გამ.2015 ოქტომბერი, ISBN: 978-9941-0-7378-6, გვ.211-214..

მ. ოხანაშვილი, მ. ხართიშვილი. საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალურ-სტრუქტურული ანალიზი. ყოველკვირეული სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“. 2012წ. გვ.75-80.

ნ. თოფურია, ბაკურია კობა, ლომიძე მაკა. საინფორმაციო სისტემების დაპროექტება ობიექტ-როლური მოდელირების და სერვის-ორიენტირებული არქიტექტურის ბაზაზე.. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N1(17). 2014წ. .

გ. ჯანელიძე, სანდრო გიუნაშვილი. საინფორმაციო სისტემების დაცვის პრობლემები და ამოცანები. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2013წ. #3(16), 43-47გვ..

გ. სურგულაძე, ურუშაძე ბექა. საინფორმაციო სისტემების ინტეგრაციის პროცესების მენეჯმენტი სერვის-ორიენტირებული არქიტექტურით და UML/AGILE ბაზირებული მეთოდებით. სტუ შრ.კრ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. N2(13), 2–22 გვ..

ა. ედიბერიძე, ნ. ჯღამაძე. საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 91.

რ. სამხარაძე, კ. ჟამურაშვილი. საინფორმაციო სისტემების უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. . 2016წ. N1(21). გვ. 62-65.

ნ. თოფურია, ო. შონია. საინფორმაციო სისტემებში რისკების შეფასების მეთოდები და პროგრამული საშუალებები. . 2011წ. .

მ. ოხანაშვილი. საინფორმაციო ტექნოლოგიები - ფინანსური დირექტორის მართვის ინსტრუმენტი.. სტუ, შრომები ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2011წ. #2(11), გვ.123-126.

მ. ოხანაშვილი, მ. კაშიბაძე. საინფორმაციო ტექნოლოგიები ბიზნესის ორგანიზაციაში.. სტუ, შრომები ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2011წ. #2(11), 131-134.

რ. ოთინაშვილი, სიდამონიძე ა., . საინფორმაციო ტექნოლოგიები და რისკები. ჟ. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. #6, gვ.100-1004; .

თ. ჩუბინიშვილი, ფ.წოწკოლაური. საინფორმაციო ტექნოლოგიები მეცნიერების რეფორმირების პროცესში. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული ”თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. 2008წ. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მ. ოხანაშვილი. საინფორმაციო ტექნოლოგიები რეგიონულ ეკონომიკაში. რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონალური ეკონომიკური და სოციალური პროცესები. 2010წ. ქუთაისი -2010,გვ.# 318-222.

ი. კვესელავა. საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქართულ პოლიტიკაში. თბილისი, სტუ-ს სამეცნ. კონფერენციის მასალები, კრებ.. 2008წ. .

ზ. გასიტაშვილი, მზია კიკნაძე, დავით საცერაძე, გოჩა ზედგინიძე. საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სატრანსპორტო ნაკადების კონტროლისა და მართვის პროცესში. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .

დ. საცერაძე, ზ. გასიტაშვილი, მ. კიკნაძე, გ. ზედგენიძე. საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სატრანსპორტო ნაკადების კონტროლისა და მართვის პროცესში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. ISBN 978-9941-20-575-0 გვ.489-493,.

რ. ოთინაშვილი, ბაგრატიონი გ., . საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი ბიზნესის განვითარებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, . 2011წ. #2, (480), გვ.102-108.