სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კაშიბაძე, ე. თურქია, მ. ოხანაშვილი, მოროზი ნ., ნიქაბაძე ნ.. საინფორმაციო ტექნოლოგიური ცვლილებების მართვის დოკუმენტბრუნვის პროცესის დამუშავება. სტუ შრ.კრებული''მართვის ავტომატ. სისტემები #2(15). 2013წ. გვ.152-158.

მ. ჩხაიძე. საინფორმაციო უსაფრთხოების მუქარების სახეები, მათი აღმოჩენის მიზნები და ინფორმაციის დაცვის პრობლემები ტელეკომუნიკაციის ქსელებში.. სტუ, სამეცნიერო შრომების კრებული. 2008წ. .

ნ. ოთხოზორია. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება და მისი დამოკიდებულება საზოგადოების ინფორმატიზაციაზე. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. სტუ. . 2009წ. შრომები №1(13).

ო. ზუმბურიძე, ც.გოჭიშვილი. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციები განვითარებულ ქვეყნებში. ჟურნალი „განათლება“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი.. 2011წ. № 1. 83-92 გვ..

დ. ჯაფარიძე. საინჯინრო გადაწყვეტა ეკონომიკური შეფასების საკითხებისათვის. ეკონმიკა მეცნიერება, პრაქტიკა, გამომცემლობა. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 2012წ. ISSN 0206-2828 გვ: 36-42.

თ. შარაბიძე. საიჟინრო გრაფიკის და მხაზველობითი გეომეტრიის ამოცანათა ამოხსნა ესთეტიკური მოთხოვნების გათვალისწინებით. სტუ-ს შრომები. 2005წ. #2 (456), გვ 15-19.

დ. გუბელაძე. საირიგაციო სისტემების მართვის ფორმები და განვითარების პერსპექტივები . ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ . 2012წ. ტომი 2(6) , თსაუ,თბილისი.გვ.60–67;.

მ. ვართანოვი, თ.მახარაძე. საირიგაციო წყალსაცავების ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასების საკითხისათვის . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საერთაშორისო სამართლისა და მართვის ქართულ-ბრიტანული უნივერსიტეტი. 2009წ. ტ. I ,გვ.26-31.

მ. გოცაძე, ა. დუნდუა ი. ბერიძე. საისრო ამძრავის მართვა და ისრის მდგომარეობის კონტროლი მიკროპროცე-სორულ ცენტრალიზაცი-აში. ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2014წ. #1-4 (53-56), 2014 .

მ. გოცაძე, ი. ბერიძე. საისრო ელექტროამძრა-ვების საიმედოობისა და უსაფრთხოების შეფასება ავარიული დაცვის საშუა-ლებათა დარეზერვების გათვალისწინებით. ჟურნალი "ტრანსპორტი", . 0წ. #3-4 (59-60), 2015 .

თ. ჯაგოდნიშვილი. საისტორიო გამოკვლევა ვაჟა-ფშაველას შესახებ. ჟრნალი „მნათობი“. 1983წ. N12.

ნ. ბახსოლიანი. საისტორიო ეტიუდები ჟურნალ ქართლოსის ფურცლებიდან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია1945-2015. 2017წ. #2, 170-175.

ე. გვენეტაძე. საიფორმაციო ომის როლი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დაწყების პროცესში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2008წ. .

ნ. თოფურია. საკადრო პერსონალის შერჩევის ავტომატიზებული სისტემის დაპროექტება კორპორაციის (ფირმის) მენეჯერებისათვის. სტუ შრ.კრებ.: “მას”-N2(7). 2009წ. 150-151.

ზ. სიმონგულაშვილი, მ. ცირდავა, ვ. კლდიაშვილი, შ. ნემსაძე. საკაზმე მასალებში გამავალი დენების დამოკიდებულება ფეროშენადნობთა ღუმელის გეომეტრიულ ზომებზე. სტუ-ს შრომები. 2011წ. №1 (479), 36-42.

მ. ძიძიგური. საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი: არჩილ ქურდიანის შემოქმედების არქიტექტურულ–მხატვრული ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. .

მ. ვანიშვილი. საკანონმდებლო გარემო და მისი შესაძლო გავლენა ადგილობრივ თვითმმართველობათა სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაზე. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული. 2002წ. VI ტომი, გვ. 446-455.

მ. ბაქრაძე, ი.ჯობაძე, თ.შალოშვილი. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების როლი ქვეყნის სრულყოფილი ბიზნეს–გარემოს დამკვიდრების საქმეში. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" # 7 2008წ. . 0წ. .

ჯ. ჯანჯღავა. საკანონმდებლო რეგულაციების როლი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფაში. ჟ. "სეუ და მეცნიერება". 2017წ. გვ. 526-533.