სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. სურგულაძე, ურუშაძე ბექა. საინფორმაციო სისტემების ინტეგრაციის პროცესების მენეჯმენტი სერვის-ორიენტირებული არქიტექტურით და UML/AGILE ბაზირებული მეთოდებით. სტუ შრ.კრ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. N2(13), 2–22 გვ..

ა. ედიბერიძე, ნ. ჯღამაძე. საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 91.

რ. სამხარაძე, კ. ჟამურაშვილი. საინფორმაციო სისტემების უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. . 2016წ. N1(21). გვ. 62-65.

ნ. თოფურია, ო. შონია. საინფორმაციო სისტემებში რისკების შეფასების მეთოდები და პროგრამული საშუალებები. . 2011წ. .

მ. ოხანაშვილი. საინფორმაციო ტექნოლოგიები - ფინანსური დირექტორის მართვის ინსტრუმენტი.. სტუ, შრომები ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2011წ. #2(11), გვ.123-126.

მ. ოხანაშვილი, მ. კაშიბაძე. საინფორმაციო ტექნოლოგიები ბიზნესის ორგანიზაციაში.. სტუ, შრომები ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2011წ. #2(11), 131-134.

რ. ოთინაშვილი, სიდამონიძე ა., . საინფორმაციო ტექნოლოგიები და რისკები. ჟ. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. #6, gვ.100-1004; .

თ. ჩუბინიშვილი, ფ.წოწკოლაური. საინფორმაციო ტექნოლოგიები მეცნიერების რეფორმირების პროცესში. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული ”თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. 2008წ. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მ. ოხანაშვილი. საინფორმაციო ტექნოლოგიები რეგიონულ ეკონომიკაში. რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონალური ეკონომიკური და სოციალური პროცესები. 2010წ. ქუთაისი -2010,გვ.# 318-222.

ი. კვესელავა. საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქართულ პოლიტიკაში. თბილისი, სტუ-ს სამეცნ. კონფერენციის მასალები, კრებ.. 2008წ. .

ზ. გასიტაშვილი, მზია კიკნაძე, დავით საცერაძე, გოჩა ზედგინიძე. საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სატრანსპორტო ნაკადების კონტროლისა და მართვის პროცესში. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .

დ. საცერაძე, ზ. გასიტაშვილი, მ. კიკნაძე, გ. ზედგენიძე. საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სატრანსპორტო ნაკადების კონტროლისა და მართვის პროცესში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. ISBN 978-9941-20-575-0 გვ.489-493,.

რ. ოთინაშვილი, ბაგრატიონი გ., . საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი ბიზნესის განვითარებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, . 2011წ. #2, (480), გვ.102-108.

მ. კაშიბაძე, ე. თურქია, მ. ოხანაშვილი, მოროზი ნ., ნიქაბაძე ნ.. საინფორმაციო ტექნოლოგიური ცვლილებების მართვის დოკუმენტბრუნვის პროცესის დამუშავება. სტუ შრ.კრებული''მართვის ავტომატ. სისტემები #2(15). 2013წ. გვ.152-158.

მ. ჩხაიძე. საინფორმაციო უსაფრთხოების მუქარების სახეები, მათი აღმოჩენის მიზნები და ინფორმაციის დაცვის პრობლემები ტელეკომუნიკაციის ქსელებში.. სტუ, სამეცნიერო შრომების კრებული. 2008წ. .

ნ. ოთხოზორია. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება და მისი დამოკიდებულება საზოგადოების ინფორმატიზაციაზე. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. სტუ. . 2009წ. შრომები №1(13).

ო. ზუმბურიძე, ც.გოჭიშვილი. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციები განვითარებულ ქვეყნებში. ჟურნალი „განათლება“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი.. 2011წ. № 1. 83-92 გვ..

დ. ჯაფარიძე. საინჯინრო გადაწყვეტა ეკონომიკური შეფასების საკითხებისათვის. ეკონმიკა მეცნიერება, პრაქტიკა, გამომცემლობა. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 2012წ. ISSN 0206-2828 გვ: 36-42.

თ. შარაბიძე. საიჟინრო გრაფიკის და მხაზველობითი გეომეტრიის ამოცანათა ამოხსნა ესთეტიკური მოთხოვნების გათვალისწინებით. სტუ-ს შრომები. 2005წ. #2 (456), გვ 15-19.

დ. გუბელაძე. საირიგაციო სისტემების მართვის ფორმები და განვითარების პერსპექტივები . ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ . 2012წ. ტომი 2(6) , თსაუ,თბილისი.გვ.60–67;.