სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. თაბუკაშვილი. Paradigma von Kommunikationsmodellen. . Вестник Казахского университета экономики, финансов и международнои торговли.Астана.. 2009წ. №3,.

დ. კერესელიძე, L.Matchavariani, B.kalandadze, V.Trapaidze. Allowable Soil Erosion Rates in Georgia . ISSN: 1064-2293, Eurasian Soil Science, Vol. 46, #3, pp. 438-446. 2013წ. Vol. 46, #3, pp. 438-446.

. Coastal forecasting system for the easternmost part of the Black Sea. . 3rd Biannual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine, 1-4 November 2011. 2011წ. Odessa, Ukraine, Abstracts, pp.92-93..

T. Paghava, M.G. Beridze, N.I. Maisuradze. Effect of a High-Energy proton irradiation dose on the electron mobility in n-Si Crystals. Semiconductors -Физика и техника полупроводников (ФТП). 2011წ. 2011, vol. 45, N 5, pp. 572-576, 5 .

T. Paghava, M.G. Beridze, N.I. Maisuradze. Effect of a High-Energy proton irradiation dose on the electron mobility in n-Si Crystals. Semiconductors -Физика и техника полупроводников (ФТП). 2011წ. 2011, vol. 45, N 5, pp. 572-576, 5 .

. Influence of the charge state of nonequilibrium vacancies on the formation and annealing kinetics of radiation-induced defects in n-Si crystals. . Ukrainian journal of physics. 2005წ. Ukrainian journal of physics, 2005, vol. 50, N 5, p. 477-482, 6 .

T. Paghava. Influence of the charge state of nonequilibrium vacancies on the formation and annealing kinetics of radiation-induced defects in n-Si crystals. . Ukrainian journal of physics. 2005წ. Ukrainian journal of physics, 2005, vol. 50, N 5, p. 477-482, 6 .

T. Paghava, E. Kutelia, , L. Chkhartishvili, B. Eristavi,, Maisuradze, . Influence of the charge state of nonequilibrium vacancies on the formation and annealing kinetics of radiation-induced defects in n-Si crystals. . Ukrainian journal of physics. 2005წ. Ukrainian journal of physics, 2005, vol. 50, N 5, p. 477-482, 6 .

T. Paghava, Z. Basheleishvili, T. Eterashvili. Isochronal annealing of radiation defects in p-type silicon during irradiating with 8MeV electrons. Sixth international workshop on nondestructive testing and computer simulations in science and engineering. 2002წ. 10-16 June, 2002, st. Peters-burg, Russia, pp. 132-135,4 .

ჯ. გახოკიძე, სოფო მიდელაშვილი. MANAGEMENT FEATURES OF SPECIAL REGIONS (BY HONG KONG EXAMPLE). . АКАДЕМІЯ МУНІЦИ¬¬ПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ, СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНЩИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ. МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, КИЇВ, 2015, СТР. 12.. 2015წ. СТР. 12.

J. Peradze. On the comparison of a probabilistic and a stationary estimate of the terminal error of an iteration process. Zhurnal Vychislitel'noi Matematiki i Matematicheskoi Fiziki., Nauka, Moskva. 1972წ. v.12, pp.465-467 (Russian); English version in USSR Computation Mathematics and Mathematical Physics, v.12,no.2, pp.224-227.

J. Peradze. On the distribution of the final error of solution of linear equations in a Hilbert space by the iteration method . Tartu Riikl. Ül. Toimetised, Tartu . 1971წ. No.281, pp.178-185.

M. Lomidze. PR as a Socio-cultural Phenomenon of Tourizm Development. . Материалы Международной научной конференции. Религия, Религиозность, Философия и Гуманитаристика в современном информационном пространстве: Национальный и интернациональный аспекты. Украина. 25-27 XII. 2012. . 2012წ. გვ.261-264.

Tsiklauri L., Guohua An., Donna M., Ruzcaj E. Kemertelidze, Marilyn E.Morris . Simultaneous determination of the flavonoids robinin and kaempferol in humanbreast cancer cells by liquid chromatography-tandem mass spectrometry // , , . . .. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.. 2011წ. 55, p. 109 – 113.

Т. Фагава, Л.С. Милевский. «Влияние энергии Ферми на эффективность введения радиационных дефектов при электронном облучении кремния». . Изд-во «Наука», Ленинград, «ФТП»,. 1976წ. «ФТП», т. 10, вып. 7, 1976 г., с. 1287, 5 .

Т. Фагава, null. Зависимость кинетики отжига А-центров и дивакансий от температуры, энергии и дозы облучения в кристаллах n-кремния. . Изд-во «Наука», Петербург, ФТП. 2002წ. Изд-во «Наука», Петербург, ФТП, т. 36, вып. 10, 2002, с. 1159, 4..

Т. Етерашвили. Изучение скольжения в кристаллах методом фотограмметрии печат. ,. Заводксая лаборатория,. 1979წ. №7.

მ. ლომიძე, ლია მეტრეველი. Информационный потенциал социальной рекламы . .Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова, факультет Журналистики. Журналистикав в 2015 году: Регионы в Российском медиа пространстве. Материалы Международной научно-практической конференции. Москва,5-6 . февраля 2015. . 2015წ. გვ.282..

T. Paghava. Исследование рекомбинационных центров в облученных кристаллах p-Si. . Изд-во «Наука», Петербург, ФТП. 2004წ. ФТП, т. 38, вып. 6, 2004, 665-669, 5..