სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

M. Alania, Tsiklauri L., Guohua An et and.. Simultaneus determination of the flavonoids robinin and kaempferol in humanbreast cabcer cells by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of Pharmaceutical and biomedical analysis . 2011წ. 55. p. 109-113.

A. Dundua, SAPOZHNIKOV V.V., SAPOZHNIKOV V.V., TROKHOV V.G.. SINTHESUS OF SELF-CHECKING TESTER IN AUTOMATA WITH FAULT-DETECTION. AUTOMATION AND REMOTE CONTROL; . 1980წ. Volume:41; Issue: 7; Pages: 1008-1016.

ა. სიჭინავა, ა. სიჭინავა, L. Bulia. Social and economic aspects of EU-Georgia relations under the European neighborhood policy. The caucasus &globalization, Journal of Social, Political and Economic Studies, Sweden, Publishing house CA@CC Press. 2010წ. Volume 4, Isuue 3-4, pp. 46-57..

დ. ტაბატაძე, R. Tskhvedadze, A. Sokhadze. Solution of spatial tasks of rods with cross-sections of different forms using the double trigonometric series. Georgian international Journal of Science and Technology. . 2010წ. Number 1, Nova Science Publishers, Inc. 2010, pp. 63-71.ISSN 1939-5825..

I. Gotsiridze. Some Aspects of Sinergism of Health Informatics and Biomedical Ontologies. NATO Science for Peace and Security Series E: Human and Sicietal Dynamics –Vol 93 “Philosophy and Synergy of Information: Sustainability and Security pp. 109-114 IOS Press. 2012 . 2012წ. Vol 93 pp. 109-114 IOS Press. 2012 .

ნ. ბერიშვილი, ხ. გორჯოლაძე. Some considerations about definition of optimal height of composed, welded beams accoding bN.S.Streletsky. Georgian international journal of Science and Technology. 2010წ. volume 2 Issue 1.

ნ. ბერიშვილი, ხ. გორჯოლაძე. Some considerationsabout definition of optimal height of composed,welded beams according to N.S.Streletski. International scientile jounal "PROBLEMS OF MECHANICS". 2008წ. № 1 (30).

G. Giorgobiani. Special universal series. Several Problems of Applied Mathematics and Mechanics. Nova Science Publishers; Mathematics Research Developments. 2012წ. .

ვ. თავხელიძე, G.Abramishvili, M.Abramishvili, M.Galustashvili, T.Kalabegishvili. Stable F2+ centers Formation in the IrradiatedLiF Crystals under the Combined Action of UV Lightand Mechanical Load. Journal of Luminescence. 2011წ. in press, #LUMIN-D-11-01069.

დ. ღუღუნიშვილი, D.Gugunishvili. Steroidal saponins from Allium Waldsteinii- Chemistry and materials Science and Russian Library of Science. Chemistry of Natural Compounds, Springer New Yorker 0009-3130 (Print) 1573-8388 (online). 2006წ. 499-500.

S. Esadze. Stochastic Stability of the Construction Systems Rod Element. II International Civil and Construction Engineering and Technologies Conference (CONSTENG15) Proceedings Dakam Publishing. 2015წ. pp.6-10 .

Z. Gogua, A.Gersimov, V. Svanidze. Studies of the optical impurite band transition using a single potentil of on impurite centre.. Physica Status Solidi (b). 1987წ. vol.141, N1, p. K83-K87.

M. Shishinashvili, A. Burduladze. Teoretical bases of creation of samefixd composte coverings. European Science and Technology, ISBN 978-3941352-88-9. 2013წ. #1, Munich, Germany, pp.150-156.

N. Shavlakadze, R. Bantsuri. The bending problem of beam lying on the elastic basis. Prikl. Mat. i Mekh. Engl. transl.: J. Appl. Math. Mech. "Elsevier". 2005წ. 69, No. 2, 268-274.

მ. დარჩაშვილი. The Compatibility of Women's Involvement in Politics n the process of Eurointegration in Modern Georgian Reality. Journal of Liberty and International Affairs . 2016წ. Vol. 2, No. 2..

N. Shavlakadze. The contact of bending of plate with thin fastener. Izv. Ross. Akad. Nauk. Mekh. Tv. Tela. No.3,144-155. Engl. Transl.:Mechanic of solids, Inst. for Problems in Mech. of Russian Acad. of Scien.. 2001წ. vol.36, part 3, 122-127.

N. Shavlakadze, R. Bantsuri. The contact problem for anisotropic wedge with elastic fastener of variable rigidity. Prikl. Math. i Makh. Engl. transl.: Journal. Appl. Math. Mech. "Elsevier". 2002წ. 66, No.4, 645-650.

N. Shavlakadze, R. Bantsuri. The contact problem for piecewise homogeneous elastic plate with semi-infinite inclusion. Prikl. Mat. i Mekh. Engl. transl.:Journal. Appl. Math Mech. "Elsevier". 2009წ. 73, No. 4, 471-477.

N. Shavlakadze. The contact problem of the Mathematical theory of elasticity for plate with an elastic inclusion. IUTAM Symposium " Relation of Shell, Plate, Beam and 3D Models" Springer Science+Business Media B. V. . 2008წ. 197-204.

N. Shavlakadze, R. Bantsuri. The contact problems for piecewie homogeneous orthotropic plane with finite inclusion. Prikl. Mat. i Mekh., Engl. transl.: Journal Appl. Math. Mech. "Elsevier". 2011წ. 75, No. 1, 93-97.