სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

N. Namoradze, I.G.Ratishvili. "Heat capacity anomalies associated with phase transition type change in LaH2+x -like superstoichiometric rare-earth dihydrides". phys. stat. sol. (b), . 2001წ. 225, 1 - 14.

N. Namoradze, I.G.Ratishvili, P.Vajda. "Heat capacity associated with hydrogen ordering in superstoichiometric rare-earth dihydrides: the case of LaH2+x-like systems". J.Phys.Chem.Sol.. 1997წ. 58 (1), 59 - 62 .

რ. გრიგოლია. "Locally tabular extensions of MIPC". Proceedings of Uppsala Symposium . 2001წ. vol. 2, 101-120 (2001).

რ. გრიგოლია, V. Finn, M. Zabezhailo. "Many-valued logic as fragments of formalized Semantics". Intensional Logic: Theory and Application, Acta Philosophica Fenica, 1982. წ. vol. 35, 239-272(1982).

რ. გრიგოლია, რ. გრიგოლია. "Nonsense logics and their algebraic properties" . THEORIA, . 1993წ. vol. LIX, Part 1-3, 207-273(1993).

რ. გრიგოლია. "On algebras corresponding to k-valued Lukasiewicz-Tarski logical systems". Proceed. Inter. Symp. on multiple-valued logic, Blumington, Indiana, 1976. წ. 234-239 (1976).

რ. გრიგოლია. "On m-variable formulae in Lukasiewicz calculus" . Acta UniversitatisLodzienses, Folia Philosophica, 1985. წ. vol. 3, 29-36(1985) .

N. Namoradze, I.G.Ratishvili, P.Vajda, A.Boukraa,. "Ordering processes in monophase CeH2+x". Phys. Rev. B 49, 15461 - 15469 (1994).. Phys. Rev.. 1994წ. B 49,15461 - 15469.

Н. Наморадзе, I.G.Ratishvili. "Redistribution of deuterium atoms in compounds HfV2Hx ". Physics of Solid State, . 2001წ. 43 (2), 199 - 206 .

Dallen Timothy. "Religious sanctuaries and the development of pilgrimage tourism in Georgia“. Taylor & Francis Group, "Journal of Heritage Tourism“ . 2010წ. #5(3), Taylor & Francis Group, გვ. 237-244 .

რ. გრიგოლია. "The criterion of Browerian and closure algebras to be finitely generated". Bull. Sect. Log., 1979. წ. vol. 6, N2, 46-52(1977) .

რ. გრიგოლია. "The lattice of all finitely approximated extentions of Lukasiewicz logic". Issledovanie po teorii mnozhestv i neklassicheskim logikam, "Nauka", Moscow . წ. 221-228(1976).

L. Devadze, N. Sepashvili, K.Japaridze, Z.Elashvili, M.Katsiashvili. "The Optical Anomaly Properties of Liquid-Crystalline St Phase". The 7th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics,Orlando, Florida - USA . 2003წ. PROCEEDINGS Volume XV Communication, Control, Signal and Optics, Technologies and Applications p32.

L. Devadze, N. Sepashvili, K. Japaridze, Z. Elashvili, J.Maisuradze, M.Katsiashvili. "The Photochromic Liquid-Crystalline Systems with Double Memory". The 7th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, Flirida.. 2003წ. PROCEEDINGS Volume XV Communication, Control, Signal and Optics, Technologies and Applications p35 .

N. Namoradze, I.G.Ratishvili. "Thermodynamics of hydrogen ordering in superstoichiometric rare-earth dihydrides". . "Hydrogen Materials Science and Chemistry of Metal Hydrides", Kluwer Academic Publishers. 2002წ. 35 - 44 .

В. Шавердова, А. Фурцеладзе, В. Тарасашвили, Н. Оболашвили. "Влияние кислосности на поляризационную чувствительность регистрирующих сред на базе азоиндикаторов“. Журнал прикладной спектроскопий. 2012წ. T. 79. №6. С. 971-976.

Т. Мегрелишвили, (ი.მოდებაძის თანაავტორობით. "Восток и Запад в «кавказском» тексте русского романтизма" . «Восток-Запад в русской литературе XI-XXI веков». 2009წ. სტამბული (თურკეთი), ფატიხ უნივერსიტეტი, 230 გვ/ გვ.123-131.

Г. Какауридзе, В. Шавердова, Д.Лоладзе, Э.Гомелаури. "Галогенидо-серебряные материалы для поляризационно-голографической записи". Журнал Технической Физики. 1994წ. T. 64. № 8, с. 62-66.

Б. Килосанидзе, В. Шавердова, Ш.Какичашвили. "Индуцированные линейно поляризованным светом анизотропия и гиротропия красителя протравной чисто-желтый". Оптика и спектроскопия. 1990წ. т. 68, № 6, с. 1309–1312.

А. Фурцеладзе, Ш. Какичашвили . "К вопросу об апостериорном опыте в поляризационной голографии". Письма в журнал технической физики. 1992წ. Т. 18. Вып. 22. С. 27-31.