სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5396 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

L. Shengelia, George Kordzakhia, Genadi Tvauri, Marika Tatishvili, Irine Mkurnalidze. Remote Sensing for Early Warning of Natural Meteorological and Hydrological Disasters And Provision of Transportation Safety over the Black Sea in Georgia. GEOMED2010 THE 2nd International Geographe Symposium, Abstracts, Jine 2-5, 2010. 2010წ. p. 185, Turkey, Kemer-Antalia.

L. Shengelia, G. Kordzakhia, G. Tvaur, M. Tatishvili, I. Mkurnalidze. Remote Sensing for Early Warning of Natural Meteorological and Hydrological Disasters and Provision of Transportation Safety over the Black Sea in Georgia. 2nd International Geography Symposium GEOMED2010, Elsevier, Sciences web-base (Online). 2011წ. Procedia Social and Behavioral Sciences 19 (2011), 532–536.

G. Kordzakhia, G. Tvaur, M. Tatishvili, I. Mkurnalidze. Remote Sensing for Early Warning of Natural Meteorological and Hydrological Disasters And Provision of Transportation Safety over the Black Sea in Georgia. GEOMED2010 THE 2nd International Geographe Symposium, Abstracts, Jine 2-5, 2010. 2010წ. p. 185, Turkey, Kemer-Antalia.

ი. მკურნალიძე. Remote sensing for early warning of natural meteorological and hydrological disasters and provision of transportation safety over the Black Sea in Georgia . The 2nd International Geography Symposium GEOMED2010. Procedia Social and Behavioral Sciences 19 (2011). 2011წ. pp. 532–536.

D. Chomakhidze, MAIA MELIKIDZE. Renewable Energy potential and ItsUtilization in Georgia. Enwironmental SCIENCE. 2018წ. .

L. Giorgashvili, D.Burchuladze, K.Skhvitaridze. Representation Formula for General Solution of a Homogeneous Sistem of Differential Equations. . Journal of Mathematical Sciences,. 2016წ. Vol.4, June 13,p. 527-537..

D. Natroshvili, L.Giorgashvili, I.Stratis. Representation formulae of general solutions in the theory of hemitropic elasticity. Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics. 2006წ. 59, Part 4, 451-474.

L. Giorgashvili, D.Natroshvili, I.Stratis. Representation formulas of general solutions in the theory of hemitropic elasticity. The Quarterly of Mechanics and Applied Mathematics,Oxford. 2006წ. Vol. Part 4. pp.451-474.

თ. დავითაშვილი, A.G. Khantadze. Research of Conditions of the climate Change in Georgia in view of Regional Anthropogenic Factors. Journal “ Geography and Natural Resources”. Novosibirsk, Russia, 2004. pp. 302-308 (in Russian). Journal “ Geography and Natural Resources”.. 2004წ. Novosibirsk, Russia, pp. 302-308 (in Russian).

K. Kachiashvili, Nakani D.V. . Research of dependences of agricultural cultures harvests and their ecological quality from contents in soil of different forms of nitrates, phosphates and potassium. Proceedings of the 2nd International Congress “SUSTAINABLE MANAGEMENT IN ACTION”, SMIA 05, University of Geneva, UNIMAIL. 2005წ. 103-107.

L. Shengelia, G Kordzakhia, G. Tvauri, M. Dzadzamia. Research of Devdoraki Glacier Based on Satellite Remote Sensing Data and Devdoraki Glacier Falls in Historical Context. American Journal of Environmental Protection. 2015წ. Volume 4, Issue 3-1, Pages: 14-21, American Journal of Environmental Protection, (Online).

G Kordzakhia, G. Tvauri, M. Dzadzamia. Research of Devdoraki Glacier Based on Satellite Remote Sensing Data and Devdoraki Glacier Falls in Historical Context. American Journal of Environmental Protection. 2015წ. Volume 4, Issue 3-1, Pages: 14-21, American Journal of Environmental Protection, (Online).

G Kordzakhia, L. Shengelia, G. Tvauri, M. Dzadzamia. Research of Devdoraki Glacier Based on Satellite Remote Sensing Data and Devdoraki Glacier Falls in Historical Context. American Journal of Environmental Protection. 2015წ. Volume 4, Issue 3-1, Pages: 14-21, American Journal of Environmental Protection, (Online).

K. Kachiashvili, Nakani D.V. . Research of influence of traditional and modern agricultural methods and technology on a level of pollution of the rivers both agricultural areas. Proceedings, 2004 IEEE International Engineering Management Conference, Innovation and Entrepreneurship for Sustainable Development, Singapore. 2004წ. 1314-1318.

Bilashvili k., Kordzakhia G., Kuchava G.. Research of pollution by oil products and destruction dynamics of oil contamination by microorganisms in coustal zone of Black Sea of Georgia. . International Conference on scientific and policy Challenges towards an Effective Management of the Marine Environment, the Institute of Ocean logy, BAS, Bulgaria. 2003წ. 12-18 October, Paris, France.

G. Kuchava, G.Kordzakhia, L.Shavliashvili, N.Buachidze. Research of soil resources degradation processes in Georgia . American journal of environmental protection, Science publish group, USA. 2015წ. 4(5), p.251-259 .

N. Buachidze, G.Kordzakhia, L.Shavliashvili, G.kuchava. Research of soil resources degradation processes in Georgia . American journal of environmental protection, Science publish group;USA. 2015წ. 4(5), p.251-259.

G.Kordzakhia, L.Shavliashvili, G.kuchava. Research of soil resources degradation processes in Georgia . American journal of environmental protection, Science publish group;USA. 2015წ. 4(5), p.251-259.

L. Shavliashvili, G.Kordzakhia, G.kuchava, N.Buachidze. Research of soil resources degradation processes in Georgia . American journal of environmental protection, Science publish group;USA. 2015წ. 4(5), p.251-259.

E. Shubladze, N.Buachidze, Kh.Chikviladze, G.Kordzakhia, L.Shavliashvili. Research of uncontrolled landfills impact on environment in Georgia. American journal of environmental protection, Science publish group;USA. 2016წ. V.5, Issue 3, p:65-70.